Реферат: Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">                              Індексгрупи                                   26897-МБС-1

                              П.І.Б.студента                      Даниловський Вадим Леонідович

                              Домашняадреса                    284019,м.Івано-Франківськ, вул. Довга, б.47, кв.75

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">                              Назва організації,посада     ТзОВ“Інтерком” ЛТД,                                                                

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">                                                                            менеджер відділу реалізації

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

Контрольна робота

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">з спеціальності “Банківська і страхова справа”

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">з предмету “Фінансове право”

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Тема

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">      <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ,

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">ЇЇ ПРАВОВІ АСПЕКТИ

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">ПЛАН.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Вступ…………………………………………………………………….С.3.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">1.Сутністьфінансової діяльності держави…………………………….С.4.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">2.Принципита методи фінансової діяльності держави
в Україні……..…………………………………………………………… С.6.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">3.Правовіаспекти фінансової діяльності держави в Україні………… С.8.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Висновки…………………………………………………………………С.10.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Списоквикористаної літератури……………………………………….С.11.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Times New Roman",«serif»">ВСТУП.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.7pt;mso-ansi-language:UK">                 Фінансова діяльність держави –одна з найважливіших сфер її діяльності, передбачених законодавством України.Ця діяльність виявляється у збиранні, розподілі та використанні потрібнихдержаві грошових коштів. Отже, фінансова діяльність держави спричиненанеобхідністю держави здійснювати розподіл та перерозподіл національного доходу.

<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.7pt;mso-ansi-language:UK">                   При висвітленні теми даноїконтрольної роботи ставиться мета визначити, в чому полягає сутність фінансовоїдіяльності держави в Україні, яких принципів дотримується держава при їїздійсненні, які методи вона при цьому застосовує. В роботі аналізуються ряднорм Конституції України та інших законодавчих актів, присвячених правовимаспектам  фінансової діяльності держави.

<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.7pt;mso-ansi-language:UK">                  Джерелами принаписанні даної роботи є Конституція та закони України, матеріали підручниківта посібників.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

1.СУТНІСТЬ  ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІДЕРЖАВИ.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.5pt; mso-ansi-language:UK">        Термін  “фінанси” походить від франц.

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.5pt; mso-ansi-language:EN-US">finance – <span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">“обов<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.5pt; mso-ansi-language:EN-US">`<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">язкова сплата грошей”, що, у своючергу походить від лат.<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US"> finare – <span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">“закінчити, врегулювати суперечку ( грошову )”.

<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">        У сучасному розумінні фінансаминазивають систему економічних відносин, за допомогою яких створюються ірозподіляються державні кошти.

<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">        Як зазначає А.Г.Зюнькін, “фінансовадіяльність держави зумовлена об

<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">`<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">єктивною необхідністю розподілу та перерозподілу національного доходу, атакож задоволення як індивідуальних потреб громадян, так і потреб суспільства вцілому.” <span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">[3<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">; 4<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">]<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">                      

<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">        На практиці фінансова діяльністьдержави уявляє собою процес збирання, розподілу (перерозподілу) та використаннякоштів, що забезпечуют

<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">ь виконання державою  функцій. Нею займаються уповноважені державні органи, що здійснюють пряме плановезбирання і розподіл коштів.

<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">        Всі фінансові ресурси в державіподіляються на централізовані та децентралізовані фонди грошових коштів.Централізовані фонди надходять у розпорядження держави як суб

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.5pt; mso-ansi-language:EN-US">’<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">єкта влади, тоді як децентралізованіутворюються в усіх галузях народного господарства.     

<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">       До державних фінансів Україниналежать зведений державний бюджет України, фінанси державного сектораекономіки, централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення,державний кредит, резервні та страхові фонди.

