Лекция: Return(0);

}

5.3 Контрольні запитання та завдання

 

1. Для чого потрібен прототип функцій?

2. Як запрограмувати функції зі змінною кількістю параметрів?

3. Як правильно працювати з даними всередині функцій?

4. Застосування функцій – покажчиків.

5. Організація роботи з масивами у функціях.

5.4 Варіанти індивідуальних завдань

 

1. Створити функцію знаходження мінімального елемента квадратної матриці і сортування ії головної діагоналі.

2. Розробити функцію, яка знаходить одинакові елементи у двох масивах та використати її для обробки рядків матриці.

3. Розробити функцію, що знаходить оптимуми математичної функції, заданої на деякому інтервалі.

4. Для заданих m та n знайти число сполучень та перестановок, скориставшись функцією обчислення факторіалу числа.

5. Розробити функцію для обчислення середнього арифметичного та середнього геометричного масива чисел.

6. Створити функцію, яка міняє місцями перший і останній рядки квадратної і знаходить добуток елементів головної діагоналі.

7. Створити функцію, яка вставляє задане число у відсортований масив будь-яку кількість разів.

8. Розробити функцію, яка для довільної матриці знаходить мінімуми в рядках, а серед них – максимум.

9. Перевірити, чи є задана матриця ортогональною, тобто скалярні добутки кожного рядка на інший дорівнюють 0.

10. Написати функцію, яка в залежності від заданої ознаки проводить сортування масива по зростанню або по зменшенню.

11. Створити функцію сортування другого рядка матриці і знаходження ії максимального елемента.

12. Написати функцію, що розраховує відсотки по вкладу в залежності від виду та розміру вкладу.

13. Створити функцію знаходження суми додатних елементів квадратної матриці і сортування головної діагоналі.

14. Знайти шість найменших елементів масиву, користуючись функцією сортування елементів.

15. Створити функцію знаходження суми діагоналей квадратної матриці і сортування ії першого стовпця.

16. Створити функцію знаходження суми елементів, що розташовані над головною діагоналлю квадратної матриці, і в тому випадку, коли ця сума парна, обнулити головну діагональ.

17. Створити функцію, що визначає номери елементів, які зустрічаються у масиві тільки один раз.

18. Створити функцію, яка у масиві обнуляє елементи, що знаходяться між максимумом та мінімумом.

19. Створити функцію, яка міняє місцями перший і останній стовпці матриці квадратної матриці і знаходить суму елементів побочної діагоналі.

20. Провести злиття відсортованих по зростанню масивів, розробивши відповідну функцію.

21. Створити функцію, яка сортує елементи матриці за зростанням для кожного стовпця і знаходить мінімальний елемент.

22. Створити функцію знаходження суми елементів квадратної матриці і сортування іїголовної діагоналі.

23. Скориставшись функцією сортування масиву, відсортувати рядки матриці.

24. Створити функцію знаходження добутку трикутної матриці, що знаходиться нижче головної діагоналі у квадратній матриці, та сортування ії другого стовпця.

25. Створити функцію, яка сортує елементи масива до максимального елемента.

26. Написати функцію, яка в масиві робить перетворення – спочатку записує додатні, а потім – від’ємні елементи, не змінюючи їх порядку слідування.

27. Розробити функцію, яка сортує тільки додатні елементи масиву на своїх місцях.

28. Створити функцію знаходження мінімального елемента квадратної матриці і сортування ії побічної діагоналі.

.29. Розробити функцію знаходження суми від'ємних елементів одновимірного масиву та сортування масиву за зростанням.

30. Розробити функцію, що знаходить максимальний і мінімальний елементи, їх номери у одновимірному масиві та міняє ці елементи місцями.

 


еще рефераты
Еще работы по информатике