Лекция: ІРАН У СТАРОДАВНІ ЧАСИ

 

Географічне положення Ірану і природні умови району. Населення і мови. Перевага іраномовних племен.

Джерела з стародавньої історії Ірану. Історія Персіі у працях вітчизняних і закордонних вчених.

Мідія. Територія Мідії в Ш-I тис. до н.е. Проблема етнічного складу населення. Форми господарства. Проникнення і поширення іраномовних племен. Мідійский племінний союз. (Мана і манеї)

Ассирійський наступ на Мідію. Повстання під керівництвом Каштарити (Фраорта) і утворення незалежного мідійського царства. Кіммерійці і скіфи та їхні взаємини з Мідією. Реформи Кіаксара і централізація Мідійської держави. Боротьба мідян із Ассирією. Розгром Ассирії і розквіт Мідійської держави.

Мідійське суспільство, державний устрій і культура. Вплив мідійскої культри на перську.

Світова Перська держава в VI-IV ст. до н.е. Перські племена на території Ірану на початку I тис. до н.е. Перське царство в VII ст. до н.е. та його піднесення в середині VI ст. до н.е. Підпорядкування Мідії Персією. Кір П і його завойовницька політика. Основні територіальні придбання персів. Причини успіхів Кіра П. Похід Камбіза в Єгипет. Самозванець (?) «маг» Гаумата та його політика. Захоплення престолу Дарієм I і народні рухи в скорених Персією країнах. Відновлення цілісності Перської держави і реформи Дарія I. Нові походи і подальше розширення меж Перської держави.

Перська держава в V-IV ст. до н.е. Греко-перські війни. Причини поразки персів у греко-перських війнах. Греко-македонський похід на Схід і розгром Перської держави.

Економіка, соціальні відносини і система керування в Перській державі в VI-IV ст. до н.е. Причини слабкості цієї світової держави стародавності.

Релігія і культура Персії. Древні іранські культи. Заратуштра і виникнення зороастризму. Основні ідеї і встановлення зороастрийской релігії. Священна книга «Авеста». Релігійний синкретизм у Перській державі.

Системи писемності в Перській державі. Архітектура і її найважливіші пам'ятники. Скульптура, рельєф, розпис, прикладне мистецтво (бронзи Луристана, скарб із Зівійе, зв'язок зі скіфським звіриним стилем).

Вплив культур Передньої Азії на формування перської культури. Процес синкретизації культур у Перській державі. Історичне значення Перської держави і її культури.

 

 

еще рефераты
Еще работы по истории