Реферат: Магія каменів

Біосфера.

Ми постійно порушуємо біосистемий пристрій природи і терпимо від цього у всіх сферах своєї діяльності. Систематичні порушення еволюційного порядку природи і хвильової структури сумісності в біосистемному виробництві лужать причиною “біосистемного” розпаду”- основного виробника “вірусу смерті”, індивідуально-масових нещасть, аварій, трагедій, катастроф, що приносять нам горе і біди, гальмують роботу.

Від біосистемного розпаду не існує ніяких схованок і засобів захисту. Будь-яка біосистеа, створена з порушеням еволюційного порядку природи, є джерелом зла і зазнає поразки, втрачає стійкість, розвалюється і гине.

“Вірус смерті” виникає при відсутності осгентів родючості (успіху) в біосистемі. Із усієї різноманітності організмів, інтересів і дій природа не терпить тільки ті з них, які мають в собі три недопустимі елементи:ненаситність, насильство і пригнічення. Саме ці елементи є в природі джерелом зла і складають “чорну” біосистему подій. Ліквідація джерел зла є пешочерговою необідністю природи в роботі еволюційного механізму по створеню біосистемної досконалості. Інтереси гнобителів ніколи не одержать підтримки в навколишньому світі. Потеціал будь-якого насилля завжди обмежений рамками власної біосистеми інтересів, в той час, як потенціал невдоволення і пригноблення може збільшуватися до неохідної величини і якості за рахунок єдності всіх інтересів природи.

Потенціал невдоволення, образи і болю можна тільки регулювати, знижуючи його рівень до нуля, шляхом налагодження сумісності, при якій сили пригнічення (пригноблення) самостійно відмирають, а при їх відсутності потенціал невдоволення, образи і болю з’явитися не може ніяк. Потрібно тільки позбавити від порушень еволюційного порядку і хвильової структури сумісності, я ніякого “вірусу” смерті”, зла і горя в біосистемі більше не буде. Регулуючи в біосистемах хвильову суміність реакцій, не важко довести добро чи зло в будь-якій біосистемі подій до потрібної нам величини.

Від сил, які пригнічують, і порушень еволюційного пристрою потрібно звільнятися, і в біосистемах відмирає будь-яке зло, настає мир і злагода на ловгі часи.

Взаємодія є кінцевою причиною речей. Потрібно відшукати правильну взаємодію частин, і весь хаос зникне, а зла воля випадку, на яку списують сьогодні великі жертви і витрати, перестане існувати.

Забобони і страх відімруть. Сили пригноблення не зможуть вже розвиватися і пригнічувати абсолютне право на свободу, рівність і щастя. Потенціал невдоволенності, образи і болю не буде більше нагромаджуватися до величини апатії і гніву.

Перед нами відкриються сили, які приведуть до успіху і кінцеві причини речей- біосистемна досконалість. Мусять бути розроблені відповідні міри по структурі виробництва і налагодженні біосистемного зв’язку, тому що:

“чорні” біосистеми створюються з порушенням еволюційного порядку.

“червоні” біосистеми створюються без порушен.

В результаті “чорні” біосистеми розвалюються і гинуть, а “червоні”, навпаки, успішно розвиваються.

Механізм будь-якого виробництва може успішно працювати тільки по схемі біосистемного пристрою, в якому відсуті елементи насильства. Ми не зауважуємо порушень біосистемного пристрою, а тільки бачимо їх наслідки.

Всі біосистеми (незалежно від їх внутрішньої мідрості, величини і назви) володіють в природі абсолютним правом на свободу, рівність і щастя. Саме ів цьому і схована велика справедливість і Гармонія в природі відношень.

Що таке біосистема?

Це продукт взаємодії живої суті, народжений за адресою будь-якої конкретної клітини в “променевому каналі часу”.

Пристрій будь-якої біосистеми має в собі хвильовий механізм еволюції і власний “реактор сумісності”.

Біосистема являє собою організацію будь-якої контректної справи чи живої структури, інтересу, виробництва, продукції чи окремої дії, народжену спрамовани рухом виконавчих органів Творця в його власних інтересах.

Біомаса- це продукт біосистемного розпаду. Вона не може довго існувати тому що споживацький інтерес протирічить еволюційним інтересам природи по створенню біосистемної досконалості

Діяльність біосистеми включає в себе такі основні моменти:

включеня системи (народження біосистеми).

Виконується поступово і по мірі необхідності, а не по волі сліпої випадковості;

розвиток (випробування на міцність і живучість).

Підготовка організму до творчої життєдіяльності за рахунок нагромадження потенційних можливостей при взаємодії з навколишніми об’єктами і сеердовищем;

існування.

Обов’язковою умовою повноцінного існування будь-якої біосистеми є здібність щось ворити за власними інтересами;

відмирання.

Повна витрата здібності до успішногї взаємодії веде до взаємовиключення і розпаду біосистеми.

Біосистеми працюють незалежно від будь- чиєї волі по строгому графіку роботи власного “Реактора Сумісності”.

“Променевий канал часу”- це реальна форма дійсності, яка не підлягає ніякому викривленню. Всі біосистеми і біосистемні явища зв’язані з цим каналом силою внутрішнього тяжіння власних “реакторів сумісності”, величина якої залежить від хвилевої структури тяжіння і не залежить від віддалі способу котактного зв’язку. Контактний зв’язок на практиці може здійснюватися будь-яким виконавчим органом, наприклад, руками, очима, губами, органами слуху, нюху, пам’яті, дотику або температурниим, ультразвуковим чи будь-яким іншим засобом відображення біосистемної сумісності, кожний з яких є окремим каналом біосистемного зв’язку. Діяльність “реактора сумісності” є незворотним, кінцевим і справедливим, незалежно від будь-яких штучних установок і розмірів насилля.

Приносити користь- це природна потреба будь-якого організму чи біосистемного пристрою і ніяких перекручень в цьому питанні природа не терпить і доповнень не вимагає. Чим більша несумісність, тим більший і дефіцит людськості. Позбутися цього дефіциту і інших проблем можна тільки одним природним способом- шляхом налагодження хвильової структури сумісості в босистемному пристрої.

Біосистемна технологія, на відміну від інших, дає гарантію на безаварійне виробництво кінцевого результату.

Біосистемний підхід не терпить несправедливого бачення успіху у виробництві, початого з невідомим фіналом (кінцевим результатом) і дає гарантію заданого переметру кінцевого результату в будь-якій біосистемі подій.

З позицій біосистемного підходу добре видно, що нещастя- це не випадковість, а продукт порушень біосистемної будови природи, в якому відсутні природні контактні зв’язки.

Абсолютна свобода для вибору сумісності є природною потребою будь-якого оргпнізму, і ніяких обмежень в цьому питанні природа не терпить, а там, де ці умови порушуються, збільшується кількість нещасть- з’являютьсявсе нові і нові біди.

З позицй біосистемного підходу добре видно, що боротьба- це не смерть, а творчість- безсмертя.

Правила магнетизерів.

Існує взаємний вплив між небесними, земними і живими тілами. цей вплив пояснюється впливом рідкої речовини, котре в різних видах буває різним: електричним, магнетичним і є вічним колесом руху.

Коли рідина ця в людському організмі розподілюється рівномірно, гармонійно, то людина здорова. Відхилення від гармонії- захворювання. Людина є істотою магнітною, але полюси діють не так, як у залізному магніті.

