Лекция: Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы

1. Студенттердің пән бойынша оқу әдебиеттерімен қамтамасыз етілу картасы

(ҚазҰМУ кітапханасының мәліметі бойынша)

Оқулық пен оқу құралдарының аталуы ҚазҰМУ кітапханасындағы саны
Патофизиология. Ә. Нұрмұхамбетұлы. Қазақ тіліндегі оқулық. (2007ж.)
Патофизиология. Ә. Нұрмұхамбетұлы. Қазақ тіліндегі оқулық (2000ж.)
Клиникалық патофизиология Ә. Нұрмұхамбетұлы. Оқулық қазақ тілінде. (2010ж.)
Патофизиология. Ә. Нұрмұхамбетұлы. Қазақ тіліндегі оқулық (1995ж.)
Патофизиология: Учебник для мед.вузов под/ред В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга О.И. Уразовой- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2010, том 1 (орыс тілінде).
Ұрық дамуы мен балалық шақ аурулары патофизиологиясы. Ә. Нұрмұхамбетұлы. Қазақ тіліндегі оқулық құрал. (2004ж.)
Патофизиологиялық медициналық атаулар сөздігі. Ә. Нұрмұхамбетұлы. 1998г.
Патофизиология в схемах и таблицах. Под/ред А.Н. Нурмухамбетова.-2004
Патофизиология для внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Под/ ред. Т.П.Ударцевой.-2006
Патологическая физиология. Учебник под/ред. Н.Н. Зайко, 2004 г.
Патофизиология. Учебник под редакцией А.Д. Адо.-2002г.
Патологическая физиология. Учебник под ред/ В.А. Фролова.-2002 г.
Тестовые задания по патологической физиологии. Под ред. Т.П. Ударцевой и Н.Н. Рыспековой, 2007г.
Патологиялық физиология бойынша сынамалық тапсырмалар казақшаға аударған және ред. М.Б. Байбөрі

2. Оқыту құралы

 

1) Дәрістердің барлық тақырыптарынан қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі мультимедиялық көрсетілім:

· Патофизиология курсына кіріспе. Жалпы нозология

· Жалпы этиология. Жалпы патогенез

· Реактивтіліктің дерттанудағы маңызы

· Су –электролит алмасуының бұзылыстары

· Көмірсу алмасуының бұзылыстары

· Гипоксия

· Қабыну

· Аллергия

· Өспелер

 

2) Мына тақырыптардан сабақтардың мультимедиялық көрсетілімі бар:

· Патофизиология пәні, әдістері, міндеттері (№№ 442, 575 бұйрықтар)

· Жасуша патофизиологиясы

· Қышқылдық-сілтілік үйлесім бұзылыстары

· Қызба

 

3) Оқулық бейнефильмдер

· Тышқандарда биіктік ауруын үлгілеу

· Гипоксияға төзімділіктегі жас, жыныс, түрлік реактивтіліктің, ОЖЖ жағдайының, ысыну мен мұздаудың маңызы

· Экзогенді және гемдік гипоксияны үлгілеу

· Атеросклероз

· Теңіз тышқанында анафилаксиялық сілеймені үлгілеу

 

4) Электронды таратқыштағы оқу-әдістемелік материалдар:

· Интерактивті оқулық құрал «Клиникалық патофизиология» ТОО Издательство «Эффект» в сотрудничестве с ТОО «Azia Animation», проф. Ә.Н. Нұрмұхамбетов 2010ж.

· Интерактивті оқулық құрал «Патофизиология в схемах и таблицах» ТОО Издательство «Эффект» в сотрудничестве с ТОО «Azia Animation», проф. Ә.Н. Нұрмұхамбетовтың редакторлығымен 2006ж.

· Интерактивті оқулық құрал «Ұрық дамуы мен балалық шақ ауруларының патофизиологиясы» ТОО Издательство «Эффект» в сотрудничестве с ТОО «Azia Animation», Проф. Әділман Нұрмұхамбетұлы, 2006ж.

