Реферат: Струмові захисти трансформатора від зовнішніх коротких замикань

Курсова робота на тему:

«С трумові захисти трансформатора від зовнішніх коротких замикань»


Зміст

Введення

Вихідні дані

Завдання

1 Газовий захист трансформатора

2 Диференціальний захист трансформатора

3 Максимальні струмові захисти трансформатора від зовнішніх коротких замикань

4 Максимальне спрямований захист

5 Максимальні струмові захисти від ненормальних режимів

6 Захист блокування віддільника

7 Перевірка трансформаторів струму на 10% погрішність

Список літератури


Введення

У даному курсовому проекті розраховані диференціальні захисти від к.з. в обмотках і на зовнішніх висновках трансформатора, максимальні струмові захисти (МТЗ) — від зовнішніх к.з., максимальне спрямований захист — для усунення підживлення к.з. на ЛЕП системи зовнішнього електропостачання з боку тягової або районної обмотки трансформатора, максимальні струмові захисти для захисту від ненормальних режимів, захист блокування віддільника. А також зроблена перевірка трансформаторів струму на 10% погрішність і зроблене графічне подання захистів трансформатора.

Відповідно до Правил пристрою електроустановок (ПУЕ) і провідними вказівками по релейному захисті, на трансформаторах установлюються захисти від внутрішніх ушкоджень, від зовнішніх коротких замикань (к.з.) і ненормальних режимів. У зв'язку із цим на понижувальних трансформаторах тягових підстанцій змінногоструму застосовуються наступні види захистів:

1) Газовий захист — від всіх видів ушкоджень усередині бака трансформатора, що супроводжуються виділенням газу із трансформаторного масла, а також зниженням рівня масла. Газовий захист, діє на сигнал і на відключення трансформатора з усіх боків.

2) Поздовжній диференціальний захист — від к.з. в обмотках і на зовнішніх висновках трансформатора.

3) Максимальні струмові захисти (МТЗ) — від зовнішніх к.з.

4) Максимальний струмовий спрямований захист (МТНЗ) — для усунення підживлення к.з. на ЛЕП системи зовнішнього електропостачання з боку тягової або районної обмотки трансформатора.

5) Максимальні струмові захисти — для захисту від ненормальних режимів.

6) Захист блокування віддільника. Захист забезпечує відключення віддільника в «без струмову паузу» і виконується в однофазномуодно релейному виконанні з використанням трансформатора струму, установлюваного в ланцюзі.

Для контролю температури верхніх шарівмасла трансформатора встановлюються термосигналізатори, які роблятьвключенняобдува трансформатора при досягненні температури масла +550С.

Для підключення реле МТЗ із боку 110 кВ і реле диференціального захисту використовуються окремі обмотки трансформаторів струму (ТА). Інші обмотки ТА використовуються для підключення всіх інших захистів.

Обмотки ТА класу 0,5 з боку 27,5 кВ трансформатора використовуються для підключення лічильників електричної енергії.


Вихідні дані

· Тип, потужність і напруга понижувального трансформатора на підстанції:

ТДТНЕ — 25000/110 — 69

115/38,5/27,5.

· Потужність к.з. на шинах 110 кВ підстанції, МВ*А ( у чисельнику — у режимі максимуму енергосистеми, у знаменнику — у режимі мінімуму ): 550/350.

· Витримка часу фідерів, що питаються від 27,5 кВ: 0,5 с.

· Витримка часу фідерів, що харчуються від районної обмотки трансформатора: 0,7 с.

· Щабель витримки часу ?t: 0,4 с.

·


Завдання

У даному курсовому проекті треба розрахувати захист: диференціальний, максимальний струмовий захист від зовнішніх коротких замикань, максимальний спрямований струм, захист від ненормальних режимів, захист блокування віддільника для трьох обмотувальних понижувальних трансформаторів тягової підстанції змінногоструму.


1 Газовий захист трансформатора

Газове реле реагує на виділення із трансформатора масла газів у результаті розкладання масла й ізолюючих матеріалів при виникненні в трансформаторі електричної дуги.

