Отчет по практике: Лінійне програмування

Транспортна задача

Розв'язок задач лінійного програмування. Транспортна задача.

Мета роботи: Набути навичок складання математичної моделі транспортної задачі та її реалізації з використанням табличного процесору Excel

Задача:

Чотири консервних заводи для виробництва продукції використовують сировину, яка надходить із трьох КСП.На кожен завод підприємств сировина може завозитися з будь-якого КСП. Потреби в сировині кожного із заводів, запаси сировини та тарифи перевезень наведені у таблиці. Скласти такий план перевезень, при якому загальна вартість перевезень є мінімальною.

КСП КОНСЕРВНІ ЗАВОДИ ЗАПАСИ
І ІІ ІІІ ІV
І 7 8 1 2 160
ІІ 4 5 9 8 140
ІІІ 9 2 3 6 170
ПОТРЕБИ 120 50 190 110

Математична модель задачі буде мати наступний вигляд

Порядок виконання роботи

1.Створити новий текстовий документ за шаблоном Лабораторна робота і скопіювати до нього назву та мету лабораторної роботи, а також умови задачі.
2.Завантажити табличний процесор Excel і скопіювати до комірок ЕТ таблицю із вихідними данними;

3. Під таблицею увести до відповідних комірок математичну модель задачі:

· використати для введення формули цільової функції СУММПРОИЗВ();

· використати для введення формул обмежень СУММ() (Мастер функций /Математические);

· екран електронної таблиці буде мати наступний вид4. Викликати программу

Поиск решения і розв'язати задачу

5.Результат розв'язку задачі

6.Скопіювати блок електронної таблиці із математичною моделлю та результатом розв'язку до документу Word із лабораторною роботою.

7.Зберегти робочу книгу табличного процесора Excel на сервері.

8.Зберегти документ Word на сервері.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Навести загальний вигляд розв'язку транспортної задачі.

2. Як викликати «Редактор формул»?

3. Як вибрати необхідну функцію?

4. Яким чином задаються обмеження?

Завдання для самостійної роботи

2007-09-06 16:52:05
Самостійна робота «Транспортна задача»

Завдання до лабораторної роботи «Транспортна задача»

Завдання 1.

Створити новий документ на основі шаблону Самостійна робота та скопіювати до документу умови задачі.

Завдання 2. Записати математичну модель задачі (використовуючі редактор формул).

Завдання 3.

Знайти розв«язок задачі із використанням задачі пошуку рішень табличного процесора Excel. У процесі запису математичної моделі задачі до комірок ЕТ викорисовувати функцію СУММПРОИЗВ()

Завдання 4.

Зберегти документи Word і Excel у паці Самостійна робота.

Задача

До піприємства харчової галузі надходить сировина із різних КСП. Сировина надходить із будь-якого КСП на будь-яке підприємство. Потреби, запаси і тарифи перевезень наведені у таблиці. Скласти Оптимальний план перевезень (із найменшими витиратами).

Варiант 1
КСП Харчові підприємства Запаси
І ІІ ІІІ
І 4 1 10 200
ІI 2 3 2 300
ІІІ 1 2 5 100
Потреби 150 250 200

Математична модель задачі буде мати наступний вигляд

F(x)=4 x11+x12+10 x13+2 x21+3 x22+2 x23+x31+2 x32+5 x33

x11+x12+x13 = 200
x21+x22+x23 = 300
x31+x32+x33 = 100
x11+x21+x31 = 150
x12+x22+x32 = 250
x13+x23+x33 = 200
Математична модель задачі
Змінні Значення
x11 x12 x13 200
x21 x22 x23 50 250
x31 x32 x33 100

Цільова функція

2950

Обмеження Значення
200 200
300 300
100 100
150 150
250 250
200 200
КСП Харчові підприємства Запаси
І ІІ ІІІ
І 200 200
ІI 50 250 300
ІІІ 100 100
Потреби 150 250 200

1.ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД РОЗВ ЯЗКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ:

Математична модель задачі буде мати наступний вигляд

1. Порядок виконання

1. 2. Як викликати „Редактор формул“?

Вставка – обьект — microsofteguation 3.0

1. 3. Як вибрати необхідну функцію?

Вставка – функція

4. Яким чином задаються обмеження?

Обмеження задаються за допомогою

“ПОИСК РЕШЕНИЯ” – ОГРАНИЧЕНИЯ — ДОБАВИТЬ

еще рефераты
Еще работы по информатике