Реферат: Розрахунок обсягу міжбюджетного трансферту бюджету міста N

Задача

Розрахувати трансферт бюджету міста N (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіцієнт Рвизначається за цифрами номера залікової книжки

Р=lm,n

де l,m,nвідповідно остання, передостання та третя цифри.

Таблиця 1 – Вихідні дані для розв‘язання задачі

Показник

Значення

Прогнозний обсяг доходів з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами (тис.грн)

32826677

Чисельність наявного населення міста N(тис. чол.) за станом на:

01.01.2005


322,4

01.01.2006

296,5

01.01.2007

373,6

Чисельність наявного населення України (тис. чол.) за станом на:


01.01.2005

47398,9

01.01.2006

46958,7

01.01.2007

46667,6

Фактичні надходження доходів (з урахуванням пільг, що надавалися місцевими органами влади), що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до бюджету міста N (тис. грн)2005

76 788,3

2006

92 485,6

2007

132 750,7

Фактичні надходження доходів (з урахуванням пільг, що надавались місцевими органами влади), що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до усіх місцевих бюджетів (тис. грн)2005

12381139,9

2006

15260 776,0

2007

21406 865,7

Розрахункові показники доходів, що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до бюджету міста N (тис. грн)2005

77734,5

2006

92 345,8

2007

133934,7

Обсяг коштів, що передаються з бюджету міста Nдо державного бюджету в2007році (тис.грн)

3280,0

Розрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на 2008рік — тис. грн

1226 374,2


Показник

Значення

Чисельність наявного населення усіх міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на 1 січня 2007року — тис. чол.

20 737,1


Загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів на 2008 рік — тис. грн

14 720 989,1


Загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я на 2008 рік згідно з вимогами Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»тис. грн


18445,3


Чисельність наявного населення, що проживає в містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я, які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету) — тис. чол.


309,2Загальна чисельність наявного населення, що проживає в містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах і частково обслуговується закладами загальнодержавного значення, підпорядкованими МОЗ, Мінтрансу, Мінпаливенерго, Державному лікувально-оздоровчому управлінню та Національній академії наук — тис. чол.

1204


Чисельність наявного населення, що проживає в місті N і частково обслуговується закладами загальнодержавного значення, підпорядкованими МОЗ, Мінтрансу, Мінпаливенерго, Державному лікувально-оздоровчому управлінню та Національній академії наук — тис. чол.

--PAGE_BREAK--

131,3


Фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6 років у місті N дошкільними закладами

0,7

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку — тис. грн

1,31544


Кількість дітей віком від 0 до 6 років міста N станом на 1 січня 2007 року – чол.

16953

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня — грн

0,95311

Кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міста N – чол.

53663

Кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл міста N – чол.

893

Кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку – чол.

142


Кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, без кількості вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв), з посиленою військово-фізичною підготовкою – чол.

55


Кількість учнів (включаючи студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту – чол.

800

Продовження таблиці 1

Показник

Значення

Кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – чол.

149

Кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання – чол.

25

Кількість одиноких непрацездатних громадян України, які потребують соціальної допомоги вдома, за станом на 01.01.2007 — тис. чол.

1095,66


Прогнозний обсяг видатків на утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги вдома по усіх місцевих бюджетах — тис. грн

758 413,4


Кількість одиноких непрацездатних громадян міста N, які потребують соціальної допомоги вдома, за станом на 01.01.2007 — тис. чол.

8,049


Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культуру і мистецтво міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення або району у розрахунку на одного жителя — грн

8,06

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів у розрахунку на душу наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці — грн

5,49

1. Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду місцевого бюджету, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів

Обсяг доходів (кошика доходів) бюджету міста обласного значення формується з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України.

Розрахунок обсягу таких доходів проводиться шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що визначається на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків, зборів до бюджету за три останні бюджетні періоди (базовий період), що передують рокові, в якому формуються показники бюджету на планований бюджетний період. При цьому враховуються втрати закріплених доходів у базовому періоді в наслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями місцевої ради.

