Лекция: Комбо (Combo)

Ermac Rush: T, U, T

Mysterious Rush: → + T, T, J

Fusion: ← + T, T, J

We Win: ← + T, U, → + T

Nether Pain: U, U

Psychic Strikes: ← + U, ← + T

Lost Souls: ← + U, T, → + U

Relinquish: G, G

Surrender: G, T, U

Disoriented: ← + G, J

Controlled Chaos: → + J, ← + U

 

 

Специальные приёмы (Special Moves)

Force Ball: ↓, ←, U

Air Blast: ↓, ←, U (пока в воздухе)

Force Port: ↓, ← J (можно выполнить и в воздухе)

Force Lift: ↓, ←, T

Butt slam: ↓, ↓, ↑

Force Push: ←, →, T

 

Усиленные специальные приёмы (Enhanced Special Moves)

Focus Ball: ↓, ←, U + Space

Force Blast: ↓, ←, U + Space (пока в воздухе)

Teleport: ↓, ← J + Space (можно выполнить и в воздухе)

Telelift: ↓, ←, T + Space

Butt Smash: ↓, ↑, J + Space

Telepush: ←, →, T + Space

 

X-Ray Move

Cannonball Slam: LShift + Space

 

Добивание (Fatality)

Mind Over Splatter: — ↓, ↑, ↓, ↓, Space (с расстояния прыжка)

Pest Control: →, ←, →, ↓, J (с расстояния прыжка)

Stage Fatality: ↓, ↑, ↓, ↓, G

Babality: ↓, ↑, ↓, ↓, G

 

FREDDY KRUEGER / ФРЕДДИ КРЮГЕР

 

Специальные приёмы (Special Moves)

Hell Spike Close: ↓, ←, T

Hell Spike Medium: ↓, →, T

Hell Spike Far: ↓, ←, →, T

Sweet Dreams: ↓, →, J

Glove Toss: ←, →, U

Freddy Fingers: ↓, ←, U

Dream Shift Away: ↓, ←, G

Dream Shift Towards: ↓, →, G

 

Добивание (Fatality)

Fatality 1: ←, →, ↓, ↓, T (в любом месте)

Fatality 2: ↓, ↑, →, ←, Space (на расстоянии 5 шагов)

Stage Fatality: →, ↓, ↓, G (вплотную)

Babality: ←, →, ↓, 1 (на расстоянии прыжка)

 

 

JADE / ДЖЕЙД

 

Базовые приемы (Basic Attacks)

Staff Strikes: ← + T

Rising Pole: ← + U

Upward Thrust: → + U

Gut Kick: ← + G

Pole Vault: ↑ + G

Uppercut: ↓ + U

Sweep: ← + J

 

Поддержка (Fast Tag)

Untameable: ← + U, Tab

Pole Pain: ↑ + G, Tab

 

еще рефераты
Еще работы по истории