Реферат: Інформаційне та організаційне методичне забезпечення САПР

Тема: Інформаційне та організаційне

методичне забезпечення САПР.

1. Визначення, структура та вимоги до ін. забезпечення.

2. Принципи побудови елементів іншого забезпечення.

3. Організаційно-методичне забезпечення.

1. І.З. САПР призначене для організації, використання, зберігання та підтримання в актуальному і коректному стані всіх даних, необхідних для автоматичного проектування.

Використання авт. заб. В САПР дозволяє більше ніж в 2 збільшити продуктивність проектних робіт.

ІЗ поділяють на 2 частини:

1) Інформаційний фонд (позамашинна складова).

2) Бази даних (внутрімашинна складова).

Під базою даних розуміють сукупність даних, які зберігаються в ЕОМ і з мінімальними затратами та максимальною швидкодією задовольняють потреби ЕОМ.

Вимоги до ІЗ:

1)Максимальне використання серійних програмних та технічних засобів;

2) Застосування гнучкої організації і відкритої структури даних (із мах. отримання потрібну структуру).

3) Обмеження доступу і захист даних.

4) Можливість оперативного коректування інформації.

2. В своєму розвитку організація баз даних пройшла 3 основних етапи:

1) Роз’єднаний фонд даних;

2) Централізований фонд даних;

3) Інтегральна база даних (база даних).

Наявність СУБД дозволяє:

1) позбутися надлишковості даних (витяг min необхід.);

2) організувати max. незалежність програм та даних;

3) полегшити доступ до даних;

4) організувати ефективний захист даних.

3. ОМЗ

Під організаційним забезпеченням розуміють сукупність документів, які визначають положення та структуру підрозділів САПРі і включає в себе наступні документи:

1) Положення про САПР;

2) Інструкції працівників САПР (особові);

3) Штатний — розклад САПР.

Спеціалістів САПР доцільно поділяти на наступні групи:

1) проектування;

2) забезпечення;

3) організаційна.

Група Забезпечення виконує організації по підтриманні працездатності САПР:

1) інформаційне обслуговування (накопичення та зберігання інформації);

2) обслуговування та підтримання працездатності окремих компонентів САПР (технічного, програмного);

3) зберігання та розмноження П-конст. документів на маш. носіях.

Група проектування формується включно із спеціалістів проектувальників, які виконують проектні процедури та операції за допомогою САПР.

(Під методичним забезпеченням САПР)

Група організації виконує організації керування та розвитку САПР.

Під методичним забезпеченням САПР розуміють сукупність документів, правил, інструкцій, нормативів, стандартів та ін. документації, необхідної для ефективної експлуатації САПР.

еще рефераты
Еще работы по астрономии