Реферат: Невзаємні елементи НВЧ

Лекція 32 Невзаємні елементи НВЧ.

Закон Ньютона каже, що />. Однак, в загальному випадку: />, тобто зв’язок не векторний, а тензорний – напрямок руху не завжди співпадає з напрямком сили. Приклад – гіроскоп чи дзига.

В природі існують середовища, що працюють таким чином – електро- чи магнітно- гіротропні. У них намагніченість — />, поляризація — />.

/>, />, /> — антисиметричний, />.

Ферити мають магнітогіротропні властивості, плазма має електрогіротропні властивості. Зараз використовують магнітогіротропність, тому її й розглядатимемо.

/>, бо />.

Тензор магнітної проникності фериту.

Рівняння Ландау-Лівшица руху в МП: />. Ми будемо шукати />в />.

/>.

Н/>ехай маємо феромагнітне середовище в />, при цьому орієнтація доменів />, оскільки це енергетично вигідно.

Нехай тепер />, тобто додали невелике змінне поле у перпендикулярному напрямку. Звичайно, при цьому зміниться />: />.

Тепер треба знайти />, тобто />. Розглядатимемо лінійну задачу, нелінійності не враховуємо. Можна представити />.

/>

/>.

Ми знехтували />, />прирівнявши їх відповідно з />, />.

/>, />оскільки добутки />мають другу ступінь малості.

З цієї системи одержимо розв’язок:

/>.

Тут гіромагнітна частота />, тобто маємо гіромагнітний ефект у фериті.

Ферит – це магнітний діелектрик.

При />(нескінченності не буде, оскільки />можна замінити як />) буде />. Нехай />, />тоді />, />. Таким чином точка обертається по годинниковій стрілці.

Виявляється, магнітний момент, як і спін електрона, може рухатись лише по правому колу.

Таким чином, лівополяризоване поле не буде впливати. На даних властивостях працюють всі прилади.

/>

еще рефераты
Еще работы по астрономии