Реферат: Земельне право 2

Варіант № 1.

1. Охарактеризуйте предмет земельного права, норми, принципи і методи.

2. Складіть квартальний і піврічний план заходів по охороні і раціональному використанню земель території ради.

3. Обгрунтуйте права і обов’язки власників землі.

Варіант № 2.

1. Складіть перелік і розкрийте зміст джерел земельного права.

2. Охарактеризуйте право користування землею громадянами, що проживають на території міської ради.

3. Розкрийте зміст правового режиму.

Варіант № 3.

1. Складіть перелік категорій земель та розкрийте зміст Українського класифікатора земель.

2. Охарактеризуйте порядок вилучення (викупу) земель.

3. Розкрийте зміст державного акту на право власності на землю.

Варіант № 4.

1. Роз’ясніть право державної власності на землю і перелічіть землі, які можуть надаватися у приватну та комунальну власність.

2. Визначити цілі, завдання, зміст і порядок охорони земель, що розташовані в межах населеного пункту.

3. Охарактеризуйте Державний акт на право постійного користування землею.

Варіант № 5

1. Розкрийте зміст права комунальної власності у відповідності з Земельним Кодексом України .

2. Охарактеризуйте землі запасу та порядок їх використання.

3. Обгрунтуйте право земельного сервітуту і охарактеризуйте документ, що його посвідчує.

Варіант № 6

1. Складіть перелік земель за цільовим призначенням, які передаються у приватну власність безкоштовно та випадки, коли громадяни набувають права власності на земельні ділянки.

2. Охарактеризуйте відновлення і поліпшення земельних ресурсів як функцію управління земельним фондом.

3. З’ясувати всі обставини обмеження прав на землю.

Варіант № 7

1. Обгрунтуйте компетенції районної ради в галузі управління державним земельним фондом України.

2. Складіть перелік документів, які оформляються при розгляді і затвердженні проектів приватизації земель.

3. Охарактеризуйте зміст добросусідства.

Варіант № 8

1. Визначте компетенції сільської ради в галузі регулювання земельних відносин.

2. Складіть перелік робіт при паюванні земель.

3. Визначте гарантії прав на землю.

Варіант № 9

1. Визначте компетенції селищної ради в галузі регулювання земельних відносин.

2. Складіть перелік документів попереднього погодження місця розташування земель для будівництва газосвердловини.

3. Складіть рішення Савелівської селищної ради про припинення права користування земельною ділянкою громадянином Верній К.М. площею 1.1 га через порушення земельного законодавства- несплату податку за землю більше 3 років.

Варіант № 10

1. Визначте компетенції міської ради в галузі регулювання земельних відносин.

2. Складіть перелік документації яку необхідно подати на погодження до районних інстанцій. Назвіть ці інстанції і оформіть документи.

3. Перелічіть усі дані, які розміщають на проектному плані.

Варіант № 11

1. Визначте компетенції обласної ради в галузі регулювання земельних відносин.

2. Складіть перелік власників землі і землекористувачів, яким надаються землі сільськогосподарського призначення.

3. Охарактеризуйте Акт встановлення меж земельної ділянки громадянина Гудзь М.С. Площею 0.42 га для ведення особистого підсобного господарства. Всі інші дані умовні.

Варіант № 12

1. Складіть перелік випадків припинення права користування і власності на землю.

2. Обгрунтуйте права і обов’язки власників землі і землекористувачів.

3. Охарактеризуйте документи, що подаються на погодження до місцевої ради з питань вилучення земель для державних і громадських потреб.

Варіант № 13

1. Розкрийте зміст набуття права на землю юридичними і фізичними особами.

2. Складіть перелік документів по приватизації земельних ділянок громадян.

3. Охарактеризуйте особливий порядок вилучення земель для державних та громадських потреб.

Варіант № 14

1. Охарактеризуйте всіх землекористувачів і землевласників, що звільняються від сплати земельного податку.

2. Дайте пояснення з питань гарантії і захисту прав власників земельних ділянок і землекористувачів.