Екватором у людини є ямка під шлунком, де знаходиться центр поєднання соків ниркових, шлункових, пеціночних та інших. Віссю є спина, ноги- Південний полюс.

В магнетизуванні лівою рукою доторкаються до правої сторони хворого, а правою- до лівої сторои. Це називається магнетизування протилежними полюсами.

Альфа-ритм.

Мислення людини супроводжується посиленням чи згасанням електичної активності на всій поверхні кори півкуль гооловного мозку. Електричні струми центральної нервової системи підкоряються певним ритмам. Знайдено кілька таких ритмів. Особливо цікавим є один – альфа-ритм. Частота його вісім- дванадцять герців. Він пов’язаний з найважливішими процесами, що відбуваються у нашому мозку. Коли людина перебуває в стані повного спокою, альфа-хвилі дуже чіткі. Сильні переживання, яскраві спалахи світла, розв'язання якихось складних розумових завдань помітно відбиваються на ритмі.

У різних людей спостерігається свій “почерк” альфа-хвиль, а приблизно у кожної сьомої немає цього ритму взагалі. Трапляються і такі індивідууми, в яких альфа-ритм весь час постійний.

Альфа-ритм кори великих півкуль головного мозку живиться енергією магнітного поля Землі.

Зустрічаючи життя, електромагнітні хвилі віддають йому свою енергію, им підтримують і зміцнюють йог в боротьбі за існування. Органічне життя тільки там і можливе, де доступ космічної радіації.

Ритми, які ми спостерігаємо в біосфері, складалися в процесі еволюції під впливом зовнінього середовища. А серед факторів, які впливають на біологічний годинник в організмах велику роль відіграє геомагнітне поле. частота коливань поля має ту саму величину, що й альфа-ритм,- вісім-чотирнадцять герців.

Інфразвуки.

У природі існують інфразвуки. Вони є всюди. Інфразвукові коливання в повітрі спричиняються грозами і сильними вітрами, сонячними спалахами. Бувають вони від пострілів, вибухів, обвалів, землетрусів. Щоденні промислові інфразввуки. Їх випромінюють заводські вентилятори, повітряні компресори, дизелі, усі машини, що працюють повільно. Постійне джерело цих звуків- міський транспорт. Вони дуже добре поширюються як у повітрі, так і у воді.

Інфразвуки виникають над морськими просторами під шторми й сильні вітри. Шалений вітер і сильне хвилювання стають джерелом могутніх інфразвукових коливань повітря. Навіть порвняно великий шторм спричиняє інфразвуки потужністю в десятки кіловатів. Вони поширюються на сотні й тисячі кілометрів навколо. Відлітаючи удалину, нечутні звіки немовби попереджають усіх, що насувається буря. І таке попередження добре відчуває багато хто з мешканців моря. Медузи ще до того, як здіймається перша штормова хвиля, відпливають від берега, а морські блохи вилазять на сушу. Про наближення шторму їм сповіщає “голос моря”, який вони добре чують. Є і люди, які безпомилково передбачають шторм. Море ще зовсім спокійне, а старий рибалка, вийшовши на берег, говорить, що наближається буря. Такі люди теж чують “голос моря”. Потужні інфразвукові коливання повітря, принесені здалеку, приймаються ними як больові відчуття у вухах. У здорової людии цього не буває. Та люди з деякими захворюваннями, наприклад ревматизмом, відчувають “голос” близького шторму.

--PAGE_BREAK--

Нечутні інфразвукові коливання, взаємодіючи з воднем, спричиняють нові, набагато сильніші інфразвуки.

М А Г І Я К А М Е Н І В

За старих часів використовували кристали для встановлення зв’язку з космосом, для телепатичного зв’язку з предками. А також використовували силу кристалів для багатьох психічних і практичних робіт. Розум людський був знищений через те, що таємниці природи люди використовували на зло, а сила страху використовувалась з корисливою метою. Космос заклав у кристали тайну планети, а також розум і мудрість стародавніх людей. Коли люди житимуть однією сім’єю, не буде армій, націй, не буде експлуатації людини людиною, тільки тоді люди розкодують цю тайну. в іншому випадку це суспільство буде очищене Космосом.

Усі ми мешканці біосфери, всі живі і неживі творіння є частинками Всесвіту.

МЕТАЛИ В ЛЮДСЬКОМУ ОРГАНІЗМІ.

Для життєдіяльності живих істот потрібна енергія їжі, яка в клітинах живого організму перетворюється в енергію клітинного палива – АТФ. Енергія їжі – це перетворена енергія Сонця; всі ми – діти Космосу.

У клітинах рослин міститься хлорофіл, який має здатність переробляти сонячну енергію, використовуючи її при створенні основних поживних речовин. процес утворення органічних речовин з неорганічних в зелених рослинах з допомогою сонячної енергії називається фотосинтезом.

При фотосинтезі рослини використовують для створення органічних речовин вуглекислий газ, повітря, воду. У фотосинтезі беруть участь мінеральні речовини: фосфор, калій, азот, кальцій. магній, сірка, залізо, марганець. Ці елементи необхідні для забезпечення процесу утворення сполук хлорофілу з білками рослин. Магній і азот безпосередньо використовуються в біосинтезі хлорофілу, вони є в складі його молекул. При опроміненні сонячним світлом молекули хлорофілу один з електронів його молекули переходить в стан збудження, одержавши запас енергії. частину своєї енергії він віддає на утворення молекули АТФ, частину – на утворення необхідних рослинній клітині поживних речовин. Віддавши енергію, електрон повертається до свого нормального енергетичного рівня. а передана енергія вже використовується рослинною клітиною для синтезу крохмалу і інших речовин; для дихання клітини, на забезпечення життя всієї рослини. У процесі фотосинтезу рослини поглинають вуглекислий газ, які утворюють живі організми. Рослини і живі організми доповнюють один одного. Рослини, як і живі істоти, використовують кисень для дихання, але зелена рослина продукує в 20 разів більше поживних речовин і кисню, ніж рослинному організму потрібно для життедіяльності. Підраховано, що запас кисню на землі вичерпався б за 2000 років, якби рослини не поповнювали його. Завдяки хлорофільним рослинам щороку засвоюється до 200 мільярдів тон вуглекислого газу і виробляється до 145 мільярдів тон кисню.

У процесі фотосинтезу відбувається утворення великої кількості органічних речовин з вуглекислоти та води – щорічно до 100 мільярдів тонн органічних сполук.

Людина живемв атмосфері азоту, але не може засвоювати його – азот і вуглець можуть потрапити в організм людини тільки з їжею. А рослини беруть азот із землі, в якій ростуть. Вони засвоюють азот з грунту, утворюючи високопоживні речовини – білки.

Попри це рослинні організми утворюють вітаміни, необхідні для життєдіяльності організму, речовини, які слугують каталізаторами життєвоважливих процесів в організмі людини.

У моркві, абрикосах, обліписі, горобині, грецьких горіхах, траві череди міститься вітамін А, недостача якого впливає на зір людини. Вітамін К, який сприяє звертанню крові, міститься в траві деревію, листях кропиви, в кукурудзяних приймочках.

Рослини- джерело поживних, вітамінних, тонізуючих і інших речовин для живої істоти. Рослини є ланкою в ланцюзі: сонячне проміння – хлорофіл – фотосинтез – енергія – життя. Без фотосинтезу не було б життя, без фотосинтезу не було б хлорофілу, а хлорофілу не було б без магнію.

