Книга: Зразки процесуальних документів

Розділ 4

ЗРАЗКИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ її

4.1. Заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Встановлення факту

родинних відносин

Святошинському районному суду м. Києва Заявник: Степашко Галина Кирилівна

(поштовий індекс, адреса) __

Заінтересовані особи: Фінансовий орган державної адміністрації (поштовий індекс, адреса) Районний відділ реєстрації актів громадянського стану (поштовий індекс, адреса)

Заява про встановлення факту родинних відносин

2 лютого 2004 року помер мій брат, Степашко Василь Кирилович. Після його смерті відкрилась спадщина на житловий будинок (вказати адресу).

Відповідно до ст. 1262 ЦК України я маю право на успадкування майна, що належить померлому. Інших спадкоємців немає.

Під час війни наші документи, що підтверджують родинні стосунки, були втрачені. В архіві РАЦС актові записи про моє народження та народження сестри не збереглися, що підтверджується архівною довідкою. З цього приводу відділ РАЦС відмовив мені в поновленні запису акта про народження (висновок додається).

Факт наявності наших родинннх зв'язків із братом підтверджується випискою з господарської книги сільської ради (її назва), у якій записані ми зі Степашком В. К. як брат і сестра, листами нашого батька та вітальними листівками брата.

Цей факт також можуть підтвердити Крамар М. В., Загорулько В. В. та інші громадяни, список яких буде надано додатково. -, На підставі статей 3, 234, п. І ст. 256, ст. 257 ЦПК України -

ПРОШУ:

s І. Встановити факт, що я, Степашко Галина Кирилівна, є рідною сестрою Степашка Василя Кириловнча, який помер 2 лютого 2004 року.

383

2. Допитати як свідків громадян Крамара Миколу Васильовича (алп са), Загорулька Віталія Власовича (адреса).

Додаток:

і. Копія свідоцтва про смерть.

Дата

2. Довідка з обласного архіву.

3. Висновок відділу РАГС.

4. Виписка з господарської книги.

5. Довідка бюро технічної інвентаризації.

6. Листи та листівки (5 аркушів).

7. Квитанції про сплату судових витрат.

8. Копії заяви (2 прим.).

(Г. Степашко)

Встановлення факту належності правовстановлюючого документа

Дарницькому районному суду м. Києва Заявник: Сіренко Леонід Дмитрович

(поштовий Індекс, адреса)

Заінтересовані особи: Фінансовий відділ

районної державної адміністрації

(повна назва, поштовий індекс, адреса)

П'ятнадцята державна нотаріальна контора м. Києва

(поштовий індекс, адреса)

Заява

про встановлення факту належності правовстановлюючого документа

5 лютого 2005 року померла моя бабка, Мусієнко Степанида Миколаївна, яка залишила мені заповіт на приватизовану квартиру (адреса). Заповіт посвідчено 2 вересня 2001 року в державній нотаріальній конторі, реєстр №5-3542.

Інших спадкоємців ні за законом, ні за заповітом немає.

У встановлений законом строк я прийняла спадщину і звернулась до нотаріальної контори за свідоцтвом про право на спадщину, проте мені було відмовлено в ньому.

Підставою для відмови стало те, що в заповіті спадкодавцем Мусіен-ко С. М. було неправильно вказано моє ім'я — замість «Леонід» записано «Олексій», — яке не співпадає з ім'ям, зазначеним у свідоцтві про народження і паспорті.

З дитинства мене в сім'ї та серед друзів називали Олексієм або Альохою.Тому і бабка, Мусієнко С. М., називала мене Олексієм. Справжнє моє ім'я -Леонід — в родині і серед знайомих майже не вживалось.. j .

384

— Той факт, що заповіт складений на моє ім'я, підтверджується листом Мусієнко С. М-, який я одержав під час перебування у тривалому відрядженні за кордоном, телеграмами, а також його можуть підтвердити громадяни: Величко В. С, Монажек А. В., Горай К. П.

На підставі статей 3, 234, п. 6 ст. 256, ст. 257 ЦПК України -

ПРОШУ:

1. Встановити, що заповіт, складений Мусієнко Степанидою Миколаївною, посвідчений у державній нотаріальній конторі 2 вересня 2001 року, реєстр № 5-3542, складений на моє ім'я, на ім'я Сіренка ЛеонідаДмитровича.

2. Допитати як свідків громадян: Величка Віктора Сергійовича (адреса), Монажека Андрія Васильовича (адреса), Горай Катерину Павлівну(адреса).

Додаток:

1. Копія заповіту.

2. Відмова державної нотаріальної контори видати свідоцтво проспадщину.

" 3. Копія свідоцтва про смерть Мусієнко С. М. ( 4. Лист, телеграми Мусієнко С. М. (4 арк). Квитанції про сплату судових витрат.

6. Копії заяви (2 прим.).

(Л. Сіренко)

Дата

Встановлення факту належності заповіту

Оболонському районному суду м. Кисва Заявник: Кайдаш Марія Сергіївна

(поштовий індекс, адреса)

Заінтересовані особи:

Малишко Олена Григорівна

(поштовий індекс, адреса),

Друга державна нотаріальна контора м. Києва

(поштовий індекс, адреса)

Заява про встановлення факту належності заповіту

15 квітня 2004 року помер мій свекор, Малишко Пилип Григорович, який залишив заповіт на 1 /2 частину житлового будинку в с. Лісники Ки-єво-Святошинського району. Заповіт посвідчено 5 березня 2002 року нотаріусом державної нотаріальної контори, реєстровий номер 16-5285.

385

Другу частину будинку успадкувала його донька від першого шлюбу, Малишко О. Г. Спір про право на заповідану мені частку будинку відсутній.

25 — 5-2085

Я прийняла спадщину в установленому законом порядку, але нотаріальна контора відмовилася видати свідоцтво про спадщину, посилаючись на неправильний запис мого імені в заповіті, яке не співпадає з ім'ям, зазначеним у свідоцтві про народження та паспорті.

Замість справжнього ім'я Марія в заповіті помилково записано «Марина». Так мене називали всі мої близькі та знайомі, у тому числі і померлий свекор Малишко П. Г.

Той факт, що заповіт на 1/2 частину будинку складено на моє ім'я, підтверджується вітальними листівками і листами, написаними свекром і мною, у яких він називає мене Маринкою. Я також традиційно підписувалась ім'ям Марина, не надаючи цьому правового значення. Факт належності мені заповіту можуть підтвердити також громадяни: Калінічен-ко Віктор Степанович, Косовська Марія Василівна.

Встановлення цього факту мені потрібно для оформлення спадщини в нотаріальній конторі.

На підставі статей 3, 234, п. 6 ст. 256, ст. 257 ЦПК України -

ПРОШУ:

1. Встановити факт належності мені правовстановлюючого документу заповіту, складеного померлим Малишком Пилипом Григоровичем5 березня 2002 року і посвідченого Другою державною нотаріальноюконторою м. Києва, реєстровий номер 16-5285.

2. Допитати як свідків громадян Калініченка Віктора Степановича(адреса), Косовську Марію Василівну (адреса).

Додаток:

Дата

1. Копія заповіту.

2. Копія свідоцтва про смерть Малишка П. Г.

3. Відмова нотаріальної контори.

4. Копія свідоцтва про народження заявника.

5. Листівки, листи (7 аркушів).

6. Квитанція про сплату судових витрат.

7. Копії заяви (2 прим.).

(М. Кайдаш)

Встановлення факту прийняття спадщини

Голосіївському районному суду м. Києва

Позивач: Рябець Ольга Миколаївна

(поштовий індекс, адреса)

Заінтересовані особи: Державна нотаріальна контора,

Фінансовий орган державної адміністрації

(повна назва, поштовий індекс, адреса)

386 —

шн Заява

про встановлення факту прийняття спадщини

27 лютого 2004 року померла моя мати, Рябець Віра Микитівна. Після її смерті відкрилась спадщина на приватизовану квартиру (адреса). Право власності зареєстровано в Бюро технічної інвентаризації 15 вересня 1996 року. Квартира складається із двох жилих кімнат, підсобних приміщень, загальною площею 41,5 кв. м. Окрім мене, інших спадкоємців немає.

До дня її смерті я постійно проживала разом із нею, піклувалась про її здоров'я. Фактично прийняла спадщину, але протягом шестимісячного строку не звернулась до нотаріальної контори про прийняття спадщини. За цих обставин мені відмовлено у прийнятті спадщини. Така відмова нотаріуса суперечить вимогам спадкового права. Відповідно до ч. З ст. 1268 ЦК України спадкоємець, який постійно проживав із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо він в установлений строк не відмовився від спадщини.

Я постійно проживала з матір'ю на час відкриття спадщини, що підтверджується відміткою в паспорті про реєстрацію та довідкою органу РУГУ МВС про місце реєстрації проживання померлої. Від спадщини не відмовлялась.

