Реферат: Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини Загальна характеристика

Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика.

Різноманітність покритонасінних та особливості їх поширення.

Панування покритонасінних рослин у сучасній флорі.

Покритонасінні – відділ вищих насінних рослин, деревовидні або трав’янисті з добре розвиненими і різноманітними коренями, стеблами і листками. У квіткових існує цілий ряд особливостей будови – значних ароморфозів:

— З’являються нові органи: квітка і плід.

— Насіння формується з насінних зачатків, захищених стінками зав’язі, що перетворюються в оплодень, тому назва – покритонасінні.

— Маточка з зав’язью, стовпчиком і приймочкою, плід, який розвивається з зав’язі властиві тільки покритонасінним.

Добре розвинена оцвітина і справжні квітки (звідси назва – квіткові).

Гаметофіт редукований до кількох клітин що прискорює його розвиток.

Жіночий гаметофіт – восьмиядерний зародковий мішок.

Чоловічий гаметофіт – пилкове зерно, складається з 2 клітин – вегетативної і генеративної.

Утворенню насіння передують запилення квіток і подвійне запліднення: один спермій запліднює яйцеклітину, другий – вторинне ядро зародкового мішка. Запліднення завершується утворенням зав’язі плоду з насінного зачатка насінини, з зиготи – зародка насінини, з заплідненого вторинного ядра – вторинного ендоспперму, що утворений тканиною з триплоїдним набором хромосом. Триплоїдність ядер ендосперму, яка несе батьківську і материнську спадкову інформацію, підвищує життєвість молодої рослини.

Для запилення, поширення плодів і насіння у квіткових рослин є різноманітні пристосування. Для цих рослин характерна найвища і найскладніша будова вегетативних органів, що дає їм можливість максимально пристосуватись до навколишнього середовища. У них добре розвинена провідна система, яка поєднує надземні і підземну частини (у деревині – наявність справжніх судин – трахей). Більшість з них автотрофи, але є і вторинні – гетеротрофи: комахоїдні рослини (росичка, пухирник). Багато видів позбавлені хлорофілу і ведуть частково (омела) або повністю паразитичний спосіб життя (павутиця).

Відділ Покритонасінні налічує близько 200000 видів. Поділяються на 2 класи: односім’ядольні та двосім’ядольні.

Особливості поширення:

— Вони найбільш поширені на Земній кулі.

— Число видів квіткових рослин більше ніж у п’ять разів переважає загальну кількість багатоклітинних рослин.

— З’явилися наприкінці юрського періоду і до середини крейдяного періоду, зайняли панівне положення серед іншої флори.

— Різноманітність і поширеність зумовлені здатністю переносити різне освітлення і сухість повітря. Цьому сприяють розвинуті органи, особливості їх анатомічної будови та функціонування.

— Будь-яка життєва форма рослини має основні органи – корінь, стебло, листки і їх видозміни, а також квітки, насіння, плоди.

— Хороша пристосованість до різних умов існування (рослини пустель, тропіків, вологих місць).

— Адаптація до функціонування в істотно відмінних ґрунтових умовах (рослини. Що живуть на скелях, у тундрі і на засолених ґрунтах).

— Серед них є не тільки дерева і кущі (як у голонасінних), але ліани і трави.

— Поширеність зумовлена появою квітки – органа насінного розмноження; тут відбувається запилення і запліднення.

— Поширеності сприяють різні форми запилення, — не тільки вітром, але і комахами.

— Подвійне запліднення, розвиток ендосперму – запасні поживні речовини.

— Захищеність насіння від несприятливих умов.

Серед покритонасінних 2/3 припадає на двосім’ядольні рослини.

Пануванню покритонасінних сприяло:

— Сильний розвиток кореневої системи.

— Велика площа, різноманітність за формою листків дозволяє ефективно здійснювати фотосинтез.

— Велика кількість поживних речовин що утворюються, дозволяє рослині швидко рости.

— Переважання спорофіта (безстатевого диплоїдного покоління), який може бути представлений різною життєвою формою – травою, кущем, деревом, ліаною (однорічною або багаторічною).

— Широкі адаптації квітки і плоду.

— Розмноження насінням.

— Розвиток насіння зумовлений появою маточки у квітці.

— Утворення плоду сприяє розселенню рослин тваринами.

— Подвійне запліднення.

— Різні типи судин в ефективній системі для транспорту води і поживних речовин.

— Утворення зав’язі, всередині якої знаходиться насінний зачаток, майбутня насінина.

— Насіння захищене (покрите) стінками плоду.

— Незалежність запліднення від водного середовища.

еще рефераты
Еще работы по биологии