Вибираємо газове реле типу РГЧЗ — 66.

Рис. 1 Пристрійгазового реле

На малюнку 1. Стрілкою зазначенийнапрямок потоку масла й газу при внутрішнімушкодженні трансформатора. Реле складається з резервуара 1, усередині якого на шарнірах укріплені плоскодонні алюмінієві чашки 2 і3.

У нормальному режимі резервуар повністю заповнений маслом і чашки втримуються пружинами 4, у горизонтальномуположенні. При зниженні в резервуарі 1 рівнімасла з — за витиснення його газами або течі в баку трансформатора опускається ( під впливом маси масла, що залишилося в чашках ) спочатку верхня чашка, а потім і нижня. Рухливі контакти 6 замикаються знерухливими 5. При бурхливому газоутворенні потік масла й газів ударяється в лопату 8, чашка 3 повертається й контакти 5 і 6 замикаються. Залежно від швидкості масла й газів час спрацьовування реле 0,05 — 0,5 с.

2 Диференціальний захист трансформатора

Для виконання поздовжнього диференціального захисту трансформатора використовується схема із циркулюючими струмами.

Понижувальний трансформатор, на відміну від лінії або генератора, має деякі специфічні особливості, що впливають на виконання його поздовжньої захисту. До таких особливостей ставляться:

1. наявність кидка струму намагнічування трансформатора при включенні його під напругу або при відновленні напруги після відключення близького к.з.;

2. нерівність струмів по вторинних обмотках трансформаторів струму;

3. наявність кутового зрушення вторинних струмів ТА при різних схемах сполуки силових обмоток трансформатора.

Для захисту трансформаторів у нашій країні випускаються спеціальні реле серії РНТ і ДЗТ. Для захисту понижувальних трансформаторів з регулюванням напруги під навантаженням, які встановлюються на тягових підстанціях змінногоструму, застосовуються в основному реле типу ДЗТ із трансформаторами, що насичуються, струму (НТТ) і магнітним гальмуванням.

Завданням розрахунку захисту трансформатора є визначення числа витків різних обмоток диференціального реле захисту.

1. По заданій потужності трансформатора знаходимо номінальні струмиIн високої (ВН), середньої(СН) і низкою (НН) сторін трансформатора.

Iвн ===125,5 А

Iсн ==375 А

Iнн ==525,2 А

Вибираємо типи ТА й визначаємо їх коефіцієнти трансформації. При цьому, з метою підвищення надійності захисту й зменшення повних погрішностей ТА, доцільно застосовувати трохи завищені проти розрахункові значення коефіцієнтів трансформації.

Для Uн =115 кВ

ТВ-110-I-150/5

Первинний струм I1н =150 А

Вторинний струм I2н =5 А

nт =150/5=30

Для Uн =38,5 кВ

ТВ-35-I-600/5

I1н =425 А

I2н =5 А

nт =425/5=85

Для Uн=27,5 кВ

ТВ-35-I-600/5

I1н =600 А

I2н =5 А

nт =600/5=120

Вибираємо схеми сполуки ТА. Як відомо, для компенсації кутового зрушенняструмів ТА з боку зірки обмоток понижувального трансформатора ТА з'єднуються в трикутник, а з боку трикутника — у зірку.


Схеми сполуки ТА в диференціальних фотополяриметріввідсіченні трансформаторів.

Знаходимо вторинні номінальні струми в плечах захисту :

,

де kсх – коефіцієнт схеми (kсх =1 для сполуки ТА в зірку й kсх =

для сполуки ТА в трикутник);

nТ – коефіцієнт трансформації ТА.

А,

А,

А.

2. Виконаємо розрахунки по визначеннюмаксимальнихIкmax і мінімальнихIкmin струмів при трифазному к.з. на стороні тягової й районної обмоток трансформатора. Ці значення струмів к.з. необхідні для відбудування захисту від максимальних струмів небалансу Iнб при зовнішніх к.з. і визначення коефіцієнтів чутливості захистів.

