Реферат: Служба дільничних інспеторів міліції

План

1. Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції… 2

2. Організація служби дільничних інспекторів міліції. Основні завдання дільничних інспекторів міліції… 4

3. Права дільничних інспекторів міліції… 8

4. Організація роботи на дільниці… 11

5. Організація роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції… 14

Висновок… 19

Використані джерела… 20

1. Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції

Необхідність посилення зв'язку міліції з трудящими вже в перші роки Радянської влади спонукала до створення в міліції нових служб, однієюз яких стала служба дільничних інспекторів. Особливістю її створення стало те, що вона виникла як результат пошуку нових організаційних форм діяльності міліції. Початокпроцесу створення цієї служби був розпочатий в Криму, коли «у всіх містах Криму були встановлені дільничні наглядачі міліції, а райони в округах розбиті на дільницізі старшими дільничними міліціонерами».

Наказом по міліції Кримської Радянської Соціалістичної Республіки № 108 від 26 квітня 1922 р. були введені в дію Положення і Інструкція про старших дільничних міліціонерів РКМ Кр. РСР. В п. 4 частині 1 Інструкції вказувалося, що з усіма громадянами, що звертаються до службі, старший дільничний міліціонер повинен бути ввічливий, уважно вислухувати їх прохання, особливо з пролетаріатом і найбіднішим селянством. Незважаючи на ряд декларативних положень, що містяться в даних актах, в них досить чітко визначався правовий статус дільничних міліціонерів. У пункті 3 Інструкції головними обов'язками старшого дільничного міліціонера визначалися охорона порядку і громадянської безпеки і захист всіх і кожних від всяких насильств, а також охорона інтересів державного майна і приватної власності.[1]

Обумовлені в цих документах і інші положення. Так, призверненністаршого дільничного міліціонера до громадян з вимогами про виконання закону, декрету або обов'язкового поселення він повинен пред'являти вимогу спокійно і ввічливо, але настирливо і твердо. Якщопри виконанні службових обов'язків йому була нанесена образа словами, то, не допускаючи особистої розправи з винними, він повинендоповісти про те начальству для притягнення образників до суворої законної відповідальності. При образі дією дільничний повинен керуватися положенням про застосування зброї.

У підпорядкуванні дільничного міліціонера були молодші міліціонери, якщо такі дані йому, дотримуючи всі його розпорядження, а в містах, крім того, двірники або особи, що виконують їх обов'язки. У прямому підпорядкуванні старшого дільничного міліціонера знаходилися уповноважені сільської міліції сіл та сіл, що знаходяться в межах його дільниці. При виконанні службових обов'язків міліціонер повинен бути завжди при зброї і одягнутий за встановленою формою. При звільненні зі служби обмундирування і взагалі все казенне майно повинне бути здано в цілості і справності.

Цікаво вирішене питання і про правову захищеність дільничного. Пункт 9 Інструкції передбачає, що як службовець міліції він не може бути підданий арешту або затриманню без відома свого прямого начальника.

Старшому дільничному міліціонеру заборонялося: «1) приймати під час виконання службових обов'язків які-небудь приватні доручення, що не відносяться до прямих його обов'язків; 2) займатися клопотанням у справах приватних осіб і брати на поруки підсудних; 3) займатися яким-небудь приватним промислом».

Відповідно до вказаних документів старший дільничний міліціонер мав свою канцелярію, яка знаходилася в центрі його дільниці, де повинні бути відповідна вивіска з вказівкою номера дільниці і відділення. Він повинен був обходити не менше за раз в день і вночі всю свою дільницю, знати розташування і назву вулиць, перехресть, номера квартир, стан дворів, кількість мешканців, стежити за притонами і підозрілими місцями, де міг ховатися явно злочинний елемент; перевіряти будинкові книги не менше за один раз в місяць з метою встановлення правильності запису прибуваючих та від'їжджаючих; знати кількість постів міліції в своєму районі, а також особливості несення служби на кожному посту; мати письмові відомості про кількість озброєних сторожів, несучих охорону складів і установ на його дільниці; перевіряти у торговців право на торгівлю, а також стежити за продажем недоброякісних продуктів; щоб торгівля проводилася на вказаних місцях, а також щоб накази і розпорядження, обов'язкові постанови, що віддаються місцевою владою і що опубліковані, точно і своєчасно виконувалися населенням, та ін.

Старший дільничний міліціонер складав протоколи і проводив попереднє дізнання за завданнях начальника відділення і за своєю ініціативою і направляв їх начальнику відділення.

17 листопада 1923 р. наказом Центрального адмінуправлінняНКВСРРФСР була введена в дію Інструкція дільничному наглядачеві. В ній передбачалося, що зоною діяльності дільничних наглядачів єпідрайони в містах з числом жителів 4-5 тис. чоловік.

Дільничним наглядачам були надані права на проведення дізнання, застосування заходів адміністративного примусу, керівництво роботою постових міліціонерів, а також на них покладалися обов'язки по наданню сприяння агентам карного розшуку.

