Реферат: Шпаргалка по формулам "Макроэкономика"

30ТЕМА 2 Основні МЕ показники:

ВВ=РП+З1 +З2

РП-вартреаліз прод-і

З1-варт пр-іі у запаси

З2-варт пр-іі зі запасів

ВВнеринкових послуг

ВВ=МВ+ОП+А+(П-С)

МВ-матервитрат

П- податки

ВВза посередн дія-тю банків

ВВ=В1+В2 (хто залучив в банк і         банківські фін ресурси

ВВстрахових компаній

ВВ=СП-СВ+В-ТСР

СП-страх прем

ТСР-прирісттехн страх резервів

·<span Times New Roman"">         

2) ВВП

ВВП за виробн метод

     ВВП=(ВВ-МВ)+ЧПП

     ЧПП-чисті продукт податк=ПП-С

ВВПза метод доходів

      ВВП=ЗП+ВКП+ЗД+ЧНП

      ВКП=%на приб+Дивід+НрП+А

      ЧНП-чист непрод подат=НП-С.

ВКП(ЗП)=ВВП-ОП-ЧНП

ВВПза метод витрат

     ВВП=СВ+ВІ+ДЗ+ЧЕ

     ВІ=А+ЧІ, ДЗ=ДВ-Т, ЧЕ=Е-І

·<span Times New Roman"">         

3) ЧВП       ЧВП=ВВП-А

·<span Times New Roman"">         

4) ВНД

ВНД=ВВП+ЧПДз

   ЧПДз-чисті первинні доходи зовнішн

ВНДн=ВНД+ЧПТз

    ЧПТз-чист поточн трансфери зовн

     =різн міжТ зза кордон і за кордон

ЧНД=ВНД-А

ОД=(ЗП-ВСФ)+Р+ЧВ+Д+ЗД+СТВ+ЧСТЗ

ВСФ-відрахзпл до страх фонд

СТВ+ЧСТЗ =Тр

ІД=ОД-ОП(особ податк)

Темп зростання

Тз=(ВВПр у пот р/ВВПрбазов р)100

Темп приросту

ТП=(ВВПР поточн р – ВВПр в попер р)ВВПру попер р)* 100

ДефляторІц = ВВПн /ВВПр

ВВПР= (ВВПН /ІЦ)100

ВВПн=Іц*ВВПр*100

Приріст ВВПн

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">Ñ

Ца=Іа–100 

 <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">Ñ

Ца=(ВВПН-ВВПР)/ВВПР *100

Тема3: МЕ нестабільність (безробіття, інфляція)

Акселератор – А=<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">D

ЧІ<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">DД

РБ=ЧБ/ЧРС*100 –рівень безроб

ЧБ-чисельнб, ЧРС-чисельн роб сили

Закон Оуєна: В=(РБф-РБп)*2,5

В-відставан ВВПф від ВВПп у%%

ВВПф=(100-В)/100*ВВПп

ВВПф=ВВПр, ВВПп=ВВПн

ВВПп=ВВПф*100/(100-В)

ВВПв=ВВПп-ВВПф

ВВПв-втратиВВП від циклічн безроб

ТІ=Іца-100 –темп інфл базовий період

ТІ= (Іца –Іц п)/Іцп )*100-попередн пер

     

РБф=РБпр<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">Þ

ВВПп Тема3: споживання, заощадження та інвестиції

З=БД-СВ,

БД=СВ+З

СВ=БД З-немає

СВ=<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¦

(БД), З=<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¦(БД; ВС) СВ=<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¦(БД; ВС)

ССС-середнсхильн до сподиван

ССС=СВБД*100%

ССЗ-середн схильн до заощадж

ССЗ=ЗБД*100%

ССС+ССЗ=100% або 1,0, ССС<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">>ССЗ

ГСС-грансхильн споживан(додатк)

ГСС=<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">D

СВ<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">DБД*100%

ГСЗ=<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">D

З<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">DБД*100%

ГСС+ГСЗ=100% або 1,0

ЕфектЗ: ССС<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">>

1     ГСС<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">>1

                  ССЗ<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol"><

0     ГСЗ<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol"><0  

·<span Times New Roman"">         

недоходнфактори

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">D

СВ=<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">DСВа+ГСС*<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">DБД (ВВП)

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">D

З=<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">DЗ+ГСЗа*<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">DБД (ВВП)