<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">        До поняття “фінанси” близьке за своїмзначенням поняття “гроші”. Проте, між цими поняттями існує й принциповавідмінність: якщо гроші – це загальний еквівалент, за допомогою якоговимірюються затрати праці виробників, то фінанси є економічним інструментомрозподілу й перерозподілу національного доходу, знаряддям контролю за фондамигрошових ресурсів.  Крім державних, у суспільстві є й приватніфінанси. Якщо стан і розвиток державних фінансів визначаються рішеннями державиі діями публічної влади, то приватні фінанси залежать виключно від законівринкової економіки. Здіснюючи финансову діяльність, держава може в примусовомупорядку забезпечити власні доходи, приватні ж особи зробити цього не можуть.Державні фінанси по

<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">в`<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">язані з грошовою системою держави, яка не залежить від волі приватноговласника. Нарешті, ще одна відмінність між державними та приватними фінансамиполягає в тому, що перші є засобом досягнення загального інтересу громадяндержави, тоді як другі зорієнтовані переважно на на отримання прибутку тих чиінших фізичних чи юридичних осіб.            

<span Times New Roman",«serif»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">            Таким чином, фінансову діяльністьдержави можна розглядати як особливу галузь управління, спеціальним завданнямякої є мобілізація коштів для всіх інших сфер її діяльності. На сучасномуетапі, коли Україна здійснює перехід до ринкової економіки, значення фінансовоїдіяльності держави дедалі зростає, причому держава частіше вдається доекономічних важелів фінансової діяльності на противагу тоталітарній економіці,за якої держава у своїй фінансовій діяльності віддавала перевагукомандно-адміністративним важелям.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                                                                  

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

2.  ПРИНЦИПИ та МЕТОДИ ФІНАНСОВОЇДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                        У своїй фінансовій діяльності держава керується рядом принципів. Одним зних є публічний характер фінансової діяльності, що означає її відкритість.Найважливіші акти цієї діяльності держави доводяться до відому громадськостізавдяки засобам масової інформації.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                        Іншим принципом фінансовоі діяльності є розподіл функцій між представницькимита виконавчими органами влади. Чіткому розмежуванню повноважень різних органіввлади щодо фінансової діяльності присвячено цілий ряд статей КонституціїУкраіни, інших законодавчих актів.Докладніше функції тих чи інших органіврозглядаються у третій частині даної роботи.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                        З цим принципом тісно пов

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">`<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">язанонаступний – пріоритет представницьких органів влади перед виконавчими увирішенні державних проблем, пов<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">`<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">язаних зфінансами.                              

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                       Ще одним принципом є пріоритетність публічних видатків щодо прибутківказни.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                       Важливим принципом фінансової діяльності держави є фінансування їїбезпеки, що здійснюється за рахунок централізованих державних фондів.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                       Одним з принципів фінансової діяльності виступає єдність фінансовоїдіяльності та грошової системи держави, адже державні кошти створюються йрозподіляються у грошовій формі, закріпленій національним законодавством.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                       В якості одного з принципів фінансової діяльності розглядають їїміжгалузевий характер. Ця діяльність охоплює виробничу й невиробничу сфериекономіки, утримання соціальної сфери тощо.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                       Принципом фінансової діяльності держави є також її самостійність, тобтодержава займається цією діяльністю відокремлено від інших сфер діяльності,маючи для цього фінансову систему з її фондами та інститутами.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                       Ще одним важливим принципом фінансової діяльності держави є її соціальнаспрямованість. Даний принцип має на увазі орієнтованість держави у своїйфінансовій діяльності на здійснення широкої та ефективної соціальної політики,яка має практично втілюватися в реальності прав людини і громадянина, віснуванні доступних та ефективних систем освіти, охорони здоров

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">`<span Times New Roman",«serif»">я<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">,соціального забезпечення, у підтримці малозабезпечених прошарків населеннятощо.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                       Принцип плановості фінансової діяльності держави передбачає, що кожнасфера цієї діяльності обов

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">`<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">язково планується державним бюджетом, зведеним балансом доходів і видатків (вміністерствах), балансом доходів і видатків (на підприємствах), кошторисомдоходів і видатків (в установах і організаціях), кредитним планом і касовимпланом (в банках).    

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                       Нарешті ще одним принципом фінансової діяльності є принцип гласності,тісно пов

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">`<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">язаний з першим із вищезгаданих принципів – принципом їїпублічного характеру. Фінансова діяльність держави перебуває під контролемсуспільства, зокрема, завдяки обраному виборцями депутатському корпусу.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                 Завизначенням А.Г.Зюнькіна, “методи фінансової діяльності – засоби, прийоми, задопомогою яких уповноважений державою орган від її імені мобілізує,розпоряджається і використовує фонди грошових ресурсів.”

