Лекция: Основні поняття та визначення

Комп'ютерна електроніка– це наука створення різноманітних за функціональним призначенням електронних вузлів та пристроїв.

Метою дисципліниє вивчення принципів і технології розробки та функціонування базових цифрових схем, способів їх використання при проектуванні пристроїв різного призначення.

Особливістю комп'ютерної електроніки є наявність двох функціональних рівнів:

1) реалізація елементарних функцій;

2) синтез функціональних схем.

Під комп’ютерною електронікою будемо розуміти сукупність:

— фізично обґрунтованих принципів реалізації схемних елементів;

— процесів передачі сигналів у лініях зв’язку;

— функціонально обґрунтованих принципів реалізації структур із схемних елементів;

— домовленість про форми представлення інформації та правила реалізації схемних інтерфейсів.

Цифровий пристрій– це пристрій, призначений для приймання, обробки й передачі цифрової інформації.

Будь-який цифровий пристрій з довільними складністю і призначенням виконується на дискретних елементах інтегральної схеми з різним ступенем інтеграції.

Елементи цифрового пристрою– найменші функціональні елементи, на які поділяють пристрій під час технологічної реалізації.

Компоненти елементівцифрових пристроїв – транзистори, діоди, конденсатори різного типу.

Фізично повна система елементів– система, що містить певні елементи, які зберігають можливість побудови кіл керування, пристроїв пам’яті та кіл зв’язку.

Функціонально повна система елементів– система, що дає змогу реалізувати будь-які складні функції шляхом суперпозиції найпростіших елементів.

Технічно повна система елементів– система, що задовольняє вимоги функціональної і фізичної повноти.

Правила схемного інтерфейсу– це узгодження за струмом, рівнем напруги та часовими параметрами.

еще рефераты
Еще работы по истории