Реферат: Баланc предприятия

“⢥তҐ­  ЊЁ­ЁбвҐабвў®¬ дЁ­ ­б®ў ђ®ббЁ©бЄ®© ”ҐаҐа жЁЁ
¤«п Ј®¤®ў®© ®взҐв­®бвЁ 1992 Ј.

ЃЂ‹ЂЌ‘ Џђ…„Џђ€џ’€џ ЪДДДДДДДДДДДДДДї
і Љ ® ¤ л і
ГДДДДДДДДДДДДДДґ
”®а¬  N 1 Ї® ЋЉ“„ і 0710001 і
ГДДДДВДДДВДДДДДґ
­  1 ........... 199... Ј. „ в  (Ј®¤, ¬Ґбпж, зЁб«®) і і і і
ГДДДДБДДДБДДДДДґ
ЏаҐ¤ЇаЁпвЁҐ, ®аЈ ­Ё§ жЁп .......................... Ї® ЋЉЏЋ і і
ГДДДДДДДДДДДДДДґ
Ћва б«м (ўЁ¤ ¤Ґп⥫쭮бвЁ) ........................ Ї® ЋЉЋЌ• і і
ГДДДДДДДДДДДДДДґ
ЋаЈ ­ гЇа ў«Ґ­Ёп Ј®бг¤ аб⢥­­л¬ Ё¬гйҐбвў®¬ ....... Ї® ЋЉЏЋ і і
АДДДДДДДДДДДДДДЩ
…¤Ё­Ёж  Ё§¬ҐаҐ­Ёп: влб. агЎ. Љ®­ва®«м­ п б㬬 

Ђ¤аҐб .......................................................
ЪДДДДДДДДДДДДДДї
„ в  ўлбл«ЄЁ і і
ГДДДДДДДДДДДДДДґ
„ в  Ї®«г祭Ёп і і
ГДДДДДДДДДДДДДДґ
‘а®Є ЇаҐ¤бв ў«Ґ­Ёп і і
АДДДДДДДДДДДДДДЩ

я я”®а¬  0710001 ”®а¬  0710001
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДВДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДї ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДВДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДД
і Љ®¤ і Ќ  і Ќ  і і і Љ®¤.і Ќ  і Ќ 
Ђ Љ ’ € ‚ і бва.і ­ з «® і Є®­Ґж і і Џ Ђ ‘ ‘ € ‚ і бва.і ­ з «® і Є®­Ґж
і і Ј®¤  і Ј®¤  і і і і Ј®¤  і Ј®¤ 
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДЕДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДґ ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДЕДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДД
1 і 2 і 3 і 4 і і 1 і 2 і 3 і 4
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДЕДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДґ ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДЕДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДД
I. Ћ‘ЌЋ‚Ќ›… ‘ђ…„‘’‚Ђ € ЏђЋ—€… і і і і іI. €‘’Ћ—Ќ€Љ€ ‘ЋЃ‘’‚…ЌЌ›• і і і
‚Ќ…ЋЃЋђЋ’Ќ›… ЂЉ’€‚› і і і і і ‘ђ…„‘’‚ і і і
і і і і і і і і
ЌҐ¬ вҐаЁ «м­лҐ  ЄвЁўл: і і і і і“бв ў­®© д®­¤ (85) ...........і 400 і__________і__________
і і і і і і і і
ЇҐаў®­ з «м­ п бв®Ё¬®бвм * (04)і 010 і__________і__________і іђҐ§Ґаў­л© д®­¤ (86) ..........і 410 і__________і__________
і і і і і і і і
Ё§­®б * (05) ..................і 011 і__________і__________і і”®­¤л бЇҐжЁ «м­®Ј® і і і
і і і і і­ §­ зҐ­Ёп (88) ..............і 420 і__________і__________
