Реферат: Прибуток фірми його утворення та розподіл Норма прибутку

Прибуток фірми, його утворення та розподіл. Норма прибутку.

Прибуток – це реалізована вартість додаткового продукту. Прибуток є перетвореною вартістю чистого доходу.

Чистий дохід – це дохід, який одержує підприємство після реалізації продукції за мінусом усіх витрат. Для будь-якого підприємства прибуток є кінцевою метою виробництва. У грошовому виразі прибуток розглядають як різницю між ринковою ціною і с/в продукції.

Прибуток виконує 3 функції:

1) Сприяє розвитку в-ва, тому що частина прибутку переважно вкладається для розширення виробництва, для оновлення виробничих фондів, для підвищення кваліфікації працівників, для їх преміювання.

2) Стимулює виробництво, тому що прибуток спонукає виробників виробничих рішень. Пошуку ринків збуту своєї продукції;

3) Виступає орієнтиром у розподілі ресурсів. Тобто показує, у яку галузь вкладати гроші, а яку скорочувати як неконкурентоспроможну.

Для характеристики прибутку використовують показник норми прибутку, він показує, скільки прибутку приносить кожна вкладена грошова одиниця і відповідно в ті галузі, де є високою норма прибутку, доцільно вкладати додатковий капітал.

Норма прибутку розраховується за формулою:

Р/ =x100%

P чистий прибуток

Ka авансовий капітал

Монополія: сутність та причини виникнення.

Монополія — це окремі крупні підприємства, об’єднання підприємств, господарські товариства, які виробляють значну кількість продукції певного виду і займають монопольне становище на ринку тобто:

1) посідають провідне становище на ринку;

2) впливають на процес ціноутворення;

3) отримують більш високі прибутки.

Є 3 види монополій:

1) природна монополія — виникає внаслідок причин. Існує коли попит на певний товар чи послуги найкраще задовільняється однією або кількома фірмами.

2) адміністративна — виникає внаслідок дії державних органів.

3) економічна — виникає на основі закономірного, господарського розвитку, коли підприємці зуміли завоювати монополістичне становище на ринку.

Причини виникнення монополій.

1) через процес концентрації виробництва, коли підприємства замість введення між собою всеможлива конкурентна боротьба укладають між собою угоди, тобто об’єднують і капітал.

2) на основі централізації виробництва і капіталу.

Централізація виробництва — це збільшення масштабів виробництва продукції в результаті об’єднань кількох підприємств в одне із загальним управлінням.

Централізація капіталу — це збільшення розмірів капіталу внаслідок об’єднання раніше самостійних капіталів.

3) внаслідок дій держави, спеціальних або навмисних її кроків.

4) поява акціонерної капіталістичної власності, коли індивідуальна приватна власність перетворюється на гальм розвитку продуктивних сил. Воно виникає в результаті злиття об’єднання декількох капіталістів.

5) кризові явища в економіці.

Прибуток фірми, його утворення та розподіл. Норма прибутку.

Прибуток – це реалізована вартість додаткового продукту. Прибуток є перетвореною вартістю чистого доходу.

Чистий дохід – це дохід, який одержує підприємство після реалізації продукції за мінусом усіх витрат. Для будь-якого підприємства прибуток є кінцевою метою виробництва. У грошовому виразі прибуток розглядають як різницю між ринковою ціною і с/в продукції.

Прибуток виконує 3 функції:

4) Сприяє розвитку в-ва, тому що частина прибутку переважно вкладається для розширення виробництва, для оновлення виробничих фондів, для підвищення кваліфікації працівників, для їх преміювання.

5) Стимулює виробництво, тому що прибуток спонукає виробників виробничих рішень. Пошуку ринків збуту своєї продукції;

6) Виступає орієнтиром у розподілі ресурсів. Тобто показує, у яку галузь вкладати гроші, а яку скорочувати як неконкурентоспроможну.

Для характеристики прибутку використовують показник норми прибутку, він показує, скільки прибутку приносить кожна вкладена грошова одиниця і відповідно в ті галузі, де є високою норма прибутку, доцільно вкладати додатковий капітал.

Норма прибутку розраховується за формулою:

Р/ =x100%

P чистий прибуток

Ka авансовий капітал

Монополія: сутність та причини виникнення.

