Реферат: Операції над літерними величинами

1. Операція з’єднання (склеювання)

“Е” + “О” + “М” = “ЕОМ”

“КОСМО” + “НАВТ” = “КОСМОНАВТ”

“12” + “345” = “12345”

“345” + “12” = “34512”

Якщо А і В – літерні змінні і, то .

Якщо А – літерна змінна, то получимо А = “МАМА”

2. Обчислення довжини тексту.

А: = “МАТЕМАТИК”, то довж (А)= 9

довж (“алго” + “ритм”) = довж (“алгоритм”) = 8

довж (“____”) = 2

довж (С) = 18


Урок в 14 гр. (14а )

Тема уроку: Операції над літерними величинами

Мета уроку: учні повинні знати, що існує багато операцій над літерними величинами, учні повинні навчитись складати алгоритми з використанням літерних величин

Тип уроку: урок-лекція (з елементами бесіди)

Обладнання уроку: кодоскоп, епідоскоп, КНОТ “Корвет”, магнітофон, слайдоскоп.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Новинки в області ОТ (Вишиванюк О.)

ІІІ. Опитування учнів (по індивідуальних картках)

IV. Пояснення нового матеріалу.

Значна частина інформації, яка призначена для людини, подається у вигляді текстів.

Робота по коректовці, оформленню, аналізу текстів досить важка і вимагає багаторазового передрукування. Використання ЕОМ в цій області суттєво підвищує ефективність праці.

Ми з вами ознайомились з основними засобами обробки текстів. В алгоритмічній мові тексти подаються у вигляді літерних величин.

Літерні величини – величини, значеннями яких є слова або тексти; іноді літерними називають значення, подані у вигляді окремих знаків (літер), а значення, подані у вигляді слів або текстів, називаються рядковими.

Над літерними величинами виконують наступні операції: з’єднання (або склеювання), обчислення довжини тексту, вирізки, часткової зміни значення літерної величини. Всі ці команди можна реалізувати в системі Бейсік Корвет за допомогою спеціальних операторів

1. У навчальній алгоритмічній мові операція з’єднання чи склеювання двох текстів, позначається значком “+”. В результаті виконання цієї команди два тексти з’єднуються в один. Наприклад:

3. Операція з’єднаня (склеювання)

“Е” + “О” + “М” = “ЕОМ”

“КОСМО” + “НАВТ” = “КОСМОНАВТ”

“12” + “345” = “12345”

“345” + “12” = “34512”

Якщо А і В – літерні змінні і, то .

Якщо А – літерна змінна, то получимо А = “МАМА”

2. Обчислення довжини тексту

В багатьох задачах на обробку текстової інформації є потреба визначити довжину тексту, який є значенням літерної величини. У навчальній алгоритмічній мові це робиться за допомогою функції довж (А).

Якщо, наприклад:

А:= “МАТЕМАТИК”, то довж (А)= 9

довж (“алго” + “ритм”) = довж (“алгоритм”) = 8

Існує текст довжини О, в складі якого немає жодного символа. Він позначається двома поряд написаними лапками і називається пустим текстом. Пустий текст не слід плутати з текстом, який складається з пробілів, так як пробіл – це символ, який займає на папері деякий простір:

довж (“__ __”) = 2

Символи в тексті починаються з одиниці, тобто нумеруються зліва направо. Нехай літерна змінна С.

С = “основи інформатики”, тоді

довж (С) = 18

О С Н О В И І Н Ф О Р М А Т И К И
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Функція довж має таку властивість:

довж (А+В) = довж (А) + довж (В)

Вирізка тексту здійснюється за допомогою функції сим (А, n, m). Це означає, що із значення літерної змінної А відрізняється частина тексту від символу, що має порядковий номер n, до символу, що має порядковий номер m. Наприклад, якщо літерна змінна А =

А = “інформатика”

сегм (A, 3, 7) = “форма”

сегм (A, 8, 10) = “тик”

сегм (A, 5, 5) = “р”

сегм (“ЕОМ”, 2, 2) = “о”

4. Команда часткової зміни значення літерної величини в НАМ записується так:

за цією командою частина тексту – значення змінної А від символу, що стоїть на р-ому місці, до символу, що стоїть на q-му місці, замінюється текстом


Цю команду можна задати операторами, адекватними командам вирізки і склеювання:

Якщо Z = “КОМП’ЮТЕР”

СЕГМ(Z,1, 4) + СЕГМ(Z,2, 2) + СЕГМ(Z,7, 7) = “КОМПОТ”

СЕГМ (Z,9, 9) + “О” + СЕГМ (Z,3, 3) = “РОМ”

Вправа №1. Скласти алгоритм підрахунку кількості букв “а” в літерній змінній слово.

алг КІЛЬКІСТЬ БУКВ а (літ слово, ціл n)

арг слово

рег n

поч нат і

n: = 0

для і від 1 до довж (слово)

пц

якщо сегм (слово, і, і) = “а”

то n: = n + 1

все

пц

кін


І. Визначити, скільки разів в даному слові зустрічається буква “а”.4

Z = “КОМП’ЮТЕР”

СЕГМ(Z,1, 4) + СЕГМ(Z,2, 2) + СЕГМ(Z,7, 7) = “КОМПОТ”

СЕГМ (Z,9, 9) + “О” + СЕГМ (Z,3, 3) = “РОМ”

Вправа №1. Скласти алгоритм підрахунку кількості букв “а” в літерній змінній слово.


О С Н О В И І Н Ф О Р М А Т И К И
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Функція довж має таку властивість:

довж (А+В) = довж (А) + довж (В)

3. Вирізка тексту.

сегм (A, n, m)

А = “інформатика”

сегм (A, 3, 7) = “форма”

сегм (A, 8, 10) = “тик”

сегм (A, 5, 5) = “р”

сегм (“ЕОМ”, 2, 2) = “о”

еще рефераты
Еще работы по астрономии