2. Організація служби дільничних інспекторів міліції. Основні завдання дільничних інспекторів міліції

В охороні громадського порядку і безпеки, в профілактиці правопорушень важлива роль належить дільничним інспекторам міліції. Це пояснюється, по-перше, тим, що на території адміністративної дільниці, яка обслуговується в місті або сільській місцевості, вони виконують основний обсяг профілактичних та правоохоронних функцій, покладених законом на міліцію. По-друге, дільничні інспектори в своїй діяльності повсякчасно підтримують зв'язок з населенням, трудовими колективами, громадськими організаціями, оскільки громадяни і представники зазначених організацій з усіх питань охорони громадського порядку і профілактики правопорушень звертаються безпосередньо в громадські пункти охорони порядку або до дільничних інспекторів, які покликані надійно захищати їх права та інтереси від злочинних посягань.[2]

Основні завдання дільничного інспектора на адміністративній дільниці:

— надійний захист прав та законних інтересів громадян від злочинних посягань;

— проведення профілактичної роботи серед осіб, схильних до скоєння злочинів та інших правопорушень;

— забезпечення охорони громадського порядку;

— запобігання, припинення та розкриття злочинів;

— здійснення адміністративного нагляду за особами, до яких він встановлений;

— боротьба з пияцтвом, алкоголізмом та наркоманією. Залучення дільничних інспекторів до роботи, не пов'язаної безпосередньо з обслуговуванням закріпленої за ним дільниці, допускається у виняткових випадках для виконання разових доручень під час ускладнення оперативної обстановки і тільки за наказом начальника міськрайоргану.

Дільничний інспектор призначається на посаду і звільнюється з неї за наказом начальника управління (головного управління) МВС України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі і затверджується виконавчим комітетом відповідної місцевої Ради. Закріплення дільничного інспектора за адміністративною дільницею та переведення з однієї дільниці на іншу здійснюється за наказом начальника органу внутрішніх справ.

Дільничний інспектор закріплюється за адміністративною дільницею, як правило, на строк не менше трьох років. Для організації роботи та прийому населення він забезпечується службовим приміщенням. Біля входу в службове приміщення дільничного інспектора на видному місці повинна бути вивіска, на якій зазначаються години прийому громадян.

В своїй діяльності дільничний інспектор керується Конституцією України, Законом України «Про міліцію», іншими законодавчими актами України, указами і розпорядженнями Президента, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих органів влади, прийнятими в межах їх компетенції, нормативними актами МВС України, а також Інструкцією по роботі дільничного інспектора міліції.

Дільничний інспектор підпорядкований начальнику міськрайоргану та його заступнику по керівництву дільничними інспекторами. Безпосереднє керівництво його роботою здійснює начальник відділу по керівництву дільничними інспекторами міліції, а також старший дільничний інспектор. Дільничні інспектори входять до складу служби дільничних інспекторів міліції. Організаційне та методичне керівництво їх діяльністю здійснюють відповідні підрозділи (управління, відділи) по організації роботи дільничних інспекторів міліції.[3]

В органах внутрішніх справ на кожні три-чотири посади дільничних інспекторів вводиться посада старшого дільничного інспектора, яка заміщається особою, що має вищу юридичну освіту і пропрацювала не менше трьох років на посаді дільничного інспектора. На старшого дільничного інспектора покладається безпосереднє керівництво групою дільничних інспекторів, які працюють з ним в одному мікрорайоні.

Забезпечуючи адміністративно-правову охорону громадського порядку, дільничний інспектор разом з іншими працівниками міліції підтримує порядок в парках, скверах, на пляжах та в інших місцях масового відпочинку, сприяє патрульно-постовим нарядам міліції, добровільним народним дружинам, а також контролює їх роботу, регулярно здійснює з ними спільне патрулювання. Під час виконання намічених заходів він навчає міліціонерів та народних дружинників передовим формам та методам роботи, інформує їх про оперативну обстановку на маршруті, про осіб з антигромадською поведінкою, а також тих, які перебувають під адміністративним наглядом, про прикмети злочинців, які розшукуються, крадені речі та місця їх збуту тощо. Дільничний інспектор організує і веде боротьбу з пияцтвом, хуліганством, самогоноварінням, наркоманією, сприяє й допомагає в рамках своїх повноважень народним депутатам, представникам державних органів та об'єднань громадян в здійсненні законної діяльності, якщо їм чиниться опір або загрожує небезпека з боку правопорушників.

Важливим завданням дільничного інспектора є здійснення постійного контролю за об'єктами дозвільної системи, власниками вогнепальної зброї, які мешкають на закріпленій дільниці, роз'яснення населенню правил цієї системи, необхідності добровільної здачі вогнепальної зброї, вибухових матеріалів, які зберігаються незаконно, При виявленні порушень зазначених правил він вживає заходів до їх припинення і притягнення порушників до передбаченої законом відповідальності.