Крім цього, прийняття мною спадщини підтверджується рахунками про сплату мною всіх щомісячних обов'язкових платежів за користування комунальними послугами квартири, абонентською книжкою розрахунків за електроенергію спадкового приміщення, проведенням його ремонту та заміною нового сантехнічного обладнання. Факт фактичного володіння спадковим майном можуть підтвердити також громадяни: Ка-линюк О. В., Таркавський М. С. Зважаючи на вказані обставини, я вимушена звернутися до суду із заявою про встановлення факту прийняття спадщини з метою захисту свого права на спадщину майна моєї матері.

На підставі статей 3, 256 і 257 ЦК України, ст. 1261 ЦК України -

ПРОШУ:

1. Встановити факт прийняття мною, Рябець Ольгою Миколаївною, спадщини, що відкрилась внаслідок смерті Рябець Віри Микитівни 27 лютого 2004 року.

2. Зобов'язати нотаріальну контору оформити моє право на прийняттяспадщини в установленому порядку.

3. Допитати як свідків громадян Калинюк Оксану Вікторівну (адреса), Таркавського Михайла Сидоровича (адреса).

Додаток:

1. Копія свідоцтва про смерть спадкодавця.

2. Технічний паспорт на квартиру.

3. Довідка бюро технічної інвентаризації про реєстрацію права власності житлового приміщення.

4. Довідка житлово-експлуатаційної організації про сплату комунальних послуг.

і,- 387 .

5. Чеки, квитанція про придбання матеріалів для ремонту квартири(5 арк.).

6. Лист державної нотаріальної контори (назва) про відмову у видачісвідоцтва про право на спадщину.

7. Квитанція про сплату судових витрат.

8. Копія заяви.

Дата

(О. Рябець)

Встановлення факту смерті

Тетїівському районному суду

Київської області

Заявник: Музнченко Меланія Степанівна

(поштовий індекс, адреса)

Заінтересовані особи: Районний відділ

реєстрації актів громадянського стану

(повна назва, поштовий індекс, адреса)

Фінансовий відділ Державної районної адміністрації

(повна назва, поштовий індекс, адреса)

Заява про встановлення факту смерті

7 грудня 2004 року під час стихійного лиха (паводку) загинула моя мати, Пилипчук Оксана Борисівна, народжена 13 квітня 1948 року. її тіло було знайдено в руїнах через 30 днів від дня настання смерті і опізнано нашою родиною. У зв'язку з втратою її паспорта та інших документів, що посвідчують особу, та пропуском строків подання заяви про реєстрацію смерті, встановлених законом, факт її смерті не було зареєстровано в органах реєстрації актів громадянського стану.

Після одержання архівної довідки за місцем народження Пилипчук О. Б. та виписки з актового запису про реєстрацію її народження я звернулась до РАЦС із проханням зареєструвати факт смерті та видати свідоцтво про смерть матері. Однак мені було в цьому відмовлено, що підтверджується висновком органу РАЦС від 12 березня 2005 року.

Факт смерті Пилипчук О. Б. у певний час та за обставин, зазначених у цій заяві, підтверджується довідкою комісії з надзвичайних ситуацій, довідкою відділу органу реєстрації за місцем проживання, а також цей факт можуть посвідчити громадяни Косач Ольга Самійлівна і Мазур Степан Васильович.

Встановлення факту смерті матері мені необхідно для одержання свідоцтва про право на спадщину, яку я прийняла в установленому законом порядку (ч. З ст. 1268 ЦК України).

Спору про право на спадщину немає. Я є єдиною донькою померлої спадкоємцем першої черги за законом.

388

Згідно з п. 8 ст. 256 ЦПК України в разі відмови органів РАЦС зареєструвати факт смерті встановлення такого факту здійснюється в судовому порядку.

На підставі статей 3 і 234, п. 8 ст. 256, 257 ЦПК України -

ПРОШУ:

!.. Встановити факт смерті Пилипчук Оксани Борисівни, народженої 13 квітня 1948 року, що настала 7 грудня 2004 року в с. Степове (повна адреса).

2. Зобов'язати РАЦС зареєструвати смерть Пилипчук О. Б. в установленому порядку.

3. Допитати як свідків громадян Косача Ольгу Самійлівну (адреса), Мазура Степана Васильовича (адреса).

Додаток:

1. Довідка комісії з надзвичайних ситуацій.

2. Копія свідоцтва про народження заявника.

3. Виписка з актового запису про реєстрацію народження померлої.

4. Довідка відділу органу реєстрації про місце проживання померлої.

5. Виписка з актового запису про народження матері.

6. Квитанція про сплату судових витрат.

7. Копії заяви (2 прим.).

Дата

(М. Музиченко)

Встановлення факту реєстрації смерті

Броварському районному суду

Київської області

Заявник: Мостовенко Марія Пилипівна

(поштовий індекс, адреса) Заінтересовані особи: Районний відділ реєстрації актів громадянського стану (повна назва, поштовий індекс, адреса) Державна нотаріальна контора (повна назва, поштовий індекс, адреса)

Заява про встановлення факту реєстрації смерті

25 жовтня 2003 року помер мій чоловік, Мостовенко Федір Маркович. Його смерть була заресстрована у відділі РАЦС (вказати місце реєстрації смерті). У 2004 році під час пожежі в будинку свідоцтво про смерть було втрачено.

389

У період шлюбу ми з чоловіком придбали будинок, який зареєстровано в бюро технічної Інвентаризації на ім'я померлого. Згідно зі ст. 60 СК України житловий будинок є спільною сумісною власністю подружжя.

Після смерті Мостовенка Ф. М. відкрилась спадщина на 1/2 частину будинку. Право на спадкову частку маю тільки я. Дітей у нас не було Спір про право відсутній.

У встановлений законом строк я прийняла спадщину як особа, яка постійно проживала зі спадкодавцем (ч. З ст. 1268 ЦК України), що підтверджується довідкою Броварського виконкому. Оформити спадщину в нотаріальній конторі своєчасно не мала змоги.

На початку 2004 року я звернулась до державної нотаріальної контори з проханням видати мені свідоцтво про право на спадщину 1/2 частини будинку, що розташований (адреса), проте мені було відмовлено у зв'язку з відсутністю свідоцтва про смерть чоловіка.

В архіві актовий запис про смерть Мостовенка Ф. М. не знайдено. Тому відділ РАЦС надіслав мені повідомлення про відмову в поновленні запису акта про його смерть.

Факт реєстрації смерті Мостовенка Ф. М. підтверджується довідкою похоронного бюро (вказати назву) та довідкою районного пенсійного відділу про припинення виплати пенсії Мостовенку Ф. М. на підставі свідоцтва про смерть. Це також можуть підтвердити громадяни Маць-ко П. А., Коновал В. М.

На підставі статей 3, 234, 256 ЦПК України -

ПРОШУ:

1. Встановити факт реєстрації смерті Мостовенка Федора Марковича,1920 року народження, який помер 25 жовтня 2003 року.

2. Зобов'язати орган РАЦС поновити актовий запис про смерть Мостовенка Федора Марковича.

3. Допитати як свідків громадян Мацька Петра Андрійовича (адреса), Коновала Віктора Михайловича (адреса).

Додаток:

1. Копія свідоцтва про одруження.

2. Повідомлення з архіву РАЦС.

3. Висновок органу РАЦС про відмову в поновленні запису акта просмерть.

,. 4. Лист нотаріальної контори про відмову оформити спадщину.

і 5. Довідка бюро технічної інвентаризації.

k 6. Довідки з пенсійного відділу.

І 7. Довідка похоронного бюро.

8. Довідка Броварського виконкому.

, 9. Квитанція про сплату судових витрат.

Дата

Ц 10. Копії заяви (2 прим.)

(М. Мостовенко)

390

' 4.2. Позови

про право на спадкування

Визнання свідоцтва про право на спадщину

частково недійсним, визнання права власностіі на 2/3 частини житлового будинку

Броварському районному суду

Київської області

Позивач: Височанська Оксана Кирилівна

(поштовий індекс, адреса)

Відповідачі: Степовий Василь Кирилович

(поштовий індекс, адреса),

Степова Галина Кирилівна

(поштовий індекс, адреса)

Третя особа: Державна нотаріальна контора

(поштовий індекс, адреса)

Позовна заява про визнання свідоцтва про право на спадщину

частково недійсним , визнання права власності 1 на 2/3 частини житлового будинку

5 серпня 2001 року померла моя мати, Височанська Ольга Максимівна, якій належав житловий будинок згідно з договором дарування, посвідченим державним нотаріусом Броварського району, реєстровий № 7Н-341. Вартість будинку — 45 000 грн.

Під час перебування Височанської О. М. у шлюбі з Степовим Кирилом Степановичем вони придбали автомобіль ВАЗ-2109, реєстраційний номер 474-57 КН, вартістю 25 000 (двадцять п'ять тисяч) грн.

