Реферат: Використаня звуку у HTML документі Опис тегів для використання звуку у HTML документах

Лабораторна робота №8.

Тема:ЗВУК У HTML-Документах

Мета:Навчитись застосовувати звук у HTML-документах.

Теоретичні відомості.

InternetExplorerмає можливість автоматичного завантаження і програвання фонового звука у форматах wav, .au, .mid, якщо такі файли включені до складу Web-документа

.Файл у форматі .wavе стандартом звукових файлів у Windows. У цьому форматі представлені всі системні звуки Windows.Формат MIDIбув розроблений для управління електронними музичними інструментами і за своєю структурою повністю відрізняється від усіх інших форматів звукових файлів.Дляфонового звука використовується тег <BGSOUND>.

Атрибути тега <BGSOUND>

SRC=«URL» Вказує місцезнаходження звукового файла.

LOQP-nКількість повторень звука (при.значенні LOOP=*INFINITEзвук відтворюється протягом всього часу, поки відкритий документ).

Тег <BGSOUND> повинен бути розташований у заголовку документа і мати такий формат:

<BGSOUND SRC=«URL звукового файла» LOOP=infinite>

До HTML-документа можна вставити звуковий файл у вигляді гіпертекстового посилання, при натисканні на яке завантажується звуковий файл або відбувається супровід фоновим звуком.

ПРИКЛАД

Файл у форматі HTML:

<HTML> <HEAD> <TITLE>Мояпершаhtml сторінка</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<AHREF=«URLзвукового файла»>Для завантаження звукового файла натиснути тут</А>

</BODY>

</HTML>

еще рефераты
Еще работы по астрономии