Дільничний інспектор зобов'язаний сприяти органам охорони здоров'я у виявленні осіб, які складають групу ризику на СНІД. За їх поданням, з санкції прокурора і за наказом начальника міськрайоргану він доставляє таких осіб в медичні заклади. В рамках своїх повноважень дільничний інспектор сприяє органам охорони здоров'я, ветеринарного нагляду при проведенні ними карантинних заходів під час епідемій та епізоотій.

Одним з основних завдань дільничного інспектора є попередження і розкриття злочинів та розшук злочинців. З метою виконання цього завдання на нього покладається ряд обов'язків. Перш за все він негайно доповідає в чергову частину міськрайоргану одержані ним під час роботи на дільниці заяви та повідомлення громадян про скоєні злочини, які готуються, особисто вживає необхідних заходів до їх попередження та розкриття. Дільничний інспектор зобов'язаний до прибуття оперативної групи вжити необхідних заходів до затримання злочинця, забезпечення збереження обстановки злочину, виявлення його очевидців, надання медичної допомоги потерпілим. Він також повинен організувати переслідування й затримання злочинців, забезпечити за допомогою патрульно-постових нарядів, позаштатних співробітників міліції та народних дружинників нагляд за місцями їх можливого появлення з дотриманням заходів власної безпеки і безпеки громадян. Про вжиті заходи дільничний інспектор доповідає старшому слідчо-оперативної групи, яка прибула на місце події, й виконує його доручення.

До обов'язків дільничного інспектора належить участь у розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду, які втекли з-під варти і безвісті зникли; умовно-звільнені або умовно засуджені, які самостійно залишили підприємства, де вони повинні працювати, засуджені до позбавлення волі з відкладенням виконання вироку, які зникли з місця проживання, злісно ухиляються від сплати аліментів; підлітків, які втекли із спеціальних навчально-виховних закладів; іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують правила перебування в Україні або ухиляються від реєстрації в міськрайоргані.

Важливим напрямком в роботі дільничного інспектора є запобігання злочинам. Вирішуючи це завдання, він виконує ряд обов'язків по загальній та індивідуальній профілактиці відповідно до законодавства України та інших актів, які регламентують цю діяльність.

Зд'йснюючи загальну профілактику, дільничний інспектор, перш за все, виявляє причини та умови, які сприяють скоєнню злочинів на адміністративній дільниці, вживає заходів до їх усунення, а також вносить відповідні пропозиції начальнику міськрайоргану. Особливу увагу він зобов'язаний приділяти профілактиці злочинів проти власності. З цією метою дільничний інспектор повинен виявляти факти безгосподарного ставлення до зберігання матеріальних цінностей, перевіряти стан охорони приміщень банків, крамниць, складів та інших сховищ державного та громадського майна. При виявленні порушень правил, які забезпечують зберігання матеріальних цінностей та грошових коштів, він зобов'язаний вимагати від адміністрації вжиття заходів до їх усунення.

Важливе значення в запобіганні злочинам має правовиховна робота серед населення. З цією метою дільничний інспектор повинен систематично виступати з доповідями й бесідами в трудових колективах, на підприємствах, в установах, роз'яснювати громадянам законодавство з питань охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю, інформувати їх в необхідних випадках про скоті злочини, про злочинців, які розшукуються, й заходи, які вживаються міліцією до їх затримання.

Здійснюючи профілактику на індивідуальному рівні, дільничний інспектор перш за все виявляє категорію осіб, від яких, зважаючи на їх поведінку, можна очікувати скоєння злочинів, бере їх на облік і веде з ними виховну роботу. Перелік таких осіб наведено в Інструкції по роботі дільничного інспектора міліції.

Інформацію про причини та умови скоєння правопорушень особами, щодо яких здійснюються профілактичні заходи, дільничний інспектор повинен збирати під час повсякденних перевірок скарг та заяв громадян, при одержанні повідомлень посадових осіб та громадськості, оформленні матеріалів на осіб, які вчинили адміністративні правопорушення. Доцільно не менше одного разу на місяць на підставі аналізу зібраної інформації він повинен вносити пропозиції керівництву органу внутрішніх справ про недоліки у виховно-профілактичній роботі в окремих трудових колективах з конкретними особами, особливо це стосується осіб, які зловживають спиртними напоями.

Дільничний інспектор (в разі необхідності) порушує питання про встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, здійснює контроль за дотриманням ними встановлених обмежень, інформує керівництво підрозділів кримінального розшуку про встановлення адміністративного нагляду за конкретною особою для проведення необхідних оперативно-розшукових заходів, вживає заходів до притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності винних у порушенні встановлених правил та обмежень.

Одним з основних завдань дільничного інспектора є охорона державного і громадського майна. Він повинен контролювати на закріпленій дільниці стан технічного укріплення підприємств торгівлі, громадського харчування, інших об'єктів, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, виявляти прояви безгосподарності, які сприяють крадіжкам та іншим правопорушенням. Про виявлені недоліки й необхідність оснащення об'єктів охоронно-протипожежною сигналізацією, він доповідає керівнику міськрайоргану.