®бв в®з­ п бв®Ё¬®бвм ..........і 012 і__________і__________і і і і і
і і і і і–Ґ«ҐўлҐ дЁ­ ­бЁа®ў ­ЁҐ Ё і і і
Ћб­®ў­лҐ б।бвў : і і і і іЇ®бвгЇ«Ґ­Ёп (96) .............і 430 і__________і__________
і і і і і і і і
ЇҐаў ­ з «м­ п бв®Ё¬®бвм * (01)і 020 і__________і__________і іЂаҐ­¤­лҐ ®Ўп§ вҐ«мбвў  (97) ..і 440 і__________і__________
і і і і і і і і
Ё§­®б * (02) ..................і 021 і__________і__________і іђ бзҐвл б гз।ЁвҐ«п¬Ё (75) ..і 450 і__________і__________
і і і і і і і і
®бв в®з­ п бв®Ё¬®бвм ..........і 022 і__________і__________і іЌҐа бЇаҐ¤Ґ«Ґ­­ п ЇаЁЎл«м і і і
і і і і іЇа®и«ле «Ґв (87) .............і 460 і__________і__________
ЋЎ®а㤮ў ­ЁҐ Є гбв ­®ўЄҐ (07) ..і 030 і__________і__________і і і і і
і і і і іЏаЁЎл«м: і і і
ЌҐ§ ўҐа襭­лҐ Є ЇЁв «м­лҐ і і і і і і і і
ў«®¦Ґ­Ёп (08)...................і 040 і__________і__________і і ®взҐв­®Ј® Ј®¤  * (80) .......і 470 і__________і__________
і і і і і і і і
„®«Ј®ба®з­лҐ дЁ­ ­б®ўлҐ і і і і і ЁбЇ®«м§®ў ­® * (81) .........і 471 і__________і__________
ў«®¦Ґ­Ёп (06) ..................і 050 і__________і__________і і і і і
і і і і і ­Ґа бЇаҐ¤Ґ«Ґ­­ п ЇаЁЎл«м і і і
ђ бзҐвл б гз।ЁвҐ«п¬Ё (75) ....і 060 і__________і__________і і ®взҐв­®Ј® Ј®¤  ..............і 472 і__________і__________
і і і і і і і і
Џа®зЁҐ ў­Ґ®Ў®а®в­лҐ  ЄвЁўл .....і 070 і__________і__________і і €в®Ј® Ї® а §¤Ґ«г I ....і 480 і__________і__________
і і і і і і і і
€в®Ј® Ї® а §¤Ґ«г I .......і 080 і__________і__________і і і і і
і і і і і II. „Ћ‹ѓЋ‘ђЋ—Ќ›… ЏЂ‘‘€‚› і і і
і і і і і і і і
і і і і і„®«Ј®ба®з­лҐ ЄаҐ¤Ёвл і і і
II. ‡ЂЏЂ‘› € ‡Ђ’ђЂ’› і і і і іЎ ­Є®ў (92) ..................і 500 і__________і__________
і і і і і і і і
Џа®Ё§ў®¤б⢥­­лҐ § Ї бл (10, 15)і 100 і__________і__________і і„®«Ј®ба®з­лҐ § ©¬л (95) ......і 510 і__________і__________
і і і і і і і і
†Ёў®в­лҐ ­  ўла йЁў ­ЁЁ і і і і і €в®Ј® Ї® а §¤Ґ«г II ...і 520 і__________і__________
Ё ®вЄ®а¬Ґ (11) ................і 110 і__________і__________і і і і і
і і і і і і і і
Њ «®жҐ­­лҐ Ё Ўлбва®Ё§­ иЁў - і і і і іIII. ђЂ‘—…’› € ЏђЋ—€… ЏЂ‘‘€‚› і і і
ойЁҐбп ЇаҐ¤¬Ґвл: і і і і і і і і
і і і і іЉа вЄ®ба®з­лҐ ЄаҐ¤Ёвл і і і
ЇҐаў®­ з «м­ п бв®Ё¬®бвм * (12)і 120 і__________і__________і іЎ ­Є®ў (90) ..................і 600 і__________і__________
