Лекция: Конструкці іономіру ЕВ-74

 

 

Іономір складається з підставки, яка призначена для кріплення електродів та установки посуду з розчином, що контролюється.

Перетворювач. Загальний вигляд перетворювача і елементи його конструкції показані на мал. 5 і 6. Для зручності монтажу і обслуговування при ремонті лицьова панель похилої 9 (мал. 5) укріплена таким чином, що при знятті задньої стінки і нижньої планки вона може бути відкинута вперед після відкручування 2 гвинтів. На лицьовій панелі розташовуються органи оперативного управління і показуючий прилад 1. Органи заводського налаштування і регулювання 7 розташовані під лицьовою панеллю. На шкалі розташовуються органи оперативного управління і показуючий прилад 1. Органи заводського налаштування і регулювання 7 розташовані під лицьовою панеллю. На шкалі показуючого приладу є наступні оцифрування: «—1—19» для виміру на широкому діапазоні і «0—5» для виміру на вузьких діапазонах (показання приладу суммируются со значением, відповідним початку діапазону). Для зручності діапазон «—1—4» має додаткове оцифрування. Для установки температури вимірюваного розчину є оцифрування «0—100». До органів оперативного управління відносяться: тумблер «МЕРЕЖА», ручки змінних резисторів «КАЛІБРУВАННЯ», «КРУТІСТЬ», «рХи» і «ТЕМПЕРАТУРА РОЗЧИНУ»; вибору роду роботи: «АНІОНИ/КАТІОНИ (+/—)», «Х''/Х"», «mv», «рХ» і «t°»; 5 кнопок вибору діапазону виміру: «—1—19», «—1—4», «4—9», «9—14», «14—19»; коректор показуючого приладу. Кнопка «АНІОНИ/КАТІОНИ (+/—)» дозволяє виробляти вимір активності аніонів або позитивних потенціалів у віджатому до катіонів або негативних потенціалів в тому, що натискує положеннях, кнопка «Х''Х"» — вимір активності одновалентних або двовалентних іонів відповідно у віджатому або натискуючому положеннях; кнопки із залежною фіксацією «mv», «рХ» і «t°» дозволяють включити прилад в режим мілівольтметра («mv»), іономера («px») або установки температури розчину при ручній термокомпенсациі («t°»). При налаштуванні ручками, виведеними на лицьову панель, слід враховувати, що в приладі застосовані потенціометри з високою роздільною здатністю, які мають зони плавного і грубого регулювання.

Резистори «КАЛІБРУВАННЯ», «КРУТІСТЬ» і «ph» служать для оперативного налаштування приладу на дану електродну систему. Органи заводського налаштування закриті опломбованою планкою і призначені:

R52 — для додаткового підстроювання початку шкал при вимірі катіонів;

R54 — те ж при вимірі аніонів;

R37 — для балансування температурного моста;

R11 — для основного налаштування початку шкал при вимірі рХ;
R40 — для калібрування ручного термокомпенсатора при вимірі двовалентних іонів;

R21 — для налаштування початку шкал при вимірі е.р.с. (мВ);

R23 -— для регулювання розмаху (крутість) при вимірі е.р.с. (мВ);

R1 — для установки струму в ланцюзі регулювання рХи. Осі вказаних потенціометрів фіксуються цанговимі затисками.

До органів заводського налаштування відносяться також резистори, розташовані на платі вимірювального блоку: R48 — для підстроювання показуючого приладу на діапазоні «—1—19»; R35 — для калібрування ручного термокомпенсатора при вимірі одновалентних іонів. Елементи зовнішніх з'єднань розташовані на задній планці 18 (мал. 6). Перемичка 13, що замикає клеми показуючого приладу в робочому стані, має бути знята.

Для доступу всередину приладу необхідно зняти задню стінку, відвернувши 3 гвинти. Після зняття задньої стінки і відгвинчування гвинта 8 шасі 7 може вільно повертатися довкола вертикальної осі. Розташування окремих вузлів приладу на шасі показане на мал. 6. 4.3.2. Підставка. Підставка (мал. 7) складається з підстави, на якій закріплюється труба. На трубі закріплюються два кронштейни 8 і 9, які можуть регулюватися по висоті. На кронштейні 8 закріплюються тримачі електродів 4 або 12, останній служить кришкою термостатованого вічка. Кронштейн 9 може повертатися довкола вертикальної осі. На нім закріплюються столик або упор термостатованого вічка. Для того, щоб змінити розчин, необхідно підвести стаканчик і відвести столик убік

Термостатоване вічко виконане у вигляді двох циліндрових стаканів, порожнина між якими за допомогою двох штуцерів з'єднується гумовими шлангами з лабораторним термостатом.

Термостатоване вічко виконане у вигляді двох циліндрових стаканів, порожнина між якими за допомогою двох штуцерів з'єднується гумовими шлангами з лабораторним термостатом.

Контрольні питання:

1.Для чого призначений та де можна використовувати іономір ЕВ-74?

2.Схема рХ –метра, використання іоноселективні електроди?

3.Знаходження е.р.с. системи з нормованими значеннями координати ізопотенційної точки Ен та рХн?

4. Знаходження е.р.с. для системи, яка немає нормованих значень координат ізопотенціальної точки?

5.Конструкція іономіруЕВ-74.

Висновок:

 

 

еще рефераты
Еще работы по истории