Після смерті матері відкрилась спадщина на житловий будинок та 1/2 частину вказаного автомобілю.

Спадкоємцями першої черги на спадкове майно за законом стали я та Степовий Кирил Степанович. Ми з ним прийняли спадщину як спадкоємці, які постійно проживали разом Із спадкодавцем, відповідно до вимог ч. З ст. 1268 ЦК України. Відповідачі — діти Степового К. С. — Василь і Галина на спадщину моєї матері не претендували.

У травні 2002 року нотаріальна контора видала батьку, Степовому К. С, свідоцтво про право на спадщину на весь житловий будинок і 1/2 частину спірного автомобіля без врахування мого права на спадщину будинку матері. Мені про це не було відомо. На той час спору з батьком

391

щодо користування будинком і автомобілем не виникало, тому я не надавала значення оформленню документів на спадщину.

25 листопада 2003 року помер Степовий К. С, і відповідачі звернулись до нотаріальної контори із заявою про право на спадщину в рівних долях зі мною.

У зв'язку з тим, що мною була фактично прийнята спадщина після смерті матері, Височанської О. М., у розмірі 1/2 частини житлового будинку та 1/4 частини автомобіля, після смерті батька відкрилась спадщина тільки на 1/2 частину житлового будинку і 3/4 частини автомобіля. Тому спадкові частки кожного з нас такі: мені належить 2/3 частини (1/2 + 1/6), частка Степового В. К. — 1/6 частина (1/2: 3), частка Степової Г. К. — 1/6 частина (1/2: 3). Щодо спадщини автомобіля: моя частка становить 1/2.

Факт прийняття мною спадщини після смерті матері підтверджується довідкою райвиконкому про моє постійне проживання у спірному будинку з 1997 року, це також можуть посвідчити Мазученко О. П., Коротке-вич В. А.

На підставі статей 3, 143, 144 ЦІЖ України, статей 392, 1268 (ч. 3), 1278, 1301 ЦК України -

ПРОШУ:

1. Визнати свідоцтво про право на спадщину, видане державною нотаріальною конторою Броварського району 20 травня 2002 року відповідачам — Степовому В. К., Степовій Т. К., — частково недійсним.

2. Визнати за мною право власності на 2/3 частини житлового будинку (адреса) та 1/2 частину автомобіля ВАЗ-2109, реєстраційний номер 474-57 КН.

3. Призначити товарознавчу експертизу з метою визначення дійсноївартості автомобіля.

4. Допитати як свідків громадян Мазученка Олександра Петровича(адреса), Короткевича Віктора Анатолійовича (адреса).

5. Стягнути з відповідачів на мою користь судові витрати, які оплачені мною.

Додаток:

Дата

1. Копії свідоцтва про смерть (2 прим.).

2. Копія договору дарування.

3. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.

4. Копія свідоцтва про одруження

5. Копія свідоцтва про народження.

6. Довідка виконкому.

7. Квитанції про сплату судових витрат.

8. Копії позовної заяви (2 прим.).

(О. Височанська)

/qcr

392

Визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним,

усунення перешкод у користуванні житловим будинком

Святошинському районному суду м. Києва Позивач: Ямненко Ірина Пантелеймонівна

(поштовий індекс, адреса)

Відповідач: Мазурок Андрій Феофанович

(поштовий індекс, адреса)

Третя особа: Державна нотаріальна контора

(поштовий індекс, адреса)

Позовна заява про визнання свідоцтва про право на спадщину

частково недійсним

та усунення перешкод

у користуванні житловим будинком

З 199) до 2001 року я перебувала у шлюбі з батьком відповідача, Мазурком Феофаном Прокоповичем. За спільні з ним кошти збудувала житловий будинок у м. Вишневому (адреса).

Після розлучення з Мазурком Ф. П. рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області житловий будинок був поділений. Мені виділено 2/3 частини будинку. Мазурок Ф. П. — 1/3 частина і гараж. Вартість присудженої мені частини будинку становить 45 000 грн.

У 2002 році з вини Мазурка Ф. П. я вимушена була залишити будинок і поселитись у свосї доньки у м. Києві. 28 грудня 2003 року Мазурок Ф. П. помер.

Скориставшись тим, що виділені судом частки житлового будинку не були зареєстровані в органах реєстраиії нерухомості та приховавши рішення суду про поділ житлового будинку, відповідач Мазурок А. Ф. одержав у нотаріальній конторі свідоцтво про право на спадщину на весь будинок. Тим самим позбавив мене законного права на 2/3 частини збудованого з колишнім чоловіком житлового будинку.

Свідоцтво про право на спадщину видано відповідачу 5 липня 2004 року державною нотаріальною конторою (назва).

Відповідач не визнає за мною права на частину будинку, перешкоджає користуванню виділеними мені судом приміщеннями: кімнатами розміром 17,3 та 12,5 кв. м.

Зазначені обставини можуть підтвердити громадяни Щебетун О. К.,

Боро дій 3. А.

На підставі ст. З ЦПК України, статей 319,321,391,1301 ЦК України -

ПРОШУ:

1. Визнати свідоцтво про право на спадщину, видане Мазурку Андрію Феофановичу державною нотаріальною конторою (назва) за реєстром

393

№ 2-340, частково недійсним щодо 2/3 частин будинку, виділених мені за судовим рішенням.

2. Зобов'язати відповідача не перешкоджати мені користуватися кімнатами розміром 17,3 та 12,5 кв. м у житловому будинку (адреса).

3. Допитати як свідків громадян: Щебетуна Самійла Лук'яновича (адреса), Бородія Зиновія Андрійовича (адреса).

Додаток:

Дата

1. Копія рішення суду про поділ майна подружжя.

2. Копія свідоцтва про розлучення.

3. Довідка про склад сім'ї і прописку.

4. План житлового будинку.

5. Копія свідоцтва про право на спадщину.

6. Квитанція про сплату судових витрат.

7. Копії позовної заяви (2 прим.).

(І. Ямненко)

Визнання права власності на спадкове майно,~-& визначення реєстраційного посвідчення

Листково недійсним, встановлення порядку користування. житловим приміщенням

Голосіївському районному суду м. Києва і Позивач: Данилевич Оксана Никифорівна

(поштовий індекс, адреса)

Відповідач: Данилевич Дмитро Сергійович "' (поштовий індекс, адреса)

Позовна заява

про визнання права власності

на 1/4 частину спадкового майна ,

визнання реєстраційного посвідчення

про право власності частково недійсним , встановлення порядку користування

житловим приміщенням

17 лютого 1992 року згідно з ордером № 602 на сім'ю із чотирьох осіб: відповідача, його дружини, доньки та мене — була надана кооперативна трикімнатна квартира (адреса). Квартира має ізольовані кімнати, розміром 14,7, 14,5 та 18,9кв. м. Дві кімнати (14,7 та 18,9кв. м) мають окремі виходи на балкони.

Членом житлового кооперативу був відповідач, Данилевич Д. С.

У 1995 році пайові внески повністю виплачені. На підставі ст. І5 3ако-| ну України «Про власність» відповідач 17 грудня 1995 року одержав на своє ім'я реєстраційне посвідчення № 76/30032 про право власності на квартиру. Вартість квартири становить 60 000 грн.

394

З березня 2003 року померла моя мати. 23 травня 2004 року померла дружина відповідача — Данилевич К. А. Після смерті бабусі відкрилась спадщина на 1/2 частину житлового приміщення.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 1266 ЦК України, якщо на час відкриття спадщини немає в живих того з батьків, хто був би спадкоємцем, право на спадщину мають онуки і правнуки спадкодавця. Виходячи із вказаних обставин спірну квартиру успадкували я та відповідач, Данилевич Д. С, кожний по 1/4 частині.

До смерті моєї матері та бабки склався відповідний порядок користування житловим приміщенням. Кімнатою розміром 18,9 кв. м користувалися ми з матір'ю. У кімнаті на 14,7 кв. м знаходилось спальне місце відповідача і померлої бабки. Третя кімната використовувалась для сімейного спілкування.

У даний час відповідач займає дві кімнати площею 14,7 та 14,5 кв. м, які розташовані поруч одна від одної і мають вихід на балкон. Тому вважаю можливим виділити мені в користування житлову кімнату розміром 18,9 кв. м Із виходом на балкон. Відповідачу залишити дві кімнати з балконом. Такий порядок користування є найбільш зручним і не буде порушувати спокій та права відповідача.

Підсобні приміщення квартири залишити у спільному користуванні.

Відповідач не погоджується з таким порядком користування житловим приміщенням. Заперечує моє право на спадщину, що і змусило мене звернутися до суду.