Для визначення зовнішніх струмів к.з. складемо схему заміщення, що включає опір системи Xs і обмоток понижувального трансформатора Xт.

Розрахунок струмів к.з. зробимо при поданні опорів в іменованих одиницях.

Опір системи в максимальному й мінімальному режимах:

, ,

Ом, Ом.

Розрахункова схема заміщення

Визначимо напруги к.з. обмоток трансформатора

Uквн — сн =17%, Uквн — нн =10,5%, Uксн — нн =6%

Uкв=0,5(Uкв — н +U кВ — з — Uкс — н)=0,5(10,5+17 — 6)=10,75%

Uкс=0,5(Uкв — з +Uкс — н — Uкв — н) =0,5(17+6 -10,5)= 6,25%

Uкн=0,5(Uкв — н+Uкс — н — Uкв — с) =0,5(10,5+6 -17)= — 0,25%

Опір обмоток трансформатора, наведені до сторони 110 кВ:

, ,

Ом, Ом, Ом.

Опору до шин 38,5 і 27,5 кВ у максимальному й мінімальному режимах:

Струми к.з., що протікають через трансформатор, у розрахункових режимах, при зовнішньомутрифазному к.з. у максимальному режимі роботи системи — на шинах 38,5 і 27,5 кВ:

.

Приводимо до обмотки високої напруги

При внутрішньомутрифазному к.з. у мінімальному режимі роботи системи на сторонах 38,5 і 27,5 кВ:

При внутрішньомуоднофазному к.з. у мінімальному режимі роботи системи на стороні 110 кВ

Для подальших розрахунків вибираємо найбільший струм із двох максимальних струмів к.зIк.мах=3378А и найменший із двох мінімальних струмів к.з. .

3. Робимо розрахунок для вибору типу реле захисту. Для цього спочатку визначимо первинний струм (на стороніВН трансформатора) струм спрацьовування захисту.

Першою умовою вибору первинного струму спрацьовування захистуIсз є відбудування від струму небалансу Iнб :

Icз ≥ КЗ *Iнб,


де Кз — коефіцієнт запасу. Для реле типу РНТКз=1,3, а для реле типу ДЗТКз=1,5. Орієнтуючись на початку на можливість застосування реле типу

РНТ, беремо Кз=1,3

Визначаємострум небалансу:

Ка — коефіцієнт, що враховує перехідний режим струмівкз наявність аперіодичної частки). При наявність НттКа=1

Кодн — коефіцієнт однотипності ТА. При різних типах ТА

Кодн=1

Е — припустима відносна погрішність, Е=0,1

?Uрег — відносна погрішність, обумовлена регулюванням напруга. Приймається рівній половині повного сумарного діапазону регулювання (для трансформаторів ТДТНЕ ?Uри=0,16;

?Fвир — відносна погрішність від неточного вирівнювання струмівплечейзахисту внаслідок неможливості точної установки на реле розрахункового числа витків. Тому що число витків поки ще невідомо те ?fвыр =0;

Iкмакс. — максимальне значення струму к.з. (на стороніВН трансформатора) при к.з. на стороніСН або НН.

Другою умовою вибору первинного струму спрацьовування захистує відбудування від кидка струму намагнічування:


Котс — коефіцієнт відбудування захисту від кидків струму намагнічування. Для реле типу РНТКотс=1,3 для реле типу ДЗТКотс =1,5

Орієнтуючись на початку на можливість застосування реле типу РНТ, беремо Котс=1,3.

Iсз=1,3*125,5=163,1 А

Приймаємо за струм спрацьовування Iсз=1142А. По обраному струмі спрацьовування захистуIcзвизначається можливість застосування реле типу РНТ. Для цього визначаємо коефіцієнт чутливості захисту Кчс при двофазномузовнішньому к.з.

Кч(2) =Iк(2) хв/Iсз,

Де: Iк мин(2) – значення мінімального струмудвофазного к.з. наведеного до сторониВН трансформатора.

