Лекция: Синтаксические связи и отношения. Ср-ва выр. синт. связей морф., лекс, семант., фонет. уровней.

(традыцыі рус. НФ у творах Адоеўскага “4338 год”, Чарнышэўскага “Што рабіць?”, Цыялкоўскага “На Месяцы”, А.Талстога “Гіпербалоід інжынера Гарына”, А.Бяляева “Чалавек-амфібія”, І.Яфрэмаў “Туманнасць Андрамеды”).

На Беларусі НФ з 1920-х гадоў. Фант. творы Я.Маўра: казка “Падарожжа ў пекла” (1928), “Аповесць будучых дзён” (1932), “Фантамабіль прафесара Цылякоўскага” (1954—55); казкі З.Бядулі. У наш час – да НФ звяртаюцца М.Гамолка, У.Шыцік і інш.

Антыутопія.

Сярод папярэднікаў а/у – 1) старагрэцкі філосаф Платон з трактатам “Рэспубліка”

2) Утапісты Адраджэння: Кампанэла, Мор, Бэкан (Супраць: В.Тендряков. Покушение на миражи).

3) Дж.Свіфт, у рамане “Падарожжы Гулівера” ёчць глава пра Акадэмію пражэкцёраў з Лагада. Там ёсць палітычны аддзел, дзе выпрацоўваецца “правільнасць мыслення”: партыі варожыя – памяняць ім патыліцы, выкараняюцца маральныя “заганы”: лекі супраць слабасці і разбэшчанасці, існуе праект прадухілення змоў (шчырасць чалавека, што сядзіць на унітазе...). Аддзел мовазнаўства працуе над забаронаю дзейнікаў і дзеепрыметнікаў.

У дзяржаве Трэбніа ёсць асведамляльнікі (інфарматары), сведкі і прысяжныя, якія атрымліваюць дадатковыя заробкі з маёмасці тых, у каго яе канфіскуюць паводле іх даносу.

4) Гамункул з трагедыі Гётэ “Фаўст”

5) Мэры Шэлі з яе раманам “Франкенштэйн”.

6) Прадстаўнікі утапічнага сацыялізму:Сен-Сімон, Фур*е, Оўэн.

7) Эдвард Бэламі (1850—1898), амерыканскі пісьменнік і сацыёлаг. Стварыў сацыяльную утопію “Погляд у мінулае: 2000—1887” (1888). “Роўнасць” (1897).

Антыутопіямі называюць творы пісьменнікаў ХХ ст.:

Першым – Яўгена Замяціна з яго раманам “Мы”: пісаў зімой 1920, выйшла на Захадзе ў 1924. У 1931 г. (пасля 1929 – года “вялікага пералому”, калі стала відавочна “спраўджванне” вобразаў Замяціна, у гэтым жа годзе яго “апрацоўваюць” і навешваюць ярлык ідэйнай контррэвалюцыі) Замяціна прымусілі пакінуць СССР.

Олдас Хакслі(1894—1963), англійскі пісьменнік. (Унук Томаса Генры Хакслі (Гекслі) і брат Джуліяна Хакслі). У НФ рамане “О дзіўны новы свет” (1932) – выдуманае грамадства будучага, грамадства татальнага кантролю з дапамогай навукі пра спадчыннасць і наркаманіі. Людзі вырошчваюцца ў прабірках і недзеяздольныя да свабоды з прычыны ідэалагічнай апрацоўкі і спажывання наркотыкаў. Да іх пранікае Дзікун, які і ашаломлены пустатою і бессэнсоўнасцю жыцця гэтага грамадства. Назва ўзята з п*есы Шэкспіра “Бура” і ўяўляе сабою пачатак рэплікі Міранды: “О, прекрасный новый мир, где есть такие люди”… Выказванні Хакслі пра літаратуру – у “Даляглядах” 1989: “Мастацтва і банальнасць”.