На підставі ст. З ЦПК України, статей 392, 393, ч. 1 статті 1266, ч. З статті 1268 ЦК України -

ПРОШУ:

1. Визнати за мною, Данилевич Оксаною Никифорівною, право власності на 1/4 частину спадщини житлового приміщення спірної квартири(адреса).

2. Визнати реєстраційне посвідчення № 76/30032 про право власностіна квартиру (адреса), видане Київським бюро технічної ІнвентаризаціїДанилевичу Дмитру Сергійовичу, частково недійсним.

3. Встановити порядок користування квартирою (адреса), виділившимені кімнату площею 18,9 кв. м, відповідачу 14,7 та 14,5 кв. м. Підсобніприміщення — кухню, ванну кімнату, туалет, коридор — залишити у спільному користуванні.

Додаток:

1. Копія ордера № 602 від 17 лютого 1982 року.

2. Копія реєстраційного посвідчення про право власності.

3. Довідка про склад сім'ї та прописку.

4. Технічний паспорт та план квартири.

5. Копія свідоцтва про смерть матері.

6. Копія свідоцтва про смерть Данилевич К. А.

7. Копія свідоцтва про народження онуки.

8. Квитанції про сплату судових витрат.

9. Копія позовної заяви.

Дата

(О. Данилевич)

395

Визнання права на спадщину 1/2 частини недобудованого житлового будинку

Бориспільському районному суду Київської області Позивач: Косач Василь Андрійович

(поштовий індекс, адреса)

Відповідач: Косач Микола Петрович

(поштовий індекс, адреса)

Третя особа: Державна нотаріальна контора

(поштовий індекс, адреса)

Позовна заява

про визнання права на спадщину 1/2 частини недобудованого житлового будинку

5 квітня 1997 року моєму батькові — Косачу Андрію Павловичу — та його брату — Косачу Петру Павловичу — рішенням Бориспільського виконкому № 755 було дозволено будівництво двоквартирного житлового будинку (адреса) та виділено земельну ділянку під забудову.

Будівництво, згідно з типовим проектом (своєї частини), фактично проводилось одним спадкодавцем, моїм батьком.

Його брат, Косач М. П., побудувавши цоколь своєї частини будинку, відмовився від будівництва у зв'язку з одержанням квартири в м. Києві.

Мій батько, Косач А. П-, за свої власні кошти та кошти сім'ї побудував основні конструктивні елементи будинку, стіни, дах, кімнатні перегородки, вікна, двері в частині, обумовленій з братом.

Проте за відсутності необхідних коштів закінчити будівництво житлового будинку йому не вдалося. Згідно з довідкою Бюро технічної інвентаризації готовність будинку становить 63 %. Вартість матеріалів та вкладеної праці становить 17 000 грн.

20 листопада 2003 року помер Косач А. П., а згодом помер і його брат, Косач П. П. (5 травня 2004 року).

Після їх смерті ніхто будівництво житлового будинку не продовжував.

Факт будівництва моїм батьком недобудованої 1/2 частини житлового будинку підтверджується квитанціями, накладними, чеками на придбання матеріалів для будівництва, а також його можуть посвідчити громадяни Затонська Є. О., ЗаливаЙко П. І., Крамар В. В.

Спадкоємцем за законом спадщини недобудованої і/2 частини житлового будинку (63 % готовності), що відкрилася після смерті Косача А. П., є один я.

Відповідно до ст. 1270 ЦК України я своєчасно звернувся до нотаріальної контори, щоб прийняти спадщину. Проте у видачі свідоцтва про право на спадщину мені було відмовлено.

Причиною відмови стало те, що дозвіл на будівництво житлового будинку видано на двох осіб (братів Косачів) та заперечення дітей померлого Косача П. П., які претендують на спадщину всього недобудованого будинку.

і Це й примусило мене звернутися до суду з цим позовом.

396

На підставі статей 3 і 88 ЦПК України, статей 1261, 1270, 1278 ЦК України -

ПРОШУ:

1. Визнати за мною право на спадщину 1/2 частини недобудованогожитлового будинку з кімнатами, перегородками, дверима і дахом, щорозташований (адреса).

2. Допитати як свідків громадян: Затонську Євдокію Олександрівну(адреса), Заливайка Петра Ігоровича (адреса), Крамаря Віктора Васильовича (адреса).

3. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати.

Додаток:

1. Копія свідоцтва про смерть батька.

2. Копія свідоцтва про смерть його брата.

3. Довідка БТІ про процент готовності будинку.

4. Копія відмови нотаріальної контори у видачі свідоцтва про право на

спадщину.

5. Типовий проект будівництва двоквартирного житлового будинку.

6. Квитанція про сплату судових витрат.

7. Копії позовної заяви (2 прим.).

Дата

(В. Косач)

Про визначення додаткового строку на прийняття спадщини

Голосіївському районному сулу м. Києва Позивач: Дяченко Сергій Васильович

(поштовий індекс, адреса)

Відповідач: Дяченко Марія Василівна

(поштовий індекс, адреса)

Третя особа: Державна нотаріальна контора

(поштовий індекс, адреса)

Позовна заява

про визначення додаткового строку на прийняття спадщини

7 травня 2003 року померла моя бабка, Дяченко Степанида КирилІвна, яка заповіла мені 1/2 частки майна, що належало їй на праві власності. Заповіт посвідчено державним нотаріусом 3 грудня 2002 року.

До спадкового майна входить житлове приміщення — двокімнатна квартира (адреса), депозитний вклад в Укрінбанку, бібліотека творів різних авторів у кількості не менше 700 примірників.

Після її смерті спадкоємцями в рівних долях є я та відповідачка, Дяченко М. В., племінниця померлої. Під час відкриття спадщини я перебував за кордоном, з грудня 1999 до 25 січня 2004 року. Про день смерті Дя-

397

ченко С. К. дізнався тільки після повернення до місця свого проживання наприкінці січня 2004 року.

Відповідачка не повідомила державну нотаріальну контору про наявність заповіту і право на 1/2 частку майна, що належить мені, а також відмовилась дати згоду на прийняття спадщини, не визнаючи мене спадкоємцем.

Внаслідок неповідомлення про час відкриття спадщини я пропустив строк для прийняття спадщини.

Строк мною пропущено з поважних причин, що підтверджується документами про роботу за кордоном, наявністю в закордонному паспорті відміток про виїзд з України, а також ці обставини можуть підтвердити громадяни Мамай О. В., Теслюк В. С.

Згідно з ч. З ст. 1272 ЦК України за позовом спадкоємця суд може визначити додатковий строк для прийняття спадщини, якщо він пропущений із поважних причин.

На підставі ст. З ЦПК України, ст. 1236, ч. З ст. 1272 ЦК України -

ПРОШУ:

1. Визначити додатковий строк для прийняття спадщини в одинмісяць, пропущений з поважних причин, за заповітом Дяченко Степаниди Кирилівни, нотаріально посвідченим 3 грудня 2002 року.

2. Допитати як свідків громадян Мамая Олега Вікторовича (адреса)! Теслюк Валентину Сергіївну (адреса).

Додаток:

1. Копія свідоцтва про смерть спадкодавця.

2. Ксерокопія паспорта з відмітками про виїзд та в'їзд в Україну.

3. Копія заповіту від 3 грудня 1998 року.

4. Довідка житлово-експлуатаційної організації про тимчасову від-|сутність за місцем проживання.

5. Квитанції про сплату судових витрат.

6. Копії позовної заяви (2 прим.).

Дата

(С.Дяченкод

Визнання недійсним заповіту,

вчиненого особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій

Печерському районному суду м. Києва Позивач: Нестерчук Наталія Карпівна

(поштовий індекс, адреса)

Відповідач: Коротич Оксана Миколаївна

(поштовий індекс, адреса)

Третя особа: Державна нотаріальна контора

(поштовий індекс, адреса)

398

Позовна заява про визнання недійсним заповіту,

вчиненого особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій

5 січня 2001 року моя бабка, Лимар Марія Тимофіївна, залишила заповіт, за яким свою приватизовану квартиру (адреса) заповідала мені.

Заповіт посвідчено в державній нотаріальній конторі, реєстр № 2Н-471.

10 січня 2004 року Лимар М. Т. померла. У встановлений ст. 1270 ЦК України строк я звернулася до нотаріальної контори для оформлення спадщини, де мені повідомили, що заповідачка за кілька днів до смерті скасувала заповіт на моє ім'я і заповіла все своє майно Коротич Оксані Миколаївні.

Новий заповіт був посвідчений 25 грудня 2003 року за місцем помешкання Лимар М. Т.

Вважаю заповіт, вчинений Лимар М. Т. на ім'я Коротич О. М. від 25 грудня 2003 року, недійсним.

Згідно зі ст. 225 ЦК України правочин, укладений громадянином хоч і дієздатним, але таким, який перебував на момент його укладення в стані, у якому він не міг розуміти значення своїх дій або керувати ними, може бути визнано судом недійсним.