3. Складіть клопотання для колективу працівників заводу “Арсенал” для ведення колективного садівництва із земель Золочівської сільської ради, площу ділянки визначити відповідно до законодавчих, кількість працівників 24 чоловіки.

Варіант № 15

1. Охарактеризуйте перелік пільг щодо плати за землю.

2. Складіть перелік земель, що входять до категорії земель населених пунктів. Охарактеризуйте селища міського типу.

3. Складіть рішення про надання земель громадянину Цимбал С.А. для ведення індивідуального садівництва з земель Карлівської сільської ради.

Варіант № 16

1. Складіть рекомендаційний перелік прав і їх захисту землекористувачів і землевласників для використання його виконкомом сільської ради при укладенні договорів оренди в частині “Права і обов’язки власників землі і землекористувачів”.

2. Складіть висновки по погодженню проекту створення СФГ гр. Купелі М.С. на землях запасу Криничанської сільської ради площею 75.4 га.

3. Обгрунтуйте всі випадки реалізації права на землю.

Варіант № 17

1. Охарактеризуйте правовий режим земель промисловості і транспорту відповідно до Земельного Кодексу України.

2. Дайте пояснення порядку дій органів місцевого самоврядування з питань надання земель для індивідуального жилого, гаражного і дачного будівництва.

3. Складіть перелік вимог до використання земель водного фонду та перелік прав і обов’язків водокористувачів.

Варіант № 18

1. Складіть перелік прав і обов’язків громадян з метою вирішення земельного спору.

2. Сформулюйте порядок здійснення контролю за використанням і охороною земель та їх моніторингу.

3. Розробіть титульний перелік робіт по здійсненню землеустрою відповідно до глави 31 ЗКУ і Указу Презедента від 3.12.99.

Варіант № 19

1. Сформулюйте правовий режим земель природоохоронного призначення.

2. Складіть перелік вимог до використання земель лісового фонду.

3. Роз’ясніть громадянину Кужиль С.А. порядок розгляду і затвердження землевпорядних проектів та інших матеріалів з питань землеустрою.

Варіант № 20

1. Охарактеризуйте порядок використання земель оздоровчого і рекреаційного призначення.

2. Складіть перелік вимог до використання земель водного фонду.

3. Сформулюйте порядок вирішення земельного спору для затвердження його сільською радою і керівництвом до дії узгоджувальною комісією.

Варіант № 21

1. Охарактеризуйте вимоги щодо використання і правового режиму земель історико-культурного призначення.

2. Складіть перелік основних видів лісокористування і вказівки для виконавчого комітету селищної ради по здійсненню кожного виду лісокористування.

3. Оформіть договір на предмет надання в оренду пасовищ, які розташовані на землях лісового фонду площею 7.4 га, колективу громадян, що проживають на території Семенівської сільської ради, на території якої знаходиться і лісгосп “Криничанський”.

Варіант № 22

1. Роз’ясніть порядок використання земель лінійних об’єктів та складіть перелік вимог, які зазначають у висновках при погодженні місць розташування таких об’єктів.

2. Складіть перелік порушень земельного законодавства, які зобов’язані фіксувати державні інспектори (Держкомзему) по використанню і охороні земель на території місцевої ради.

3. Складіть заяву про передачу земель у власність, включаючи всі види цільового використання земель (на аркуші паперу зазначити лише один раз адресу отримувача, а зміст заяв попунктно)

Варіант № 23

1.Обгрунтуйте порядок надання земель для гірничодобувної промисловості та земель надр.

2.Складіть перелік угод, щодо землі, які визначаються законодавством недійсними.

4. Охарактеризуйте документацію, що складається під час розгляду земельного спору.

Варіант № 24

1. Охарактеризуйте відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

2. Обгрунтуйте використання техногенно забруднених земель і консервація земель згідно ЗКУ.

3. Поясніть зміст Земельного Кодексу України в частині придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод.

Варіант № 25

1. Перелічіть підприємства, організації і установи, яким надаються землі сільськогосподарського призначення. Охарактеризуйте порядок створення цих підприємств.