і і і і і і і і
Ё§­®б * (13) ..................і 121 і__________і__________і іЉаҐ¤Ёвл Ў ­Є®ў ¤«п а Ў®в- і і і
і і і і і­ЁЄ®ў (93) ...................і 610 і__________і__________
®бв в®з­ п бв®Ё¬®бвм ..........і 122 і__________і__________і і і і і


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
і і і і іЉа вЄ®ба®з­лҐ § ©¬л (94) .....і 620 і__________і__________
ЌҐ§ ўҐа襭­®Ґ Їа®Ё§ў®¤бвў® і і і і і і і і
(20, 21, 23, 29, 30) ...........і 130 і__________і__________і іђ бзҐвл б ЄаҐ¤Ёв®а ¬Ё: і і і
і і і і і і і і
ђ бе®¤л Ўг¤гйЁе ЇҐаЁ®¤®ў (31) ..і 140 і__________і__________і і §  в®ў ал, а Ў®вл Ё і і і
і і і і і гб«гЈЁ (60) .................і 630 і__________і__________
ѓ®в®ў п Їа®¤гЄжЁп (40) ........і 150 і__________і__________і і і і і
і і і і і Ї® ўҐЄбҐ«п¬ ўл¤ ­­л¬ (60) ...і 640 і__________і__________
’®ў ал: і і і і і і і і
і і і і і Ї® ®Ї« вҐ ваг¤  (70) ........і 650 і__________і__________
Їа®¤ ¦­ п 業  * (41) .........і 160 і__________і__________і і і і і
і і і і і Ї® б®жЁ «м­®¬г бва е®ў ­Ёо Ё і і і
в®аЈ®ў п ­ жҐ­Є  * (42) .......і 161 і__________і__________і і ®ЎҐбЇҐзҐ­Ёо (69) ............і 660 і__________і__________
і і і і і і і і
Ї®ЄгЇ­ п 業  .................і 162 і__________і__________і і Ї® Ё¬гйҐб⢥­­®¬г Ё «Ёз­®¬г і і і
і і і і і бва е®ў ­Ёо (65) ............і 670 і__________і__________
€§¤Ґа¦ЄЁ ®Ўа йҐ­Ёп ­  ®бв в®Є і і і і і і і і
в®ў а®ў (44) ...................і 170 і__________і__________і і б ¤®зҐа­Ё¬Ё ЇаҐ¤ЇаЁпвЁп¬Ё(78)і 680 і__________і__________
і і і і і і і і
€в®Ј® Ї® а §¤Ґ«г II ......і 180 і__________і__________і і Ї® ў­ҐЎо¤¦Ґв­л¬ Ї« вҐ¦ ¬ (67)і 690 і__________і__________
і і і і і і і і
і і і і і б Ўо¤¦Ґв®¬ (68) .............і 700 і__________і__________
III. „…Ќ…†Ќ›… ‘ђ…„‘’‚Ђ, ђЂ‘—…’› і і і і і і і і
€ ЏђЋ—€… ЂЉ’€‚› і і і і і б Їа®зЁ¬Ё ЄаҐ¤Ёв®а ¬Ё .......і 710 і__________і__________
і і і і і і і і
ђ бзҐвл б ¤ҐЎЁв®а ¬Ё: і і і і іЂў ­бл, Ї®«г祭­лҐ ®в Ї®ЄгЇ - і і і
і і і і івҐ«Ґ© Ё § Є §зЁЄ®ў (64) ......і 720 і__________і__________
§  в®ў ал, а Ў®вл Ё гб«гЈЁ і і і і і і і і
(45, 62, 76) ..................і 200 і__________і__________і і„®е®¤л Ўг¤гйЁе ЇҐаЁ®¤®ў (83) .і 730 і__________і__________