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">[3<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">,7<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">]<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">.Всі методи фінансової діяльності держави поділяються на дві категорії: методиформування фондів грошових ресурсів та методи розподілу цих фондів.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                Методи формування фондів грошових ресурсів, у свою чергу, поділяються наобов

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">`<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">язкові та добровільні.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                 Дообов

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">`язкових методів належать податки, збори (митні,дорожні та ін.), штрафи, плата за використання природних ресурсів, страхування(страхування майна, особисте страхування, страхування відповідальності тощо),платежі в централізовані спеціальні фонди грошових ресурсів (пенсійний фонд,фонд соціального страхування, Чорнобильський фонд і т.і.).За допомогою цихметодів держава примусово залучає грошові кошти до своїх фондів.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">                 Крім обов`

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">язкових існують добровільні методи мобілізації грошовихресурсів. До них належать грошово-речові лотереї, позики різних видів,добровільні внески громадян, акції та ін.Застосовуючи ці методи, державазалучає у своє розпорядження тимчасово вільні кошти населення і підприємств.

                  Другою категорієюметодів фінансової діяльності є методи розподілу фондів грошових ресурсів.Одним з основних серед них є метод бюджетного

фінансування, тобто безповоротного безвідплатного цільового відпускукоштів на певні потреби. Іншим методом є метод банківського кредитування, тобтоповоротний відплатний цільовий терміновий відпуск коштів державним банкомкредиторові під заставу.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                  До методів розподілу фондів грошових ресурсів належать також виплатипенсій, страхових відшкодувань і різних допомог.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">     <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK"><span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

3. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

                  Фінансовадіяльність держави регламентована системою фінансово-правових актів, серед якихвиділяють акти органів законодавчої влади (закони) та акти органів виконавчоївлади  (підзаконні акти).Існують різніформи фінансово-правових актів: Конституція України, закони України, указиПрезидента України, декрети Кабінету Міністрів України, накази, інструкції чиположення Міністерства фінансів України або Державної податкової адміністрації,методичні вказівки, листи, телеграми Національного банку України та ін.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                  Конституція України приділяє велику увагу фінансовій діяльності держави.Так, п.4 ст.85 Конституції передбачає, що “до повноважень Верховної Ради Україниналежить…затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього;контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звітупро його виконання…”

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">[1<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">,405<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">]<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">. Виходячи з необхідності забезпечення економічноїбезпеки держави, ст.92 Конституції закріплює, що “виключно законами <span Times New Roman",«serif»">Укра<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">ї<span Times New Roman",«serif»">ни встановлюються…Державнийбюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, податки ізбори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного таінвестиційного ринків; а також статус іноземних валют на території України;порядок утворення і погашення державного внутрішнього боргу; порядок випуску таобігу державних цінних паперів, їх види і типи…<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">’’[<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">1;410<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">]<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                   Ст. 95 Конституції наголошує, що “бюджетна система України будується назасадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства міжгромадянами і територіальними громадами.”

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">[1<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">;411<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">]<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">. Ст. 96 Конституції закріплює за Верховною Радою Українизатвердження бюджета на певний термін. Участь Кабінету Міністрів України, Рахункової палати, Національногобанку України у здійсненні фінансової діяльності передбачено статтями 97, 98 та100 Конституції. Ст. 99 Конституції визначає національну грошову одиницюУкраїни – гривню. Ст. 116 встановлює, що “Кабінет Міністрів України …забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податковоїполітики…”<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US"> [<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1; 418<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">]<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                   Ст. 138 Конституції України відносить до відання Автономної РеспублікиКрим розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим.Ст. 143 передбачає, зокрема, що “територіальні громади села, селища, містабезпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування …затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних  одиниць і контролюють їх виконання;встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону…”

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">[1<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">,430<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">]<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">.       

