Реферат: Степеневі ряди Теорема Абеля Область збіжності степеневого ряду

Міністерство освіти і науки України

Київський державний торговельно-економічний університет

Коломийський економіко-правовий коледж

Реферат

З дисципліни „Вища математика”

Розділ : 7 „Ряди

Н а тему :

„Степеневі ряди . Теорема Абеля . Область збіжності степеневого ряду”

Виконала :

Студентка групи Б-13

Комар Ірина

Перевірив

Викладач

Лугова Л.Б.

Коломия 2003


План

1. Розвинення функції у степеневий ряд.

Контрольні запитання

1. Яке розвинення в степеневий ряд функції ex .

2. Яке розвинення в степеневий ряд функції sinx.

3. Яке розвинення в степеневий ряд функції cosx.

4. Яке розвинення в степеневий ряд функції ln(1+x).

5. Яке розвинення в степеневий ряд функції arctgx

Література

1. Соколенко О.І. Вища математика: Підручник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 432с.


Розвинення в степеневі ряди функцій, ex, sinx,cosx

Додатковий член формули Тейлора у формі Лагранжа для функціїf(x)=ex має вигляд

(1)

Нехай R– довільне фіксоване додатне число. Якщо xє (-R; R), то

(2)

Позначивши через, матимемо

(3)

За ознакою Д’Аламбера ряд а1 +а2 +…an +… збіжний, тому. Звідси дістанемо

(4)

для всіх x є (-R;R). Оскільки число Rбуло взято довільно, рівність правильна для всіх Х є

За теоремою Д’Аламбера функція f(x)=ex в інтервалі, який розвивається в степеневий ряд, який для цієї функції має вигляд.

. (5)

Додатковий член формули Тейлора у формі Лагранжа для функції f(x)=sinx має вигляд

(6)

Додатковий член формули Тейлора у формі Лагранжа легко оцінюється зверху:

, (7)

Вище було показано, що для всіх R>0. Тому для всіх х є правильною є рівність

Звідси дістанемо

(8)

для всіх х є .

Функція f(x)=sinx в інтервалі розвивається в степеневий ряд, який для цієї функції має вигляд

. (9)

Аналогічно можна діяти при розвиненні в степеневий ряд функціїf(x)=cosx.Однак простіше скористатись теоремою, згідно з якою степеневий ряд в інтервалі збіжності можна диференціювати почленно. Про диференціювавши почленно попередній ряд, матимемо (10)

Розвинення в степеневий ряд функції ln(1+x). Правильною є рівність

(геометрична прогресія із знаменником, що дорівнює –x).Попередній степеневий ряд можна почленно інтегрувати на проміжку з кінцями 0 таx, де -1 x 1.Виконавши це дістанемо (11)

Оскільки

На підставі двох останніх рівностей знаходимо (12)

Розвинення в степеневий ряд функціїarсtgx.Знаючи, що для х є

(-1;1) правильною є рівність.

(чому це так?), по членним інтегруванням її дістанемо

Оскільки,

остаточно маємо

Приклади

1. Розвинути функцію у степеневий ряд в околиці точки х0=2.

Виконаємо над заданою функцією тотожні перетворення, такі, щоб під знаком функції одержати вираз (х-2)

Тепер скористаємось формулою (10), ф яку замість х підставимо Тоді

.

Записаний ряд збігається до заданої функції при, тобто при

Таким чином,

2. Розвинути в ряд Макларена функцію

Маємо таке розвинення

Підставивши сюди замість х змінну –х, дістанемо

Віднявши від першої рівності другу, знайдемо

еще рефераты
Еще работы по астрономии