і і і і і і і і
Ї® ўҐЄбҐ«п¬ Ї®«г祭­л¬ (62) ...і 210 і__________і__________і іђҐ§Ґаўл ЇаҐ¤бв®пйЁе а б室®ў Ёі і і
і і і і іЇ« вҐ¦Ґ© (89) ................і 740 і__________і__________
б ¤®зҐа­Ё¬Ё ЇаҐ¤ЇаЁпвЁп¬Ё (78) і 220 і__________і__________і і і і і
і і і і іђҐ§Ґаўл Ї® ᮬ­ЁвҐ«м­л¬ і і і
б Ўо¤¦Ґв®¬ (68) ...............і 230 і__________і__________і і¤®«Ј ¬ (82) ..................і 750 і__________і__________
і і і і і і і і
б ЇҐаб®­ «®¬ Ї® Їа®зЁ¬ і і і і іЏа®зЁҐ Єа вЄ®ба®з­лҐ Ї ббЁўл .і 760 і__________і__________
®ЇҐа жЁп¬ (73) ................і 240 і__________і__________і і і і і
і і і і і €в®Ј® Ї® а §¤Ґ«г III ..і 770 і__________і__________
б Їа®зЁ¬Ё ¤ҐЎЁв®а ¬Ё ..........і 250 і__________і__________і і і і і
і і і і і і і і
Ђў ­бл, ўл¤ ­­лҐ Ї®бв ўйЁЄ ¬ Ё і і і і іЃЂ‹ЂЌ‘ і і і
Ї®¤ап¤зЁЄ ¬ (61) ...............і 260 і__________і__________і і і і і
і і і і і і і і
Ља вЄ®ба®з­лҐ дЁ­ ­б®ўлҐ і і і і і(б㬬  бва®Є 480,520 Ё 770)...і 780 і__________і__________
ў«®¦Ґ­Ёп (58) ..................і 270 і__________і__________і і і і і
і і і і і і і і
„Ґ­Ґ¦­лҐ б।бвў : і і і і і і і і
і і і і і і і і
Є бб  (50) ....................і 280 і__________і__________і і і і і
і і і і і
а бзҐв­л© бзҐв (51) ...........і 290 і__________і__________і і
і і і і і
ў «ов­л© бзҐв (52) ............і 300 і__________і__________і і ђгЄ®ў®¤ЁвҐ«м
і і і і і
Їа®зЁҐ ¤Ґ­Ґ¦­лҐ б।бвў  і і і і і
(55, 56, 57) ..................і 310 і__________і__________і і
і і і і і ѓ« ў­л© ЎгеЈ «вҐа
Џа®зЁҐ ®Ў®а®в­лҐ  ЄвЁўл ........і 320 і__________і__________і і
і і і і і
€в®Ј® Ї® а §¤Ґ«г III .....і 330 і__________і__________і і
і і і і і
і і і і і
“ЎлвЄЁ: і і і і і
і і і і і
Їа®и«ле «Ґв (87) ..............і 340 і__________і__________і і
і і і і і
®взҐв­®Ј® Ј®¤  ................і 350 і_____•____і__________і і
і і і і і
і і і і і
ЃЂ‹ЂЌ‘ і і і і і
(б㬬  бва®Є 080, 180, 330, 340 і і і і і
Ё 350) ..............і 360 і__________і__________і і
і і і і і
і і і і і
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДБДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДЩ АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

* „ ­­лҐ Ї® нвЁ¬ бва®Є ¬ ў ў «овг Ў « ­б  ­Ґ ўе®¤пв.