3. Права дільничних інспекторів міліції

Коло обов'язків дільничного інспектора обумовлює різноманітність засобів, за допомогою яких він їх виконує. Частіш за все використовуються засоби виховного впливу (бесіди, поради, рекомендації), перевірка об'єктів, інформування адміністрації підприємств, установ, громадських організацій про причини й умови, які сприяють правопорушенням.

Дільничний інспектор наділений широким колом прав щодо використання примусових засобів охорони громадського порядку й боротьби з правопорушеннями. Він має право вимагати від громадян та посадових осіб дотримання вимог правових норм, вживати заходів до припинення правопорушень, складати у передбачених законодавством випадках протоколи про адміністративні правопорушення. Йому надано також право перевіряти у громадян паспорти та інші документи, які засвідчують їх особу.

Дільничний інспектор може викликати осіб, які систематично порушують громадський порядок та вчиняють інші правопорушення, для реєстрації і офіційного застереження про неприпустимість протиправної поведінки. У випадку ухилення від явки цих осіб може бути піддано приводу. Офіційне застереження може бути винесене у приміщенні міськрайоргану, кабінеті дільничого інспектора або в приміщенні місцевої Ради. Офіційне застереження неповнолітніх. виноситься в присутності батьків та осіб, які їх замінюють. Привід і офіційне застереження оформлюються протоколом. У разі відмови особи від підписання протоколу в ньому робиться про це відповідний запис.

Дільничний інспектор має право доставляти в міськрайорган і затримувати до трьох годин осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з метою їх припинення, коли вичерпано інші заходи впливу, для встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення. Йому надано також право затримувати осіб, які ухиляються від виконання постанови суду про направлення на примусове лікування від алкоголізму або наркоманії, військовослужбовців, які злісно порушують громадський порядок, й доставляти їх в чергову частину міськрайоргану (у випадку відсутності військових патрулів).

Дільничний інспектор може забороняти або обмежувати до прибуття співробітника державтоінспекції рух транспорту й пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг з метою попередження аварій, які можуть привести до тяжких наслідків, або охорони місця та збереження слідів дорожньо-транспортної події;. зупиняти в необхідних випадках транспортні засоби і перевіряти у водіїв посвідчення на право керування, дорожній (маршрутний) лист, реєстраційні документи на транспортні засоби, на вантаж, що перевозиться; відстороняти від керування транспортом осіб, які перебувают в нетверезому стані або які не мають права на керування цим видом транспорту.

Дільничний інспектор має право вилучити вогнепальну зброю та боєприпаси на підприємствах, в організаціях, установах у разі порушення ними правил їх придбання, зберігання, обліку, використання, перевезення; вилучати вогнепальну зброю у громадян в разі анулювання дозволу на право її зберігання, а також у інших випадках, передбачених законодавством; входити в будь-який час доби в житлові приміщення осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, з метою перевірки, в житлові приміщення та в приміщення підприємств, установ та організцій при переслідуванні осіб які підозрюються у скоєнні злочину, для припинення злочинів або порушень, які загрожують громадському порядку або особистій безпеці громадян.

Крім зазначеного вище, дільничний інспектор має право безкоштовно користуватися транспортом, який належить підприємствам, організаціям та громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення) для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставлення до лікувальних закладів осіб, яким потрібна медична допомога, для переслідування правопорушників і доставлення їх в міліцію; користуватися в негайних випадках безперешкодно й безкоштовно засобами зв'язку, які належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам, а також всіма видами громадського транспорту міського, приміського, місцевого сполучення (крім таксі) та попутнім транспортом. Йому надано також право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби й вогнепальну зброю в порядку, встановленому Законом України «Про міліцію».

Перераховані вище обов'язки й права дільничного інспектора належать також і старшому дільничному інспектору. Разом з тим на останнього з метою забезпечення організації роботи групи дільничних інспекторів і повсякденного контролю за їх діяльністю на закріплених дільницях покладаються й додаткові повноваження. Старший дільничний інспектор аналізує стан оперативної обстановки в мікрорайоні; планує роботу групи дільничних інспекторів на місяць, забезпечує їх взаємодію з працівниками інших служб міськрайоргану та громадськістю.

Старшому дільничному інспектору для виконання обов'язків по безпосередньому керівництву групою дільничних інспекторів надано право:

— давати при необхідності вказівки дільничним інспекторам про строки, форми та способи виконання ними службових завдань;

— оцінювати роботу й заслуховувати їх про результати службової діяльності;

— визначати кращого по професії;

— брати участь у підготовці на дільничних службових характеристик, атестацій, подань.