Магній за поширенням на землі посідає 8 місце. Його на планеті дуже багато, особливо в морській воді. Він посідає в ній третє місце після натрію і хлору. Міститься в персиках, абрикосах, помідорах, капусті. Багата на магній і картопля.

У людському організмі є до 20 грамів магнію. Він входить до складу великої групи ферментів. Які переносять енергію АТФ; магній відіграє важливу роль у синтезі білків. При нестачі магнію в організмі людини виникає інфаркт міокарда. Помічено. Що при перевтомі в крові хворого концентрація магнію менша від норми. Від концентрації магнію в крові залежить рівень подразливості людини, її нервовий стан. Для формування скелету магній не менш важливий, аніж кальцій. Молекула хлорофілу подібна до молекули гемоглобіну крові людини тим, що в них міститься залізо. Заліза в організмі людини міститься від 2 до 5 грамів залежно від віку, статі і ваги тіла людини. Дві третини всієї кількості заліза містяться в крові. Завдяки вмісту заліза гемоглобін крові має здатність приєднувати до себе кисень, повітря, транспортувати його, легко віддавати, заміщати кисень вуглекислим газом.

Кров, що тече по венах і насичена вуглекислотою, має вишнево-червоне забарвлення, а артеріальна кров має ясний червоний колір завдяки вмісту кисню. В організм людини залізо потрапляє разом з їжею. Воно міститься в продуктах тваринного походження і в рослинній їжі. Найбільш багаті сполуками заліза баранина, свинина, яловичина, печінка;трохи менше заліза в яйцях, курячому мэясі. З мэясної їжі організмом людини засвоюється до 20% заліза, з рослинної- до 6%.

Засвоєне при перетравленні їжі в кишечнику залізо потрапляє в кров, де утворює комплекс з білками крові. Білок переносить залізо в кістковий мозок, де залізо переходить від транспортного білка в білок еритроцитів, утворюючи гемоглобін. Еритроцити живуть близько 4 місяців, потім руйнуються. Білкова частина еритроциту переробляється на амінокислоти і засвоюється клітинами організму, а частина, яка містить залізо, переходить в жовчні пігменти печінки. Невелика частина заліза потрапляє селезінку, частина- в печінку, де залізо утворює запасний фонд. Залізо, відкладене про запас, зв’язується білками організму і в зв’язується білками організму і в звэязаному білковому комплексі може зберігатися досить довго, поки в ньому не виникне потреба. Наприклад, при кровотечах залізо терміново використовується для синтезу гемоглобіну. Такі комплексні сполуки заліза з білком знайдено в грибах, квітах, у нижчих тварин. Залізо міститься і в інших клітинах тіла людини. Воно відіграє роль каталізатора в процесі дихання клітин, каталізує процес розпадання перекису водню, який утворився як побічний продукт при окисних реакціях.

Фермент, що розкладає перекис водню, знаходиться в слині, печінці, нирках, лейкоцитах, соці підшлункової залози. Його містять корінь хріну та інжирного дерева. В даному випадку залізо, що входить в склад ферменту, відіграє захисну функцію.

При нестачі заліза в організмі виникає залізодефіцитна анемія. Преперети заліза, як загальнозміцнюючий посередник, використовували ще в стародавньому Китаї, Єгипті, Греції. В кінці минулого століття німецький вчений Густав Бунге заявив, що залізо слід купувати не в аптеці, а на базарі, і в першу чергу яйця, шпинат. Він мав на увазі, що треба “підгодовувати” здоровий організм тими сполуками заліза, які містяться в їжі.

Ще одним металом, який входить до складу каталізаторів окисних процесів в живому організмі є мідь. Відомо понад 50 білків та ферментів, у яких знайдено мідь. Мідь і залізо в живих оргаізмах тісно поєднані. Мідь слугує прискорювачем в окисних реакціях клітин, міди сприяє утворенню гемоглобіну, накопиченню заліза про запас. При дефіциті заліза в організмі збільшується кількість міді. Це явище помітили у донорів, у людей при великих кровотечах. Мідь, як і залізо, міститься в усіх органах, але найбільше металу в печінці й головному мозку. Встановлено, що в правій і лівій півкулях вміст міді різний- у людини ліва півкуля активніша, тому в ній більше біологічно активних металів. Найбільше міді міститься в тих центрах мозку, які зв’язані з рухом тіла. При порушеннях функції мозку (шизофренії, епілепсії) помічено зниження вмісту міді в мозковій тканині. Мідь виконує й інші біологічні функції в організмі людини, зв’язані з дією вітамінів групм В, аскорбінової кислоти. Дефіцит міді у нормальних здорових людей не спостерігається навіть в районах з низьким вмістом солей міді в навколишньому середовищі. Потреба організму в міді менша, ніж в сполуках заліза. Мідь потрапляє в організм з їжею (горіхи, печінка, гриби, устриці) і з питною водою. Необхідна мідь і рослинам, вона впливає на процес утворення хлорофілу і запобігає його руйнуванню. В організмах нижчих тварин мідь також відіграє важливу роль. Італійський учений Б. Бізіо в 1834 році визначив, що блакитний колір лімфи у безхребетних тварин залежить від вмісту в ній міді. Як і залізо в крові вищих тварин і людини, мідь в організмі безхребетних знаходиться в комплексі з білком. Тому у кальмарів, раків, равликів і павуків мідь виконує таку ж функцію, що й залізо в гемоглобіні вищих живих істот. Ще в 1913 році учень академіка Вернадського біохімік і геолог Я. Самойлов висловив думку, що в процесі розвитку живого організму кров могла змінюватися- мідь поступово замінила залізо;гемоглобін крові має в 5 разів вищу здатність переносити кисень, ніж білок, який містить мідь. Не витримавши конкуренції з залізом як транспортувальником кисню в крові вищих тварин, мідь все ж залишалася важливим компонентом в процесі кровоутворення, беручи участь в формуванні гемоглобіну.

Важливим біометалом є марганець. Він бере участь в обміні речовин в рослинних клітинах нарівні з іонами магнію. Марганець може й змінювати магній в деяких біохімічних процесах. Відсутність марганцю в раціоні харчування тварин може привести до їх загибелі. В організмі людини марганець входить до складу двох ферментів і активізує дію багатьох ферментів. Він стимулює синтез холестерину і жирних кислот;сприяє кращому засвоєнню заліза і міді, активізуючи процес кровоутворення, сприяє утворенню інсуліну в підшлунковій залозі, бере участь у синтезі життєво-необхідного віттаміну С.

Не менш важливі елементи хром і нікель. Нестача нікелю спостерігається при різних формах анемії. Солі нікелю стимулюють синтез амінокислот. При недостачі хрому спостерігається уповільнення росту тварин, порушення вуглеводного обміну, виникнення діабету, захворювання очей.