Монополія — це окремі крупні підприємства, об’єднання підприємств, господарські товариства, які виробляють значну кількість продукції певного виду і займають монопольне становище на ринку тобто:

1) посідають провідне становище на ринку;

2) впливають на процес ціноутворення;

3) отримують більш високі прибутки.

Є 3 види монополій:

1) природна монополія — виникає внаслідок причин. Існує коли попит на певний товар чи послуги найкраще задовільняється однією або кількома фірмами.

2) адміністративна — виникає внаслідок дії державних органів.

3) економічна — виникає на основі закономірного, господарського розвитку, коли підприємці зуміли завоювати монополістичне становище на ринку.

Причини виникнення монополій.

1) через процес концентрації виробництва, коли підприємства замість введення між собою всеможлива конкурентна боротьба укладають між собою угоди, тобто об’єднують і капітал.

2) на основі централізації виробництва і капіталу.

Централізація виробництва — це збільшення масштабів виробництва продукції в результаті об’єднань кількох підприємств в одне із загальним управлінням.

Централізація капіталу — це збільшення розмірів капіталу внаслідок об’єднання раніше самостійних капіталів.

3) внаслідок дій держави, спеціальних або навмисних її кроків.

4) поява акціонерної капіталістичної власності, коли індивідуальна приватна власність перетворюється на гальм розвитку продуктивних сил. Воно виникає в результаті злиття об’єднання декількох капіталістів.

5) кризові явища в економіці.

Прибуток фірми, його утворення та розподіл. Норма прибутку.

Прибуток – це реалізована вартість додаткового продукту. Прибуток є перетвореною вартістю чистого доходу.

Чистий дохід – це дохід, який одержує підприємство після реалізації продукції за мінусом усіх витрат. Для будь-якого підприємства прибуток є кінцевою метою виробництва. У грошовому виразі прибуток розглядають як різницю між ринковою ціною і с/в продукції.

Прибуток виконує 3 функції:

7) Сприяє розвитку в-ва, тому що частина прибутку переважно вкладається для розширення виробництва, для оновлення виробничих фондів, для підвищення кваліфікації працівників, для їх преміювання.

8) Стимулює виробництво, тому що прибуток спонукає виробників виробничих рішень. Пошуку ринків збуту своєї продукції;

9) Виступає орієнтиром у розподілі ресурсів. Тобто показує, у яку галузь вкладати гроші, а яку скорочувати як неконкурентоспроможну.

Для характеристики прибутку використовують показник норми прибутку, він показує, скільки прибутку приносить кожна вкладена грошова одиниця і відповідно в ті галузі, де є високою норма прибутку, доцільно вкладати додатковий капітал.

Норма прибутку розраховується за формулою:

Р/ =x100%

P чистий прибуток

Ka авансовий капітал

Монополія: сутність та причини виникнення.

Монополія — це окремі крупні підприємства, об’єднання підприємств, господарські товариства, які виробляють значну кількість продукції певного виду і займають монопольне становище на ринку тобто:

1) посідають провідне становище на ринку;

2) впливають на процес ціноутворення;

3) отримують більш високі прибутки.

Є 3 види монополій:

1) природна монополія — виникає внаслідок причин. Існує коли попит на певний товар чи послуги найкраще задовільняється однією або кількома фірмами.

2) адміністративна — виникає внаслідок дії державних органів.

3) економічна — виникає на основі закономірного, господарського розвитку, коли підприємці зуміли завоювати монополістичне становище на ринку.

Причини виникнення монополій.

1) через процес концентрації виробництва, коли підприємства замість введення між собою всеможлива конкурентна боротьба укладають між собою угоди, тобто об’єднують і капітал.

2) на основі централізації виробництва і капіталу.

Централізація виробництва — це збільшення масштабів виробництва продукції в результаті об’єднань кількох підприємств в одне із загальним управлінням.

Централізація капіталу — це збільшення розмірів капіталу внаслідок об’єднання раніше самостійних капіталів.

3) внаслідок дій держави, спеціальних або навмисних її кроків.

4) поява акціонерної капіталістичної власності, коли індивідуальна приватна власність перетворюється на гальм розвитку продуктивних сил. Воно виникає в результаті злиття об’єднання декількох капіталістів.

5) кризові явища в економіці.

еще рефераты
Еще работы по финансам