Розрахунок прогнозованого обсягу доходів, закріплених за місцевим бюджетом />, проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, за такою формулою

/>(4,1)

/>тис. грн.

де />(4,2)

/>

/>— попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (розрахованого за методом екстраполяції);

/>— індекс адміністративно-територіальної одиниці, розрахований за методом екстраполяції;

/>, />, />, — індекс відносної податкоспроможності i-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового періоду, розрахованого за формулою

/>(4,3)

/>/>/>

де />— прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами на планований бюджетний період;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>, />, />,/>, />, /> — обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

/>, />, />, />, />, /> — сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за відповідні роки базового періоду;

/>, />, />,/>, />, />— чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим).

2 Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховується для визначення показників міжбюджетних трансфертів

Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів визначаються окремо для кожної галузі, виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків.

Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету міста обласного значення визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувального коефіцієнта до них з розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей), на дитину або учня — освіта, отримувача соціальних послуг — соціальний захист та соціальне забезпечення.

Розрахунковий показник обсягу видатків місцевого бюджету обчислюється відповідно до розмежування видів видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами, визначеного у главі 14 Бюджетного кодексу України.

Розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету (V(i)), що враховується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, складає суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету:

/>, (4,4)

/>

де />— розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління;

/>— розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я;

/>— розрахунковий обсяг видатків на освіту;

/>— розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення;

/>— розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво;

/>— розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт;

/>— розрахунковий обсяг видатків на інші заходи;

/>— розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів;

2.1 Розрахунок показника обсягу видатків на утримання органів управління

Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету міста обласного значення на утримання органів управління (V(ymi)) визначається за такою формулою

/>, (4,5)

де />— фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління, в тому числі фінансових органів, з бюджетів міст обласного значення, який визначається за такою формулою

/>, (4.6)

/>грн.

/>грн.

де/>— розрахунковий показник обсягу видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на плановий бюджетний період;

/>— додатковий обсяг видатків бюджету міста обласного значення згідно з вимогами Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»;

/>— частка видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткового коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів. На 2008 рік />дорівнює 0,38787;

/>— коригувальний коефіцієнт для бюджетів міст обласного значення, що має 16 значень залежно від чисельності населення міста;

/>— чисельність наявного населення міста обласного значення станом на 1 січня 2007 р.;

/>— коригувальний коефіцієнт для бюджетів міст обласного значення з чисельністю населення до 28 тис. осіб, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 614 «Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 1798) належать до III групи міст за оплатою праці. Розмір зазначеного коефіцієнта визначається індивідуально для кожного такого міста з чотирма знаками після коми як частка від співвідношення мінімальної чисельності населення, визначеної для міст, які належать до III групи за оплатою праці (28 тис. осіб), до чисельності наявного населення відповідного міста станом на 1 січня 2007 року. Для решти міст розмір />дорівнює 1.

2.2 Розрахунок показника обсягу видатків на охорону здоров'я

Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я визначається залежно від чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці та співвідношень між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетами районів, з урахуванням коригувальних коефіцієнтів та специфічних видатків.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я бюджету міста обласного значення />визначається за такою формулою

/>; (4,7)

/>; (4,8)

/>;

/>.

де />— фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я для бюджету обласного значення;

/>— загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів на планований бюджетний період;

/>— загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», визначений за окремим розрахунком;

/>— показник обсягу видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», визначений за окремим розрахунком;

/>— показник обсягу видатків місцевих бюджетів, що передається до відповідних місцевих бюджетів (переадресування витрат), у зв'язку з відсутністю (недостатністю) мережі бюджетних установ на підставі спільних рішень і угод органів місцевого самоврядування міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів, що подаються Мінфіну до 1 серпня року, що передує планованому бюджетному періодові.