Про значення в житті рослин молібдену всідчить те, що він входить до складу ферменту, який каталізує перетворення вільного азоту в форми, які легко засвоюються. У тварин і людей у малих дозах стимулює утворення гемоглобіну, у великих- затримує цей процес. Баланс молібдену дуже важливий для людини. При надлишку металу нирки не встигають вивести з організму основну кислоту і вона відкладається у вигляді солей в органах і тканинах. Виникає деформація суглобів, людина втрачає рухливість. Найбільша кількість молібдену у людини знаходиться в шкірі і печінці. В молекулі В12знаходиться трьохвалентний кобальт. У тварин В12 синтезується за допомогою мікроорганізмів, які містяться в шлунково-кишковому тракті. У людей мікроорганізми виробляють незначну кількість вітаміну В12і основна його кількість надходить з їжею. При недостачі В12 спостерігаються порушення у відновленні крові, виникає злоякісна анемія. Цинк входить до складу багатьох ферментів. Він впливає на роботу щлунку- сприяє утворенню соляної кислоти, на роботу слинних залоз і підшлункової залози, сприяючи виділенню лужних секретів. Цинк сприяє виділенню з організму вуглекислого газу, що виділяється при диханні тканин, бере участь в обміні білків та фосфорного обміну. Цинк необхідний для формування скелету. Робота ендокринних залоз залежить від наявності цинку- він входить до складу молекули гормону підшлункової залози- інсуліну. Порушення обміну цинку в організмі призводить до лейкемії, цирозу печінки, атеросклерозу. Недостача цинку в їжі призводить до затримки росту. У віддалених районах Африки живуть племена карликів, у яких спостерігається дефіцит цинку. Добова потреба в цинку 12 міліграмів, всього ж цинку в організмі людини не більше 2 грамів. У немовлят в організмі цинку дуже мало, тоді як в оррганізмі людей похилого віку цинку найбільша кількість.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Необхідним компонентом нашої їжі є сіль харчова- хлорид натрію. Її шанували з давніх давен. В стародавньому Римі сіллю розплачувались з легіонерами замість грошей. Іон хлору необхідний людині для утворення соляної кислоти в шлунково-кишковому тракті. А іон натрію разом з іоном калію бере участь в генеруванні біохімічних струмів, що дають енергію для постачання поживних речовин в клітини через бар’єр, який утворює клітинна оболонка. Іони натрію і калію маючи різний потенціал, створюють умови для проходження нервових імпульсів. Наявністю рівноваги між іонами натрію і калію забезпечується нормальна робота серця, судин, реакція крові, нормальний тиск крові в артеріях, нормальна ровідність нервових імпульсів. Помічено, що при вживанні деяких ліків з організму виводяться іони натрію і калію. Таким хворим призначають солі калію і вживання їжі, багатої на іони калію (курагу, картоплю, ізюм, черешні, бобові рослини тощо). Іони натрію потрапляють в організм з продуктами тваринництва. Помічено, що люди, які вживають рослинну їжу, потребують більше солі, ніж люди, котрі харчуються тваринною їжею. Для нормальної здорової людини потреба солі становить 10-15 грамів на добу. Існує баланс вмісту іонів калію і натрію.

Французький вчений Бунге навів статистичні дані, що селянин, котрий з рослинною їжею вживає калій, вживає солі більше, ніж мешканець міста, який вживає переважно бідну на калій тваринну їжу.

Калій і натрій можна назвати металами-близнюками – порушення балансу між ними приводить до захворювання серцево-судинної системи (ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда, гіпертонії), порушення в роботі нирок. У природі обидва метали дуже поширені. Вони зустрічаються і в грунті, і в морськів воді. Для рослин солі калію є необхідним компонентом родючого грунту.

За своєю біологічною властивістю кальцій не має собі рівних не тільки серед металів, але й серед інших хімічних елементів. Кальцій міститься в усіх тканинах і рідинах організму людини, тварин і рослин. Іони кальцію потрібні практично в усіх процесах, які відбуваються в клітинах, активізують дію багатьох ферментів, сприяють згортанню крові, регулюють проникливість клітинних мембран, стимулюють передачу нервових імпульсів, виступають основними ланками механізму м’язового скорочення. В організмі людини міститься до 1 кг кальцію. Основна маса кальцію сконцентрована в скелеті, при необхідності організм може вилучити з кісткової тканини в три рази більше кальцію, ніж його міститься в міжклітинній рідині. Кальцій в організм людини надходить з питною водою і їжею. Обмін кальцію регулюють біологічно активні речовини- вітамін D2і гормони щитовидної і прищитовидних залоз. При недостачі вітаміну D2наступає сповільнення надходження кальцію в кісткову тканину. У дітей це призводить до рахіту, у дорослих – до розм’якшення кісток. Гормон щитовидної залози знижує рівень кальцію в крові, гормон прищитовидних залоз сприяє виходу кальцію з кісток в кров. При недостачі іонів порушується робота м’язів, зокрема й серцевого м’яза, що приводить до порушення роботи серцево-судинної системи. Помічено, що в людей, які вживають питну м’яку воду з низьким вмістом солей кальцію, частіше розвиваються захворювання серця і судин. Найважливіші функції живих організмів- спадковість, рух, відчуття, явище імунітету, енергетика людини і природа захворювань, за словами академіка Енгельгардта, залежать від наявності в організмі металів- мікроелементів. Десять перерахованих вище металів називають металами життя, кількість їх (крім кальцію) в організмі мала, але їх присутність необхідна. Природа створила людину з елементів, які зустрічаються в земній корі, у водах світового океану й у Космосі.

З погляду магії самі по собі метали допомагають людині. Але якщо людина носить амулет чи перстень зі “свого" металу, то випромінювання цього металу починають взаємодіяти з випромінюваннями тіла. Енергетичні центри під’єднуються до енергії Творця і людина стимулює те, чого бажає.

Магія і кристали.

Цивілізація, культура й люди використовували й використовують кристали й дорогоцінне каміння для найрізноманітніших цілей- від лікування і захисту до забезпечення добрих результатів при важливих діях. Їхня присутність позитивно впливає на підсвідомість, навіює впевненість, що тієї чи іншої мети не так вже й важко досягти.

Кристали й каміння найкраще носити як прикраси. Це допоможе зберегти чистоту тіла, емоційну рівновагу. Енергія каменю взаємодіє з аурою людини, при цьому розсіюються психічні та емоційні стреси. Якщо дорогоцінна річ з каменем виготовлена спеціально для людини, вона стає особистою силою, здатною допомогти хазяїнові досягти будь-якої мети. Певні мінерали діють на людей по-різному.

Кварц- найпоширеніший на Землі мінерал. Його основа- пісок або диоксид кремнію. Чистий кварц випромінює божественне біле світло, він є символом входу в космічну гармонію.Кристали кварцу доають світло та енергію добра для застосування в житті та об’єднання людства.

Рожевий кварц- важливий (основний) камінь сердечного сплетіння. Призначений для тих, хто не вміє відчути радість життя. Він лікує внутрішні рани, переконує, що джерело любові всередині нас. Рожевий кварц схожий на мудру людину, яка знає все і завжди готова допомогти. До каменів сердечного сплетіння належать також кунзит і рожевий турмалін.

Аметист- фіолетового кольору, а це один з кольорів третього ока. Символізує перехід віднормального стану в область яснобачення. Аметист своїми тонкими вібраціями заспокоює думки, показує розумові шлях до покори, щоб можна переступити поріг істинного знання й мудрості, і тоді розум усвідомить, що є щось більш значиме, аніж він сам. Він ніби промовляє:“Ідіть і довіряйте. Віддайте творцеві все, щоб отримати більше. Ви можете стати частиною Більшого і Цілісного. Станьте порожнім – і ви наповнитесь. Покоріться, щоб саме Творець проклав до вас шлях і керував вами”.

Цитрин- кристал золотистого кольору. Його енергія подібна до сонця, яке дає тепло й життя. Цитрин варто носити людям, яких легко вразити чи поранити. Він створює захисну ауру навколо тіла.