· Патофизиология для внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Под/ ред. Т.П.Ударцевой, 2006г.

· Мультимедийная презентация лекций кафедры патофизиологии РУДМ проф. В.А. Фролова, 2006г.

· Pathophysiology of disease, Stephen J. McPhee, MD William F. Ganong, MD, 2005

· Basic pathology. Robbins and Cotran’s, 2004

 

5) интернеттен алынған оқу бейнефидьмдері

 

5) ОТЗ

Кафедрада 8 компьютер, 6 принтер, 1 сканер, 1 ксерокс, 2 ноутбук, 1 мультимедиялық көрсеткіш құрал, интерактивті тақта, 1 телевизор, 1 видеоплейер ж.б… (кестеде сипатталған)

ОТЗ мен оргтехниканың сипаттамалары

№ п/п Аталуы Марка Саны   Бағасы теңгемен
Монитор
Компьютер   Dell Optiplex 170L
Монитор 17LCD АЛСИ ТС-1710
Компьютер Тип 2 Intel Pentium 4
Процессор Dell Dimension 2400
Монитор Dell-17
Монитор Тип 2-17 Samsung 793DF
Жүйелі блок Dell Optiplex 21OL
лазерлі принтерлер HP 1000
лазерлі принтерлер HP 1020
лазерлі принтерлер HP Laser Jet 1010
лазерлі принтерлер HP Laser Jet 1020
лазерлі принтерлер HP Laser Jet 1010
Мультимедиялық көрсеткіш Dell 2400MP 208105,52
  Интерактивті тақта LCXip2600
Ноутбук Алси 100437,75
  Ноутбук HPVC434EA
Ксерокс Canon FC224
Сканер HP Scanjet 4400C 1200
Диапроектор Киндер
Диапроектор Свитязь 0,14
Диапроектор Этюд 0,36
Телевизор Funai 21
Видеоплейер Panasonic
Микроскоптар Биолам
  Биолам
  Биолам
  P-15
Микроцентрифуга  
Насос Комовского   0,17
Система для изол.серд  
Термостат суховозд  
Фотокалориметр ФЭК
Центрифуга спиральді  
Электрокардиограф  
Электротермометр  
Масса өлшегіштер НПВ-3000
Тонометрлер  
Фонендоскоптар  

 

