Лекция: Оператори циклу

В мові С++ існують три оператори циклу: while, do, for.

Оператор циклу while (А)із передумовою ¾ будь-який простий, складений чи порожній оператор, тут А —будь – який припустимий вираз.

Виконується цей оператор таким чином: якщо результат виразу А не дорівнює нулю (“істина”), то виконується цикл, а якщо дорівнює нулю (“неправда“), то цикл не виконується і керування передається наступному за while оператору.

Оператор циклу forмає наступну форму запису:

for ( [вираз1;] [вираз2;] [вираз3] ) оператор;

де вираз1— вираз ініціалізації, що звичайно використовується для установки початкового значення; це вираз присвоювання (необов'язковий параметр); вираз2— вираз умови, що визначає, при якій умові цикл буде повторюватися (необов'язковий параметр); вираз3 — вираз ітерації, що визначає крок зміни змінних, які керують циклом після кожного виконання (необов'язковий параметр).

Цей оператор реалізується таким чином:

— спочатку виконується вираз ініціалізації (ця нотація може бути виконана до оператора for);

— обчислюється умовне вираження;

— якщо результат умовного вираження “істина” (не дорівнює нулю), то виконується оператор циклу;

— обчислюється вираз ітерації;

— знову перевіряється умова;

— як тільки умовний вираз стає рівним нулю (“неправда”), керування передається оператору, що розташовується за оператором циклу for.

Оскільки перевірка умови виробляється перед циклом, то цикл може жодного разу не виконуватися, якщо умова відразу буде помилковою.

Оператор циклу doзвичайно використовується в тих випадках, коли тіло циклу повинне виконуватися хоча б один раз, і має наступну структуру запису:

еще рефераты
Еще работы по информатике