Хризокола- жіночий камінь блакитного кольору. Випромінює доброту, терпимість, смиріння і співчуття. Ідеальний камінь для лікування жіночих хвороб. Заспокоює гіркий сором і сильний гнів, контролює еротичні та інші думки, якими важко керувати. Камінь дає мир розумові і серцю.

Фльорит- камінь третього ока. Наповнює мудрістю повсякденні справи, дозволяє бачити реальність за ілюзією, вічне в тлінному і правду за брехнею.

Кунцит- камінь сердечного сплетіння. А матеріальні прояви серця такі:відкритість, чистота, безпека, сила, любов. Камінь сприяє розкриттю серця людини в повну силу.

Турмалін- оточує людину потужним захисним полем, будує міст, яким земля з’єднується з небом, а тонка енергія налаштовується на фіичну. Урівноважує сили людини.

Ляпіс (лазурит)- блакитний камінь з золотими вкрапленнями. Застосовується для очищення високорозвиненої душі від нашарувань минулого. Нейтралізує сліди колишніх образ.

Селеніт застосовується для заспокоєння та очищення тривожного стану розуму. Активізує діяльність шишкоподібної залози, сприяє телепатії.

Сапфір і його енергетичне поле заспокоює, стишує гнів. Це могутній захист від страху, що вражає “корінь життя”- нирки.

Гірський кришталь- камінь ясновидців і вчених. Поліпшує пам’ять, мову, мислення. З давніх давен маги застосовували його для отримання таємної інформації.

Діамант- талісман Індії, камінь, що ввібрав у себе енергію Сонця, потужну дрімаючу силу, що символізує непорушність і міцність світу. Діаманти забезпечують своєму хазяїнові владу, багатство, славу, здоров’я, надію та стримання. Найкраще носити діаманти, отримані в спадок. Ні в якому разі не слід носити краденого каменю- він жорстоко розправиться з такою людиною. Оскільки діамант- камінь Сонця, він використовується для нормалізації серцевої діяльності.

Отже, кристали- це посередники між біологічною енергією людини і енергією Космосу. Сам по собі камінь не захищає людину. Він допомагає краще працювати тому енергетичному центрові людини, для якого він призначений. Змусівши працювати “свій” енергетичний центр, камінь поєднує через нього людину до енергії Творця. Ця енергія й надає людині тих якостей, які приписують дії каменів. Звичайно, якщо людина носить цей камінь і він спеціально підібраний для тієї чи іншої цілі, наприклад, для досягнення влади, як діамант, чи для лікування жіночих хвороб, як хризокола. При цьому має бути гармонія ритмів каменю і людини- тільки в цьому випадку камінь під’єднує свого власника до космічної енергії.

Як розпізнати характер і нахили даної особи.

Меркурій стосується розумових здібностей. Місяць- функцій мозку. А тому положення Місяця і Меркурія повинні братися до уваги при вивченні розумових здібностей і схильностей даної особи. Планети, які знаходяться в з’єднанні або утворюють аспекти з Місяцем і Меркурієм, передають свої властивості на характер і нахили людини.

Якщо сонце знаходиться в трикутньому аспекті, то воно придає належний ступінь незалежності та гідності в той час, як квадратний аспект або протистояння з Сонцем показує надлишок гордості, шкідливої для людини.

Значення хороших і поганих аспектів планет може бути підсумоване так:

Хороший аспект

Нептуна- означає геній, натхнення

Урана- оригінальність, винахідливість

Сатурна- стійкість, вірність

Юпітера- доброзичливість, веселість

Марса- енергію, виконавчість

Сонця- гідність, незалежність

Венери- привітність, мистецтво

Меркурія- кмітливість, щирість

Місяця- грацію, ідеалізм

Поганий аспект

Нептуна- беумство, поглинання однією думкою

Урана- впертість, ексцентричність

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Сатурна- брехливість, підозрювання

Юпітера- чванькуватість, марнотратство

Марса- імпульсивність, руйнівність

Сонця- пиха, себелюбство

Венери- потворство самому собі, безладність

Меркурія- цікавість, суєтливість

Місяця- непостійність, неспритність

Загальне спрямування нахилів і властивостей розуму визначається розташуванням більшості планет, згідно “побудови” знаків, які вони займають. Так, якщо більшість планет знаходяться в кардинальних або рухливих знаках, то це означає працездатність, рухливість в знаках, здібність людини прокласти собі дорогу в житті і вміння побороти перешкоди. Такі люди займають провідне положення в сфері своєї діяльності і беруть участь у самому прогресивному рухові та реформах.

Нерухомі знаки означають нерухомість, тарпіння, методичність, обережність та дипломатичність. Такі люди схильні бути засновниками шкіл філософських, політехнічних та інших. Вони володіють твердістю в досягненні накресленої мети, рішучістю, незалежністю. Перебуваючи спокійними, вони заставляють весь світ обертатися навколо них.

Перехідні або байдужі знаки означають непостійність, податливість, м’якість, пристосування, нестачу оригінальності. Такі люди здебільшого складають широкі плани і беруть на себе більше, ніж можуть добросовісно виконати. Це залежить від їх непостійності, вони поверхнево знають багато, але їм не вистачає наполегливості, щоб застосувати ці знання на практиці. В цей же час їхні уміння пристосуватися складає їм часто великий успіх в житті, а їхня симпатичність, приємність забезпечують наявність багатьох друзів.

У всіх астрологічних дослідженнях допускається вплив спадковості, виховання, оточення.

Натхненні і запальні темпераменти визначаються більшістю планет у вогняних знаках.

Розумний інтеkектуальний темперамент визначається перебуванням їх у повітряних знаках. Психічні та чутливі темпераменти- перебуванням їх в земних знаках.

Психіка.

Психологія до цього часу конкретно не визначила, що таке психіка.

За своєю природою людина є істотою дуже довірливою, схильною до навіювання, пластичною- особливо в дитинстві та юності. Якщо система інформаційно-виховних впливів внутрішньо не суперечлива, то вона має необмежені властивості формувати у людей переконання будь-якого заданого взірця.

Хоч люди й довірливі та сприйнятливі до навіювання, їм притаманне логічне мислення.

Психіка- це “мозкова діяльність”. Що ж таке “психічна діяльність”?

Якщо психіка тільки роль мозку, то чому наука про діяльність називається “психологія” а не “мозкологія”?

Слід пояснити психічні процеси, щоб міркувати про душу.

Видимиий рух, що проявляється в явищі- це і є психологічні процеси та явища, а внутрішній рух- це дух.

Грецьке слово “душа” (psyhe)зв’язане із словом “дихати” (psyhо). У російській мові слово “душа” і “дух” означають те ж саме, що й “повітря” та “дихання” (звідси походить “духові інструменти”, “душити- зупиняти дихання”). Крім того, в українській та польській мовах “дух” означає швидкий, блискавичний, миттєвий (“щоб і духу твого тут не було”). Німецьке слово, що означає душу “Seele”, так само, як і англійське- “soul” і давньонімецького “saliwalo” і зв’язані із давньосльв’янським “сила”.

Єдність енергетики і тіла.

Людське тіло створене ще в зародку матері мамою-природою, і живиться воно енергією матері інстинктивно, несвідомо.

Після народження дитини в тіло вселяється енергетичний двійник (дух), який включає свідомість, енергетичні центри в мозку людини. Ці енергетичні центри змушують працювати наші органи відчуттів (зір, слух, нюх, дотик, смак).

Внутрішні органи людини функціонують у зв’язку із вищою нервовою системою людини, залежать від центру нервової системи, який знаходиться у мозку кожної людини.