Артур Кёстлер(1905—1983), англійскі пісьменнік, па паходжанні венгр. У 1926—39 – карэспандэнт газет у СССР, Іспаніі. Пасля іспанскай вайны (як затым і Оруэл) перайшоў на антыкамуністычныя пазіцыі. У 1940 у Францыі кінуты ў турму фашыстамі, збег у Англію. “Сляпучае цемра” (Цемра апоўдні”, “Сонечнае зацьменне”, “The darkness at noon”) пра сталінскія чысткі (заснаваны на вопыце турэмнага зняволення і смяротнага прыгавору ў час Грамадз.вайны ў Іспаніі).

 

Синтаксические связи и отношения. Ср-ва выр. синт. связей морф., лекс, семант., фонет. уровней.

Отнош. м/у СЕ – С. связи. Типы: сочинит.- компоненты СЕ равны→одноf-ны. подчин.-комп.зависят др. от др.→разноF-ы (прид. подчин. гл). С.отнош.- предик-ые(для подлеж. и сказ.) и непредикат: сочин. и подчин.(атриб., объектн., обстоят-ые). С… ср-ва: 1.С/Ф, (см. 1вопрос) С/Ф св.ЛГсв-вами обслуж. смысл. сторону СЕ, а формальн. элементами: □, предлогами служит для выр. отнош. с др. словами. Школа. Школа находится на краю села.2. □(служ. для выр. грам. знач)3. служеб. сл.: предлоги(выр. отнош. м\у словами)Вышел из комнаты(пространств.), союзы(выр. отношения)Собаки и кошки(совмест.), частицы(отнош. говорящ. к высказ.) Вряд ли- сомнения; м. служ. ср-вом связи м\у П.Мы ждали этого момента и вот он настал. м\м слова. 4. типизирующие лекс. элементы(сл. кот. утрат. св. лекс. знач.)стоило как5. интонация а. как ср-во оформлен. П. Она помог. отлич. слово от П и С/С б. служ. ср-вом различения F слов П.Он представил ЕГО ЖЕНЕ СВОЕГО брата в. помог. опред. тип П. по цели высказ. 6. порядок сл. как ср-во выр. смысл. отнош. м\у компонентами смыслов. ед-ц; служит ср-вом разгранич. П. и С/С; ср-вом выр. синт. f слов; выполн. эмоц.- экспресс. роль.

 

3.Краткая история и современное состояние изучения С/С. Взгляды на С/С как СЕ

2 направлен. 1.формально-грам. Фортунатов, Пешковский. С/С- синт.ед-во, вычленяем. из П. и обозн. наимен. предметов, явлений объект. дей-ти или сообщен. о них.2. от Шахматова, но заслуга ВВВ: С/С самост. ед-ца яз. служ. сложным наимен-ем предм., явлен. объект. дей-ти, выполн. номинат. f и явл. строит. мат-лом для П. ВВВ не утвержд. абс. сам-ть С/С наряду с П. способы связи С/С обнар. в стр-ре П. и ч\з П С/С участв. в осущ. коммун. f яз-а, вне П.- как строит. мал-л для него, то С/С и слова относ. к области номинат. ср-в яз. Общее: С/С сост. не менее чем из 2-ух полнознач. сл., организ-ся по законам соединен. слов и форм, кот. присущи данному языку., выраж. единые понятия. Различие: f С/С поним. по разному→разн. поним. V понятия С/С. 1 широко(для наимен. и для сообщен. о них)2 f С/С номинат., а коммуникат. ч/з П. 1 концепция выдел. предикатив.(сообщен. о событ., подлеж. и сказ. как стр-рная основа П) и непредикатив. С/С(не включ. подлеж. и сказ. и →не образующ. П); сочинит.(связ. соч. связью) и подчинит.(подчин. св) ВВВ подчеркив. неправомерность выдел. предикат. и сочин. С/С т.к. они относ уже к теории П. существует 3 подход- Белошапкова: предикат. С/С не явл. С/С, только непредикативн. среди них она выдел. сочинит. и подчинит.

 

4.С/С как СЕ. Отличие С/С от слова и ФЕ. Концепция ВВВ. f С/С.