2. Розкрийте порядок реструктуризації КСП.

3. Обгрунтуйте планування використання земель як функція управління земельним фондом України.

Варіант № 26

1. Роз’ясніть право державної власності на землю і перелічіть землі, які можуть надаватися у приватну та комунальну власність.

2. Визначити повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин.

3. Обгрунтуйте державний земельний кадастр як функції управління земельним фондом України.

Варіант № 27

1. Складіть перелік і розкрийте зміст джерел земельного права.

2. Охарактеризуйте право користування землею громадянами, що проживають на території міської ради.

3. Обгрунтуйте відшкодування витрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Варіант № 28

1. Визначте компетенції державної районної адміністрації земельних відносин.

2. Складіть перелік робіт при паюванні земель.

3. Охарактеризуйте всі форми і види власності на землю.

Варіант № 29

1. Складіть перелік земель за цільовим призначенням, які передаються у приватну власність безкоштовно та випадки, коли громадяни набувають права власності на земельні ділянки.

2. Охарактеризуйте відновлення і поліпшення земельних ресурсів як функцію управління земельним фондом.

3. Поясніть призначення Перехідних положень Земельного Кодексу України з 1 по 10 пункти.

Варіант № 30

1. Охарактеризуйте вимоги щодо використання земель приватно-орендних підприємств.

2. Охарактеризуйте дії Кабінету Міністрів України відповідно Перехідних положень ЗКУ.

3. Охарактеризуйте економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Варіант відповіді на завдання № 16.

Відповідь.

1. Держава забезпечує громадянам і юридичним особам рівні умови захисту прав власності на землю. Власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою і відшкодування завданих збитків.

Захист прав громадян і юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом – визнання прав; відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав і запобігання вчинення дій, що порушують права; визначення недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування; визнання угоди недійсною; відшкодування заподіяних збитків.

2. Складаються 4 висновки – це:

— районного відділу земельних ресурсів;

— районної санітарно-епідеміологічної станції;

— районного комітету по охороні навколишнього природного середовища;

— висновок архітектора.

Розглянувши представлений проект відведення земельної ділянки громадянина Купелі М.С. площею 75.4 га для створення СФГ, районний відділ земельних ресурсів погоджує надання земельної ділянки і зобов’язує громадянина Купелю М.С. дотримуватися слідуючих обов’язків:

— використовувати землю лише за призначенням;

— дотримуватися рекомендованої організації території;

— підвищувати родючість грунту;

— зберігати межові знаки.

Розглянувши представлений проект відведення земельної ділянки громадянину Купелі М.С. площею 75.4 га для створення СФГ, районний комітет по охороні навколишнього середовища погоджує надання земельної ділянки гр. Купелі М.С.

Розглянувши проект відведення земельної ділянки гр. Купелі М.С. площею 75.4 га для створення СФГ, санітарно-епідеміологічна станція погоджує надання земельної ділянки гр. Купелі М.С., при умові дотримання вимог техніки безпеки та санітарії.

Розглянувши заяву гр. Купелі М.С., про ведення СФГ площею 75.4 га, районний архітектор погоджує надання земельної ділянки громадянину Купелі М.С. при умові дотримання прав сервітуту і обмеження.

3. Земельної ділянки державної або комунальної власності визначені для продажу суб’єктам підприємницької діяльності під забудову підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги).

Земельні торги проводяться у формі аукціону або конкурсу.Форма земельного торгу визначається власником земельної ділянки, а також можуть проводитися за рішенням суду. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів з моменту опублікування у засобах масової інформації оголошення про земельні торги.

Відчуження земельної ділянки за рішенням суду відбувається у разі:

— звернення громадян про вилучення земельної ділянки, що перебуває у власності громадянина чи фізичної особи, земельні ділянки підлягають продажу на земельних торгах, що проводяться у формі аукціону;

— звернення громадян на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, допускається у випадках, коли у власників таких ділянок відсутнє інше майно на яке може бути звернене стягнення.

еще рефераты
Еще работы по астрономии