Таємниця відєднання духовної енергії від енергії тілесної.

Духовна енергія нам наділена Творцем, і є невидимим тілом, яке живе двійником у нашому тілі матеріальному.

Уміння від’эднувати духовну енергыю выд матерыального тыла, контролюючи цей процес своэю свыдомыстю за допомогою особливоъ уваги, називаэться другою увагою.

Наша свідомість поділяється на три частини:

перша увага— увага, яка розвинута у кожної нормальної людини щодня, вона охоплює свідомість фізичного тіла,

друга увага— це та увага, яка необхідна нам, щоб уміти підсвідомо сприймати, від’єднувати нашу духовну енергію від тілесної. Для цього необхідно багато вправлятись,

третя увага— це невиміряна свідомість, яка включає в себе безмежні аспекти фізичного і духовного тіла.

Класифікація станів сну:

1. Спокійна активність: засинають відчуття, але ще не усвідомлюються (напівдрімота),

Завжди в цьому стані сприймається проміння червоного кольору- приблизно такого світла, яке бачиш, коли міцно заплющити очі і “дивитися” на Сонце. Це своєрідний залишок енергії, спалахи.

2.Динамічна активність:червонувате світло розсіюється, як туман.

Пасивна присутність:в цьому стані людина є пасивним учасником подій, які довколо неї, тобто є учасником за допомогою вух та очей.

Динамічна ініціатива :активно виступаєш у дію, приймаєш участь.

У чоловіків вся енергія сконцентрована у сперматозоїдах, а в жінок- у яйцеклітині.

Невидима енергетика спрямована на добрі справи. Методом відділення духовної енергії від тілесної не можна чинити зло.

Відокремлення залежить від темпераменту, від уміння сконцентрувати свою увагу, від сили волі людини.

Щоб навчитись відділяти духовну енергію від тілесної, перш за все, необхідно удосконалювати свої п’ять органів відчуттів, уміти їх відключати.

Початковими вправами є уміння розслабитись у зручній позі (тобто розслабити розум і тіло).

Потім необхідно перед собою поставити конкретну мету. Наприклад:“Хочу вийти, залетіти, побачити…”

Вдих, видих- команда зупинитись. Чим більший у людини енергетичний запас, тим дальші польоти може виконувати енергетичне тіло. Не слід на початках вправляння на довгий час покидати тіло, тобто відлітати на великі дистанції. Все потребує помірного тренування.

Під час польоту енергетичного тіла наше тіло фізичне омолоджується, бо клітини організму відпочивають.

Якщо нанести удар по невидимому духовному тілу, то після з’єднання духовного з тілесним друге відчуватиме деякий час біль у тій ділянці тіла, куди був нанесений удар.

Тренування відділення енергії потребує усамітнення.

Як спрямовувати свою енергію.

Для еволюції кожної істоти важливо, щоб вона знала, на якому полі, для чого і в якій діяльності вона використовує свою енергію. Незнання про використання своєї енергії- найгірше для еволюції, тому що ми за це відповідаємо. Небо нам дало енергію не для того, щоб ми її тратили марно, те, що ми з нею робимо, записується і відмічається. Благословенніші ті, хто присвячує свої енергії: фізичну, емоційну і ментальну на благо людства, для Царства Божого і його справедливості.

Енергії були дані вам, щоб ви могли жити. Це велика цінність.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Якщо ви розтрачуєте їх в сліпому гніві або чутливості, або для виконання підступних планів, вони допомагають збільшенню запасів енергії пекла:через свої незнання люди підтримують, зберігають і живлять пекло. Вони добре розуміють, коли йдеться про різні науки, але вони зовсім нічого не знають, коли мова йде про використання їх власної енергії. Ви повинні усвідомлювати, як ви використовуєте свою енергію, тому що кількість виданої вам енергії була підрахована, вона дуже цінна. Якщо невидимий світ побачить, що ви витрачаєте її марно, вони зменшать ваші витрати. Небо зверху спостерігає, що ми використовуємо їх егоїстично і нерозумно, чи для божественних цілей. Якщо ви запитаєте себе кожного дня, скільки речей ви можете покращити?– то не зразу, звичайно, ви навчитесь бути свідомими, в противному разі ви будете піддані долі. Ніколи не забувайте цього.

У всьому є аспекти, над якими треба задумуватись кожного дня, як тільки дозволяють обставини. Потрібно бути свідомими щодо того, як ви щоденно використовуєте свою енергію, ви можете перевіряти себе постійно, на вулиці, в метро, вдома- всюди. Запитайте себе:Стоп! Якщо я зроблю це і те, скільки енергії я затрачу?Чи це корисно?Робота, для якоъ ми затрачаэмо енергыю, надзвичайно важлива.

Про віщунство і пророцтво.

Віщувати- це значить визначати майбутнє.

В духовному світі все можливе є завжди майбутнім. Вічність не має ні часу, ні простору, ні початку, ні кінця.

Обмеженість наших почуттів заважає нам бачити майбутнє, бо відчуття базуються на враженнях, які і є обмеженими.

Людина зі свого досвіду знає, що за сьогоднішнім вечором настане майбутній ранок, за весною наступить літо, з бруньки народиться квіточка.

Щоб пізнати, пророкувати майбутнє людини, потрібне не звичайне, а вище прозріння.

Чим більше людина має цього прозріння, тим глибше вона побачить майбутнє.

Наприклад, лікар, по лікуванню і наслідках лікування, може визначити чи виздоровіє хворий, чи помре.

Із поточного розподілу темпераментів людських характерів та законів Природи, їх наслідків, можна передбачити майбутнє.

Багато закрито від очей розумних людей, але людина із тонким розумом все бачить і може пророкувати.

Звірі є теж відповідно віщунами. Наприклад, собаки перед землетрусом виють, ластівки перед дощем літають низько над землею. Це пояснюється тим, що тварини і птахи чутливіші до інфразвуків.

Віра

Віра, що властива людині є психічною якістю. Вона може бути вираженням об’єктивно існуючої, але ще не пізнаноі суті /необхідності/. Віра — це позиція, з якою ми дивимося на життя. Це впевненість в попередньо прийнятих іпотезах, які активізують вчинки людини в відповідності з нормами, які виходять із неї, цілямиіуявленнями. У відповідності з цим вона окреслює межі, в яких є варіанти так званих доріг життя.

Кожна філософська або релігійна система обожнюе «шлях», який є зразком для наслідування і метою існування. Ось деякі характерні риси «шляху» в різних релігійних системахізв’язані з ним постулати віри. Віра будуеться на емоційнихівольових зв’язках при повній відсутності пізнавальних елементів.

Пізнаючи природні закониіспіввідносячись з ними, людине одержує можливість керувати природнимиісоціальними явищами. Таким чином підкоряю-чись природі, людина перетворюється вїїгосподаря. Універсальним стимулом є воля до домінування, що властиве кожній людині. Одночасно з цим кожна особа володіє індивідуальними неповторними якостями. Особа людини визначаеться не тільки ім’ям, професією, соціальним станом, статтю, расою. Кожна людина є своєрідноюінеповторною в своій складності і безконечністі. При цьому людина, як особистість унікальна, і з цієї точки зору безцінна. 0собистість — навічно визначена данність. Вона знаходиться в стані складної динаміки, яка визначаеться умовами існуванняіспадковими даними. Укожнійособистості визначають наступні основні «рівні» зв’язані з різними аспектами цілісної поведінки:

а/ тілесний рівень, що охоплюе внутрішніізовнішні рухи;

б/ емоційно-чуттевий рівень, що характеризує безпосередні реакції особис-тості на різнізовнішні і внутрішніфактори. Емоційний процес регулює поведінку людини. Утворені емоції породжують цілийряд додаткових фізіологічних процесів, під дією яких формуеться визначений типповедінки.Можна виділити такі емоційно-чуттеві стани: голод, спрага, приємний смак, насолода, огида, біль, володіння, статеве чуття, життерадісність, веселість, бадьорість, енергія, відчуття сили, спокій, відпочинок, почуття свободи, стомленість, слабість, безсилля, байдужість, печаль, страждання, образа. Раціональнийрівеньзв’язаний з процесами абстрактного мислення, логічними операціями аналізуі синтезу.