Тому що Кч(2) =1,18<2, то реле типу РНТвикористовувати не можна. Вибираємо реле типу ДЗТ-11

4. Визначаємо місце включеннягальмової обмотки реле ДЗТ-11. Найкращим варіантом буде включитигальмову обмотку на суму струмівплечейзахистусторінСН і НН трансформатора.

За умовою , де =1,5

Icз=1,5*125.5=188,25 A

По найденому струму I визначається вторинний струм спрацьовування реле.

Iср=(Iсз/nт )*Кcх=(188,25/30)*=10,9А


5. Визначаємо число витків обмоток реле ДЗТ-11.

Число витків диференціальної (робочої) обмотки дорівнює:

Wg=Fср/Iср,

де Fср — магніторушійна (сила, необхідна для спрацьовування реле. Для ДЗТ-11 Fср=100 А*кручений;

Wg=100/10,9=9,17

(Приймаємо 9 витків)

Розрахункове число витків зрівняльних обмоток визначається з умови зрівноважування сил, що намагнічують, у реле, створюваних мінімальними струмами в диференціальній і зрівняльній обмотці, уважаючи одну з обмоток відключеної (НН), маємо

(Приймаємо 8 витків)

I2сн, I2вн — номінальні вторинні струмисторінВН і НН трансформатора.

Витки гальмової обмотки в даномувираженнівідсутній, тому що вони включаються таким чином, що не створюють струму в реле, а служать тільки для підмагнічування крайніх стрижнів муздрамтеатру, насичуючи їх і перешкоджаючи трансформації струму з робочої обмотки у вторинну. Уважаючивідключеної іншу обмотку (СН), умова рівноваги магнітних сил буде


(Приймаємо 14 витків)

Правильність вибору числа витків обмоток реле ДЗТ-11 може бути наведені за умовою:

Число витків обмотки.

де kз -коефіцієнт запасу, kз =1,5;

tg? — тангенс кута нахилу до осі абсцис із дотичної, проведеної з початку координат до характеристики спрацьовування, що відповідає мінімальному гальмуванню. Для реле ДЗТ-11 tg? =0,87;

Wразр — розрахункове число витків робочої обмотки. Wразр = Wg ;

Iнб max — найбільший струм небалансу при трифазному к.з. на одній з сторінСН або НН трансформатора, обумовлений по вираженнюзобліком ДFвир. Погрішність від неточного вирівнювання струмівплечейзахисту, внаслідок неможливості точної установки на реле розрахункового числа зрівняльних обмоток, визначається для сторінВН і НН трансформатора по вираженню:

,

де Wуррасч, Wур вуст – розрахункове й прийняте до установки на реле число витків зрівняльних обмоток.

Для підстановки у формулу береться найбільше із двох отриманих значень Iнб max ;

Ik max – максимальне значення зовнішнього струму к.з. на одній зі сторінСН або ВН трансформатора. У формулу підставляється значення Ik max відповідне к.з. на тій стороні трансформатора, для якої береться Iнб max .

;

;

.

6. Визначення коефіцієнта чутливості захисту при двофазному к.з.:

де I2 к мін – значення мінімального струмудвофазного к.з.;

nтвн – коефіцієнт трансформації з боку ВН трансформатора;

Wg — прийняте до установки число витків диференціальної обмотки;

Fср0 — магніторушійна сила спрацьовування реле типу ДЗТ-11 при відсутності гальмування, тобто береться початкова крапкагальмових характеристик реле, Fср0=100А*ВТ;

Кч2 =(1345*9,17)/(30*100)=4,035.

Значення kч2 повинне бути більше або дорівнює 2, що й вийшло.

