Реферат: Панель інструментів Рисование Опис усіх пунктів панелі призначення та використовування панелі

Мета: Навчитися створювати графічні зображення за допомогою панелі інструментів “Рисование”.

Хід роботи:

Редактор Word має можливість створювати нескладні векторні зображення. Для реалізації цієї можливості використовується вбудований графічний редактор, який викликає за допомогою піктограми, яка знаходиться на панелі інструментів. При цьому внизу екрану з‘являється одноіменна панель інструментів.


Действия – відкриває меню редактора, яке складається з таких пунктів.

Групировать – Об’єднати декілька об’єктів у групу.

Разгрупировать – Розєднати групу на окремі обєкти.

Перегрупировать – Повторно об’єднати у групу роєднані обєкти

Сетка – Викликати вікно, де можна вказати мінімальний крок переміщення обєктів.

Здвиг – змістити обєкт вправо, вліво, вниз, вверх.

Выровнять\ Розпостронять — Вирівняти кілька виділиних обєктів по різних краях.

Выбор обьектов — виділити обєкт. Якщо виділити кілька обєктів, то їх слід виділятинатиснувши клавішу Shift.

Свободное вращение – Повернути обєкт в площині на довільний кут.

Автофигури – Відкриває меню, де можна вибирати криві, геометричні фігури та текстові блоки різної форми.

Линия – створення лінії. При цьому слід натиснути ЛКМ в початковій точці об’єкту, і не відпускаючи її, перетягти в кінцеву. Якщо утримувати Ctrl, то лінія буде створюватись в дві сторони відносно початкової точки.

Стрелка створення лінії зі стрілками.

Прямоугольник – створення прямокутників. Якщо утримувати Shift, то утворюється квадрат, а Ctrl створюється прямокутник відносно центра.

Овал – створення овалів та кіл. Для утворення кола слід утримувати Shift, Ctrl – овал створюється відносно центра.

Надпись – створення текстового блоку.

Кривая — створення кривих. Здійснюється натискуванням клавіші в точках зміни радіуса кривизни кривої. В останній точці клавішу мишки слід натиснути двічі.

Добавить обьект WordArt вставити об’єкт із художнього тексту.

Цвет заливки – вказати колір фону для замкнутого об’єму.

Цвет линий вказати колір ліній виділеного об’єкту.

Цвет шрифта вказати колір тексту в текстовому блоці.

Формат рисунка – викликати вікно форматування об’єму.

Тип линий встановити стиль (товщину) ліній для об’єкту.

Тип штриха – встановити тип ліній об’єму.

Вид стрелки встановити стиль стрілок на краях ліній.

Тень встановити тінь для об’єкту та її тип.

Объем зробити об’єм тримірним.

Висновок: На цій лабораторній роботі я навчився створювати графічні зображення за допомогою панелі інструментів “Рисование”.

Гусятинський коледж ТДТУ

Лабораторна робота №8

Тема:

Створення графічного зображення за допомогою

панелі інструментів Рисование

Виконав:

Студент 2-го курс

Бабич Михайло

Перевірив:

Франко Юрій Павлович

Бучач 2003р.

еще рефераты
Еще работы по астрономии