Лекция: Вимоги до курсового проекту

Текст курсової роботи має бути написаний чітко, без помилок i надрукований на одній стороні білого аркушу формату А4. Її обсяг має відповідати встановленому. У готовому (чистому) тексті не дозволяеться робити правки, закреслення, вставки, а також скорочувати слова та використовувати абревіатуру (крім загальноприйнятої).

 

Поля мають такі розміри:

ліве — 25 мм, праве — 10 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм (див. додаток 3). Нумерація аркушів роботи повинна починатися з титульного аркушу i бути послідовною:

перша сторінка — титульний аркуш, друга – завдання.

Міністерство освіти і науки України Коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»     Програма обчислення визначника квадратної матриці методом Гаусса   Курсовий проект   з предмету: "Інструментальні засоби візуального програмування"     Керівник Карлюченко О.Г. Виконавець ст. Куценко.М.С. „Допущено до захисту” зал книжка _______________________ гр. 471   «____»________________2015_р. _______________________ (підпис виконавця) Захищено з оцінкою «___»_____________2014_р. _________________________ (оцінка) «___»________________2015_р.   Члени комісії: __________________________ _______________________     КІСІТ КНЕУ 5.05010301.010 ПЗ

 


КІСІТ ДВНЗ «КНЕУ ім… В.Гетьмана»

 

Спеціальність 5.05010301 “ Розробка програмного забезпечення ”

 
 

Дисципліна “ Інструментальні засоби візуального програмування

 

Курс I V Група 471Семестр 8

 

 

еще рефераты
Еще работы по информатике