У 2003 році Лимар М. Т. виповнилось 85 років. На цей час стан її здоров'я різко погіршився. Розвився старечий склероз, почастішали випадки несприйняття нею дійсних подій, правильної життєвої орієнтації.

Неадекватна поведінка Лимар М. Т. ще за рік до її смерті викликала необхідність обстеження її невропатологом та психіатром. Спроби покращити ЇЇ психічний стан не мали успіху. На день посвідчення нового заповіту на користь Коротич О. М. у хворої Лимар М. Т. спостерігався процес психічного розладу, що підтверджується довідкою психіатра та амбулаторною карткою хворої.

Зазначені обставини можуть посвідчити: лікар-психіатр Корольчук В. П., сусіди померлої Мусієнко О. П., Мостовенко В. М. та Пікач В. В.

На підставі статей 3, 143, 144 ЦПК України, статей 203, 215, 225, частин 2, 4 ст. 1257 ЦК України -

ПРОШУ:

1. Визнати заповіт Лимар Марії Тимофіївни, посвідчений 25 червня2000 року державною нотаріальною конторою (повна назва) на користьвідповідача — Коротич Наталії Миколаївни, недійсним.

2. Призначити комплексну психолого-психіатричну судову експертизу, на розгляд якої поставити питання: чи могла Лимар М. Т., зважаючина її вікові особливості та психічний стан, у момент складання заповітувід 27 червня 2003 року усвідомлювати значення своїх дій або керуватиними.

3. Витребувати з державної нотаріальної контори (назва) документищодо складених Лимар М. Т. заповітів та амбулаторну картку з психоневрологічного диспансеру про її лікування.

399

4. Допитати як свідків громадян: Мусієнко Оксану Петрівну (адреса), Мостовенка Василя Миколайовича (адреса), Пікача Зиновія Васильовича (адреса), Корольчука Віталія Петровича — лікаря-психіатра.

5. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати.

Додаток:

1. Копія свідоцтва про смерть Лимар М. Т.

2. Довідка лікаря-психіатра.

3. Довідка БТІ та технічна характеристика квартири.

4. Копія заповіту на моє ім'я.

5. Квитанції про сплату судових витрат.

6. Копії позовної заяви (2 прим.).

Дата

(Н. Нестерчук)

Визнання недійсним заповіту, підписаного сторонньою особою

Деснянському районному суду м. Києва Позивач: Геращенко Василь Григорович

(поштовий індекс, адреса)

Відповідач: Рудь Марія Кононівна

(поштовий індекс, адреса)

Третя особа: Державна нотаріальна контора

(поштовий індекс, адреса)

Позовна заява

про визнання недійсним заповіту, підписаного сторонньою особою

Моя мати, Геращенко Ірина Михайлівна, померла 8 листопада 2003 року.

Після її смерті відкрилась спадщина на житловий будинок (адреса). Я є єдиним спадкоємцем першої черги за законом.

У встановлений законом строк я звернувся для оформлення спадщини до нотаріальної контори і дізнався, що моя мати за кілька днів до смерті заповіла все своє майно племінниці, Рудь М. К., яка, скориставшись безпорадним станом матері, викликала нотаріуса до місця її проживання, де і було оформлено заповіт на користь відповідачки.

Заповіт Геращенко І. М. підписано 5 листопада 2003 року сторонньою особою — Кривенко Т. А. — з порушенням вимог чинного законодавства.

Згідно з ч. 4 ст. 207 ЦК України та ст. 45 Закону України «Про нотаріат» підписання заповіту не заповідачем допускається за його дорученням, якщо він внаслідок фізичної вади, хвороби або будь-яких інших поважних причин не може власноручно підписати заповіт.

У заповіті зазначено, що Геращенко І. М. не підписала заповіт через ЇЇ неписьменність. Проте така підстава не відповідає дійсності. Моя мати була письменною, про що свідчать її підписи в паспорті, у відомостях на

400 • .

одержання пенсії, трудовій книжці, а також це можуть підтвердити громадяни Онищак О. М. І Кончук С. В.

Крім цього, в заповіті відсутні відомості про те, що мати доручала громадянці Кривенко Т. А. підписати заповіт (відповідачка Рудь М. К. І Кривенко Т. А. є близькими родичами).

Зазначені обставини свідчать, що у Геращенко І. М. не було наміру та волевиявлення заповідати майно Рудь М. К.

До підписання заповіту у нас із спадкодавцем не було ніяких непорозумінь. Мати хотіла, щоб я зберіг житловий будинок для онуків.

На підставі ст. З ЦПК України, ст. 45 Закону України «Про нотаріат», частин 1, 3 статей 203, 1247, 1257 ЦК України -

ПРОШУ:

1. Визнати заповіт Геращенко І. М., посвідчений 5 листопада 1999 року нотаріусом державної нотаріальної контори на користь Рудь Марії Ко-нонівні, недійсним.

2. Допитати як свідків громадян Онищак Оксану Миколаївну (адреса), Кончук Світлану Василівну (адреса).

3. Витребувати з державної нотаріальної контори спадкову справу Геращенко І. М.

Додаток:

1. Копія свідоцтва про смерть спадкодавця.

2. Лист нотаріальної контори.

3. Копія свідоцтва про народження позивача.

4. Квитанція про сплату держмита.

5. Копії позовної заяви (2 прим.).

Дата

(В. Геращенко)

4.3- Позови про відшкодування шкоди, завданої фізичним особам (недоговірні зобов'язання)

Відшкодування

матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок зіткнення транспортних засобів

Шевченківському районному суду м. Києва Позивач: Данько Степан Сергійович

(поштовий індекс, адреса)

Відповідачі: Підприємство «Радіоприлад»

(поштовий індекс, адреса)

Величко Василь Микитович

401

(поштовий індекс, адреса)

26 — 5-2085

Позовна заява

про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок зіткнення транспортних засобів

13 лютого 2000 року на перехресті вул. Володимирської та Прорізної при зіткненні автомобіля «Славута-ДЕУ», реєстраційний номер 228-30 КІА, який належить підприємству «Радіоприлад», під керуванням водія Сахна М. П. та автомобіля «Опель», реєстраційний номер 216-75 KB, яким керував Його власник, відповідач Бравець М. В., мені як пасажиру останнього заподіяно тілесні ушкодження середньої тяжкості. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень визначено висновком експерта (назва установи). Дорожня пригода сталася з вини обох водіїв.

За висновком ДАІ (повна назва) водій автомобіля № 228-30 КІА порушив п. 16.10 Правил дорожнього руху. Водій автомобіля № 216-75 не виконав вимог п. 12.4 цих Правил.

Внаслідок ушкодження здоров'я та втрати працездатності я не одержав заробітну плату на суму 3 500 грн. (привести розрахунки). Витратив кошти на придбання ліків та медичну допомогу — 2 500 грн. Потребую са-нІтарно-курортного лікування. Середня ціна вартості путівки становить 1 600 грн.

Зазначені матеріальні збитки підтверджується: довідкою про невиплату заробітної плати, квитанціями, касовими чеками, медичною довідкою, висновком СМЕК, довідкою установи (санаторію) про вартість путівки.

Окрім матеріальної шкоди, мені також заподіяно фізичні та моральні страждання.

Під час дорожньої пригоди та тілесних ушкоджень виникли психо-травматичні фактори, що стали джерелом негативних емоцій і переживань, призвели до погіршення здоров'я та необхідності тривалого лікування, вплинули на реалізацію моїх намірів та ділові стосунки.

Зазначені обставини підтверджуються висновком центру психологічних досліджень НДІ (назва).

Розмір моральної шкоди я оцінюю в 20 000 (двадцять тисяч) грн.

Відповідно до п. З Постанови ПВСУ «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» у разі заподіяння шкоди кількома особами відшкодування здійснюється кожною з них у частині, заподіяній нею.

Беручи до уваги, що водії транспортних засобів допустили різні за характером порушення правил дорожнього руху, відповідачі повинні нести відповідальність залежно від ступеня вини кожного заподіювана шкоди.

Згідно з висновком ДАІ ступінь вини водія підприємства «Радіоприлад» при зіткненні автомобілів був значно вищим, ніж водія Величка В. М.

Тому відповідачі як володільці транспортних засобів повинні відшкодувати матеріальну і моральну шкоду в порядку часткової відповідальності.

На підставі ст. З ЦПК України, статей 23, 1172, 1187, 1188, 1195, 2002 ЦК України -

402

ПРОШУ:

1. Відшкодувати мені за рахунок коштів підприємства «Радіоприлад»матеріальні збитки в розмірі 6 000 (шість тисяч) грн., а також моральнушкоду в розмірі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн.

2. Відшкодувати за рахунок відповідача Величка Василя Микитовичаматеріальні збитки в розмірі 1 600 (тисяча шістсот) грн. та моральнушкоду в розмірі 3 000 (три тисячі) грн.

