Реферат: Електропостачання електротехнологічних установок та пристроїв

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ЕПМ

Розрахункова робота

з курсу «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК ТА ПРИСТРОЇВ»

Задача 1

Донецьк


Від розподільного шинопроводу дільниці зварки криши автомобіля отримують живлення однофазні машини точкової контактної зварки, які підключені на лінійну напругу 380 В. Визначити розрахункове навантаження за нагрівом в фазах А, В і С та розрахунковий пік навантаження у найбільш навантаженій фазі А, В або С. Вихідні дані наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Вихідні дані для розрахунків

Паспортна потужність зварювальних машин, кВА Остання цифра шифру 2 Передостання цифра шифру 5
, в. о , в. о Кількість машин в групі
75 0,65 0,02 19
150 0,70 0,03 5
300 0,75 0,04 2
450 0,85 0,05 4

Рішення задачі

Виконаємо розподіл однофазних зварювальних машин між фазами А, В і С за наступною формулою:

,

де — ефективна потужність зварювальної машини, кВА.

.

Зварювальний струм машини:

,

— коефіцієнт завантаження, в.о.

Для зварювальних машин потужністю 75 кВА

кВА,

А.

Розрахунки для інших зварювальних машин виконані аналогічно і результати представлені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Ефективні потужності і зварювальні струми МТЗ

Паспортна потужність зварювальних машин, кВА , в. о , в. о , кВА , А
75 0,65 0,02 10,6 128,3
150 0,70 0,03 26,0 276,3
300 0,75 0,04 60,0 592,1
450 0,85 0,05 100,6 1007

Виконуємо розподіл однофазних МТЗ, які передбачаємо вмикати поміж фазами А і В.

Розподіл для фаз, що залишилися виконано аналогічно і результати розрахунків наведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Розподіл однофазних навантажень

Фази , кВА Кількість МТЗ ,
AB 10,6 7 16538
26,0 3
60,0 1
100,6 1
BC 10,6 12 16425
26,0 2
60,0 1
100,6 1
CA 10,6 20250
26,0
60,0
100,6 2

Середнє навантаження в фазах розраховується за формулами:

;

;

;

; ; ;

, , , , , — коефіцієнти і струми зварки машин, підключених між фазами АВ, ВС і СА;

, , — кількість зварювальних машин, які живляться на напрузі , , відповідно.

Відповідно до даних таблиць 1.2 і 1.3 маємо:

.

Середнє навантаження в фазах:


.

.

Дисперсія сумарного навантаження фаз визначається за формулою:

; ; ,

де , , — дисперсія сумарного струму зварювальних машин, які підключені на напругу , , відповідно.

Розрахункове навантаження за нагрівом дорівнює середньоквадратичному і визначається за формулою:


Величину розрахункового піку навантаження визначаємо для фази С, як для такої, що має найбільшу величину розрахункового навантаження (458,8 А), з використанням двоступеневої максимальної моделі за формулою:

,

де , — максимальне та мінімальне значення зварювального струму серед машин, які підключені до розрахункової фази;

— кількість МТЗ, які збіглися в одночасній роботі;

— середнє значення коефіцієнта включення для розглядаємої групи зварювальних машин;

n – кількість зварювальних машин підключених до розрахункової фази;

— кількість зварювальних машин з максимальним струмом , які збіглися в одночасній роботі;

— кількість зварювальних машин зі струмом , визначається за формулою:

;


— середнє значення коефіцієнту включення, який визначається для найбільших за струмом зварювальних машин.

Для фази В:

; .

Приймаємо: mx = 4.

в.о.

Приймаємо: mx1 = 2.

Розрахунковий пік навантаження:

Отже, навантаження фаз А, В і С склали 449,8 А, 427,7 А і 450,8 А відповідно .

Розрахунковий пік навантаження дорівнює 2270 А.

еще рефераты
Еще работы по физике