Реферат: Суть і функції економічного контролю

Реферат

Натему: «Негативні наслідки діяльності людини і основні фактори виробничого середовища».

Студента групи Ф-1

Гайткулова Ростислава

План.

1. Негативні наслідки діяльності людини: смоги, кислотні дощі, озонові дири, порошковий та парниковий ефекти.

2. Екологічна криза в Україні.

3. Основні фактори виробничого середовища.

4. Об'єктивні та суб'єктивні заходи захисту людей на виробництві та у побуті.

5. Електро та пожежо — небезпека у виробництві та у побуті.

Найбільшої шкоди навколишньому середовищу, безумовно завдає саме людина. Так бурхливий розвиток промисловості а також НТР сприяють підвищенню викиду в атмосферу різноманітних шкідливих речовин: важких металів, продуктів напіврозпаду радіоактивних речовин, твердих часток, підвищення загальної температури навколишнього середовища...

Все це не може не позначитися на загальному екологічному тлі. Наприклад, такий важкий метал, як свинець, що міститься в вихлопах (продуктах згоряння палива) автомобілів, дуже згубно впливає на людський організм і викликає: нервозності, уповільнення розвитку, захворювання дихальних шляхів, а в високих концентаціях — токсикодермію, гостру інтоксикацію, і смерть.

Свинець окрім автомобільних вихлопів може міститися також в типографській фарбі, а також в рослинах, гибах, тощо, що ростуть коло великих автомобільних трасс. Через це категорично рекомендується утриматися від споживання таких продуктів.

Забруднення навколишнього середовища такими темпами може мати страшні наслідки для всього людського роду. Таку можливість припускали ще майже століття тому видатний англійський фізик-математик Джеймс Максвелл а також наш співідчизник Е. Ціолковський.

Цю теорію називали по різному: «теорією тепловоїсмерті», «теорією теплового забруднення», "єфектом знецінення теплової енергії" і.т.п.

Але зміст її залишався одним і тим же. При будь — якому використанні енергетичних ресурсів виділяється певна кількість теплової єнергії, при чому — низькотемпературної, малоцінної, з якої вже не можна витягнути ніякої користі.

Що ж виходить? — працюють сотні мільйонів двигунів, електростанції, сгоряє вугілля, газ, нафта, і в кінці — кінців вся ця теплова енергія розсіюється в навколишньому середовищі, піднімаючи його температуру.

Отже люба людина, хоч трохи знайома з фізикою може зрозуміти, що при такому розкладі подій катастрофічними темпами зменшується ККД всіх теплових двигунів на Землі. При чому судячи з розрахунків Ціолковського таки настане момент коли ККД (коефіцієнт корисної дії) всіх теплових двигунів стане рівним нулю і існування людства стане неможливим.

Але за «оптимістичними» прогнозами сучасних вчених такого моменту може й не настати, оскільки на людство насувається не менш лиха біда: парниковий еффект. Суть його полягає не в знеціненні енергетичних ресурсів, а в таненні льодовиків і південно/північних полярних шапок, за рахунок чого може (й таки буде) спостерігатись підвищення рівня світового океану й затоплення практично всього суходолу.

Крім «теплової» існює ще багато різноманітних напастей що підстерігають людство. Деякі з них мають локальний, а деякі — глобальний характер, але спільною їх рисою є те, що своєю появою вони зобовязані саме людині.

Так озонові дири виникають через виділення в атмосферу окремих газів, що спричиняють руйнування озонової оболонки планети. Цей поцес загрожує нам тим, що озоновий шар є природним захистом всіх живих організмів від підвищеного рівня сонячної радіації, а також від ультрафіолетового опромінювання.

Крім цього лиха є також багато різновидів екологічних катастроф таких, як порошковий ефект, кислотні дощі, смоги.

В усьому світі, а загалом й в Україні проводяться масштабні заходи що до уникнення цих лих і збереження навколишнього середовища.

Також крім цих всіх лих природного харатеру на здоров'я і працездатність людини впливають умови її праці. Так, приміщення в яких виконуються виробничі питання мають добре провітрюватися, бути добре освітленими, а також, бути обладнані достатньою кількістю санузлів, аптечок. Також до необхідних умов праці відносятся кімната відпочинку, кімната для куріння, кімната дитини й матері.

При обладнанні виробничих приміщень слід уникати використання легкогорючих матеріалів, матеріалів, що мають властивість. під дією високих температур виділяти токсичні речовини.

Також в виробничих приміщеннях дуже важливими є пожежо та електро небезпека. Ці фактори є дуже важливими при обладнанні та експлуатації виробничих приміщень.

Як вже було сказано вище для обладнання приміщень такого типу рекомендується, по можливості утримуватись від використання легтозаймистих та токсичних матеріалів. Також для усунення трагічних наслідків слід обладнати виробничі приміщення вогнегасниками, пожежними щитами, ящиками з піском, пожежними рукавами та ін.

Рекомендується укладати електричні кабелі в непровідних гофрованих трубах чи шлангал для забезпечення ураження людей електричним струмом через оголені дроти. Але цей вид захисту не є найкращим, тому, що при нагальній потребі доступу до електро-дротів (наприклад при їх обриві) прходиться руйнувати ізолюючі стінки труби. Також широко розповсюджене прокладання дротів у стінах під штукатуркою, але й цей вид захисту має такі самі недоліки, що перечислено вище. Але всі ці заходи не матимуть ніякого успіху без дотримання персоналом елементарних вимог з техніки безпеки. Так при роботі з електричними приладами, що використовують високі напруги, слід утримуватися від доторкання до металевих (особливо нефарбованих) заземлених поверхонь, також бажанно користуватися взуттям на товстій гумовій підошві, або спеціальним гумовим килимком. Також категорично забороняється доторкатися до оголених дротів, а також намагатися своїми силами усунути несправності, що виникли у електропроводці чи то в електропристроях. Також слід уникати використання саморобних електропристроїв, робота яких може викликати коротке замикання, або загоряння їх самих.

В нашому регіоні є багато дегевообробних підприємств, та підприємств, на яких проводяться лако-фарбові роботи, і яким через це слід приділяти підвищену увагу в питаннях пожежо та електро — небезпеки.

Використана література:

· Н. Гуліа «Явление тепловой смерти и демон Максвела»

· Е. Ростовцев «Безопасность на производстве и в быту»

еще рефераты
Еще работы по астрономии