Організація роботи дільничного інспектора обумовлена складністю та різноманітністю його діяльності. Основними її елементами є:

— прийом адміністративної дільниці;

— вивчення та оцінка оперативної обстановки;

— планування роботи;

— взаємодія з громадськими організаціями, які беруть участь в охороні громадського порядку;

— керівництво позаштатними співробітниками;

— періодичні звіти про роботу.

4. Організація роботи на дільниці

Прийом дільниці — важливий юридичний факт, оскільки з цього моменту дільничний інспектор несе відповідальність за стан громадського порядку на ній. Прийом дільниці здійснюється під контролем або при безпосередній участі начальника міськрайоргану чи його заступника, як правило, в присутності дільничного інспектора, який здає дільницю. Начальник міськрайоргану або його заступник особисто знайомить нового дільничного інспектора з особливостями дільниці, станом оперативної обстановки, з керівниками підприємств, установ, організацій, формувань громадськості.

Про прийом і здачу дільниці робиться відповідний запис в паспорті на адміністративну дільницю, в якому зосереджуються відомості, що характеризують соціально-економічні, демографічні та інші особливості дільниці. З моменту прийняття дільниці для обслуговування дільничний інспектор несе особисту відповідальність за стан охорони громадського порядку й профілактику правопорушень на ній.

Збір та накопичення інформації про оперативну обстановку на дільниці, її вивчення і оцінка — безперервний процес. Дільничний інспектор повинен вивчати і добре знати склад населення; поведінку та спосіб життя осіб, які перебувають на профілактичних обліках; особливості території, яку обслуговує; систему доріг та ліній зв'язку, руху транзитного та міського транспорту; місця масового відпочинку громадян; місцеві звичаї, традиції, міграційні процеси; осіб, які мають судимість за небезпечні злочини, дані про осіб, які мешкають в гуртожитках і т. ін.

Інформація про оперативну обстановку на території, яка обслуговується, та інші матеріали, необхідні дільничному інспектору для успішного виконання своїх обов'язків, фіксуються в паспорті на адміністративну дільницю.

Організаційною основою діяльності дільничних інспекторів є плани роботи. Робота за планом допомагає їм чіткіше розподілити час при несенні служби, засереджуючи зусилля на вирішенні в першу чергу головних завдань, створює умови для підвищення їх професійного рівня і ділової кваліфікації. Дільничний інспектор складає особистий план в робочому зошиті на місяць і кожен день з урахуванням намічених міськрайорганом, старшим дільничним інспектором планових заходів та оперативної обстановки, яка склалась на дільниці.

В план роботи включаються заходи по профілактиці правопорушень, охороні громадського порядку і забезпеченню громадської безпеки; боротьбі зі злочинністю, пияцтвом і алкоголізмом, самогоноварінням, наркоманією; роботі з особами, які припускають правопорушення в сфері сімейно-побутових відносин, неповнолітніми правопорушниками, батьками та особами, що їх заміняють, які негативно впливають на виховання дітей; розгляду скарг, заяв та повідомлень про злочини і правопорушення; розкриттю злочинів, встановленню злочинців та інших осіб, які розшукуються; забезпеченню паспортних правил і прикордонного режиму, контролю за перебуванням в Україні іноземних громадян; контролю за дотриманням правил дозвільної системи тощо.

Режим роботи дільничного інспектора визначається начальником міськрайоргану у відповідності з оперативною обстановкою, яка склалася на дільниці, а також з урахуванням роботи промислових підприємств. При цьому робочий день встановлюється таким чином, щоб основну частину робочого часу він перебував на дільниці, займався безпосередньо виконанням своїх обов'язків, а також запланованих заходів.

Одним з найважливіших обов'язків дільничного інспектора є взаємодія з добровільними народними дружинами та іншими громадськими формуваннями. Дільничний інспектор контролює їх діяльність по охороні громадського порядку, регулярно здійснює іструктаж заступаючих на чергування, при цьому звертає особливу увагу на забезпечення громадського порядку в місцях дислокації гуртожитків, видовищних закладів, дискотек, підприємств торгівлі та громадського харчування, місць масового перебування громадян тощо.

В ході заходів, які проводяться, дільничний інспектор навчає народних дружинників формам та методам роботи, інформує їх про оперативну обстановку на дільниці, яка обслуговується, про осіб з антигромадською поведінкою, в тому числі про тих, що перебувають під адміністративним наглядом, про прикмети злочинців, які розшукуються, крадених речах та місцях їх збуту.

Дільничний інспектор виступає в трудових колективах, навчальних закладах з бесідами і доповідями про охорону громадського порядку, роз'яснює чинне законодавство, постанови та рішення органів державної влади, бере участь в обговоренні в трудових колективах і за місцем проживання правопорушників, на яких одержані матеріали з органів внутрішніх справ, і прийнятих до них заходів громадського впливу. Велике значення в забезпеченні громадського порядку і зміцненні зв'язку з населенням дільниці, яка обслуговується, мають періодичні звіти дільничних інспекторів про виконану роботу на зборах жителів мікрорайону, в трудових колективах, сільських сходах.