3. Максимальні струмові захисти трансформатора від зовнішніх коротких замикань

МТЗ на стороніВН трансформатора. Струм спрацьовування МТЗ у загальному випадку визначається по вираженню:

Iсз=,


де: Кз — коефіцієнт запасу, Кз =1,15 — 1,25;

Ксзп — коефіцієнт само запуску, що враховує збільшення струму

навантаження в режимі само запуску двигунів;

Кв — коефіцієнт повернення реле (для реле серії РТ — 40 Кв=0,85);

Iн max — максимальний струм навантаження.

Для МТЗ із боку ВН можна прийняти Ксзп=1, а Iн mаxвизначити з урахуванням припустимого перевантаження трансформатора, тобто Iнmax=1,5*Iн (де Iн — номінальний струм трансформатора).

А,

А.

По знайденому первинному струмі спрацьовування IСЗ МТЗвизначаємо вторинний струм спрацьовування реле IСР і вибираємо тип реле

,

А.

Вибираємо реле типу РТ — 40/20

МТЗ із боку 110 кВ для підвищення чутливості доповнюється блокуванням (пуском) по напрузі.

Трансформатори напруги на підстанціях установлюються на шинах тягової й районної обмоток трансформатора. У зв'язку із цим напруги спрацьовування захисту по напрузі буде дорівнює:

,


де Uрmin – мінімальнаробочанапруга на шинах, наприклад, тягової обмотці;

КЗ – коефіцієнт запасу, Кз=1,15 – 1,25;

Кв — коефіцієнт повернення (Кв=1,2 для реле типу РН — 50).

кВ

По знайденій первинній напрузі UСЗ визначаємовториннанапруга спрацьовування реле UСР і вибираємо тип реле

,

де nн – коефіцієнт трансформації трансформатора напруги.

Вибираємо трансформатор напруги НКФ — 110-83В1

U1=110000/В, U2=100/ В,

nн =U1/U2=110000/100=1100,

В.

Вибираємо реле РН — 53/200

Uсз = (Uрмин/(Кз*Кв))

Uрмин =27,5 кВ:

Uсз=27,5/1,2*1,2=19,09 кВ

Вибираємо тр-р напруги ЗНОМ-35-65

U1=27500 У, U2=100 У

nн =U1/U2=27500/100=275

Uср =19090/275=69 У

Вибираємо реле РН — 53/200

Чутливість МТЗ при наявності блокування мінімальної напруги не перевіряється.

Витримка часу МТЗ із боку ВН трансформатора tмтзвн повинна задовольняти умовам:

tмтзвн= tмтзсн+?t;

tмтзвн=tмтзнн+?t;

де tмтзнн, tмтзсн — витримки часу МТЗуведень середньої й низької напруги;

?t — щабель витримки часу.

Витримка часу МТЗуведення районної обмотки на відключення секційного вимикача шин районної обмотки tмтз св визначається по вираженню:

tмтз св=tфрп+?t,

а на відключення вимикача уведення районної обмотки:

tмтзрп=tмтз св+?t,

де tфрп — витримка часу фідерів районних споживачів.

tмтз св=0,7+0,4=1,1 з,

tмтзрп=1,1+0,4=1,5 з

Витримка часу МТЗуведення 27,5 кВ трансформатора:


tмтзсн=tфкс+?t=0,5+0,4=0,9 c.

Тоді витримка часу з боку ВН:

tмтзвн =1,5+0,4=1,3 з,

tмтзвн =0,9+0,4=1,9 с.

Із двох значень витримок часу приймаємо найбільше, тобто tмтзвн =1,9 с. Вибираємо реле типу ЕВ — 122 (0,25 — 0,35)

Максимальний струмовий захист уведення 27,5 кВ трансформатора. Первинний струм цього захисту визначається на підставі вже описаних виражень, причому kсзп приймається рівним 1, Iнmax=2Iн (де Iн – номінальний струм тягової обмотки трансформатора).

А, тоді

А.

Далі визначаємострум спрацьовування реле й вибираємо його тип. Потім визначимо чутливість МТЗ по мінімальному струмі двофазного к.з. на стороні 27,5 кВ трансформатора:

,

А

Вибираємо реле типу РТ — 40/20.

Значить для підвищення kч МТЗ доповнимо блокуванням по мінімальній напрузі.


,

.

Вибираємо тр-р напруги ЗНОМ-35-65:

U1н = 27500 У

U2н = 170 У

nТ = 161

Вибираємо тип реле РН — 53/200

Витримка часу МТЗ:

tмтзсн = tфкс+?t

t мтз.сн=0,5+0,4=0,9

Вибираємо реле типу ЕВ — 112(0,1 — 1,3)

Максимальний струм уведення районної обмотки трансформатора. Визначимо первинний струм спрацьовування

,

Iнмакс =2* Iн =2*375=750 А,

А.

Визначимострум спрацьовування реле:


Вибираємо тип реле РТ — 40/50

Значить для підвищення kч МТЗ доповнимо блокуванням по мінімальній напрузі

Вибираємо трансформатор напруги НОМ-35-66, обмотки:

U1н = 35000 У

U2н = 100 У

nТ = 350

Вибираємо тип реле РН — 53/200

Витримка часу МТЗуведення районної обмотки на відключення СВ шин

А на відключення вимикача уведення районної обмотки.

Вибираємо реле типу ЕВ — 122(0,25 — 3,5)

4. Максимальне спрямований захист

Первинний струм спрацьовування пускових реле цього захисту вибирається по вираженню:

,

де Iн — номінальний струм трансформатора на стороніВН.

А

Вторинний струм спрацьовування реле визначиться по вираженню:

,

А.

Вибираємо реле типу РТ — 40/6

Обмотки напруги реле напрямку потужності одержуютьхарчування від трансформаторів напруги, приєднаних до шин 27,5кВ. Реле напрямку потужності включається по 900схемі.

5. Максимальні струмові захисти від ненормальних режимів

Захист від перевантаження трансформатора. Первинний струм спрацьовування захисту від перевантаження на стороніВН трансформатора визначається по вираженню:

де kз – коефіцієнт запасу, kз =1,05.

Далі визначаємо вторинний струм спрацьовування реле й вибираємо тип фотополяриметра реле й реле часу, тому що захист діє на сигнал з витримкою часу 9 с.


,

.

Вибираємо реле РТ-40/10, ЕВ-132(0,5-9)

Захист включення трансформатора. Автоматичне включення трансформатора виробляється при його навантаженні, рівної 0,7Iн, тобто Icзоз =0,7 Iн .

Далі визначаємо вторинний струм спрацьовування реле й вибираємо його тип. Вибираємо також тип реле часу.

Вибираємо реле типу РТ-40/10, ЕВ-132(0,5-9).

6. Захист блокування віддільника

Блокування віддільника (ОД) повинна надійно (при Кч) спрацьовувати при включеннікоротко замикача (КЗ). Для цього необхідно знать однофазний струм к.з. на стороні 110 кВ підстанції в мінімальному режимі енергосистеми.

Його можна визначити по струму трифазного к.з. на стороні 110 кВ у режимі мінімуму енергосистеми на підставі співвідношення:

,

де — відповідно опору нульової й прямої послідовності до крапки к.з.

Уважаючи, що підстанція харчується по одно ланцюговим ЛЕП зі сталевим грозозахисним тросом, для яких , одержуємо:

,

А.

Тоді первинний струм спрацьовування блокування ОД визначиться по вираженню:

,

де kч – коефіцієнт чутливості, kч =2,5.

.

Вторинний струм спрацьовування реле блокування

,

де nT – коефіцієнт трансформації ТА типу ТШЛ-0,5, установлюваного в ланцюзіКЗ для харчування реле блокування. При одному первинному витку (шині) .

А

Вибираємо реле типу РТ-40/20

На закінчення необхідно зробити перевірку трансформаторів струмусторониВН, до яких підключена МТЗ і диф. захисту трансформатора.

Відповідно до ПУЕ трансформатори струму, призначені для ланцюгів релейного захисту, повинні задовольняти трьом основним вимогам:

1) Забезпечувати точну роботу вимірювальних органів релейного захисту при к.з. у зоні її дії.

2) Забезпечувати надійну роботу вимірювальних органів при близьких к.з., коли форма кривої вторинного струму ТА може спотворюватися за рахунок глибокого насичення стали муздрамтеатру ТА.

3) Не мати неприпустимих перенапруг на вторинних обмотках ТА при близьких к.з.

Перша вимога вважаєтьсявиконаним, якщо повна або фотополяриметр погрішність не перевищує 10%. У зв'язку із цим варто зробити перевірку ТА на 10% погрішність.

7. Перевірка трансформаторів струму на 10 % погрішність

Перевірка ТА може виконуватися в наступній послідовності:

1. Визначається гранична кратність k10 розрахункового струму стосовно первинного номінального струму трансформатора:

,

де тобто приймається рівним максимальному значенню струму к.з.

Цей струмвизначається при к.з. на стороніВН трансформатора безпосередньо за ТА за значенням Sкз max .

.

2. Визначається припустиме вторинне навантаження Т (Zндоп ), при якій повна погрішність е Т не перевищує 10%.

Визначення виробляється по кривійграничноїкратності ТА типу ТВТ-110, убудованих в уведенняВН трансформатора. Тому що однакові вторинні обмотки з'єднуються звичайно послідовно, те значення Zндоп варто подвоїти, тобто


.

3. Рівняється отримана по кривійграничнихкратностівеличина

Zндоп з фактичним розрахунковим навантаженням ТА Zнрасч. При визначенні Zнрасч ураховується, що у вторинний ланцюг ТА з боку ВН трансформатора включені реле МТЗ і ДЗТ. Для трилінійної схеми, у которої ТА з'єднуються в трикутник, а реле — у зірку,

.

Опору сполучних проводів

де l — довжина кабелю від ТА до реле (у м), приймаємо l=30 м;

q — перетин жили кабелю(мм2 ), ;

питома провідність м/(Ом*мм2 ), для алюмінію;

повний опір струму реле МТЗ

,

де S — споживана потужність реле, (ВА);

I — струм, при якому задана споживана потужність (5А).

Ом,

Ом.

Повний опір диференціального реле типу РНТ, ДЗТ приймається

Zрдз =0,1 Ом. Величина перехідного опору в контактах rпер у всіх випадках приймається рівної 0,1 Ом.

Якщо , то ТА працюють із повною погрішністю е < 10%. Якщо

, те для зниження погрішностей ТА можна перейти на більший коефіцієнт трансформації ТА. Однак при цьому необхідно буде перерахувати уставки захистів.

Отже, фактичне розрахункове навантаження ТА дорівнює

Ом.

Звідси треба, що ТА працює з повною погрішністю? < 10%.


Список літератури

1. Вимоги ЕСКД до текстових документів. Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт і курсових проектів для студентів всіх спеціальностей. Ч. 1. – К., 2000

2. Марквардт К.Г. Електропостачання електрифікованих залізниць: Підручник для вузів залізн. транспорту. — К., 2006

3. Фигурнов Е.П. Релейний захист пристроїв електропостачання залізниць. Підручник для вузів залізн. транспорту. – К., 2005

4. Довідник по електропостачанню залізниць. Т. 2 / Під. ред. К. Г. Марквардта. – К., 2005

5. Дисидентка И.К., Попов Б.И., Ерлих В. М. Довідник по експлуатації тягових підстанцій і постів секціонування. – К., 2006

6. Какуевицький Л.М., Смирнова Т.В. Довідник реле захисту й автоматики. – К., 1997

7. Прохорський А.А. Тягові трансформаторні підстанції. – К., 2003

8. Бородулін Б.М., Герман Л.А., Конденсаторні установки електрифікованих залізниць. – К., 2000

9. Герман Л.А. Електропостачання електричних залізниць. Поперечна й поздовжня ємнісна компенсація: Методичні вказівки. – К., 2003

еще рефераты
Еще работы по физике