Лекция: Рис10.Схема проведення досліду з ідеальним неінвертуючим ОП

2.2 Наведемо осцилограму вхідного та вихідного сигналів:

 
 


 

f=1 кГц

KU= 10

Uвх=10 мВ

Uвих=10 мВ


Проведемо розрахунок елементів схеми для коефіцієнтів посилення:

KU= 2; KU= 10.

Використаємо формули для розрахунків:

KU= 1+Rос/R1 Rос=100 кОм

R1= Rос/(KU-1)

1)KU= 2

R1=100 кОм / 1= 100 кОм

2)KU= 10

R1=100 кОм / 9= 11,1 кОм

 
 

2.3

 

Рис11.Результа вимірів

 
 

2.4

Рис12.Схема досліду

2.5 Наведемо осцилограму вхідного та вихідного сигналів:

 
 


 

f= 1 кГц

K= 10

Uвх= 8 мВ

Uвих= 80 мВ


 

Використаємо такі формули для розрахунків:

KU=(Rос/R1+1)*R3/(R2+R3) Rос=100 кОм R1= 11,1 кОм

Таблиця 1

Rос[кОм] R1[кОм] R2[кОм] R3[кОм] KU
11,1
11,1

2.6 Неінвертуючий повторювач

 
 

Рис13.Схема досліду

 
 

2.7

 

 

f=1 кГц

KU= 1

Uвх= Uвих= 10 мВ


Висновок: уході проведення експерименту з ідеальним неінвертуючим посилювачем ми з’ясували, що:

Ø коефіцієнт посилення неінвертуючого посилювача з ВЗЗ не може бути меншим ніж 1;

Ø неінвертуючий посилювач видає вихідний сигнал, синфазний вхідному;

Ø для того, щоб коефіцієнт посилення був менше 1, вводять додаткові резистори.

еще рефераты
Еще работы по истории