Активними помічниками дільничного інспектора є позаштатні співробітники. Вони беруть участь в охороні громадського порядку та припиненні злочинів, інших правопорушень. Дільничний інспектор спрямовує їх роботу, у встановленому порядку керує їх діяльністю й надає необхідну допомогу.

Існують певні особливості в організації роботи дільничного інспектора в сільській місцевості. Перш за все слід зауважити про віддаленість дільниці, яка обслуговується, від міськрайоргану внутрішніх справ, що вимагає від дільничного інспектора самостійності в прийнятті рішень, довжина дільниці й відстань між населеними пунктами.

У зв'язку з цим дільничний інспектор в сільській місцевості вирішує ряд додаткових завдань, які пов'язані перш за все з профілактикою розкрадання сільськогосподарських продуктів, розбазарювання кормів, прийняттям заходів до зберігання нового урожаю при перевезенні, подальшої його переробці та зберігання. Він зобов'язаний вести боротьбу з порушеннями правил протипожежної безпеки, незаконним вирощуванням рослин, які містять наркотичні речовини.

Важливим засобом забезпечення законності й підвищення ефективності дільничних інспекторів є контроль за виконанням покладених на них обов'язків й оцінка результатів їх роботи. З цією метою керівники міськрайорганів внутрішніх справ використовують різні форми. Основними з них є перевірка діяльності дільничного інспектора на закріпленій дільниці; перевірка планування і якості виконання заходів; заслуховування про проведену роботу тощо.

Основними критеріями оцінки діяльності дільничних інспекторів є стан оперативної обстановки на закріпленій дільниці; реальний стан охорони громадського порядку й участь в попередженні й розкритті злочинів; рівень роботи з листами, скаргами й заявами громадян, а також особистий авторитет дільничного інспектора серед населення.

5. Організація роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції

Згідно з Законом України «Про міліцію», Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кримінальним кодексом України дільничні інспектори міліції органів внутрішніх справ які входять до структурного підрозділу адміністративної міліції, для надання допомоги у виконанні покладених на них обов'язків мають право залучати громадян, за згодою останніх, для позаштатної роботи. Примусове залучення громадян до співробітництва забороняється.

З метою удосконалення роботи дільничних інспекторів міліції органів внутрішніх справ по забезпеченню правопорядку, профілактики правопорушень та більш активного залучення для вирішення цих завдань громадськості Наказом МВС України №19 від 4 лютого 1994 р. було затверджено Інструкцію про організацію роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції. Ця інструкція регулює правила прийому позаштатних дільничних інспекторів на службу, їх права та обов‘язки.

Позаштатними дільничними інспекторами міліції можуть бути найбільш підготовлені громадяни України, не молодше 18 років, які позитивно характеризуються за місцем роботи, навчання та проживання, здатні за своїми діловими і моральними якостями, станом здоров'я виконувати поставлені перед ними завдання. Позаштатні дільничні інспектори міліції на громадських засадах у вільний від роботи чи навчання час надають допомогу і сприяють дільничним інспекторам у здійсненні заходів щодо охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень, у тому числі з боку осіб, які перебувають на обліку органів внутрішніх справ, вирішення інших завдань. Забороняється давати позаштатним дільничним інспекторам міліції доручення, які не відповідають вимогам чинного законодавства, а також знайомити їх з документами, що містять державну або службову таємницю. Не дозволяється доручати позаштатним дільничним інспекторам міліції самостійне проведення процесуальних та інших завдань, що є винятковою компетенцією працівників міліції.[4]

Позаштатні дільничні інспектори міліції добираються з числа громадян, які найбільш позитивно зарекомендували себе в навчанні, роботі та громадському житті, а також з числа пенсіонерів — колишніх працівників правоохоронних органів, служби безпеки. Збройних Сил України. Кандидати у позаштатні дільничні інспектори міліції перевіряються у встановленому порядку за відповідними обліками органів внутрішніх справ. Пенсіонери органів внутрішніх справ за згаданими обліками можуть не перевірятись, якщо з дня звільнення з роботи минуло менше року. Але при вирішенні питання про можливість залучення пенсіонерів до позаштатного співробітництва застосовується підстава їх звільнення з останнього місця роботи. Після вивчення особи кандидата дільничний інспектор доповідає про це рапортом начальнику міськрайоргану внутрішніх справ. Зарахування кандидата позаштатним дільничним інспектором міліції проводиться наказом начальника міськрайоргану внутрішніх справ.

Після вивчення особи кандидата дільничний інспектор доповідає про це рапортом начальнику міськрайоргану внутрішніх справ. До рапорту додаються: особиста заява кандидата з проханням зарахувати його позаштатним дільничним інспектором міліції, автобіографія, дві фотокартки розміром 3х4 см, довідка про результати перевірки кандидата за відповідними обліками органів внутрішніх справ, а також про його характеристику за місцем проживання, роботи чи навчання. До рапорту можуть додаватись також рекомендації трудового колективу, навчального закладу, ради ветеранів. Рішення про зарахування кандидата позаштатним дільничним інспектором міліції приймає начальник міськрайвідділу внутрішніх справ після вивчення його ділових і моральних якостей та співбесіди з ним.