1.Ћ‘ЌЋ‚Ќ›… ‘ђ…„‘’‚Ђ € ЏђЋ—€… і 1.€‘’Ћ—Ќ€Љ€ ‘ЋЃ‘’‚…ЌЌ›• ‘ђ…„‘’‚
‚Ќ…ЋЃЋђЋ’Ќ›… ЂЉ’€‚›. і “бв ў­®© д®­¤ (85)
ЌҐ¬ҐвҐаЁ «м­лҐ  ЄвЁўл: і ђҐ§Ґаў­л© д®­¤ (86)
ЇҐаў®­®з «м­ п бв-вм (* 04) і ”®­¤л бЇҐжЁ «м­®Ј® ­ §­ зҐ­Ёп (88)
Ё§­®б (* 05) і –Ґ«Ґў®Ґ дЁ­ ­бЁа®ў ­ЁҐ Ё Ї®бвгЇ«Ґ­Ёп (96)
®бв в®з­ п бв-вм і ЂаҐ­¤­лҐ ®Ўп§ вҐ«мбвў  (97)
Ћб­®ў­лҐ б।бвў : і ђ бзҐвл б гзҐаҐ¤ЁвҐ«п¬Ё (75)
ЇҐаў®­®з «м­ п бв-вм (* 01) і ЌҐа бЇаҐ¤Ґ«Ґ­­ п ЇаЁЎл«м Їа®и«ле «Ґв (87)
Ё§­®б (* 02) і ЏаЁЎл«м ®взҐв­®Ј® Ј®¤  (* 80)
®бв в®з­ п бв-вм і
„®«Ј®ба®з­лҐ дЁ­.ў«®¦Ґ­Ёп (06) і ЏаЁЎл«м ЁбЇ®«м§®ў ­­ п (* 81)
ЋЎ®а㤮ў ­ЁҐ Є гбв ­®ўЄҐ (07) і ЌҐа бЇаҐ¤Ґ«Ґ­­ п ЇаЁЎл«м ®взҐв­®Ј® Ј®¤ 
ЌҐ§ ўҐа襭­лҐ Є Ї.ў«®¦Ґ­Ёп(08) і
ђ бзҐвл б гзҐаҐ¤ЁвҐ«п¬Ё (75) і
Џа®зЁҐ ў­Ґ®Ў®а®в­лҐ  ЄвЁўл і
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
2. ‡ЂЏЂ‘› € ‡Ђ’ђЂ’› і 2.„Ћ‹ѓЋ‘ђЋ—Ќ›… ЏЂ‘‘€‚›
Џа®Ё§ў®¤б⢥­­лҐ § Ї бл(10,15) і „®«Ј®ба®з­лҐ ЄаҐ¤Ёвл Ў ­Є®ў (92)
†Ёў®в­лҐ ­  ўла йЁў ­ЁЁ Ё і „®«Ј®ба®з­лҐ § ©¬л (95)
®вЄ®а¬Ґ(11) і
ЊЃЏ: і
ЇҐаў®­®з «м­ п бв-вм (* 12) і
Ё§­®б (* 13) і
®бв в®з­ п бв-вм і
ЌҐ§ ўҐа襭­®Ґ Їа®Ё§ў®¤бвў® (20, і
21,23,29,30) і
ђ бе®¤л Ўг¤гйЁе ЇҐаЁ®¤®ў (31) і
ѓ®в®ў п Їа®¤гЄжЁп (40) і
’®ў ал: і
Їа®¤ ¦­ п 業  (* 41) і
в®аЈ®ў п ­ жҐ­Є  (* 42) і
Ї®ЄгЇ­ п 業  і
Ё§¤Ґа¦ЄЁ ®Ўа йҐ­Ёп ­  ®бв в®Є в®- і
ў а®ў (44) і
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
3.„…Ќ…†Ќ›… ‘ђ…„‘’Ђ,ђЂ‘—…’› € ЏђЋ- і 3.ђЂ‘—…’› € ЏђЋ—€… ЏЂ‘‘€‚›