Сабақтарға арналған көрсетілімдік құралдар

Сабақтың тақырыбы Көрнекі құралдың түрі Кестелер мен папкалардың №№
Патофизиология пәні, әдістері, міндеттері. Жалпы нозология Таратылатын құрал Кесте Мультимед материал ПФ-1 1- ТС   1-1 Тірілтілген организмнің ауруы Компьютер 3 бөлм., ноутбук
Этиология және патогенез Таратылатын құрал Кесте Стенд   Видеофильм. Мультимед материал ПФ-1 2- ТС   2-1 этиологиялық жайттардың жіктелуі С.5.2 сыртқы орта жайттарының патогенді әсері. «Биіктік ауруын үлгілеу», кассета № 1 Компьютер, ноутбук
Реактивтіліктің патологиядағы маңызы Таратылатын құрал Кесте Стенд Видеофильм     Мультимед материал ПФ-1 2- ТС   3-1 реактивтіліктің түрлері С-3.2 реактивтілікте конституцияның рөлі «Гипоксияға төзімділікте жас шамасының, ОЖЖ жағдайының, түрлік реактивтіліктің маңызы», кассета № 1 Компьютер
Жасуша патологиясы Таратылатын құрал Кестелер жағындылар Мультимед материал Бейнефильм ПФ-1 4-ТС   5.1 жасуша мембранасы құрылыс мен қызметі М-5.1 Этанолмен зақымданған эритроциттер Компьютеры, ноутбук   Серпін түсу жолдары Жасушаның бөлінуі
Зақымдануға организмнің жалпы серпілісі Таратылатын құрал Стенд Мультимед материал Бейнефильм ПФ-1 ТС-5   С-3.2 Сілейменің патофизиологиясы Компьютер
Көмірсу алмасуы бұзылыстары Таратылатын құрал Кестелер     бейнефильм 6- ТҚ   6.1 глюкоза гомеостазының реттелуі 6.2 Диабеттік нефропатиялар Диабеттегі ангиопатиялар
Су алмасуы бұзылыстары Таратылатын құрал Кестелер   Мультимед материал ПФ-1 7- ТС   7.1 су алмасуының реттелуі 7.2 ісінудің патогенезі 7.3 тамыр мен тін атасындағы су алмасуы 7.4 РААЖ Компьютер  
КСҮ бұзылыстары Таратылатын құрал Кестелер   Оқу құралының схемасы Мультимед материал ПФ-1 ТС-8 — ТҚ 8.1 ҚСҮ жіктелуі 8.2 ҚСҮ өзгерістері 1 ацидоздар мен алкалоздардың этиологиясы мен патогенезі   Компьютер  
Май және нәруыз алмасуы бұзылыстары Ашығу Таратылатын құрал Мультимед материал ПФ-1 ТС-9   Компьютер
Гипоксия Таратылатын құрал Кестелер   Видеофильм Мультимед материал ПФ-1 ТС-10   10.1 жіктелуі -2 дана 10.2 оттегі тепе-теңдігінің көрсеткіштері 10.3 оттегі тепе-теңдігінің көрсеткіштерінің өзгерістері «Гипоксияны үлгілеу», кассета № 1 Компьютер Прооксиданттар Антиокситаднттар Оттегі тасымалдау Тыныстық тізбек
Шеткері қанайналым бұзылыстары Таратылатын құрал Кестелер   Мультимед материал бейнефильм ПФ-1 ТС-11   11.1 шеткері қанайналым бұзылыстарындағы қанайналым өзгерістері Компьютер Тромб түзілуі эмболия
Қабыну Таратылатын құрал Кестелер   Жағындылар   Мультимед материал бейнефильм ПФ-1 ТС-12   12.1 Қабынудын патогенезі 12.2 қабыну дәнекерлері 12.3 лейкоциттер эмиграциясы 12.4 фагоцитоз сатылары 12.5 іріңді денешіктер 12.6 қабынудың жергілікті белгілері Компьютер Қабыну Хемотаксис Фагоцитоз М-12.1 «тауық эритроциттердің фагоцитозы» М-12.2 « іріңді экссудат»  
Қызба Таратылатын құрал Стенд Мультимед материал ПФ-1 ТС-13 13.1 Қызбаның патогенезі С-.3.3 Қызбаның патогенезі Компьютер
Аллергия Таратылатын құрал Кестелер   Суреттер     Стенд   Видеофильм     Мультимед материал бейнефильм ПФ-1 ТС-15   15.1 Аллергендер 15.2 Сенсибилизация тетіктері 15.3 Аллергиялық серпілістердің І түрінің патогенезі 15.4 Аллергияның көріністері 15.5. Аллергиялық серпілістердің ІІ түрінің патогенезі 15.6. Аллергиялық серпілістердің III түрінде тамыр зақымдануының патогенезі 15.7. Аллергиялық серпілістердің IV түрінің патогенезі С-.5.1 Аллергиялық серпілістердің этиологиясы мен патогенезі «Теңіз шошқасында анафилаксиялық сілеймені үлгілеу», кассета 1 Компьютер Аллергия Иммундық жауап Т-жендеттер Зақымданудың цитотоксиндік түрі   аллергия
Өспелер Таратылатын құрал Кестелер   Стенд   Жағынды Мультимед материал бейнефильм ПФ-1 ТС-16   16.1 Өспелердің этиологиясы 16.3 Өспе өсу патогенезі 16.4 Өспелердің биологиялық ерекшеліктері 16.5 Метастаздану кезеңдері С-2.1 Өспелердің этиологиясы мен патогенезі опухолей М-16.1 «Асцитті карцинома» Компьютер   Өспелер

 

 

 

еще рефераты
Еще работы по информатике