Реферат: Валові витрати 2

--PAGE_BREAK--<rect id="_x0000_s1064" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1066" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1068" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1074" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1073" o:allowincell=«f»><shape id="_x0000_s1065" type="#_x0000_t67" o:allowincell=«f»><shape id="_x0000_s1067" type="#_x0000_t67" o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1069" from=«212.4pt,192.15pt» to=«212.4pt,206.55pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1072" from=«54pt,205.45pt» to=«54pt,212.65pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1071" from=«54pt,205.45pt» to=«363.6pt,205.45pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1070" from=«363.6pt,205.45pt» to=«363.6pt,212.65pt» o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1078" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1077" o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1076" from=«54pt,272.05pt» to=«54pt,300.85pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1075" from=«363.6pt,272.05pt» to=«363.6pt,300.85pt» o:allowincell=«f»><img width=«640» height=«473» src=«dopb23949.zip» v:shapes="_x0000_s1064 _x0000_s1066 _x0000_s1068 _x0000_s1074 _x0000_s1073 _x0000_s1065 _x0000_s1067 _x0000_s1069 _x0000_s1072 _x0000_s1071 _x0000_s1070 _x0000_s1078 _x0000_s1077 _x0000_s1076 _x0000_s1075"> 

5.     Якщо підприємство не є платником податку на додану вартість, воно має право включити до своїх валових витрат суми ПДВ, сплачені у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг), вартість яких відносять на валові витрати такого підприємства.
До складу витрат підприємства також включають частково сплачені суми ПДВ, якщо воно одночасно здійснює оподатковувані операції з продажу товарів (робіт, послуг) та операції, звільнені від оподаткування, чи такі, що не є об’єктом обкладання ПДВ.
6.     Суми витрат підприємства за надання послуг, виконання робіт пов’язаною особою, вартість яких визначають виходячи з договірних цін, але не більших за звичайні ціни, що діяли на дату наданя чи виконання.
7.     Витрати на придбання основних фондів або нематеріальних активів для їх подальшого продажу іншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) інших основних фондів, призначених для подальшого продажу іншим особам.
8.     Збитки від продажу (розміщення) дисконтних цінних паперів, емітованих підприємствами (відображають у податковий період, протягом якого відбувся продаж (розміщення) таких цінних паперів).
9.     Від’ємна різниця від перерахунку у гривні іноземної валюти, що перебувала на обліку підприємства на кінець звітного періоду, у разі зменшення валютного курсу Національного банку України (рис.6)
Рис.6 Витрати за операціями з валютними цінностями.
<roundrect id="_x0000_s1079" arcsize=«10923f» o:allowincell=«f»><roundrect id="_x0000_s1081" arcsize=«10923f» o:allowincell=«f»><roundrect id="_x0000_s1083" arcsize=«10923f» o:allowincell=«f»><roundrect id="_x0000_s1085" arcsize=«10923f» o:allowincell=«f»><roundrect id="_x0000_s1087" arcsize=«10923f» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1080" from=«205.2pt,37.35pt» to=«205.2pt,66.15pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1082" from=«205.2pt,96.75pt» to=«205.2pt,125.55pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1084" from=«205.2pt,170.5pt» to=«205.2pt,199.3pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1086" from=«205.2pt,263.7pt» to=«205.2pt,306.9pt» o:allowincell=«f»><img width=«304» height=«473» src=«dopb23950.zip» v:shapes="_x0000_s1079 _x0000_s1081 _x0000_s1083 _x0000_s1085 _x0000_s1087 _x0000_s1080 _x0000_s1082 _x0000_s1084 _x0000_s1086">  

Прод. на ст.11
Прод. рис.6 <roundrect id="_x0000_s1088" arcsize=«10923f» o:allowincell=«f»><roundrect id="_x0000_s1090" arcsize=«10923f» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1089" from=«226.8pt,54.35pt» to=«226.8pt,97.55pt» o:allowincell=«f»><img width=«265» height=«170» src=«dopb23951.zip» v:shapes="_x0000_s1088 _x0000_s1090 _x0000_s1089"> 

10.  Від’ємна різниця від перерахунку у гривні дебіторської заборгованості в іноземній валюті, що перебувала на обліку підприємства на кінець звітного періоду, при зменшенні валютного (обмінного) курсу Національного банку України, а також додатна різниця від перерахунку кредиторської заборгованості при збільшенні вказаного курсу (рис.7)
Рис.7 Витрати при операціях з валютними цінностями <rect id="_x0000_s1091" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1093" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1095" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1097" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1099" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1102" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1103" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1107" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1106" o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1092" from=«205.2pt,29.6pt» to=«205.2pt,58.4pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1094" from=«205.2pt,82.85pt» to=«205.2pt,104.45pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1096" from=«205.2pt,130pt» to=«205.2pt,151.6pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1098" from=«205.2pt,196.6pt» to=«205.2pt,218.2pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1101" from=«68.4pt,249.85pt» to=«205.2pt,271.45pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1100" from=«205.2pt,249.85pt» to=«356.4pt,271.45pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1105" from=«39.6pt,310.3pt» to=«39.6pt,317.5pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1104" from=«356.4pt,310.3pt» to=«356.4pt,317.5pt» o:allowincell=«f»><img width=«697» height=«462» src=«dopb23952.zip» v:shapes="_x0000_s1091 _x0000_s1093 _x0000_s1095 _x0000_s1097 _x0000_s1099 _x0000_s1102 _x0000_s1103 _x0000_s1107 _x0000_s1106 _x0000_s1092 _x0000_s1094 _x0000_s1096 _x0000_s1098 _x0000_s1101 _x0000_s1100 _x0000_s1105 _x0000_s1104"> 

11.  Залишкова вартість об’єкта основних фондів групи І при досягненні за наслідками амортизації балансовою вартістю такого об’єкта розміру ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
12.  Сума перевищення балансової вартості окремих об’єктів груп основних фондів та нематеріальних активів над виручкою від продажу (рис. 8)
Рис.8 Витрати за операціями з основними фондами та нематеріальними активами (продаж основних фондів та нематеріальних активів).
<roundrect id="_x0000_s1108" arcsize=«10923f» o:allowincell=«f»><roundrect id="_x0000_s1112" arcsize=«10923f» o:allowincell=«f»><roundrect id="_x0000_s1111" arcsize=«10923f» o:allowincell=«f»><shapetype id="_x0000_t102" coordsize=«21600,21600» o:spt=«102» adj=«12960,19440,14400» path=«ar,0@23@3@22,,0@4,0@15@23@1,0@7@2@13l@2@14@22@8@2@12wa,0@23@3@2@11@26@17,0@15@23@1@26@17@22@15xear,0@23@3,0@4@26@17nfe»><path o:extrusionok=«f» o:connecttype=«custom» o:connectlocs=«0,@17;@2,@14;@22,@8;@2,@12;@22,@16» o:connectangles=«180,90,0,0,0» textboxrect="@47,@45,@48,@46"><complex v:ext=«view»><shape id="_x0000_s1110" type="#_x0000_t102" o:allowincell=«f»><shapetype id="_x0000_t103" coordsize=«21600,21600» o:spt=«103» adj=«12960,19440,7200» path=«wr@22,0@21@3,,0@21@4@22@14@21@1@21@7@2@12l@2@13,0@8@2@11at@22,0@21@3@2@10@24@16@22@14@21@1@24@16,0@14xear@22@14@21@1@21@7@24@16nfe»><path o:extrusionok=«f» o:connecttype=«custom» o:connectlocs=«0,@15;@2,@11;0,@8;@2,@13;@21,@16» o:connectangles=«180,180,180,90,0» textboxrect="@43,@41,@44,@42"><complex v:ext=«view»><shape id="_x0000_s1109" type="#_x0000_t103" o:allowincell=«f»><roundrect id="_x0000_s1115" arcsize=«10923f» o:allowincell=«f»><roundrect id="_x0000_s1117" arcsize=«10923f» o:allowincell=«f»><shape id="_x0000_s1114" type="#_x0000_t103" o:allowincell=«f»><shape id="_x0000_s1113" type="#_x0000_t102" o:allowincell=«f»><shape id="_x0000_s1116" type="#_x0000_t67" o:allowincell=«f»><img width=«611» height=«346» src=«dopb23953.zip» v:shapes="_x0000_s1108 _x0000_s1112 _x0000_s1111 _x0000_s1110 _x0000_s1109 _x0000_s1115 _x0000_s1117 _x0000_s1114 _x0000_s1113 _x0000_s1116"> 

13.  Сума балансової вартості окремого об’єкта основних фондів групи І у разі вимушеної зміни основних фондів, якщо через не залежні від підприємства обставини вони (чи їх частина) зруйновані, вкрадені чи підлягають знесенню, або підприємство змушене відмовлятися від використання таких основних фондів через загрозу чи неминучу заміну, зруйнування або знесення (за умови підтвердження наявності такої загрози або неминучості). (рис. 9)
Рис.9 Витрати за операціями з основними фондами та нематеріальними активами (ліквідація основних фондів)
<rect id="_x0000_s1118" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1119" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1120" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1129" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1130" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1134" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1133" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1135" o:allowincell=«f»><rect id="_x0000_s1140" o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1126" from=«97.2pt,33.1pt» to=«147.6pt,33.1pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1125" from=«277.2pt,33.1pt» to=«327.6pt,33.1pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1124" from="-68.4pt,33.1pt" to="-39.6pt,33.1pt" o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1138" from="-61.2pt,266.65pt" to=«68.4pt,266.65pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1123" from="-68.4pt,33.1pt" to="-68.4pt,285.1pt" o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1137" from="-68.4pt,266.65pt" to="-61.2pt,266.65pt" o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1128" from=«25.2pt,59.75pt» to=«25.2pt,81.35pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1132" from=«82.8pt,139.6pt» to=«82.8pt,161.2pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1127" from=«392.4pt,59.75pt» to=«392.4pt,81.35pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1131" from=«320.4pt,139.6pt» to=«320.4pt,154pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1122" from=«450pt,33.1pt» to=«471.6pt,33.1pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1136" from=«342pt,266.65pt» to=«471.6pt,266.65pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1121" from=«471.6pt,33.1pt» to=«471.6pt,285.1pt» o:allowincell=«f»><line id="_x0000_s1139" from=«205.2pt,286.1pt» to=«205.2pt,307.7pt» o:allowincell=«f»><img width=«722» height=«445» src=«dopb23954.zip» v:shapes="_x0000_s1118 _x0000_s1119 _x0000_s1120 _x0000_s1129 _x0000_s1130 _x0000_s1134 _x0000_s1133 _x0000_s1135 _x0000_s1140 _x0000_s1126 _x0000_s1125 _x0000_s1124 _x0000_s1138 _x0000_s1123 _x0000_s1137 _x0000_s1128 _x0000_s1132 _x0000_s1127 _x0000_s1131 _x0000_s1122 _x0000_s1136 _x0000_s1121 _x0000_s1139"> 