3. Стягнути з відповідачів усі судові витрати.

Додаток:

1. Довідка ДАІ про порушення правил дорожнього руху.

2. Висновок СМЕК про ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.

3. Висновок центру психологічних досліджень НДІ.

4. Медична довідка ЛКК про необхідність санаторно-курортного лікування.

5. Довідка установи (санаторію) про вартість путівки.

6. Довідка з місця роботи про втрату заробітку.

7. Квитанції та касові чеки про надання медичної допомоги (20 прим.)та придбання ліків.

8. Копії позовних заяв (3 прим.).

Дата

(С. Данько)

Відшкодування майнової шкоди,

завданої джерелом підвищеної небезпеки

з вини водія підприємства

Деснянському районному суду м. Києва Позивач: Кияшко Сергій Олексійович

(поштовий індекс, адреса)

Відповідач: Автотранспортне підприємство — 0310,

(поштовий індекс, адреса)

Третя особа: Заброда Михайло Никифорович

(поштовий Індекс, адреса)

Позовна заява

про відшкодування майнової шкоди,

завданої джерелом підвищеної небезпеки

з вини водія підприємства

17 червня 2004 року я на своєму автомобілі «Славута» ЗАЗ-ДЕУ, реєстраційний номер 467-31 KB, рухався в напрямку вул. Велика Житомирська, де зіткнувся з автомобілем КРАЗ, реєстраційний номер 55-67 КІА, що належить автотранспортному підприємству 0310, яким керував водій Заброда М. Н.

лі 403

Згідно з довідкою ДАІ (повна назва) винним у порушенні Правил дорожнього руху визнано Заброду М. Н.

Внаслідок зіткнення моєму автомобілю заподіяно значну шкоду на загальну суму б 200 (шість тисяч двісті) грн., що підтверджується калькуляцією, складеною (назва організації) та висновком спеціаліста.

Відповідно до ст. 1172 ЦК України підприємство несе відповідальність за шкоду, заподіяну з вини її працівника. Згідно з довідкою відповідача від 20 вересня 2004 року водій Заброда М. М. на час скоєння ним дорожньої пригоди перебував з підприємством у трудових відносинах.

На підставі ст. З ЦПК України, статей 1172, 1192 ЦК України -

ПРОШУ:

Стягнути з відповідача — автотранспортного підприємства — 0310 (повна назва) — завдану мені майнову шкоду в сумі 6 200 (шість тисяч двісті) грн.

Додаток:

1. Довідка ДАІ (назва).

2. Калькуляція (назва організації) вартості поновлюваного ремонту.

3. Протокол огляду автомобіля.

4. Копія свідоцтва про реєстрацію автомобіля.

5. Довідка підприємства.

6. Квитанція про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення.

7. Дві колії позовної заяви.

Дата

(С. Кияшко)

— Відшкодування майнової і моральної шкоди,

завданої транспортним засобом

Дніпровському районному суду м. Києва Позивач: Вересенко Олесь Григорович

(поштовий Індекс, адреса)

Відповідач: Марчук Микола Олександрович

(поштовий індекс, адреса)

Позовна заява

про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої транспортним засобом

7 липня 2004 року я припаркував свій автомобіль «Ланос», реєстраційний номер 05591 KB, біля готелю «Славутич». Під час моєї відсутності в його задню частину вдарив автомобіль «Форд», реєстраційний номер 467-57 КН, яким керував за довіреністю відповідач Марчук Микола Олександрович.

За висновком ДАГ (назва) водій Марчук М. О. порушив пункти 2.9.А, 13.3 Правил дорожнього руху.

404 ' — -

Згідно з висновком експерта вартість відновлюваних робіт щодо пошкодженого автомобіля становить 9 500 грн. Оплата послуг експерта -350 грн. Телеграма відповідачу — 15 грн.

Загальна сума матеріальних збитків — 9 865 (дев'ять тисяч вісімсот Шістдесят п'ять) грн.

Внаслідок дорожньої пригоди мені також заподіяно моральну шкоду. Пошкодження нового автомобіля стало причиною моїх моральних страждань. Я втратив душевний спокій, багато часу витрачав на оформлення відповідних документів, проведення експертизи тощо.

Мої переживання посилила відмова відповідача відремонтувати автомобіль або виплатити відповідні кошти. Я вимушений був зробити це за позичені в родичів гроші.

Заподіяну мені моральну шкоду я оцінюю в розмірі 10 000 (десять тисяч) грн.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 1187 ЦК України шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка володіє транспортним засобом. Під володільцем такого джерела розуміється особа, яка здійснює експлуатацію джерела підвищеної небезпеки в силу власності або з інших підстав, у тому числі на підставі довіреності.

У цьому разі відповідач керував автомобілем згідно з виданою йому довіреністю І зобов'язаний нести відповідальність за майнову та моральну шкоду.

На підставі ст. З ЦПК України, ст. 23, ч. 1 статей 1167, 1188, 1192 ЦК України -

ПРОШУ:

1. Відшкодувати мені за рахунок відповідача Марчука Миколи Олександровича матеріальні збитки на суму 9 865 (дев'ять тисяч вісімсотшістдесят п'ять) грн. та моральну шкоду — 10 000 (десять тисяч) грн.

2. Стягнути з відповідача судові витрати та витрати на інформаційно-технічне забезпечення.

Додаток:

і

1. Довідка ДАІ про порушення Правил дорожнього руху.

— 2. Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи.

3. Висновок експерта про вартість поновлювальних робіт.

• 4. Квитанції про сплату послуг експерта та посилки телеграм (З прим).

5. Товарні чеки на придбання деталей.

6. Свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

' 7. Квитанція про сплату судового збору та витрат на інформаційво-Технічне забезпечення. 8. Копія позовної заяви.

Дата

(О. Вересенко)

405

Відшкодування моральної шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

Солом'янському районному суду м. Києва Позивач: Богданець Самійло Никифорович

(поштовий індекс, адреса)

Відповідач: Автотранспортне підприємство «Автосвіт»

(поштовий індекс, адреса)

Третя особа: Швидченко Андрій Пилипович

(поштовий індекс, адреса)

Позовна заява

про відшкодування моральної шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

18 травня 2004 року водій автотранспортного підприємства «Автосвіт» Швидченко А. П., керуючи автомобілем при виконанні службових обов'язків, вчинив дорожню пригоду, внаслідок якої мені заподіяно тяжкі тілесні ушкодження.

Вироком Вишгородського районного суду від 5 липня 2004 року Швидченка А. П. засуджено згідно з ч. 2 ст. 286 КК України до двох років позбавлення волі. На підставі Закону України «Про амністію» від 16 липня 2003 року його звільнено від покарання.

Матеріальна шкода мені відшкодована підприємством повністю.

Однак відповідач відмовився добровільно відшкодувати моральну шкоду, заподіяну злочином, вважаючи, що підприємство не несе відповідальності за моральні страждання потерпілого.

Відповідно до закону України потерпілий вправі пред'явити позов про стягнення моральної шкоди у кримінальному процесі або в порядку цивільного судочинства.

Згідно зі ст. 1187 ЦК України відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, несуть власники (володільці) транспортних засобів, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

Разом із цим AT «Автосвіт» повинно відшкодувати моральну шкоду, якщо вона заподіяна з вини її працівника під час виконання службових (трудових) обов'язків (ст. 1172 ЦК України).

Тому відповідач AT «Автосвіт» несе повну відповідальність за шкоду, заподіяну її працівником — водієм Швидченком А. А.

Внаслідок наїзду автомобіля мені заподіяно тяжкі фізичні і моральні страждання.

Ушкодження здоров'я викликало хірургічне втручання і тривале лікування та пов'язані з цим моральні переживання. Я вимушений звільнитися з роботи, не можу працювати за вибраною професією. Потребую додаткових зусиль для перенавчання і зміни професійної орієнтації. Втратив матеріальне благополуччя, а також істотно погіршились нормальні життєві зв'язки та перспективи ділової репутації.

З урахуванням зазначених обставин відповідач повинен відшкодувати мені моральну шкоду в розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн.

406

На підставі ст. З ІДПК України, статей 23, 1167, 1168, 1172, 1187 ЦК України та постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немаинової) шкоди» від 31 березня 1995 року № 4 в редакції змін, внесених постановою від 25 травня 2001 року № 5, -

ПРОШУ:

1. Відшкодувати мені за рахунок відповідача автотранспортного підприємства «Автосвіт» моральну шкоду в сумі 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн.

2. Призначити судово-психологічну експертизу, на розгляд якої поставити питання: чи створила дорожня подія психологічні передумови моральної шкоди; чи були для потерпілого психотравматичними факторамифізичні страждання під час виникнення тілесних ушкоджень і тривалоголікування та чи пов'язані вони з порушенням нормальних життєвих зв'язків, втратою вибраної професії та перспектив ділової репутації.

