Реферат: Альтернативні джерела енергії

ХристинівськаЗОШ

Доповідь

натему: «Альтернативні джерела енергії»

Робота

учениці 11 класу

Сторожук Світлани

2009


Сонячна радіація як енергетичний ресурс іможливості її використання

Сонячна радіація – електромагнітневипромінювання Сонця – основне джерело енергії як рушійної сили всіх процесів уприроді. За значенням сонячна радіація як енергоресурс стоїть на першому місцісеред усіх існуючих енергоресурсів.

Теплова енергія Сонця на Земліперетворюється на інші види енергії. Вона йде на нагрівання ґрунтів, води йповітря, поглинається рослинністю і йде на створення її тканин, витрачається навипаровування, перетворюється на енергію води, вітру та ін.

Є великі можливості для використаннясонячної енергії в народному господарстві. Сонячна енергія може нагрівати водудля різних підприємств, господарств та домашніх потреб. Сонячні фруктосушаркивідомі давно. Вони пості, дешеві і ефективні в дії, можуть заощадити десяткимільйонів тонн палива на рік.

Використання сонячної енергії можливе інеобхідне в багатьох галузях господарства. Сонячні високотемпературні печізручно використовувати в хімічній промисловості (для добування особливо чистихречовин) і металургії (для виробництва напівпровідникових матеріалів), сонячніхолодильні машина – для кондиціонування повітря і зберігання продуктів. Сонячнімедичні рефлектори дуже зручні для лікування багатьох захворювань.

Сонячна енергія – великий резерв «чистої»енергії.

Енергія вітру

Енергія вітру залежить від його швидкості, ашвидкість – від величини градієнта тиску. Доведено, що скрізь, де середня річнашвидкість вітру дорівнює 4 м/с, вигідно використовувати вітродвигуни. Там, дешвидкість вітру більша, доцільно будувати вітроелектростанції. Це дасть дужевелике заощадження палива. В зоні площею 1,6 млн. км2, де швидкість вітру 6-9м/с, можна будувати вітросилові установки потужністю від 1000 до 2500 кВт за 1км2. У другій зоні площею близько 8 млн. км2, де середня річна швидкість вітру4-6 м/с, можна будувати вітросилові установки потужністю від 500 до 1000 кВт з1 км2. Третю зону, з відносно малою середньою швидкістю вітру, можнавикористовувати при будівництві малопотужних вітродвигунів для різнихгосподарських потреб.

Від вітрових електростанцій можна одержатистільки електроенергії, скільки її дадуть теплові електростанції від спалюваннямлрд. т нафти. Справді невичерпні запаси вітрової енергії людина зможе мати зпроникненням у стратосферу, де є струминні повітряні течії величезноїшвидкості. Але це справа майбутнього. Поки що вітрові двигуни рухаютьздебільшого водопідіймачі, які подають підземні води для напування худоби іполивання невеликих ділянок посівів.

Такі електростанції дуже перспективні. Приширокому використанні енергії вітру зменшиться отруєння повітря різними газами,що утворюються від спалювання кам’яного вугілля, нафти, торфу і які доцільнішебуде використовувати в хімічній промисловості.

Енергія припливів і відпливів

Це один з численних видів гравітаційноїенергії, яку людство ще майже не використовує. Майбутнє цивілізації, якавмітиме керувати гравітацією, важко навіть уявити. Всесвітнє тяжіння в рукахлюдини перетворюється на такий засіб, за допомогою якого вона здійснюватименайфантастичніші задуми.

Та за наших часів людство приступає тількидо використання припливно-відпливних сил. Енергія припливів і відпливів, якуможе використовувати людство, на всій планеті обчислюється в 1 100 млн. кВт.

Гідродинамічна і гідротермальна енергія

Це величезні, практично невичерпні видиенергії, зосереджені у водах Світового океану. Тільки енергія прибоївобчислюється десятками мільйонів кіловат-годин на рік з 1 км берегової ділянки. Проте їх енергія, як і енергія течій, хвиль, ще фактично не використовується.Діють лише маленькі енергетичні установки, які використовують енергію хвиль дляпостачання електроенергією маяків, бакенів та інших невеликих об’єктів.

Гідротермальна енергія, яка виникаєвнаслідок різниці температур поверхневих і глибинних вод океанів, також майжене використовується.

Якщо тепло морів перетворити наелектроенергію, то вона обчислюватиметься мільйонами мільярдів кіловат-годин нарік, але коефіцієнт корисної дії цього перетворення ще зовсім мізерний – неперевищує 1-2%. Можливо, в недалекому майбутньому буде знайдено способипідвищення його.

Гідроенергоресурси

Гідроенергоресурси – це запаси енергіїрічкових потоків і водойм, розташованих вище від рівня моря. На відміну відпаливних ресурсів, гідроенергетичні належать до відновних. Людство має великірезерви гідроенергоресурсів. Серед загальних гідроенергоресурсів розрізняютьтехнічні, тобто такі, які фактично можна використати, і економічні – вигіднідля використання.

Використання гідроенергії дедалізбільшується. Це пояснюється найбільшою доступністю використання енергії води іпотребою вивільнення каустобіолітів як сировини для хімічної промисловості.


Геотермічна енергія

Це енергія внутрішнього тепла Землі, яке щеназивають «червоним вугіллям». Запаси підземного тепла практично невичерпні.Можливості використання його енергії цілком реальні. Є вже й досвідвикористання теплової енергії надр. Столиця Ісландії Рейк’явік, розташована біляПівнічного полярного кола, теплофікована природними гарячими водами. Там упарниках, які обігріваються такими водами, вирощують не тільки овочі, а йвиноград, банани і троянди.

Глибоким бурінням можна відкрити невичерпніджерела теплової енергії.

Підземне тепло – великий резерв енергетичнихресурсів людства.

еще рефераты
Еще работы по физике