/>— частка видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на охорону здоров'я бюджетів цих міст і районів у загальній сумі витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України K(zm(r)1) дорівнює 0,646;

/>— коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя (місто обласного значення — 1,065), визначений за середнім співвідношенням рівнів видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України;

/>— коефіцієнт коригування частки видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків цих бюджетів. K(zm(r)4) дорівнює 1,027;

/>— коефіцієнт коригування чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету />дорівнює 0,5;

/>— чисельність наявного населення, що проживає у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету);

/>— загальна чисельність наявного населення, що проживає у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах і частково обслуговується закладами охорони здоров'я загальнодержавного значення, що належать до сфери управління МОЗ, Мінтрансу, Державному управлінню справами та Національній академії наук;

/>— чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я, які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету) станом на 1 січня 2007 р.;

/>— загальний обсяг цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

2.3 Розрахунок показника обсягу видатків на освіту

Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту визначається залежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на освіту, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня та приведеного контингенту учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному періодові.

Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджету міста обласного значення, бюджету району визначається за такою формулою

/>

/>

де />— фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку;

/>— фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6 років у містах обласного значення дошкільними закладами (крім дітей у віці 0-6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських). На 2008 рік K(nm(r)) має індивідуальне значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

/>— кількість дітей у віці 0-6 років міста обласного значення (крім дітей у віці 0-6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) на 1 січня 2007 р. за статистичними даними;

/>— фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6 років у містах обласного значення дошкільними закладами, що розміщені в місцевостях, яким надано статус гірських. На 2008 рік коефіцієнт />визначений для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

/>— кількість дітей у віці 0-6 років у містах обласного значення, яким надано статус гірських, станом на 1 січня 2007 р. за статистичними даними;

/>— фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня;

/>— кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розміщені у містах обласного значення, крім учнів шкіл, що розміщені у населених пунктах, яким надано статус гірських;

/>— коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розміщені у містах обласного значення, крім учнів шкіл, що розміщені у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік K(m) дорівнює 0,841;

/>— кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у населених пунктах міст обласного значення, яким надано статус гірських;

/>— коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у населених пунктах міст обласного підпорядкування, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік K(gm) дорівнює 0,968;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>— кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку;

/>— коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік K(j) дорівнює 2,5;

/>— кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці;

/>— коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік/>дорівнює 0,43;

/>— кількість учнів, крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою;

/>— коефіцієнт приведення кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік K(f) дорівнює 6,5;

/>— кількість учнів (включаючи студентів), крім учнів (студентів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту;

/>— коефіцієнт приведення кількості учнів (включаючи студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік />дорівнює 8,4;

/>— кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розміщені у населених пунктах, яким надано статус гірських;

/>— коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розміщені у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік />дорівнює 5,7;

/>— кількість учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розміщені у населених пунктах, яким надано статус гірських;

/>— коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розміщені у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік />дорівнює 1,1;

/>— кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, крім вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів та вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

/>— коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік K(t) дорівнює 5;

/>— кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання;

/>— кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

/>— коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2008 рік /> дорівнює 12,02;

/>— додаткові асигнування на 2008 рік на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2008 році виповнюється 18 років, що визначаються за індивідуальним розрахунком.

/>— додаткові асигнування на 2008 рік на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком;

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2008 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що враховуються під час визначення обсягу між бюджетних трансфертів.

2.4 Розрахунок показника обсягу видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення

Обсяг видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, виходячи з обсягів ресурсів бюджету на цю мету, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту отримувачів соціальних послуг, визначається за такою формулою

/>(4,10)

/>,

де /> — розрахунковий показник обсягу видатків на утримання будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та навчання і трудове влаштування інвалідів;

/>— розрахунковий показник обсягу видатків на утримання притулків для дітей;

/>— розрахунковий показник обсягу видатків на утримання територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома;

/>— розрахунковий показник обсягу видатків на виконання програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей;

/>— розрахунковий показник обсягу видатків на оброблення інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та субсидій;

/>— розрахунковий показник обсягу видатків на допомогу по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;

/>— розрахунковий показник обсягу видатків на виплату реабілітованим громадянам;

/>— розрахунковий показник обсягу видатків на виконання інших державних програм соціального захисту населення;

/>— розрахунковий показник обсягу видатків на поховання учасників бойових дій;

/>— розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для всіх місцевих бюджетів;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>— розрахунковий показник обсягу видатків для здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів.