Розвиток гармонійноїособистостівключає як розвитокі удосконалення кожногоізрівнів, такіїх оптимальна взаємодія. Посилений розвиток одного з них за рахунок інших приводить до дизгармонії особистості,що виражається в неадекват-них реакціях на визначенізов­нішніфактори.

Розвиток особистості може здійснюватися з допомогою специфічних прак- тик для кожного із розглядених рівнів.3метою удосконалення цілісного рівня практикується гігієна тіла, раціональне харчування, відповідні фізичні вправиітілесний самоконтроль. Процеси тілесного рівняпрямо зв’язані з психічними процесами емоційногорівня.при цьому гармонізаціятілесногорівняі впливає приємяо на емоційний рівень, що зі своєї сторони, позитивно впливає на процеси раціональногорівня.

Одним із розвитку духовного являеться віра в Бога, незалежно від віросповідання та його сценарію. Людство з давніх часів відчувало присутність енергії над людиною. Це взяла за основу своговіро­сповіданнярелігія. Для цього вона використовує дії за допомогою співу, промови, ікони, ладану-всі вони діють на органи чуттів.Цим самим виробляють благодійну енергію, яка виділяеться через шкіру людини. Ця енергія заряджає все в церквіівиділяєтъся в Космос.3 Космосу йдеенергіязустрічнаізаряджає церквуілюдей. Виходить обмін енергії.Церква, як будинок, при висвячуванні виходить на прямий зв’язок з Космосом. Те саме відбуваеться при посвяченні ікон, при всіх обрядах хрещення немовлят. Цим саме ці обряди ставлять на облік іохоронувсіхпосвячених тіл космічнійенергії.

Протягом історичного розвитку людства виникло багато релігій. Але суть одна-всі вони є ланкою завязку з космічною енергіею. Різниця між ними в своерідності сценарію. Часто в народів сценаріїміняються відвтручання політики в релігію, з вимогою нав’язати вигідну для них позицію. Це приводить до колотнечі, зневіри серед віруючих.

Я подаю в книзі три методи, за допомогою яких можна розвинути свою енергію всередині тіла, а також вміти впливати на фізичні тіла, астральні і ментальні:

1/духовний

2/практичними вправами

3/розвиток'цих енергій у стані гіпнозу.

Щодня, щоб ви не робили, ви повинні присвячувати кількахвилин гармонії, стараючись гармонізувати все навколо себе. Гармонія– це вирішення всієї проблеми благословення, яке дає нам силу, міцьіпроцвітання, рівновагуісамоконтроль.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Треба навчитись, що в кожному русі, в манері говорити, в думкахіпочуттях робити добро – це є і красота і гармонія. Але ми так не думаємо, ми не маемо почуття, що робить нас нещасливими. Ми кажемо:«Незнаю, що зі мною, почуваю себе погано». Це тому, що ми недостатнь часу віддаємо гармонії, думкам про гармонію. Якщо ви почуваете себе неспокійно, зупиніть свої заняття, пошліть на те заняття любов,щастя, добро, земну мудрість, а потім знову почніть роботу. Чим більше ви будете це практикувати, тим швидше навчитесь приводити себе в добрий стан. Навчіться розуміти силу вдячності.

Вдячність — це могутня (але неівідома) сила, яка швидко знешкоджуеінейтралізує яд організму. Наприклад, коли людина знервована,її організм виділяє яд, який потрапляє в слину.Ітому тій людині потрібно виплюнути слину, тодіїїстан зразу нейтралізується. Люди невдячні своему творцеві,не вдячні природііособливо невдячні одн одному. Перше завдання учня: якщо він хоче навчитися вдосконалюватись необхідно навчитись бути вдячним.

Під час вивчення матеріалу в книзі ми з вами ознайомились з методикою розвитку біологічного струму та його впливу на людину. Рушійною силою біологічного струму є віра, яка через силу волі впливае на людську психікуідалі на нервову систему.

Люди вважають, що якщо вони будуть тільки молитись, вони стануть духовними. Ні, будь-яка робота, навіть духовна стае прозаічною і нудною, якщо не прагнути до ідеалуінавпаки, якщо ви накладате божественну ідею на саму оболонку роботи, вона стае одухотвореною. Духовность не зводиться до відмови від фізичноїіматеріальної діяльноеті, до тото, щоб виконувати все зі світлом, задля світлаідякуючи йому. Бути духовним-це знати, що ми робимо-це для досягнення гармонії з космічною енергіею. Кожного дня хоча б на дві,три хвилини постарйтесь виробити звичку пов’язувати себе з Космосом, робіть це декілька разів на день. Немае значения окільки часу ви проводите в концентрації на Космос, важливо яка сила ваших думокіщирість до концентрації. Якщо будете часто так робити іщиро без зухвальства, а з чистою любов’ю, то до вас буде поступать енергія добра із Космосу.

Щоб ви не робили, ви маєте робити з любов’ю, мудрістюі правдою, ці принципи будуть брати участь у всіх ваших діях, посилюючиїх.Коли ви їсте, всіма думками пошліть любов до тієї їжі, яку ви їсте, пошліть любовісвою доброту до того, хто готував їжу. У вас повинна виробитись звичка, всім, що вас оточуе, незалежно чи живе тіло, чи матеріальне, ви повинні думками розмовляти з ним, як з живим ідарувати любов, добротуіземну мудрість.Тількитоді ваше тіло6уде заряджати Космос енергією добра. Коли вй одягаєтесь ранком кажіть: «Я одягаю з цим одягом любов, мудрість, чистоту, справедливість.» Думаючи так, з вашого одягу буде випромінюватись енергія добра. Ціею енергіеюбудуть заряджуватись люди, які будуть знаходитись бііля вас. Не дивлячись, чи це людина, тварина чи рослина, чи будь-який предмет, виповинніперш за все своїм поглядомідумкою подарувати лю- бов, подарувати свою енергію добра, не задумуючись, що цяенергіязалишить вас.Навітьнайбільшим вашим ворогам, а ворогів у вас не нс винно бути, даруйте любов, мудрість.

Коли ви торкаетесь предметів, або пересуваєте речі, робіть це з думкою, що ви співаєтеітанцюєте внутрішньо, і з вами завжди буде гармонія добраілюбові. Коли ви нервуєтесьіне маєте настрою скажіть: «Пора виконувати вправу». Коли людина нервується, до вас приступила енергіязла для того, щоб вивести вас з рівноваги. Ви повинні свідомо подумати, що це не ваша іскра енергії, а іскра зла. Я вам даю методику, як закрити канал зла, який поступае до вас.

Проаналізуйте в своему розумі, звідки появилась енергія зла?

