Книга: Персонал-технології при підготовці фахівців для туристсько-рекреаційної сфери

Реферат на тему:

Персонал-технології при підготовці фахівців для туристсько-рекреаційної сфери


До основних форм активізації навчального процесу належать: проведення семінарів, «круглих столів», тестування, ділових ігор, тренінгів, застосування опорних сигналів тощо [1, 2].

Тест — система прийомів для випробування та оцінювання окремих психічних рис і властивостей людини; завдання стандартної форми, виконання якого повинно виявити наявність певних знань, умінь і навичок, здібностей чи інших психологічних характеристик — інтересів, емоційних реакцій тощо. Тести мають такі особливості: 1) відносна простота процедури і обладнання; 2) безпосередня фіксація результатів; 3) можливість використання індивідуального та групового використання; 4) зручність обробки; 5) короткочастність; 6) наявність встановлених стандартів і вимог. Тести містять в собі кілька важливих функцій — розвиваючу, творчу, науково-практичну тощо. При конструюванні останніх мають бути витримані наступні вимоги:

1) значущість запитання;

2) однозначність правильної відповіді;

3) наявність 3–5 варіантів відповідей;

4) наявність інформаційно-пізнавального ресурсу в невірних відповідях;

5) достовірність цифр, власних імен, географічних назв;

6) реалізація міжпредметних зв’язків (щодо географії: історичні науки, геополітика, література, мистецтво, геологія);

7) наявність використаних джерел.

У 2003 р. за результатами тестування буде зараховано абітурієнтів до 4 вузів Київської, Харківської, Львовської, Одеської областей (в експерименті беруть участь Київо-Могилянська академія, Харківський національнальний педагогічний інститут ім.Г.С.Сковороди, Львівський національнальний університет ім.І.ЯФранко, Одеський національнальний університет ім.І.І.Мечникова). Як зазначив міністр освіти України В.Кремінь 08.04.2003, «через 2 роки всі вузи України — до 90% — будуть зараховувати на 1 курс через тестування у школі».

Тести в залежності від особливостей складання завдень поділяють на два основні типи: закриті та відкриті, але є і інші. В залежності від форми географічні тести розподіляються на:

  • Завдання, що мають відкриту форму.
  • Завдання, що виражені у закритій формі.
  • Завдання на встановлення відповідності.
  • Завдання на встановлення відповідності: самостійний пошук і формування принципу групування.
  • Завдання на визначення правильної послідовності.
  • Завдання на вибір декількох правильних варіантів відповіді.
  • Завдання по виявленню «білої ворони».

1. Завдання, що мають відкриту форму, передбачають необхідність самостійного написання відповіді. Наприклад: 1. «Сукупність об’єктів і явищ природного і антропогенного походження, природні та культурно-історичні комплекси та їхні елементи, що використовуються для туризму, лікування та оздоровлення називаються …» (треба вписати «рекреаційно-туристські ресурси»). 2. «На цьому острові, який було відкрито португальцями 1412 р., бували та залишили теплі спогади про нього Христофор Колумб, Бернард Шоу, Уінстон Черчилль, австрійський імератор Карл. На ньому перебував Наполеон Бонапарт, коли прямував на о.Св.Олени. Острів є одним із туристичних цетрів з розвиненою туристською інфраструктурою другого за величиною океану світу. Острів дав назву славнозвісному вину. Це острів …, який належить …» (треба вписати «о.Мадейра, Португалія»).

2. Завдання, що виражені у закритій формі, передбачають вибір, фіксацію правильної відповіді з наведених варіантів. Наприклад: Назвіть провідну у туристському відношенні державу, яка знаходиться в двох частинах світу і в межах якої зберіглося одне з 7 чудес світу?». Варіанти: а) Туніс; б) Туреччина; в) Єгипет; в) Греція. Відповідь: Єгипет, адже лише ця держава задовольняє наведеним у питанні ознакам.

3. При виконанні завдання на встановлення відповідності треба з наведеного переліку вибрати відповідні «пари». Наприклад: з переліку держав і об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО скласти відповідні «пари». Держави: Швейцарія, Іспанія, Італія, Франція, Хорватія. Об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: національний парк Плітвіца; історичні центри і архітектурні пам’ятки міст Кордова, Гранада; монастирі Мон-Сен-Мишель і Фонтене; стародавній центр Берна; історичний центр Рима. Відповідь: Франція ® монастирі Мон-Сен-Мишель і Фонтене; Іспанія ® історичні центри і архітектурні пам’ятки міст Кордова, Гранада; Швейцарія ® стародавній центр Берна; Італія ® історичний центр Рима; Хорватія ® національний парк Плітвіца.

