Реферат: Маркетингове середовище споживчі ринки і купівельна поведінка споживачів

Маркетинг

Маркетингове середовище, споживчі ринки і купівельна поведінка споживачів

Основні фактори мікросередовища функціонування фірми

Мікросередовище – це сили, які мають безпосереднє відношення до самої фірми та її можливостей, до обслуговуючої клієнтури. Це фактори, які фірма хоче і не може змінити, але може проконтролювати.

До основних факторів мікросередовища функціонування фірми належать:

підрозділи фірми – оскільки при розробці маркетингових планів керівники служби маркетингу повинні врахувати інтереси інших груп в середині фірми, цілі діяльності фірми, а також наявність і використання фінансових засобів;

постачальники – це фірми, компанії чи індивідуальні підприємці, які забезпечують виробничо необхідними ресурсами (сировина, обладнання, паливо тощо);

посередники — це фірми, компанії чи індивідуальні підприємці, які забезпечують для фірми просування, розподіл і продаж товарів на ринку.

Виділяють такі види маркетингових посередників:

а)торгові посередники;

б) фірми по організації товарного руху;

в) агенства по наданню маркетингових послуг;

г) фінансові установи.

клієнтура.

Виділяють такі типи клієнтурних ринків:

а) споживчий;

б) ринок виробників;

в) ринок посередників;

г) ринок державних установ;

д) міжнародний ринок.

конкуренти – впливають на вибір ринків посередників, постачальників, на формування асортименту товарі в та на весь комплекс маркетингової діяльності.

Існують такі види конкуренції:

а) бажання-конкуренти;

б) товарно-родові конкуренти;

в) товарно-видові конкуренти;

г) марки-конкуренти.

6) громадськість – це будь-яка група людей, яка виявляє реальний чи потенційний інтерес до діяльності підприємства і може справити на неї певний вплив.

еще рефераты
Еще работы по астрономии