Експертизу доручити відділу психологічних досліджень судово-психіатричних експертиз Головного управління охорони здоров'я.

Додаток:

1. Копія вироку суду.

2. Довідка про Інвалідність.

3. Копія наказу про звільнення з роботи.

4. Довідка про характер захворювання і тривале лікування.

5. Копія позовної заяви.

Дата

(С. Богданець)

4.4. Позови про захист права власності

Визнання права власності

на житловий будинок, нажитий під час роздільного проживання

' Святошинському районному суду м, Києва ": Позивач: Грннько Оксана Пантелеймонівна

(поштовий індекс, адреса)

Відповідач: Грннько Антип Артемович

(поштовий індекс, адреса).

Зустрічна позовна заява про визнання права власності

на житловий будинок, нажитий під час роздільного проживання

У провадженні суду є справа за позовом Гринька Антипа Артемовича до мене про поділ житлового будинку, побудованого під час шлюбу. Позовні вимоги Гринька А. А. вважаю безпідставними і пред'являю

ЗУСТРІЧНИЙ ПОЗОВ.. •"(•''- ч~ '

407

З відповідачем я перебувала в зареєстрованому шлюбі з 17 вересня 1990 року до 3 березня 2003 року. Під час спільного проживання, у 1992 році, ми з відповідачем заклали фундамент будинку та придбали шифер для його покрівлі.

З 2003 року шлюбні відносини між нами фактично припинились. Відповідач був засуджений до трьох років позбавлення волі і перебував у виправно-трудовій колонії. Після відбуття покарання він не повернувся до мене і мешкає в будинку своєї матері.

Під час роздільного проживання і фактичного припинення шлюбу я повністю збудувала житловий будинок за свої кошти і за допомогою моїх батьків.

Відповідач ніякої участі коштами і працею у зведенні будинку (крім закладання фундаменту і придбання шиферу) не приймав. Вартість будинку становить 75 000 грн. (висновок спеціаліста БТІ додається).

Зазначені обставини можуть посвідчити Кононенко П. В., Коломі-єць О. Т., а також вони підтверджуються письмовими доказами: накладними придбання мною будівельних матеріалів, товарними чеками, іншими розрахунково-платіжними документами, що додаються до позовної заяви.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 57 СК України при поділі майно, що нажите кожним із подружжя під час їх роздільного проживання при фактичному припиненні шлюбу, може бути визнано судом власністю одного з них. Тому спірний житловий будинок, збудований за таких обставин, не може визнаватись спільною сумісною власністю подружжя, а позов Гринька А. А. до мене про виділення йому 1/2 частини будинку не Грунтується на законі.

Що стосується участі відповідача в закладанні фундаменту І придбанні шиферу, я згодна виплатити йому грошову компенсацію у розмірі половини їх дійсної вартості, відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 СК України.

На підставі ст. 123 ЦПК України, ч. 6 ст. 57 СК України -

ПРОШУ:

1. Прийняти зустрічний позов до розгляду в одному провадженні з позовом Гринька А. А.

2. Визнати за мною право власності на житловий будинок (адреса), збудованого під час роздільного проживання з Гриньком А. А., вартістю75 000 (сімдесят п'ять тисяч) грн. У позові Гринька А. А. до мене відмовити.

3. Призначити технічну експертизу для визначення вартості закладеного сторонами фундаменту та витрат на придбання шиферу для покрівлі будинку.

4. Присудити відповідачу грошову компенсацію в розмірі 1/2 частинивартості фундаменту та витрат на придбання шиферу.

5. Допитати як свідків громадян Кононенка Павла Вікторовича (адреса), Коломієць Олену Тарасівну (адреса).

Додаток:

1. Рішення виконкому (назва) про відвід земельної ділянки для будівництва будинку.

2. Акт про прийняття будинку в експлуатацію.

408

3. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.

4. Копія вироку суду.

5. Довідка про місце проживання відповідача.

6. Накладні, квитанції, товарні чеки тощо (15 арк.).

7. Квитанція про сплату судового збору та витрат на Інформаційно- технічне забезпечення.

8. Копія зустрічної позовної заяви.

Дата

(А. Гринько)

Визнання права власності на автомобіль,

придбаний під час перебування

в сімейних відносинах без реєстрації шлюбу,

та виділення Його в натурі

Тетіївському районному сулу Київської області Позивач: Костюшенко Катерина Григорівна

(поштовий індекс, адреса) Відповідач: Зайчук Ігор Васильович

(поштовий індекс, адреса)

Позовна заява про визнання права власності на автомобіль,

придбаний під час перебування

в сімейних відносинах без реєстрації шлюбу,

та виділення його в натурі

Протягом 10 років, з січня 1992 до грудня 2003 року, я перебувала з відповідачем Зайчуком Ігорем Васильовичем у фактичних шлюбних відносинах. Ми вели спільне домашнє господарство, мали єдиний сімейний

бюджет.

У липні 2003 року відповідач запропонував мені придбати для потреб сім'ї за спільні кошти автомобіль. Я погодилась за умови, що автомобіль буде зареєстровано на моє і його ім'я як спільна власність двох осіб.

15 серпня 2003 року я зняла з рахунка банку (назва) 15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн. Відповідач доклав 7 500 (сім тисяч п'ятсот) грн.

Цього самого дня на автомобільному ринку був куплений автомобіль (марка) вартістю 32 500 (тридять дві тисячі п'ятсот) грн. Проте всупереч домовленості Зайчук І. В. оформив усі документи на придбання автомобіля, технічний паспорт та його реєстрацію на своє ім'я.

У грудні 2003 року відповідач припинив зі мною сімейні відносини, забрав свої речі і оселився в будинку своєї матері.

Згідно зі ст. 74 СК України, якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі, майно, набуте за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності.

За домовленостю з відповідачем я фактично була покупцем автомобіля у відповідній частці і брала участь у створенні спільної власності наавтомобіль. ,- j

409

Враховуючи, що моя частка у грошовій сумі (15 000 грн.) значно перевищує частку Зайчука І. В. у загальній вартості придбаного автомобіля, а також потребу моєї сім'ї у користуванні транспортним засобом (на мосму утриманні перебувають двоє неповнолітніх дітей від першого шлюбу), вважаю необхідним виділити мені автомобіль у власність, виплативши відповідачу компенсацію його частки у сумі 7 500 грн. за мій рахунок.

Зазначені обставини можуть підтвердити громадяни Короленко В. М, Степова А. М., Пінчук К. М., до того ж є виписка з банку про одержання мною грошей.

На підставі ст. З ЦПК України, ч. 1 ст. 71, ст. 74 СК України, ст. 372 ЦК України -

ПРОШУ:

1. Визнати за мною право власності на автомобіль (марка), зареєстрований на ім'я Зайчука Ігоря Васильовича в державній автомобільній Інспекції (назва), зобов'язавши мене сплатити відповідачу грошову компенсацію в розмірі 7 500 (сім тисяч п'ятсот) грн. відповідно до йогочастки у спільній власності.

2. Допитати як свідків громадян: Короленка Василя Миколайовича(адреса), Степову Антоніну Михайлівну (адреса), Пінчука КостянтинаМиколайовича (адреса).

Додаток:

1. Виписка з банку про зняття з рахунка ] 5 000 грн.

2. Копія свідоцтва про реєстрацію автомобіля.

3. Копії свідоцтва про народження дітей.

4. Квитанція про сплату судового збору та витрат на інформаційно- технічне забезпечення.

5. Копія позовної заяви.

Дата

(К. Костюшенко)

Звільнення майна з-під арешту

Дарницькому районному суду м. Києва Позивач: Погребна Надія Олександрівна

(поштовий індекс, адреса) Відповідачі: Державна податкова інспекція

(повна назва, поштовий індекс, адреса) Погребний Степан Сидорович

перебуває у виправно-трудовій колонії УЯ-2145 — і (поштовий індекс, адреса)

Позовна заява про звільнення майна з-під арешту

З відповідачем, Погребним Степаном Сидоровичем, я перебуваю у шлюбних відносинах протягом десяти років. Шлюб зареєстровано 15 серпня 1996 року в Дарницькому відділі РАГС м. Києва. Вироком районного су-

410

ду (назва) м. Києва від 3 травня 2000 року мій чоловік засуджений згідно з ч. 2 ст. 185 КІС України до трьох років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

На виконання вироку державний виконавець 6 липня 2000 року описав у квартирі все майно, яке придбане мною з відповідачем під час шлюбу.

До акта внесено:

1. Автомобіль Ford-Orion — 25 000 грн.

2. Телевізор Sony — ! 500 грн.

3. РадІомагнітофон «Планета» — 300 грн.

4. Два килими — 1 200 грн.