СВа, За-автономні,-незалежить від доходу,  БД=ВВП

·<span Times New Roman"">         

інвестиціі

ВІ=ЧІ+dКt, dK=A, ЧІ=Кt+1-K1

ВІ=Кt+1-(1-d)Kt

d-коеф А

І=Іа-b*ВСр, b-коефеластичн І від ВС

ЧП=<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">D

ВВ-(<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">DПВ+<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">DПП) ЧП=ВП-%

ЧП=(ВП-ПП)-І*ВСр,ЧП<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol"><

ВП

ВП=І+НП(норма пр), ВП=ЧП+ПП

ОНЧП=ОЧПЧІ*100%

Очікнорма чистого прибутку

ЧП=ВП-Тр, ВП- всі приб

·<span Times New Roman"">         

відсоткова ставка ВС

ВСр=ВСн-ТІ  ВІ=-f(ВСр)

ІПо-інвестпопит ІПо=ІВСр

ІПо=1ВС-обернен залежність

Іа-автономн,  не залежать від ВСр

І=Іа-b*ВСрb — коеф еласт І від ВСр

І вплив на ВВП мультиплікативно

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">D

ВВП<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">><span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">DІа, Мі=<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">DВВП/<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">DВІп-початкзміна ВІз, Мі=1ГСЗ, Мі=1(1-ГСС)

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">D

ВВП=Мі*<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">DВІп=1ГСЗ*<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">DВІп, Мі=Мв

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">D

ВВП=Мв*СуВп

ОНЧП<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">­

, ВС<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¯<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">ÞВІ<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">­,СуВ<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">­

ОНЧП<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¯

, ВС<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">­<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">ÞВІ<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¯,СуВ<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¯

ВВП від змін в сукупн видатк (<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">D

Е)

Ціни стаб: ВВПр=<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">D

Е ме= <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">DЕ

Ціни при інфл: <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">D

ВВПр=<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">DЕ* ме

ВВПна= ВВПб+<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">D

Е* ме

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">D

ВВПр=(ВВПб+<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">DЕ* ме)Р-ВВПб Сукупний попит СПо:

Цінов фактори: — ефект % ставки, — ефект багатства, — ефект чистого експорту

Нецінові: — очікування, — зміни в екон політики (ДЗ, приб подат, монет пол-ка), — зміни в світ екон

Сукупна пропозиція СПр

Класична: СПр=<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¦

(Ц, Сев)

При СПо<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¯

: Ц<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¯,<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¯попит на ринку прац, <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¯ЗПн, <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¯СеВ, але прибуток – const<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">Þ

CПрне <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¯

, на рівні ВВПп

Кейсианськтеор: Ц<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¯

, ЗП-const, СПо<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¯, СПр<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¯, прибуток <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¯СПр= <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¦(Ц)

Неціновфактори: — зміна Ц на ресурси (ЗП, сировина), — зміна в продукт ресурсів, — змін в полатк<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">Þ

СеВзмін: СеВ<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¯

, СПр<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">­-вправо,

СеВ<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">­

СПр<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¯ — вліво Тема 6: СуВ приватн економ та економ рівновага

“витрати-випуск”

СуВ=ВІ+СВ, СуВ=ВВП, СуВф=ВВП

СуВ<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">±

ВІн=ВВП, СуВ<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">±ВІн=СуВф

СуВ<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">>

ВВП-непл<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¯товзапас-вир-во<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">­

СуВ<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol"><

ВВП-неплан<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">­товзап-вир-во<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¯ “вилучення-ін”єкціі” ВІз=З, ВІф=ВІз<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">±ВІн, СуВф=ВВП: СуВ<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">±ВІн=ВВП З<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol"><ВІз-неплан<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol; font-weight:normal">¯ВІ тов зап, недов-во, ВВПф<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal"><ВВПрівн-вир-во<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">­, З=ВІз-ВІн, СуВ-ВІ=ВВП, З<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">>ВІз-неплан <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">­ВІ в тов запас, перев-во, ВВПф<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;font-weight:normal">>ВВП рівн, вир-во<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;font-weight:normal">¯, З=ВІз+ВІн, СуВ+ВІ=ВВП, З=ВІз,СуВ=ВВП, ВВПф= ВВП рівн
еще рефераты
Еще работы по экономической теории, политэкономике, макроэкономике