14.  Вартість робіт, пов’язаних з ліквідацією основних фондів, виконаних власними силами.
15.  Витрати підприємства зі слати процентів за депозитами, орендних платежах цивільно-правових договорах пов’язаним з підприємством особам, які визначають виходячи із договірних цін (процентних ставок за депозит), але не вищих за звичайні ціни (звичайні процентні ставки за депозит.)
16.  Витрати інноваційних центрів від реалізації інновіційного продукту.
2.2. Облік витрат, які невключають до складу валових витрат.
До складу валових не включають такі витрати:
1)   витрати на потреби, не пов’язані з веденням господарської діяльності.
Законом України “Про оподаткування прибутку підприємтсв” визначено, що господарська діяльність – це діяльність особи, спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах, якщо особиста участь цієї особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та істотною.
    До зазначених витрат належать:
ü  витрати на організацію і проведення прийомів, презентацій, свят, розваг і відпочинку, придбання і розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків і пожертвувань неприбутковим організаціям і витрат, пов’язаних із проведенням рекламної діяльності.) Ці обмеження не стосуються підприємств, діяльність яких полягає в організації прийомів, презентацій і свят на замовлення та здійснюють за рахунок інших осіб;
ü  витрати на придбання лотерей, участь в азартних іграх;
ü  фінансування особистих потреб фізичних осіб, за винятком на оплату праці та інших виплат, передбачених чинним законодавстовм.
2)   витрати на сплату податку на прибуток;
3)   витрати на сплату податку на нерухомість;
4)   витрати на сплату податку на дивіденди;
5)   витрати на сплату податку від грального бізнесу;
6)   витрати на сплату податку на репартацію доходів;
7)   витрати на сплату податку на додану вартість, включеного до ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються для виробничого чи невиробничого використання, якщо підприємство – платник податку на додану вартість;
8)   витрати на сплату податків на доходи фізичних осіб, що відраховуються за рахунок сум таких доходів відповідно до закону України про оподаткування доходів фізичних осіб (прибутковий податок);
9)   витрати на оплату вартості торговельних патентів;
10)       витрати на сплату штрафів, неустойки, за рішенням сторін (договору) або за рішенням відповідних державних органів, суду, арбітражного чи третейського судів;
11)       витрати, не підтверджені відповідними розрахунками, платіжними та іншими докумнтами, обов’язковість ведення та зберігання яких передбачено правилами ведення податкового обліку. Разом з тим, якщо підприємство поновить зазначені документи у наступних періодах, підтверджені витрати включають до валових витрат податкового періоду, на який припадає поновлення.
2.3. Облік витрат, які виключають зі складу валових витрат.
Виключають зі складу валових витрат наступні суми і витрати:
1.                    суми перевищення балансової вартості купованих матеріалів, сировини, комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах, незавершеному виробництві та в залишках готової продукції на кінець звітного кварталу над їх балансовою вартістю на початок того ж кварталу. (приріст)
2.                    суми перевищення балансової вартості купованих товарів на оптових складах, у залишках на торговельних підприємствах на кінець звітного кварталу над їх балансовою вартістю на початок того ж кварталу (приріст)
3.                    суми перевищення балансової вартості купованих матеріалів, сировини, комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах, незавершеному виробництві та в залишках готової продукції на кінець звітного кварталу над їх балансовою вартістю на початок того ж кварталу (приріст) при виконанні довготермінових договорів.
4.                    витрати, пов’язані з продажем (виробництвом, виконанням, наданням) товарів (робіт, послуг) підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, майно яких є їх власністю (за винятком підакцизних товарів, посередницької діяльності, грального бізнесу). Перелік таких організацій затверджує Кабінет Міністрів України.
5.                    витрати, пов’язані з виробництвом та продажем на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва за переліком таких продуктів і порядком, що встановив Кабінет Міністрів України, у разі спрямування отриманого прибутку на збільшення обсягів виробництва продуктів дитячого харчування та зменшення роздрібних цін на такі продукти.
6.                    витрати, понесені платниками податку – резидентами за межами митної території України, за наявності міжнародного договору про усунення подвійного оподаткування, який ратифікувала Верховна Рада України.
2.4. Облік витрат, які включають до складу валових витрат при дотриманні певних умов (витрати подвійного призначення).
До витрат подвійного призначення належать витрати, що включають до складу валових витрат при певних умовах. Зокрема до них належать наступні витрати:
1.            витрати підприємства на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, необхідним для виконання професійних обов’язків, а також продуктами спеціального харчування за переліком, що установив Кабінет Міністрів України;
2.            витрати для науково-технічного забезпечення господарської діяльності, на винахідництво та раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних і конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов’язаних з основною діяльністю підприємства. До цих витрат належать такі витрати для виплати роялті та придбання нематеріальних активів.
Роялті – це платежі будь-якого виду, отримані як винагорода за користування або надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва, науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінемотографічни фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, таємного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Не вважають роялті платежі за отримання об’єктів власності у володіння або розпорядження особи, якщо умови користування такими об’єктами власності надають право користувачеві продати або відчужити іншим способом такий об’єкт власності або оприлюднити (розголосити) таємні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошування) є обв’язковим згідно із законодавством України. Таким чином, якщо отримання права на використання науково-технічного твору передує фактичній виплаті винагороди авторові, то датою збільшення валових витрат є дата отримання такого права. Якщо ж фактична виплата винагороди авторові передує отриманню права на використання науково-технічного твору, то датою збільшення валових витрат є дата списання коштів із банківських рахунків піприємства, а в разі придбання зазначеного права за готівку – день їх видачі з каси.
3.            Витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності підприємства. У тому числі з питань законодавства, і передплату на спеціалізовані періодичні видання; витрати на проведення аудиту відповідно до чинного законодавства, включаючи проведення добровільного аудиту за самостійним рішенням підприємства.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по бухгалтерии