—€… ЂЉ’€‚› і Ља вЄ®ба®з­лҐ ЄаҐ¤Ёвл Ў ­Є®ў (90)
ђ бзҐвл б ¤ҐЎЁв®а ¬Ё: і ЉаҐ¤Ёвл Ў ­Є®ў ¤«п а Ў®в­ЁЄ®ў (93)
§  в®ў ал,а Ў®вл Ё гб«гЈЁ(45,62,76) і Ља вЄ®ба®з­лҐ § ©¬л (94)
Ї® ўҐЄбҐ«п¬ Ї®«г祭­л¬ (62) і ђ бзҐвл б ЄаҐ¤Ёв®а ¬Ё §  в®ў ал, а Ў®вл
c ¤®зҐа­Ё¬Ё ЇаҐ¤ЇаЁпвЁп¬ЁЁ(78) і Ё гб«гЈЁ (60)
б ЇҐаб®­ «®¬ Ї® Їа®зЁ¬ ®ЇҐа жЁп¬(73)і Ї® ўҐЄбҐ«п¬ ўл¤ ­­л¬ (60)
б Їа®зЁ¬Ё ¤ҐЎЁв®а ¬Ё (76) і Ї® ®Ї« вҐ ваг¤  (70)
 ў ­бл ўл¤ ­­лҐ Ї®бв ўйЁЄ ¬ Ё і Ї® б®жЁ «м­®¬г бва е®ў ­Ёо Ё ®ЎҐбЇҐзҐ­Ёо(69)і
Ї®¤ап¤зЁЄ ¬ (61) і б ¤®зҐа­Ё¬Ё ЇаҐ¤ЇаҐпвЁп¬Ё (78) і
Єа вЄ®ба®з­лҐ дЁ­.ў«®¦Ґ­Ёп (58) і Ї® Ё¬гйҐб⢥­­®¬г Ё «Ёз­®¬г бва е®ў ­Ёо (65)
„Ґ­Ґ¦­лҐ б।бвў : і Ї® ў­ҐЎо¤¦Ґв­л¬ Ї« вҐ¦  (67)
Є бб  (50) і б Ўо¤¦Ґв®¬ (68)
а бзҐв­л© бзҐв (51) і ђ бзҐвл б Їа®зЁ¬Ё ЄаҐ¤Ёв®а ¬ (76)
ў «ов­л© бзҐв (52) і Ђў ­бл Ї®«г祭­лҐ ®в Ї®ЄгЇ вҐ«Ґ© Ё
Џа®зЁҐ ¤Ґ­Ґ¦­лҐ б।бвў  і § Є §зЁЄ®ў (64)
“ЎлвЄЁ: і „®е®¤л Ўг¤гйЁе ЇҐаЁ®¤®ў (83)
Їа®и«ле «Ґв і ђҐ§Ґаўл ЇаҐ¤ЇаЁпвЁп Ї® а б室 ¬ Ё
®взҐв­®Ј® Ј®¤  і Ї« вҐ¦ ¬ (89)
і ђҐ§Ґаўл Ї® ᮬ­ЁвҐ«м­л¬ ¤®«Ј ¬ (82)
і Џа®зЁҐ Єа вЄ®ба®з­лҐ Ї ббЁўл
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
15 - ‡ Ј®в®ў«Ґ­вҐ Ё ЇаҐ®ЎаҐвҐ­ЁҐ ¬ вҐаЁ «®ў
20 - Ћб­®ў­®Ґ Їа®Ё§ў®¤бвў®
21 - Џ®«гд ЎаЁЄ вл б®Ўб⢥­­®Ј® Їа®Ё§ў®¤бвў 
23 - ‚бЇ®¬®Ј вҐ«м­лҐ Їа®Ё§ў®¤бвў 
29 - ЋЎб«г¦Ёў ойЁҐ Їа®Ё§ў®¤бвў  Ё 宧п©бвў 
30 - ЌҐЄ ЇЁв «м­лҐ а Ў®вл
62 - ђ бзҐвл б Ї®ЄгЇ вҐ«п¬Ё Ё § Є §зЁЄ ¬Ё
45 - ’®ў ал ®вЈа㦥­­Ґ
еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту