Реферат: КМ

 САНЧИШИ КОНУНИ МАЛОС

Лавозимот:      манбаъи рушнои, поляроидхо,фотоэлемент,   главанометр.

Максади кор:   омухтани ходисаи поляризацияирушнои, ба тарзи тачрибави санчидани конуни малос.

                    

                    

Мукадимаи назаряви

Чи тавре ки маълум аст дар рушнои рушнои пурра поляризацияшуда лапишхои вектори шадидияти майдони электри Мавч В дар 1 хамвори ба самтипахш гардидани мавчи электромагнити амуд ба вукуъ меояд. Дар рушноии кисманполяризацияшуда амплитудаи лаппишхои В дар яке аз хамворихои ба самти мавч амудзиёдтару дар хамин гуна хамворихои дигар кам аст. Барои рушноии табии хосикардани рушноии поляризацияшудаи аз усулои гуногун истифода мебаранд, ки бочанде аз онхо шинос мешавем.

 

Тафсири дастгох

 

Асбоби зерин, ки дар он конуни Малос санчида мешавад, азкисмхои зайл иборат мебошад: манбаъи рушнои, поляризатор РР анализатор АА:поляризатор дар гирди махвари Об метавонад давр занад (расми 5).

Поляризатор гардиш дода, интенсивияти рушноии ба фотоэлементафтандаро дучор тагйирот мегардонем. Фотоэлемент бо галавнометр пайвастмебошад. Вобаста ба интенсивияти рушнои дар главнометр кувваи чараёни электри (i) тагйир меёбад.

/>


Тартибиичрои кор

 

1.  Поляризаторро давр занонда,дар галванометр майли зиёдтарини акрабаки онро мукаррар менамоем. Дар ин мавридкунчи байни мехвархои полярихатор (Р) ва анализатор (А)-ро ба сифати сифр (0)кабул мекунем. Нишондоди галванометрро ба кайд мегирем: I=i0

2.  Нишондодхои галванометрропас аз хар 10о – и гардиши поляризатор аз 0 то 360о кайд мекунем.

3.  Бузургихои ченкардаро дарчадвали гирд меоварем. Графики вобастагии фоточараён iтачба U ва Lназ = ioCosU-ро месозем.

 

ЧАДВАЛИ1.

 

Град Cos Cos IH=Cos Iтач

10

20

360

еще рефераты
Еще работы по физике