Номинативную f выполн. слово, С/С и ФЕ. С/С и слово: сходство 1) номинат. f 2) участв. в коммун. f ч\з П. 3) С/С и слово имеет сист. форм, кот. определ. изменением главного или стержневого слова Новая школа новые… новую…Сист. форм С/С наз. парадигмой. Отличие: 1) С/С выр. един., но расчленен. понятие Рыбаки Ловцы рыб 2)С/С выр. понятие более точно с пом. семант. распространителей. Для сущ.-прилагат. Промышленный город 3) С/С сост. из нескольких грам. организованных слов- компонентов С/С. В отличие от свободного С/С ФЕ выр. понятие нерасчлененное→выполн. f единого члена П. ФЕ. м. заменить одним словом. Теория ВВВ: 1) С/С самост. ед-ца в С-ой системе яз. наряду со сл. и П. 2) сочет. подлеж. и сказ. не следует считать С/С, т.к оно облад. предикативностью, кот. присущ. П.3) Сочинит. сочет. слов не образ С/С, т.к они предст. соб. наимен. нескольких предметов и явл.→выраж. не одно, а неск. понятий, кот. в одинак. отношен. с др. словами, это возм. только в П.

 

5. С. связи в подчинит. С/С.? о сильн. и слаб. связи м/у компонентами в С/С. Ср-ва связи при разных видах подчинит. связи. Вариативный и невариат. виды подчинит. связи.

Типы С. связи: Соглас.- вид подчинит. связи, при кот. зависим. слово уподобл. главн.в общ. для нее катег-ях. Радостный день При измен. глав. мен-ся зависим. Уподобл. формы завис. главному м.б. полным- исп. все возм. способы уподобления, неполное- не все возм. Наша агроном. Разновидностью Соглас. явл аппозитивн. связь(м\у П и определяемым словом выр. в падеже)Женщина водитель. Управл.-гл.сл. треб. от завис. опред. падежа.доволен успехом. измен. главн. не влечет измен. завис. У. бывает по степени связи м\у компонентами: предложноевыйти из школы, беспредложное; по степени У: сильное-гл.сл. предсказывает форму зависимого думать(о чем?) определ-ся 1)грам. св-вами гл.сл.: срав. степ. треб. Р.п 2) ЛГ св-вами гл. сл.переходные глаг.(В.п)- встретил друга 3) словообраз. особенност. гл. сл.(слова с ⌐ треб. форму с таким же предлогом)въехать в город. слабое- завис. сл. легко м.б. опущеночитать с интересом вариативное- одни и те же отношения м. выр. разн. формами Говорить (что? о чем?) невариативное- только один падеж Надеяться на удачу. Примык.-подчинен. по смыслу. Примыкают1)неизм. сл: нареч., инф-ф, дееприч., срав.связь2) прит. мм принадлеж. к 3 л.3) Ф обороты бежать сломя голову. Сильн. и слаб. связь: Сильн- категориал. св-ва слова предопределяют появлен. зависим. от него формы Увлекаться(чем?)Слаб- не предопредел.гл. словом. Соглас.- слаб. связь. Примык. и то и др. Если к глаголу примык. причаст., нареч., ср. степ. наречия-слабое. С/С выр. с пом. ЛГср-в: □ Промышл. город□, предлоги Поехать в город, поряд. сл.Не видел подруги сестры/сестры подруги. В С/С пор. сл. закрепл.-для управл. характ-на постпозиц.завис.сл., интонация

 

6. Стр-рные типы С/С по морф.-синт. хар-ке. Классиф. С/С по стр-ре. Парадигмы С/С.

По ЛГ-кой харак-ке гл.сл. С/С дел. на: 1)Глагольн.-гл.сл. глагол2)именные а)субстантив.-сущ. Подвиг разведчика б)адъективное-прил. Доволен успехом в)нумератив.пять студентов 3)наречные-гл. сл. нареч./кат.сост. Вдали от друзей Прономенативные-мест.Каждый из нас. С\С – СЕ, образующаяся сочетанием знаменат. слов на основе подчинит. связи и явл. составной единицей номинации. Данная СЕ может состоять из 2, 3 и более знам-х слов. В с\с обычно выдел. 2 части, одна из кот. грам-ки подчиняет себе др. Независимый комп-т наз. главн… Слово, кот. грам-ки подчин. главн., — завис. Гл. слово способно подчинять себе др. благодаря своим грам. и лекс.-грам. св-вам. Эта спос-ть предопр-ся принадлежностью слова к той или иной ЧР, его грам-ми признаками, морфемным сост. и т.п. Не след. счит. с\с след. сочетания слов: 1) объед. 1 и того же сущ. в разных падежных формах с предлогами и без них (день ото дня), т.к. здесь нет обязат. подчинит. связи; сюда же следует отнести соч. 2 одинак. глаг. форм и сич. инф. со спряг. формой того же гл., выполн. ф-цию сказуемого (посижу послушаю, спросить спрошу); 2) конструкции, сост. из слова и относ-ся к нему обособл. члена, несмотря на налич. подчинит. связи (журча, еще бежит за мельницу ручей – полупредикат. отнош., кот. хар-ся специф. интонацией выделения); 3) сочет. знаменат. слова с произв. предлогом (около сада, не взирая на лица). В завис. от кол-ва комп-тов, вход. в состав, все с\с делятся на простые и сложные. Прост. сост. из 2 знаменат. слов. Прост. с\с не след. смеш. с соч. 2 слов, явл-ся сложными аналитич. формами (буду говорить, самый добрый). Эти сложные формы слов м\б гл. или завис. комп-ми прост. с\с (самый добрый человек). К прост. след. отнести такие сочетания, в кот. 1 из комп-тов выражен фраз. оборотом (бежал сломя голову). Сложные с\с образ. на осн. простых. Они предст. собой разл. комбинации простых с\с, или слова и простого с\с, и легко членятся на них. К сложн. относ.: 1) сочет. прост. с\с с завис. словом (лов рыбы зимой); 2) сочет. главного сл. с завис. от него прост. с\с (пахло цветущими розами); 3) сочет. главн. слова с 2-3 словами, не связ. м\у собой (послать матери письмо).

 

 

7. Классиф. С/С по семант. спаянности комп-ов. Отлич. синтаксич. несвоб. С/С от фраз.несвободных сочет. слов. Значение несвоб С/С.

В завис. от степени спаянности комп-тов с\с м\б своб. и несвоб. В своб. с\с слова сохр. свои самост. ЛЗ, свободно соч. др. с др. в потоке речи, кажд. комп-т явл. самост. ЧП. В несвоб. с\с набл-ся большая связ-ть К синт. несвоб. относ.: соч. колич. числ. или сущ. с колич. знач. с сущ. в Р.п. (две березы, несколько человек), соч. указат или определит. мест. с той же падежной формой др. мест. или сущ. (весь мир, тот самый), СГС и СИС (начал рассказывать, рад встретиться, был учителем) и т.д. Фраз-ки несвоб. – с\с, хар-ся семант. и грам. неразложимостью, выраж. 1 понятие и воспроизводящиеся в акте ком-кации в качестве готовых речевых ед. (бить баклуши, бросить взгляд. Выдел. метафорически несвоб.- Впереди я увидел столб дыма.

8. Грам.знач. С/С и синтаксич. отнош. м/у комп-ми в С/С. Взаимообусловл-ть грам.знач-ий и синтакс. отношений.

Грам.знач. С/С- общее знач. С/С одинакового строенияНаписать рассказ, сдать экзамен- дей-е и объект на кот. оно распр-ся .Слова, вход. в с\с, нах. в разл. семантико-синт. отнош. др. с др.: 1) глав. комп-т обозн. предмет, зависим.-его признак Большой город 2) объектные – глав.к-т обозн. дей-е, сост., признак, а завис.-предмет по отнош. к кот. проявл. это дей-е, сост-е или признак. учить детей 3) субъектные – завис. слово обознач. производителя действия или носителя признака, а главн. дей-е строится плотником 4) обстоятельств-ные – завис. слово указ. на обст-ва, при кот. соверш. действие, или признак признака (работать днем); 5) комплетивные – завис. слово восполняет недостаток инф. (4 друга). Очень часто отнош. бывают комбинированными, совмещ. 2 или более знач.: дом на окраине (опр.-обст.), встреча с друзьями (опр.-объектн.).

 

 

еще рефераты
Еще работы по истории