2.5 Розрахунок показника обсягу видатків на культуру і мистецтво

Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і мистецтво />визначається виходячи з чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя, що визначається як середній розмір загальних видатків відповідних місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує плановому, на одного жителя, і коригується на прогнозний обсяг ресурсів бюджету, що спрямовуються на зазначену мету (цілі) у планованому бюджетному періоді. При цьому обсяг видатків місцевих бюджетів на культуру і мистецтво не може бути меншим, ніж обсяг у році, що передує плановому, скоригований на індекс споживчих цін в середньому до попереднього року, врахований в Основних прогнозних показниках економічного і соціального розвитку України за даними Мінекономіки.

/>/>(4,11)

2.6 Розрахунок показника обсягу видатків на фізичну культуру і спорт

Розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну культуру і спорт /> визначається з урахуванням чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та питомої ваги зазначених видатків бюджетів міст обласного значення, районів (55 відсотків) у загальній сумі видатків на фізичну культуру і спорт бюджетів адміністративно-територіальних одиниць за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 2003 рік, а також кількості спортсменів постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності відповідно до плану комплектування та спискового складу, затвердженого Мінсім'ямолодьспортом на бюджетний період, що передує планованому.

/>(4,12)

2.7 Розрахунок показника обсягу видатків на інші заходи

Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів на інші заходи /> визначається за окремим розрахунком для бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів м. Києва і Севастополя з урахуванням особливостей формування цих бюджетів, визначених статтею 67 Бюджетного кодексу України, та необхідності забезпечення стабільності між бюджетних відносин.

2.8 Розрахунок показника обсягу нерозподіленого резерву коштів бюджету

Розрахунковий показник обсягу нерозподіленого резерву коштів бюджету адміністративно-територіальної одиниці />визначається за такою формулою

/>, (4,13)

/>

де />— коефіцієнт, що визначає обсяг нерозподіленого резерву коштів бюджету міста обласного значення і бюджету району. На 2008 рік для бюджету міста обласного значення — 0,01.

3. Розрахунок обсягу міжбюджетного трансферту бюджету міста N

Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що надається бюджету міста обласного значення, або коштів, що передаються з цього бюджету до державного бюджету, (Т(i)), визначається за загальним фондом місцевого бюджету як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (V(i)) та розрахунковим обсягом доходів (кошика доходів), закріплених за відповідним місцевим бюджетом />, розрахованим із застосуванням коефіцієнта вирівнювання /> за такою формулою

/>(4,14)

/>

Для місцевих бюджетів, що передають кошти до державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання />, який має окреме значення в межах від 0,6 до 1 залежно від середнього індексу виконання розрахункових показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів і-тої адміністративно-територіальної одиниці, і визначається за такою формулою:

/>, (4,15)

/>

де />, />, />— розрахункові показники доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів за відповідні роки базового періоду.

Сігма у даному випадку 1,31> 1,2, тобто значення показника альфа= 0,6.

/>тис. грн..

Тобто, обсяг коштів, що передаються з цього бюджету міста до державного бюджету становить 4547,136.

Висновок

Одним з основних напрямів роботи Фонду є турбота про тих людей, які в результаті отриманих ними на виробництві травм або професійних захворювань, стали інвалідами праці.

Станом на 1 жовтня 2008 року на обліку у Фонді перебувають 149 695 інвалідів праці, з яких 4654 – це інваліди І групи, 23829 – інваліди ІІ групи та 121 212 – інвалідиІІІ групи. Система загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань гарантує зазначеній категорії страхові виплати, які здійснює Фонд, та забезпечення широким спектром медико-соціальних послуг, а саме: санаторно-курортним лікуванням, забезпеченням технічними засобами реабілітації, автомобілями, додатковим харчуванням, протезуванням, лікарськими засобами, лікуванням у лікувально-профілактичних закладах, проведенням виплат на постійний сторонній, медичний та побутовий види догляду тощо.