Кандидату роз'яснюються обов'язки позаштатного дільничного інспектора міліції щодо сумлінного виконання доручень, сприяння зміцненню авторитету міліції і її зв'язку з населенням, суворого дотримання чинного законодавства, ввічливого і уважного ставлення до громадян, їх пропозицій, заяв і скарг.

Зарахування кандидата позаштатним дільничним інспектором міліції проводиться наказом начальника міськрайоргану внутрішніх справ.

Наказом визначається також закріплення позаштатного дільничного інспектора міліції за дільничним інспектором міськрайоргану внутрішніх справ. При зміні дільничного інспектора або з інших причин наказом може бути здійснено перерозподіл позаштатного дільничного інспектора міліції в межах одного міста, іншого населеного пункту, де він проживає.

Позаштатному дільничному інспектору міліції видається під особистий підпис посвідчення встановленого зразка (додаток N 1 до Інструкції про організацію роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції).

Посвідчення підписує начальник міськрайвідділу внутрішніх справ.

Їх облік, контроль за видачею покладається на начальників управлінь (відділів) дільничних інспекторів міліції ГУВС, УВС областей.

На кожного позаштатного дільничного інспектора міліції оформляється особова справа, в якій зберігаються: особиста заява кандидата з проханням зарахувати його позаштатним дільничним інспектором міліції, автобіографія, дві фотокартки розміром 3х4 см, довідка про результати перевірки кандидата за відповідними обліками органів внутрішніх справ, а також про його характеристику за місцем проживання, роботи чи навчання, а також витяг з наказу про зарахування позаштатним дільничним інспектором міліції, відомості, про заохочення та інші дані, що характеризують позаштатного співробітника і результати його роботи. Особова справа зберігається в органі внутрішніх справ.

У разі переїзду позаштатного дільничного інспектора міліції до іншої місцевості начальник міськрайоргану внутрішніх справ за поданням дільничного інспектора, за яким цей позаштатний дільничний інспектор міліції закріплений, видає наказ про відрахування останнього. Посвідчення у позаштатного дільничного інспектора міліції вилучається і знищується за актом. Особова справа зберігається протягом 3 років, після чого знищується у встановленому порядку.

Позаштатні дільничні інспектори міліції, які порушують законність, негідно поводять себе або не бажають працювати, а також звернулися з проханням про звільнення від обов'язків у зв'язку з хворобою чи з інших причин, за наказом начальника міськрайоргану внутрішніх справ виключаються із складу позаштатних дільничних інспекторів міліції. Особова справа позаштатного дільничного інспектора міліції та його посвідчення при цьому знищуються.

У випадку втрати посвідчення позаштатним дільничним інспектором міліції воно вважається недійсним. За фактом втрати посвідчення проводиться службове розслідування і приймається відповідне рішення.

Керівництво роботою позаштатних дільничних інспекторів міліції здійснюють дільничні інспектори, за якими вони закріплені. Воно полягає в плануванні роботи, наданні позаштатним дільничним інспекторам міліції конкретних доручень, навчанні методики і тактики охорони громадського порядку, запобігання й розкриття злочинів, у проведенні відповідної виховної роботи з ними. Доручення позаштатному дільничному інспектору міліції дає, як правило, тільки той дільничний інспектор, за яким він закріплений. Зміст доручення визначається посадовими обов'язками дільничного інспектора і не може виходити за їх межі. Даючи доручення, дільничний інспектор у разі необхідності інформує позаштатного дільничного інспектора міліції про оперативну обстановку, способи і методи вирішення поставленого перед ним завдання, визначає порядок взаємного зв'язку і взаємодії з іншими працівниками міліції, позаштатними дільничними інспекторами міліції, дружинниками, громадськістю, а також черговою частиною міськрайоргану внутрішніх справ. Особлива увага звертається на необхідність суворого дотримання законності позаштатними дільничними інспекторами міліції.

Дільничний інспектор повинен постійно контролювати роботу позаштатного дільничного інспектора міліції, його дії при виконанні доручення, перевіряє якість, повноту та об'єктивність складених ним документів і відомостей.

Навчання позаштатних дільничних інспекторів міліції формам і методам роботи по охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю і профілактиці правопорушень керівники міськрайорганів внутрішніх справ і дільничні інспектори здійснюють в процесі інструктажів, під час здійснення контролю за роботою позаштатних дільничних інспекторів міліції, при підведенні її результатів.

Не рідше одного разу на рік з позаштатними дільничними інспекторами міліції проводяться спеціальні групові заняття, де вивчаються основи кримінального, адміністративного права і чинного законодавства щодо роботи дільничних інспекторів з основних напрямків їх роботи.