Існує два методи проникнення енергії зла. Вона може появилась в тілі при поганому працюванні окремого органу, який через нервову систему виводить з ладу психіку, а також може поступати ззовні як послання Космосу, або людьми, які вміють посилати іскру енергії зла. Перший метод: в Космосі навколо 3емлі зберігається інформація наших вчинків Коли ми відхиляемося від законів природиіздійснюемо злі вчинки, то до нас приступаєенергія інапраляє нас на правильний шлях. Розумова людина повинна аналізувати всі своі дії. Люди діляться на два розвитки: одні можуть посилати енергію зла розмовоюідумкою, другі — енергію добра також розмовоюідумкою. Наші розумові центри розвинуті за двома методами:однімають змогу сприймати цюенергію,але не можуть віддати ні думкою, ні словом, а другі мають змогу передавати, але не мо­жуть сприймати. Це вони можуть впливатиісприйматисвідомо,знаючи про свій вплив, а можуть впливати не знаючи про свій вплив.

Наприклад, часто в народі ми чуємо, що хтось в словах бажае зло.3цими словами іде внутрішняенергіяцієї людиниісловами ідехвиля до тієї людини, якій.відправлена цяенергія.

Коли ваша аура цюенергіюне пропустила в ваше тіло, то цяенергіявесь час у вигляді хмарки вас супрводжує. Вона може зберігати над вами довгий часінагромаджувати над вами негативні енергії інших людей.

Це нагромадження буде доти, поки ваша аура в силі буде, втримати цюенергіюі не впустить у ваше тіло. Це нагромадження у вашему, тілівикличе загальмування розумових точок, ви загубите контрольіз вами станеться якийсь нещасний випадок. Якщо з вами пройшов цей випадок, а ви цього не заслуговуете, Космос вас виведе з цього. А тих людей, якіпослали цю енергію, космос накаже жорстокіше. Атому вся вашаенергіяповинна бути направлена тільки на добрі вчинки, не задумуючись давати добро.

Три небезпечних цикли.

Є три цикли в біоритмі людини. Це 23-денний фізичний цикл, 28- денний емоційний цикл і 33 денний інтелектуальний цикл.

У кожному з цих циклів половина днів належить до так званих днів- плюс і половина- до днів – мінус. У 23-денному фізичному циклі перші одинадцять з половиною днів- це дні плюс, у такі дні можна і бажано займатися, наприклад, посилено спортом, здійснювати походи. Наступні одинадцять з половиною днів уже менш придатні для таких справ, людина легко стомлюється.

Перші чотирнадцять днів 28-денного емоційного циклу відрізняються гарним настроєм, а наступні чотирнадцять днів є найчастіше гіршими.

Для інтелектуального циклу характерні “цікаві” і “нудні” дні.

Найбільше значення мають критичні дні переходу від днів- плюс до днів- мінус.

Усі три цикли починаються від дня народження із днів плюс. День, коли відбувається “перемикання” циклу, називають нульовим, або критичним днем. Цього дня, особливо якщо він є нульовим для фізичного й емоційного циклів, можуть траплятися всілякі нещастя і невдачі.

Магнітне поле.

Всі ми живемо в магнітному полі Землі. Від його стану залежить багато природних явищ і процесів. Магнітне поле впливає на живі організми. Знати закономірності такого всеосяжного явища, як магнетизм земної кулі,- це зуміти з’ясувати безліч інших, найрізноманітніших питань, які пов’язані з магнітним полем Землі. Багаторічні спостереження напруженості магнітного поля показують, що в різних місцях вона змінюється по-різному. Особливо інтенсивні такі зміни в районах, де бувають землетруси. Подібна закономірність пов’язана з самою природою земного магнетизму і намагніченістю глибинних порід Землі. У змінах магнітної напруженості простежуються також добові та річні цикли. На магнетизм Землі впливає її обертання і наша зірка- Сонце.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

В людей, які зазнали тривалої дії магнітного поля, помічено цілий ряд порушень:головний біль, біль у ділянці серця, щвидка втомлюваність, зниження апетиту, безсоння.

Є випадки, коли хворі люди сприймають електромагнітні випромінювання як звуки. Навіть у психічно здорових людей електромагнітні випромінювання здатні викликати звукові сприйняття. Якщо спрямувати пучок радіохвиль на скроневу ділянку мозку, то навіть у глухого нерідко виникає виразне відчуття шуму.

А коли людину загіпнотезувати, то магніт здатний викликати і здорові галюцинації.

До магнітних полів чутливі комахи. В земному полі орієнтуються молюски, черв’яки, і навіть водорості. На початку чи наприкінці польоту жуки, бджоли та інші комахи віддають перевагу напрямку північ-південь чи захід-схід. Магніточутливими виявилися і птахи, і тварини. Помічено, що магнітні сили мають одну несподівану особливість- вони гальмують умовні й безумовні рефлекси. Людині пропускали через руку слабкий струм, потім поступово збільшували його силу і міряли, як швидко піддослідний відсмикне руку. Виявилося, що в магнітному полі треба дати сильніший струм, щоб людина відчула електрику. Та й відсмикувала вона руку повільніше, сама того не помічаючи.

Яким же чином живі істоти сприймають невидиме напруження?Магнітні сигнали сприймаються безпосередньо мозком. Магнітне поле впливає на обмін речовин нервової тканини, і реакція виникає в усіх відділах, але найінтенсивінішою вона є в гіпоталамусі і в корі головного мозку. Ці відділи мозку найчутливіші до його зміни. Отже, в перші моменти магнітне поле впливає передусім на функції центральної нервової системи, а пізніше, можливо, його дія позначиться і на роботі інших органів, клітин, які такоє відзначаються високим рівнем обміну речовин.

Рослинний світ теж не байдужий до дії магнітних сил. Ще відчутніше переносять живі істоти зниження магнітної напруженості. Якщо помістити деякі бактерії в слабке магнітне поле, їхня чисельність різко скорочується.

Миші при тривалому перебуванні в “немагнітному середовищі” швидше гинуть, не приносять потомства. Напрям земного магнітного поля в історії Землі неодноразово змінювався на протилежний, його напруженість теж не була постійною.

Біологічні катастрофи зв’язані з різкими коливаннями напруженості магнітного поля. Існує гіпотеза, що нинішня акселерація є наслідком значного підвищення раддіофону Землі.

Людина магнітна. Там, де є електричний струм, він незмінно спричиняє магнітні сили. Будь-яка зміна магнітного поля супроводжується появою поля електричного, яке, в свою чергу, створює поле магнітних сил.

Найрізноманітніші реакції, що відбуваються в організмах, супроводжуються електричними імпульсами- біострумами. Там, де є струм, з’являється й електромагнітне поле. Є воно і в бактерій, і в кожної бадилинки, і в кожної людини.

Електромагнітні явища супроводжують усі процеси, що відбуваються в живому організмі.

Б’ється наше серце, напружуються м’язи рук, передається інформація в мозок- усе це пов’язано з біострумами і магнітними полями.

Інформація, що сприймається органами чуттів, фіксується всередині нас у формі електромагнітних імпульсів. Поряд із нервовими й хімічними способами передачі інформації в організмі існує і своєрідний “радіозв’язок”, в тому числі і між клітинами й молекулами. Нервові клітини, які розвиваються, мають високовибірні засоби. Вони “пізнають” одна одну і навколишнє середовище, переміщаються в суворо визначені ділянки організму, якимось чином точно “знаходячи” місця призначення”.


еще рефераты
Еще работы по астрономии