Реферат: Пошук даних в ОС Windows Основні прийоми роботи із пошуком в ОС WINDOWS

Лабораторна робота№6

Тема: Пошук даних в ОС Windows.

Мета: навчитись шукати всі потрібні файли, папки у Ос Win­dows за допомогою програми пошуку – Поиск.

У ОсWindowsпошук потрібних файлів здійснюється за допо­могою програми Поиск, що знаходиться у кнопці швидкого запуску пуск. Натиснувши її ми бачимо меню у якому заходиться ярлик до програми найти. Після її активізування випливає нове меню у якому є два пункти – файли и папки, та в интернете. Перший пункт меню використовується для пошуку файлів та папок на даному комп’ютері, а другий пункт для пошуку файлів по мережі Інтернет (працює за умови підключення даного комп’ютера до мережі Інтернет). Активі­зувавши перший пункт відкривається вікно у якому детально вказу­ється критерії пошуку. Вікно складається із трьох закладок. Активізувавши першу закладку ми маємо можливість проводити по­шук за назва файлу або папки. У вікні містяться три кнопки: найти для запуску пошуку, остановить для зупинки пошуку, якщо у ниж­ній частині вікна ми бачимо файл, який нам потрібен (після цього немає сенсу поводити подальший пошук), та кнопка нов ый поиск за допомогою якої ми приводимо вікно в початковий стан – всі форми пошуку очищаються від імен шуканих раніше файлів. Також у вікні вказується конкретне місце пошуку, а також поставивши відмітку у пункті включая вложеные папки відбудеться пошук потрібного файлу у папках, які містяться в папці, яку ми знайшли. Конкретну папку можна вказати натиснувши кнопку обзор та вказати конкре­тну папку. Тут можна вказати повну назву шуканого файлу, лише розширення шуканого файлу, приблизне імя файлу. Для вказання приблизного імя файлу використовуються додаткові символи – зіро­чка * заміняє імя файлу: *.exe таким чином ми вказуємо для пошуку файл із будь яким ім’ям, але із розширенням exe. Для пошуку файлу із неточним ім’ям використовується приблизне Ія файлу без кількох невідомих символів, які можна замінити знаком питання?.. один знак питання відповідає одному невідомому символу у назві або розши­ренні шуканого файлу – Б? уч? ч.bmp. при такому вказанні файлу комп’ютер знайде всі можливі файли із таким іменем – на місці знаку питання можуть бути будь які символи. Аналогічно проводиться пошук файлів із неточним розширенням. Активізувавши другу закладку ми можемо проводити пошук файлів за датою їх створення, зміни, відкриття. У цьому вікні ми можемо вказати конкретну дату, та знайти всі файли, що підлягають до вказаних вами критерій.

Активізувавши закладку допол­нительно ми можемо проводити по­шук файлів та папок вказавши тип та точний об’єм пам’яті, яку займає шукана папка чи файл.

Висновок: Отже я на цій лабора­торній роботі навчився знахо­дити будь який потрібний мені файл чи папку за допомогою про­грами пошук .

еще рефераты
Еще работы по астрономии