Усього на суму 28 000 (двадцять вісім тисяч) грн.

Відповідно до вимог ст. 60 СК України майно, нажите під час шлюбу, є спільною сумісною власністю подружжя.

Факт набуття майна під час перебування у шлюбі підтверджується: біржовим договором купівлі-продажу транспортного засобу від 5 серпня 1999 року про придбання автомобіля Ford-Orion та свідоцтвом про реєстрацію ТЗ на мого чоловіка Погребного С. С. у МРЕВ (назва), товарним чеком про придбання телевізора. Інші речі — радіомагнітофон, два килими — нам із відповідачем подарували на весілля, шо можуть посвідчити громадяни Рехлецька О. Н.т Блажкевич О. П.

Згідно з ч. 1 ст. 70 СК України при поділі спільного майна подружжя розмір часток кожного з них визнається рівним. Конфіскація майна за вироком суду допускається лише щодо майна, яке належить засудженому (боржнику).

Зважаючи на те, що я займаюсь підприємницькою діяльністю, маю посвідчення водія і користуюсь автомобілем, вважаю можливим виділити мені його в натурі, зобов'язавши мене сплатити грошову компенсацію в розмірі частки вартості, що підлягає конфіскації.

На підставі ст. З ЦПК України, ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження», статей 60, 70 СК України -

ПРОШУ:

1. Зупинити виконавче провадження щодо конфіскації майна до розгляду справи по суті.

2. Звільнити з-під арешту і залишити за мною право на автомобільFord-Orion, реєстраційний № 436-16 КН, зобов'язавши мене сплатитигрошову компенсацію в розмірі частки її вартості, що підлягає конфіскації, з врахуванням загальної суми іншого майна, зазначеного в Акті опису державного виконавця.

Додаток:

1. Копія вироку суду.

2. Акт опису майна.

3. Документи на придбання майна (кількість арк.).

4. Копія свідоцтва про реєстрацію технічного засобу.

5. Квитанція про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення.

6. Копії позовної заяви (2 прим.).

Дата

(Н. Погребна)

411

r : -'тчр Припинення права

на частку у спільному майні та виплату грошової компенсації Оболонському районному суду м. К Позивач: Чіпка Ольга Никифорівна (поштовий індекс, адреса) Відповідач: Овдій Василь Макаровим (поштовий Індекс, адреса) Третя особа: Зінчук Світлана Герасимівна (поштовий індекс, адреса)

Зустрічна позовна заява

про припинення права

на частку у спільному майні

та виплату грошової компенсації

У провадженні Оболонського районного суду м. Києва знаходиться справа за позовом Овдія В. М. до мене та Зінчук С. Т. про вселення та встановлення порядку користування житловим приміщенням.

Проти заявленого позову я заперечую і пред'являю зустрічний позов. Відповідач Овдій В, М. (позивач за первісним позовом) є учасником спільної часткової власності на спірну квартиру (адреса). Згідно із Свідоцтвом про право на спадщину йому належить ідеальна 1/3 частка від загального розміру житлового приміщення. Мені та Зінчук С. Г. належить, відповідно, в рівних частках 2/3 частини спірної квартири (кожному 1/3 частини). Квартира складається із двох ізольованих житлових кімнат та підсобних приміщень з балконом, загальною площею 41,2 кв. м.

У квартирі постійно проживають дві сім'ї (4 особи). Я з двома неповнолітніми дітьми (народженими 2001 та 2004 року) займаю кімнату площею 16, 5 кв. м з балконом, Зінчук С. Г. (пенсіонерка) користується кімнатою площею 10, 2 кв. м.

Відповідач має свою сім'ю (дружину та сина), з якими проживає в житловому будинку, що належить його дружині на праві власності (адреса).

Вселення Овдія В. М. у квартиру та виділ йому частки в порядку користування житловим приміщенням істотно погіршить житлові умови співвласників та членів їх сім'ї, створить проблеми спільного користування та обслуговування цього житла. Крім цього, у разі вселення відповідача особи різної статі мають проживати в одній кімнаті, що суперечить вимогам ч. 2 ст. 50 ЖК України.

За таких обставин спільне володіння та користування житловим приміщенням з відповідачем є неможливим.

З метою усунення невизначеності щодо володіння і користування квартирою та неможливості виділу відповідачу в натурі частки житлового приміщення вважаю доцільним припинити його право на частку в спільній власності на спірну квартиру. Компенсацію відповідачу вартості його частки у праві власності житлового приміщення я беру на себе. Розмір відшкодування має визначити відповідна експертиза.

На підставі статей 3, 123ІДПК України, статей 183,365 ЦК України -

412 •

ПРОШУ:

1. Прийняти мій зустрічний позов до розгляду з первісним позовомОвдія В. М.

2. Винести рішення, яким припинити право Овдія Василя Макаровича

на 1/3 частку в спільній власності на квартиру (адреса).

3. Визнати за мною право власності на 1/3 частку власності квартири, яка належить Овдію В. М. згідно зі Свідоцтвом про право на спадщину(ким, коли видано), внаслідок припинення права на його частку та виплату мною грошової компенсації.

4. Призначити судово-технічну експертизу для встановлення дійсноївартості житлового приміщення з метою визначення розміру грошовоїкомпенсації 1/3 частки у спільній власності.

5. У заявленому Овдієм В. М. позові до мене відмовити.

Додаток:

1. Копії документів про право власності на квартиру.

2. Довідка Бюро технічної Інвентаризації та технічна характеристикаквартири.

3. Довідка про реєстрацію права власності на квартиру в органах реєстрації нерухомості.

4. Довідка держадміністрації про неможливість переобладнання тазмін реконструкції житлового приміщення.

5. Копії свідоцтва про народження дітей.

6. Квитанція про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення.

7. Копії позовної заяви (2 прим.).

Дата

(О. Чіпка)

Стягнення грошової компенсації від вартості частки житлового приміщення

Дніпровськомуо районному суду м. Києва Позивач: Петько Герасим Полікарпович

(поштовий індекс, адреса)

Відповідачі: Петько Дарина Олександрівна

(поштовий індекс, адреса)

Орест Мусій Васильович

(поштовий індекс, адреса)

Третя особа: Протасій Надія Василівна

(поштовий індекс, адреса)

Позовна заява

про стягнення грошової компенсації від вартості частки житлового приміщення

Відповідно до Свідоцтва про право власності на квартиру (адреса) ме-

413

ні належить 1/5 частка спірного житлового приміщення, Свідоцтво видано 20 квітня 2003 року на підставі наказу Головного управління житлового забезпечення № 614-С.

Спірна квартира складається із двох житлових кімнат, кухні та інших підсобних приміщень загальною площею 60 кв. м. У квартирі проживають відповідачі-співвласники та члени їх сімей (п'ять осіб).

Я забезпечений іншим житлом. Маю власну квартиру в м. Києві (адреса) і не маю наміру користуватись та зберігати своє право власності на частку в спірній квартиріякою користуються співвласники. Окрім цього, виділ в натурі 1/5 частки зазначеного житлового приміщення є неможливим, як і фактичне користування ним у разі вселення.

Згідно з висновком спеціаліста нерухомості фірми «Естен» вартість квартири становить 120 000 (сто двадцять тисяч) грн. Оцінка житлового приміщення проведена з врахуванням Акта обстеження, розташування місця знаходження житла, зручностей, етажності, а також цін на нерухомість на час обстеження в даному населеному пункті.

Відповідно до вимог ст. 364 ЦК України, якщо виділ у натурі частки зі спільного майна не допускається або є неможливим, співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки.

Вартість моєї частки за висновком спеціаліста становить 24 000 (двадцять чотири тисячі) грн.

Відповідачі відмовляються добровільно сплатити цю суму, мотивуючи свою незгоду відсутністю у них таких грошей.

На підставі ст. З ЦПК України, статей 364, 365 ЦК України -

ПРОШУ:

1. Стягнути з відповідачів — Петько Дарини Олександрівни та ОрестаМусія Васильовича — на мою користь грошову компенсацію від вартості1/6 частки квартири (адреса) що є спільною власністю, у розмірі 24 000(двадцять чотири тисячі) грн.

2. Зобов'язати відповідачів сплатити мені грошову компенсацію протягом місяця з дня набрання законної сили рішенням суду.

3. Припинити моє право на частку в спільній власності на спірну квартиру (адреса) у разі задоволення позову.

Додаток:

1. Копія Свідоцтва про право власності.

2. План та характеристика квартири.

3. Довідка про склад сім'ї та реєстрацію користувачів квартири.я-. 4. Висновок спеціаліста нерухомості про вартість квартири.

5. Копії позовної заяви (3 прим.).

К". 6. Квитанція про сплату судового збору та витрат на Інформаційно-і чїгєхнічнє забезпечення.

Дата

,

(Г, Петько)

еще рефераты
Еще работы по государству и праву