Лекция: Тема: Створення лінійних програм для обчислення значення функції.

Мета роботи: Навчитись створювати найпростіші лінійні програми, організовувати введення та виведення даних або командами InputBox та MsgBox, або у елементи форми (мітки чи текстові поля).

Хід виконання роботи:

1.1 Розв’яжемо таку задачу:

Скласти програмний проект для обчислення значення функції

Розв’язання:

1 спосіб. Розв’яжемо дану задачу, використовуючи команди InputBox та MsgBox.

 

1.Завантажте середовище Visual Basic (.

2.Відкрийте нову форму і розмістіть на ній такі ж об’єкти, як на малюнку 3.1

 
 

 

 


мал.3.1

 

3. Змініть властивості цих об’єктів (оформіть надписи до кнопок) як показано на малюнку 3.2

 

 

 


мал.3.2

 

4.Запрограмуйте відповідні кнопки за зразком:

 

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim x, y As Single

x = InputBox(«Vvedit znachennja x»)

y = Cos(x * x + 5)

MsgBox («znachennja y = „) + CStr(y)

End Sub

 

Private Sub CommandButton2_Click()

End

End Sub

 

2 спосіб. Розв’яжемо дану задачу, оформивши уведення та виведення результатів через елементи керування форми.

 

5. Відкрийте нову форму і розмістіть на ній такі ж об’єкти, як на малюнку 3.3

 


 

 

 


мал.3.3

6.Змініть властивості цих об’єктів (оформіть надписи до міток та кнопок) як показано на малюнку 3.4

 
 

 


мал.3.4

7.Запрограмуйте кнопки відповідно:

 

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim x, y As Single

x = TextBox1.Text

y = Cos(x ^ 2 + 5)

Label3.Caption = “ znachennja y=» + CStr(y)

End Sub

 

Private Sub CommandButton2_Click()

TextBox1.Text = " "

Label3.Caption = " "

End Sub

 

Private Sub CommandButton3_Click()

End

End Sub

 

8. Виконайте програму для різних значень аргумента х. Порівняйте результати першого і другого способу розв’язання.

 

1.2 Задачі для самостійного опрацювання

№1. Дуже проста програма. Скласти і виконати програму, подавши вхідні дані самостійно.

1. Квіткова клумба має форму круга. Обчислити її периметр і площу за заданим радіусом.

2. Обчислити периметр і площу прямокутного трикутника за заданим катетом та гострим кутом.

3. Обчислити довжину кола і площу круга за заданим діаметром.

4. Ділянка лісу має форму рівнобічної трапеції. Обчислити її пери­метр і площу за заданими сторонами.

5. Ресторан закуповує щодня масло 6 кг по 18.50 грн. за кілограм, сметану 10 кг по 12.40 грн., вершки 12 кг по 19.10 грн. Визначити суми, потрібні для купівлі окремих продуктів, і загальну суму.

6. Скільки секунд мають доба, тиждень, рік?

7. Обчислити кінетичну та потенціальну енергії тіла заданої маси m, яке рухається на висотi Н зi швидкiстю v.

8. Ціни на два види товарів зросли на р відсотків. Вивести старі та нові ціни.

9. Обчислити площу поверхні та об'єм сфери за заданим радіусом r.

10. Швидкість світла 299792 км/с. Яку відстань долає світло за годину, добу?

11. Увести врожайність трьох сортів пшениці (36, 40, 44 т/га) і розміри трьох відповідних полів (у га). Скільки зібрали пшениці з кожного поля і з трьох полів разом?

12. Радіус Місяця 1740 км. Обчислити площу поверхні та об'єм планети.

13. Обчислити довжину гіпотенузи та площу прямокутного трикутника за заданими двома катетами.

14. Обчислити об'єм та площу бічної поверхні куба, якщо відоме ребро.

15. Увести продуктивності роботи трьох труб, які наповнюють басейн, і час їхньої роботи. Скільки води набрано в басейні?

16. Яку площу і периметр матиме квадрат, описаний навколо круга заданої площі S.

17. Тіло падає з прискоренням g. Визначити пройдений тілом шлях Н після першої та другої секунд падіння.

18. Обчислити периметр і площу прямокутного трикутника за заданими катетами.

19. Телефонні розмови з трьома населеними пунктами коштують с1, с2, с3 коп/хв. Розмови тривали 1год, 12год та 90хв відповідно. Яку суму нарахує комп'ютер до оплати за кожну і всі розмови?

20. Обчислити площу бічної поверхні та об'єм діжки за заданою висотою h та радіусом основи r.

21.Квіткова клумба має форму квадрата. Обчислити и периметр і площу за заданою стороною.

22. Обчислити катет та площу прямокутного трикутника за заданими гіпотенузою та другим катетом.

23. Обчислити сторону та площу квадрата, якщо відома його діагональ с.

24. Обчислити площу бічної поверхні та об'єм ко­нуса за заданою висотою H, твірною L та радіусом основи R.

еще рефераты
Еще работы по информатике