Реферат: Цивільне право як галузь українського права

Курсова робота на тему:

„Цивільне право як галузь українського права”

Курсова на 38 сторінок. Була захищена на 5 балів в Київському Національному Економічному Університеті юридичного факультету

Ціна: 50 грн. Можна замовити окремі розділи: ціна – 3 грн. за сторінку

Телефон: 8 (050) 731-58-17

План

Вступ

І. Загальна характеристика цивільного права України.

1.1. Поняття та предмет цивільного права України як галузі права.

1.2. Методи та функції цивільного права України.

1.3. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права.

1.4. Принципи цивільного права України.

ІІ. Поняття та структура цивільного законодавства в Україні.

ІІІ. Джерела цивільного права України, як зовнішній вираз права.

IV. Особливості формування та становлення традиції цивільного права в Україні.

Висновок

Література

Література:

1.Цивільне право України. За ред. О.В.Дзери і Н.С.Кузнєцової – у 2х кн… – К., 2001.

2.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV

3.Цивільне право: Підручник для студентів юридичних вузів та факультетів – у 2х ч. – К., 1997.

4.Цивільне право України: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. Т. 1. Загальна частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 520 с.

5.Суханов Е.А. Гражданские отношения, которые регулируются гражданским правом // Граждансое право. – М., 1998. – Т. 1. – С. 27.

6.Постанову Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. №9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя».

7.Загальна теорія цивільного права. За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової – К., 1996.

8.Основи держави і права. За ред. В.О.Котюка – К., 1997.

9.Цивільне право. За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової – К., 1996.

10. Конституція України.

еще рефераты
Еще работы по астрономии