4. Завдання на встановлення відповідності (розвиток п.3) передбачає самостійний пошук і формування принципу групування. Наприклад: розподілити держави на дві рівні групи за певним економічним показником, що характеризує розвиток туризму. Держави: Данія, Норвегія, Туреччина, Великобританія, Греція, Іспанія, Австрія, Угорщина, Швеція, Португалія, Фінляндія, Німеччина. Відповідь: в залежності від сальдо туристського балансу країни поділяються на 2 групи: 1) позитивне сальдо мають Туреччина, Греція, Іспанія, Португалія, Австрія, Угорщина; 2) негативне сальдо мають Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Великобританія, Німеччина.

5. При виконанні завдання на визначення правильної послідовності потрібно добре орієнтуватися у статистичній інформації. Наприклад: розподілити країни в напрямі зменшення кількості іноземних туристів. Країни: США, Франція, Угорщина, Італія, Мексика, Великобританія, Китай, Польща, Іспанія, Канада. Відповідь: Франція, США, Іспанія, Італія, Китай, Великобританія, Мексика, Угорщина, Польща, Канада.

6. Завдання на вибір декількох правильних варіантів відповіді. Даний тип тестів передбачає не один, а декілька правильних варіантів відповіді. Наприклад, у групі країн, що пропонується (Італія, Іспанія, Франція, Мексика, Єгипет, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Чілі), треба вибрати держави з найбільшою кількістю об’єктів Всесвітнього надбання (тобто Італію, Іспанію, Францію, Мексику, Єгипет).

7. Завдання по виявленню «білої ворони» передбачають визначення об’єкта, який за своїми ознаками, характеристиками значно виділяється серед інших, тобто є зайвим.

Тести рекреаційно-географічного та іншого спрямування, які викростовуються у навчальному процесі, повинні відповідати таким вимогам: а) значущість запитання та, як правило, однозначність вірної відповіді; б) наявність 3–5 варіантів відповідей; в) наявність інформаційно-пізнавального ресурсу в невірних відповідях; г) достовірність цифр, власних імен, географічних назв; д) посилання на загальновизнані джерела та ін.

Невід’ємною складовою активізації навчального процесу є ділові ігри та тренінги. Останні призначені для вироблення і прийняття управлінських рішень, комплексної оцінки ситуації, розвитку аналітичних здібностей, формування навичок визначення альтернативних і творчих шляхів вирішення складних соціально-виробничих ситуацій. Під час проведення виїзних шкіл, семінарів, а також у навчальному процесі при вивченні дисциплін рекреаційно-географічного і екологічного спрямування ефективно застосування розробок відомого фахівця — керівника Таллінської школи менеджерів В.К.Тарасова (останні викладені в роботі «Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров») [3].

Тренінг — форма організації навчального процесу, яка носить більш інтенсивний, в порівнянні з діловою грою, характер і передбачає більш значне, ніж гра або тест, психологічно-вольове, інтелектуальне і професійне навантаження на учасників тренінгу.

У ряді вищих навчальних закладів, які спеціалізуються на підготовці менеджерів туризму, у навчальному процесі («ресурси міжнародного туризму», «стратегія розвитку українського туризму», «рекреаційні комплекси світу», «основи екскурсознавства і музеєзнавства», «географія культури», «історія туризму», «географія туризму», «стратегія розвитку національного туризму» та ін.) широко застосовуються ділові ігри і тренінги: «Покер» (відстоювання власної точки зору на фоні урахування позиції колег — конкурентів), «Слалом» (формування гнучкого мислення, прийняття рішення в умовах браку часу і інформації), «Розвідка» (отримання конфеденційної інформації та даних про комерційну таємницю), «Червоне і чорне» та ін. Коротко зупинимось на кожному з них.

«Червоне і чорне» — психологічна тренінг-гра, що розвиває пам’ять, спостережливість, логічне мислення, мнемотехнічні та творчі можливості людини, здатність розпізнавати (ідентифікувати, виявляти), аналізувати, використовувати та контролювати як індивідуальні, так і групові підсвідомі реакції (ірраціональні прояви). Набула поширення при проведенні виїзних шкіл, семінарів (школи-семінари новосибірського психолога О.П.Ситникова), впроваджується в навчальний процес (у т.ч. при викладанні рекреаційно-географічних дисциплін в університетах, ліцеях) як універсальний метод, що має комплексний розвиваючий характер. Основою для проведення може бути колода гральних карт. Універсальний характер тренінгу дозволяє застосовувати його при викладанні тих навчальних дисциплін, в яких можливий рольовий розподіл серед учасників (географія, біологія, історія, психологія, медицина, управління, економіка, тощо). Поряд з розвиваючими й аналітичними функціями є фактором індивідуального (колективного) психологічного розвантаження та корекції. Характерна риса тренінгу — активна та творчо-імпровізаційна позиція його учасників протягом всієї гри.