Найбільша кількість інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві налічується у шахтарських регіонах, а саме: Донецькій — 51 694, Дніпропетровській – 18 443 та Луганській – 14 821 областях.

Із загальної кількості інвалідів 40 884 – це пенсіонери, яким виплачується пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Крім того, Фонд разом з відповідними службами охорони здоров'я за призначеннями лікарів забезпечує інвалідів повним обсягом медичної допомоги, а саме: утриманням в лікарнях, реабілітаційних та санаторно-курортних закладах, обслуговуванням вузькопрофільними лікарями та лікарями загальної практики, доглядом медичних сестер удома, в лікарні або лікувально-профілактичному закладі, а також забезпеченням інвалідів протезно-ортопедичними виробами, необхідними лікарськими засобами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування та ін.

Документом, що визначає види, форми та обсяг реабілітаційних заходів, оптимальні строки їх здійснення – є індивідуальна програма реабілітації інваліда, що розробляється МСЕК з урахуванням місцевих можливостей, соціально-економічних, географічних і національних особливостей.

Потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу на три роки, а інвалідам І групи – щорічно, безоплатно за медичним висновком Фонд надає путівку для санаторно-курортного лікування.

На засіданні правління Фонду було прийнято постанову «Про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування», що збільшила до 24 днів термін перебування у санаторно-курортних закладах потерпілих, які стали інвалідами. Зазначеною постановою змінено періодичність забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів ІІ та ІІІ груп, а саме: інваліди ІІ групи забезпечуватимуться безоплатною путівкою для санаторно-курортного лікування один раз на два роки; інваліди ІІІ групи – один раз на три роки. А у разі необхідності, періодичність санаторно-курортного лікування для інвалідів ІІ і ІІІ груп змінюватиметься відповідно до рекомендацій ЛКК ЛПЗ, затверджених МСЕК.

Крім того, документ передбачає забезпечення путівками без лікування осіб, які супроводжують інвалідів I групи, якщо інвалідам І групи за висновком МСЕК визначено потребу у такому супроводі.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Одним із видів медико-соціальних послуг є забезпечення інвалідів внаслідок трудового каліцтва спецавтотранспортом. Тільки у цьому році за кошти Фонду для інвалідів праці придбано 829 автомобілів «Славута» на загальну суму 25,3 млн. грн., а до кінця року планується закупити ще 360 автомобілів.

Розроблено «Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання», яке затверджене постановою правління Фонду від 25.03.2008 №23 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України. Зазначена постанова передбачає новий вдосконалений порядок забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання протезно-ортопедичною допомогою та засобами пересування (колясками), що суттєво покращить соціальний захист потерпілих.

З метою більш досконалого виконання статті 21 та 34 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» розроблено та затверджено постановою правління Фонду «Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками», що дозволить впорядкувати забезпечення потерпілих на виробництві вказаними послугами та виробами, посилити їх соціальний захист і здійснювати контроль за використанням коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Також розроблено проект постанови правління Фонду «Про затвердження Положення про лікування, медичну реабілітацію та забезпечення потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань лікарськими засобами та виробами медичного призначення», яким передбачено новий вдосконалений порядок забезпечення потерпілих лікарськими засобами та виробами медичного призначення, організації якісного, вчасного та цілеспрямованого лікування потерпілих за наслідками виробничої травми або професійного захворювання, медичної реабілітації, спрямованої на відновлення порушених чи втрачених функцій організму та відновлення оптимального фізичного та соціального рівня життєдіяльності потерпілих.

Перелік використаної літератури

Про основи соціального захищеності інвалідів в Україні: Закон України № 875 від 21 березня 1991 р./ www.rada.gov.ua

Фонд України соціального захисту інвалідів: лист від 16 квітня 2004 р. № 06ю-140/578-195/1 www.mediapro.com.ua.

Фонд соціального захисту інвалідів./www.fszi.kiev.ua

Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677с.

Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч.посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 487с.

Сазонець І.Л., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. Управління місцевими фінансами: Навч. посібник, 2006. – 264с.

Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 560с

Ссылки (links):
www.rada.gov.ua/www.mediapro.com.ua/
еще рефераты
Еще работы по финансам