Лекция: Алгоритми обробки багатовимірних масивів

Мета роботи:

1. Засвоєння операторів циклу та побудови програм з використанням вкладених циклів.

2. Практичні навички розроблення алгоритмів обробки багатовимірних масивів.

Завдання:

1. Задані дійсні число та матриця,,. Розробити програму, яка перетворює цю матрицю вилученням тих рядків в яких розміщений елемент (таких елементів у матриці може бути декілька).

2. Задано дві матриці і,. Розробити програму, яка будує матрицю множенням елементів кожного рядка першої матриці на найбільше із значень елементів відповідного рядка другої матриці.

3. Задана матриця,. Розробити програму, яка будує логічний вектор за правилом:, якщо в -му рядку цієї матриці кількість від’ємних елементів більша від кількості додатних, інакше – .

4.Задана квадратна матриця, Розробити програму, яка перестановкою рядків і стовпчиків перетворює цю матрицю так, щоб максимальний елемент матриці (вважається, що він єдиний) розмістився в лівому верхньому куті.

5. Задано дійсну матрицю,. Розробити програму, яка будує вектор за правилом: координати вектора є середніми арифметичними значеннями елементів рядків матриці .

6. Задано дві квадратних матриці і,. Розробити програму, яка будує і друкує вектор за правилом:, якщо елементи -го рядка матриці більші ніж відповідні елементи -го рядка матриці та в інших випадках.

7. Задано дві цілочислові матриці і,. Розробити програму, яка будує і друкує вектор за правилом:, якщо всі елементи -го рядка першої та другої матриць від’ємні та в інших випадках.

8. Задано дві цілочислові матриці і,. Розробити програму, яка будує і друкує вектор за правилом:, якщо кількість від’ємних елементів -го рядка першої матриці дорівнює кількості від’ємних елементів -го рядка другої матриці та в інших випадках.

9. Задано дійсні і матриця,. Розробити програму, яка обчислює значення, де — перший за порядком додатний елемент -го рядка матриці; якщо в -му рядку додатних елементів немає, то .

10. Задана дійсна матриця,. Розробити програму, яка обчислює суму її елементів, розміщених на головній діагоналі і вище неї, які перевищують за величиною всі елементи, розміщені нижче головної діагоналі. Якщо таких елементів немає, то виводить повідомлення про це.

11. Задана цілочислова матриця,. Розробити програму, яка знаходить і друкує номери тих рядків, у яких всі елементи однакові, і номери тих стовпчиків, всі елементи в яких парні.

12. Задана цілочислова матриця,. Розробити програму, яка знаходить і друкує номери тих рядків, елементи яких утворюють симетричні послідовності 1, 2, 3, 3, 2, 1 або 1, 2, 3, 5,3, 2, 1.

13. Задана матриця,. Розробити програму, яка знаходить найменше значення серед тих елементів стовпчика, сума модулів якого найбільша. Якщо таких стовпців декілька, то взяти перший з них.

14. Задана цілочислова матриця,. Розробити програму, яка знаходить і друкує номери тих рядків, елементи яких є сумою відповідних елементів двох попередніх рядків. Якщо таких рядків немає, то виводить повідомлення про це.

15. Задана цілочислова матриця,. Розробити програму, яка здійснює циклічний зсув рядків так, щоб першим став рядок, у якому знаходиться максимальний елемент матриці (вважається, що він єдиний).

16. Задана цілочислова матриця,. Розробити програму, яка здійснює циклічний зсув стовпців так, щоб першим став стовпчик, у якому знаходиться мінімальний елемент матриці (вважається, що він єдиний).

17. Задана дійсна матриця,. Розробити програму, яка будує вектор за правилом: дорівнює сумі модулів тих елементів, які розміщені між першим і останнім включно додатними елементами -го рядка. Якщо додатних елементів у -му рядку немає або є тільки один, то .

18. Задана дійсна матриця,. Розробити програму, яка будує вектор за правилом: дорівнює сумі модулів тих елементів, які розміщені за першим включно від’ємним елементом -го рядка. Якщо від’ємного елемента у -му рядку немає, то .

19. Задана дійсна матриця,. Розробити програму, яка будує вектор за правилом: дорівнює сумі модулів тих елементів, які розміщені між першим і останнім включно від’ємними елементами -го рядка. Якщо від’ємних елементів у -му рядку немає або є тільки один, то .

20. Задана дійсна матриця,. Розробити програму, яка будує вектор за правилом: дорівнює півсумі модулів максимального і мінімального елементів -го рядка.

21. Задано дійсні і матриця,. Розробити програму, яка будує логічний вектор за правилом: якщо максимальний елемент -го рядка не перевищує, то, в іншому випадку .

22. Задана цілочислова матриця,. Розробити програму, яка знаходить і друкує номери тих рядків, елементи в яких не повторюються. Якщо таких рядків немає, то друкує повідомлення про це.

23. Задана цілочислова матриця,. Розробити програму, яка знаходить і друкує номери рядків і стовпців, всі елементи в яких попарно збігаються. Якщо таких рядків і стовпців немає, то друкує повідомлення про це.

24. Задана цілочислова матриця,. Розробити програму, яка знаходить і друкує номери тих рядків і стовпців, суми елементів яких однакові. Якщо таких рядків і стовпців немає, то друкує повідомлення про це.

25. Задано дійсні і матриця,. Розробити програму, яка обчислює значення, де — максимальний елемент -го рядка матриці.

26. Задана матриця,. Розробити програму, яка будує логічний вектор за правилом: якщо елементи в -му рядку не повторюються, то, в іншому випадку .

27. Задано дві цілочислові матриці і,. Розробити програму, яка будує вектор за правилом: якщо -ий рядок першої матриці збігається з -им стовпчиком другої матриці, то, в інших випадках .

28. Задана цілочислова матриця,. Розробити програму, яка знаходить найменший елемент у тому рядку матриці, добуток елементів якого найбільший.

29. Задана дійсна матриця,. Розробити програму, яка обчислює значення, де — мінімальний, а — максимальний елементи -го рядка матриці .

30. Задана дійсна матриця,. Розробити програму, яка будує вектор за правилом: якщо, то дорівнює сумі модулів елементів, розміщених до головної діагоналі; якщо, то дорівнює сумі елементів, розміщених після головної діагоналі.

 

 

еще рефераты
Еще работы по информатике