У тренінзі бере участь 11–13 осіб, решта — болільники, активні спостерагачі. Тривалість тренінгу — 45–50 хвилин. Реквізити: чорні (непрозорі) пов’язки на очі кожному з учасників, класичні гральні карти за кількістю учасників (8–10 — червоної масті (з чирвовим королем і тузом), 3 — чорної масті (з тузом, королем, «шісткою» треф)). Тренінг проходить за правилами відомої гри «Мафія», але у адаптованій до вимог дисципліни (група рекреаційно-туристських дисциплін) формі: види діяльності, прізвища, посади, життєві сценарії та професійні легенди учасники обирають максимально наближеними до предмет-об’єктної сутності дисципліни.

У тренінзі «Покер» бере участь необмежена кількість учасників (кратна 4), але не менше 16 та 1–2 ведучих. Тривалість тренінгу — 2–4 академічні години (1–2 «пари»). Реквізити: декілька десятків або кілька сот карток (10–20 карток «Проблем» та 40 (10 х 4) або 80 (20 х 4) карток «Варіантів вирішення проблем»). Усі учасники розміщуються за столами по 4 особи, на яких розкладається один із комплектів «Покеру». Кожний з учасників «тягне» один із варіантів рішення відповідної проблеми, протягом 1 хвилини розмірковує, концентрується і 2-3-х хвилин відстоює свою версію щодо вирішення проблеми, потім за системою 1–3 балів учасники оцінюють один одного (крім себе), оцінки з прізвищами кладуться в конверт. Потім іде ротація — перехід до іншого столу — «іншої проблеми», зміна складу групи, принаймні на 50%. Після того, як всі учасники зроблять спробу вирішити 5–6 проблем, ведучі підраховують бали та визначають переможців і аутсайдерів (якщо за принципом «3 — максимальна кількість балів», які фіксують найкращу імпровізацію, то переможець набирає максимальну кількість очок, якщо ж найкраща відповідь оцінюється 1 балом (І місце в групі), то переможець визначається по мінімальній сумі балів).

Тренінг «Слалом» розрахований на 10–20 учасників (1 ведучий). Тривалість тренінгу — 2 академічні години (1 «пара»). Реквізити: кількість карток або жетонів, яка дорівнює половині учасників в квадраті, тобто, якщо «грає» 10 осіб, то 10: 2 = 5; 5 2 = 25. Адаптація і вимоги: кожний, хто є «слаломістом» (перша половина групи) має пройти за мінімальний проміжок часу всі «перешкоди» (друга половина групи) і зібрати максимальну кількість карток або жетонів (максимальна кількість жетонів, яку може отримати «слаломіст» від «подолання» однієї перешкоди — 1, мінімальна — 0, отже, якщо є 5 «перешкод», то один «слаломіст» може зібрати максимум 5 жетонів). Наприклад:

Прізвище Час входу Час виходу Загальний час, хв. Кількість жетонів
1. Климко 18.23 18.33 10 5
2. Дабіжа 18.26 18.34 8 4
3. Авраменко 18.28 18.36 8 4
4. Ковтуник 18.29 18.37 8 3
5 Лимар 18.31 18.40 9 3
1. Сташук 18.38 18.44 6 5
2. Харкянен 18.39 18.45 6 4
3. Коляда 18.40 18.47 7 4
4. Тарасова 18.42 18.49 7 4
5. Заїка 18.43 18.51 8 5

Отже, найкращі показникі у Сташук — за 6 хв. 5 жетонів.

Зазначимо, що ряд ділових ігор, розроблених за методикою Є.О.Хруцького, тренінгів, вправ, тестів, що пропонуються японським менеджментом, рядом західних психологів і організаторів виробництва (Н.Енкельман, М.Біркенбіль, Л.Дж.Пітер, С.Паркінсон, А.Блох та ін.), можуть бути цікавими і корисними як при теоретичному вивченні відповідних курсів, так і при використанні набутих знань в практичній діяльності.

Таким чином, поряд з широким впровадженням у новчальний процес інформаційних технологій та інших інновацій, важливу роль у підготовці фахівців вищої туристської кваліфікації відіграватимуть активні методи навчання — ділові та імітаційні ігри, ситуаційні завдання, тренінги.

Література

  • Бейдик О.О. Диверсифікація творчого підходу до конструювання навчального процесу. // Вісник Київського інституту «Слов’янський університит». Економіка. — К., 2000. — Вип. 6. — С.23–29.
  • Бейдик О.О., Д.Хадра Падр. Тренінги і ділові ігри при підготовці фахівців вищої туристської кваліфікації. // Історико-культурна спадщина Середнього Подніпров’я: виявлення і вивчення пам’яток засобами туризму: Тези доп. регіон. наук.-практ. конф. — К.-Черкаси, 1994. — С.150–152.
  • Тарасов. В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров. — Л.: Машиностроени, 1989. — С.175–185.
еще рефераты
Еще работы по физкультуре и спорту