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                    Крім Конституції України правовим аспектам фінансової діяльності державиприділяється увага в інших законодавчих актах, зокрема в Законі України “Про банки і банківську діяльність”.Розділ  ІІ цього Закону присвяченодіяльності такого важливого суб

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">`<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">єкта фінансової діяльності держави як Національний банкУкраїни. У відповідності до ст.8 Закону “Національний банк є центральним банкомУкраїни, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузігрошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківськірозрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курсгрошової одиниці відносно валют інших країн. Йому належить монопольне право навипуск грошей в обіг, а також випуск національних грошових знаків за рішенням

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Верховної Ради України.” [2;203

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">]<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                    Правове регулювання фінансової діяльності держави здійснюється такожзаконами України “Про систему оподаткування”, “Про контрольно-ревізійну службув Україні”, “Про Державну податкову службу в Україні”, “Про бюджетну системуУкраїни”, “Про страхування”,  “ПроРахункову палату Верховної Ради України” та ін.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">                      Ще одним законодавчим актом, щорегулює фінансову діяльність держави, а саме таку її форму як випуск ціннихпаперів, є Закон України “Про цінні папери і фондову біржу”. Даний законпередбачає можливість випуску облігацій внутрішніх республіканських і місцевихпозик. “Рішення про випуск облігацій внутрішніх республіканських і місцевихпозик приймається відповідно Кабінетом Міністрів України і місцевими радаминародних депутатів. Кошти, одержані від реалізації внутрішніх республіканськихабо місцевих позик, спрямовуються відповідно в республіканський і місцевібюджети, в позабюджетні фонди місцевих рад народних депутатів.”

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">[<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">4;86-87<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">]<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">ВИСНОВКИ.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">                

                       Фінансовоюдіяльністю називають процес  збирання,розподілу (перерозподілу) та використання коштів, що забезпечують виконаннядержавою її функцій. Фінансовою діяльністю займаються уповноваженгі державніоргани,  здійснюючи пряме плановезбирання і розподіл грошових коштів.

У своїй фінансовій діяльності Українська державадотримується наступних принципів :

·<span Times New Roman"">       

публічний характер;

·<span Times New Roman"">       

розподіл функцій міжпредставницькими та виконавчими органами влади;

·<span Times New Roman"">       

пріоритет представницьких органіввлади перед виконавчими;

·<span Times New Roman"">       

пріоритетність публічних видатківщодо прибутків казни;

·<span Times New Roman"">       

фінансування безпеки держави;

·<span Times New Roman"">       

єдність фінансової діяльності тагрошової системи держави;

·<span Times New Roman"">       

міжгалузевий характер;

·<span Times New Roman"">       

самостійність;

·<span Times New Roman"">       

соціальна спрямованість;

·<span Times New Roman"">       

плановість;

·<span Times New Roman"">       

гласність.

                       Державаздійснює свою фінансову діяльність за допомогою обов`язкових (податки, збори,штрафи, плата за використання природних ресурсів, страхування, платежі вцентралізовані спеціальні фонди та ін.) та добровільних (лотереї, позики,добровільні внески, акції та ін.) методів формування фондів грошових ресурсів,а також за допомогою методів розподілу цих фондів, до яких належать фінансування, кредитування, випати пенсій,страхових відшкодувань і різних допомог.

                       Правовіаспекти фінансової діяльності держави знайшли відбиток у деяких статтяхКонституції України, у законах Украіни “Про банки та банківську діяльність”,“Про цінні папери та фондову біржу”, “Про систему оподаткування”, “Про державнуподаткову службу в Україні”,  “Прооподаткування прибутку підприємств” та деяких інших.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">СПИСОКВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">1.<span Times New Roman"">    

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Конституція України // Історія української Конституції /Упоряд. А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко. – К.: Право, 1997. –С.383-435.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">2.<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Закон України “Про банки і банківську діяльність” //Калина А.В.,
Кощеєв А.А. Работа современного коммерческого банка: Учеб.-метод. пособие. –К.: МАУП, 1997. – 224 с.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">3.<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. –К.:
МАУП, 1999. – 112 с. 

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">4.<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Іванов В.М. Гроші та кредит: Курс лекцій. — К.: МАУП,1999. – 230 с.
еще рефераты
Еще работы по финансовому праву