Для проведення занять залучаються досвідчені працівники міліції, а також можуть запрошуватись представниками місцевої влади, органів прокуратури, суду, юстиції, викладачі вищих навчальних закладів, кваліфіковані спеціалісти різних галузей народного господарства.

Позаштатний дільничний інспектор міліції зобов'язаний:

— при участі у заходах по боротьбі із злочинністю і профілактиці правопорушень, які проводить дільничний інспектор, виконувати його доручення у встановлений термін і в порядку визначеному ним;

— захищати честь і гідність громадян, їх законні інтереси, права і свободи від протиправних посягань;

— надавати допомогу працівникам органів внутрішніх справ у запобіганні злочинних посягань, інших антигромадських дій та покладенні їм краю;

— негайно інформувати правоохоронні органи про відомі йому факти підготовки чи вчинення злочинів, а також при можливості вживати заходів щодо їх запобігання, якщо це не загрожує його життю;

— охороняти місце пригоди з метою збереження слідів злочину та інших речових доказів до прибуття працівників міліції;

— вживати заходів до надання невідкладної допомоги особам, які постраждали від нещасних випадків або правопорушень, а також тих, хто знаходиться у громадських місцях у безпорадному стані;

— брати участь у рятуванні людей, майна, а також у підтриманні громадського порядку під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин;

— у своїй діяльності неухильно дотримуватись законності, бути тактовним і ввічливим у поводженні з громадянами;

— при виконанні обов'язків по охороні громадського порядку мати при собі посвідчення позаштатного дільничного інспектора міліції і пред'являти його на вимогу громадян або посадових осіб.

Позаштатний дільничний інспектор має право:

— вимагати від громадян та службових осіб неухильного дотримання громадського порядку і негайного припинення правопорушень;

— вимагати від порушників громадського порядку пред'явлення документів, що засвідчують особу, у випадках, коли встановлення особи необхідне для вирішення питання про притягнення її до відповідальності за допущене правопорушення;

— вживати заходів щодо припинення правопорушень. У виняткових випадках, коли вичерпані інші заходи припинення правопорушень, доставляти правопорушників до міліції або передавати їх дільничним інспекторам чи іншим працівникам міліції;

— при припиненні правопорушень вилучати у порушників знаряддя їх вчинення з подальшою негайною передачею останніх до органів внутрішніх справ;

— у разі порушення водіями автотранспортних засобів, тракторів, інших самохідних машин правил дорожнього руху вимагати від них документи на право керування транспортним засобом і доставляти до міськрайоргану внутрішніх справ тих водіїв, які керують транспортним засобом у стані сп'яніння або без документів водія.

На дільничного інспектора міліції покладається обов‘язок здійснювати облік та контроль за роботою позаштатного дільничного інспектора, за яким він закріплений. Облік ведеться у спеціальній картці (додаток N 2 до Інструкції про організацію роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції)

У цій картці зазначаються заходи, до проведення яких залучався позаштатний дільничний інспектор міліції, виконані ним доручення, досягнуті результати. Картка обліку зберігається у дільничного інспектора, за яким він закріплений. Щороку дільничний інспектор складає довідку-характеристику з оцінкою роботи позаштатного дільничного інспектора. У ній визначаються висновки про доцільність подальшого співробітництва, які доводяться до відома позаштатного дільничного інспектора міліції.

Позаштатні співробітники міліції, які активно сприяють охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю, можуть заохочуватись начальником органу внутрішніх справ, у межах його права шляхом оголошення подяки або нагородження цінним подарунком чи виплати грошової винагороди.

Щодо них, якщо вони особливо відзначились під час охорони громадського порядку або у боротьбі зі злочинністю, порушується клопотання щодо їх заохочення начальником УВС, міністром внутрішніх справ України. Крім того, вони можуть бути представлені до державних нагород.

Висновок

Використані джерела

1. Закон України “Про міліцію” від 20.12.90.

2. Інструкція щодо організації робот дільничного інспектора міліції, затверджена наказом МВС України від 14.10.99 №802

3. Інструкція про організацію роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції, затверджена наказом МВС України №19 від 6.01.94

4. Інструкція про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого прийому громадян в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, вищих закладах освіти, установах, організаціях і на підприємствах системи МВС України, затверджена наказом МВС України N 414 від 10.06.98.

5. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина. (за ред. Бандурки О.М.).-Харків, 1999.

6. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Підручник за ред. Попова Л.Л. -М., 1983.


[1] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Підручник за ред. Попова Л.Л. -М., 1983., С. 73

[2] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина. (за ред. Бандурки О.М.).-Харків, 1999.

[3] Інструкція щодо організації робот дільничного інспектора міліції, затверджена наказом МВС України від 14.10.99 №802

[4] Інструкція про організацію роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції, затверджена наказом МВС України №19 від 6.01.94

еще рефераты
Еще работы по астрономии