Реферат: Захист асинхронного електродвигуна трьохфазного змінного струму від нагріву

Тема: Захист асинхронного електродвигуна трьохфазного змінного струму від нагрівуЗМІСТ

1. Плавкі запобіжники NT

2. Реле

3. Пристрої захисту асинхронних двигунів

3.1. Пристрої вбудованого температурного захисту

3.2. Пристрій ЗОУП-25

3.3. Універсальний блок захисту асинхронних електродвигунів УБЗ-301

4. Будова асинхронних електродвигунів

5. Монтаж і обслуговування пристроїв захисту асинхронних двигунів

Список використаної літературиТип

Номінальний струм, А

Номінальнанапруга, В

Втрати потужності, Вт

NT00C

2

500,660

0.41


4

500,660

0.62


6

500,660

0.81


10

500,660

1.08


16

500,660

1.60


20

500,660

1.81


25

500,660

2.31


32

500,660

3.07


36

500,660

3.17


40

500,660

4.05


50

500,660

4.25


63

500,660

4.70


--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--


355

500,660

22.7


400

500,660

26.8


425

500,660

28.9


500

500,660

32


630

500

40.3

Nt4

800

380

62


1000

380

75


Габаритні розміри

Розмір NTOO6-160 А Розмір NTO6-160 А Розмір NT180-250 А Розмір NT2125-400 А

/>

Знімачі

/>Універсальні знімачі ЗПЗ-1 забезпечуть зручний монтаж і демонтаж плавких запобіжників всіх типорозмірів NT, а також запобіжників ПН2, ППН-3.

Якщо прийняти до уваги, що ППпрацюють з неповним завантаженням по току, то ефект від економії декілька знизиться. Проте, ефект від применениязапобіжників типу NTочевіден.

2. РелеШироко поширений спосіб захисту електродвигунів від перегріву за допомогою теплових реле (ТРН, ТРПі ін.) простий, але недостатньо надійний. Головною причиною невисокої надійності є те, що нагрів обмотокконтролюється не по значенню температури, а побічно, по параметру електричного струму в них. При цьому передбачається, що електричний струм вище номінального викличе однаковий перегрів як електродвигуна, так і теплового реле. Практично так не завжди виходить. При зміні частоти обертання (а значить, і вентиляція) при установці електродвигуна і теплового реле в приміщеннях з різною температурою повітря умови захисту порушуються.

Теплові релепризначені головним чином для захисту трифазних асинхронних двигунів з короткозамкнутим ротором від невеликих, але тривалих перевантажень. Основними елементами реле є біметалічна пластинка, нагрівальний елемент і розмикаючий контакт мостика, розрахований на комутаціюструму до 6 А. Нагрівальні елементи включаютсьяв ланцюг головного струму послідовно обмоткамстатора, а контакти — в ланцюг управління, послідовноз котушкою магнітного пускача.

/>

Кінематична схема теплового реле типу ТРН

1 — нагревач; 2 — біметалічна пластинка; 3 — температурний компенсатор;

4 — ексцентриковий регулятор; 5 — важіль; 6 — клямка механізму; 7 — кнопка ручного повернення; 8 — рухомий мостиковийконтакт; 9 — нерухомий контактЯкщо струм в головному ланцюзі (струм статора) превищує номінальний, біметалічна пластинка, нагріваючись, згинається і натискає на важіль, який виводить клямку із зачеплення. Шток під дією пружини переміщується і розмикає контакт.

У початкове положення реле повертається шляхом натиснення на кнопку повернення, яка є на його корпусі. Замикання контактів можливе тільки при біметалічної пластинці, що остигнула, тобто через 1...2 мін після спрацювання.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Теплові реле випускаються в двох виконань: однополюсному і двополюсному. Двополюсні реле типу ТРНмають симетричну компоновку. Нагрівальні елементи розташовані в крайніх осередках пластмасового корпусу. У середньому осередку розміщені температурний компенсатор, ексцентриковий регулятор струму уставки, защелочний механізм спрацьовування, мостіковий контакт і кнопка ручного повернення.

У реле ТРН-10Австановлюється незмінний нагрівач, закріплений на біметалічній пластинці. Решта типів реле забезпечується змінними нагрівачами, розташованими під біметалічними пластинками. До силових затисків реле нагрівач кріпиться двома гвинтами по кінцях. Нагревателі закриваються пластмасовою кришкою, яка утримується пружиною.

3. Пристрої захисту асинхронних двигунів

Останніми роками упроваджується принципово новий вигляд захисту електродвигунів від перегріву, виконаний на напівпровідникових елементах, контролюючих температуру. Такий захист електродвигунів від перегріву називають температурним. Вона складається з напівпровідникового пристрою, що управляє, і терморезисторів з позитивним температурним коефіцієнтом опору (перетворювачів теплоти). При використанні терморезисторів СТ14-1Аі СТ14-1Бтемператураспрацьовування захисту відповідно складає 105 °С і 135 °С. Терморезистор СТ14-1Апредставляєсобою диск діаметром 3 мм і завтовшки 1,5 мм.

Перетворювачі теплоти (по одному на фазу) встановлюють в асинхронному електродвигуні при його виготовленні або капітальному ремонті, а також в процесі експлуатації в лобових частинах з боку вільногокінця валу. Між собою їх сполучають послідовно ізольованими проводами з мідною жилою перетином не менше 0,5 мм2, а вільні кінці виводять в коробку виводів і заміряють опір всьому ланцюгу терморезисторів, яке при температурі 20±5°С повинно бути в межах 120… 150 Ом.

3.1 Пристрої вбудованого температурного захисту

Пристрої вбудованого температурного захисту УВТЗ-1 і УВТЗ-4А, що випускаються промисловістю, не розрізняються за принципом дії, хоча схеми і конструкція апаратів різні. Пристрої уніфіковані для всіх типорозмірів електродвигунів, взаємозамінні і не вимагають регулювання при монтажі і експлуатації. Вони призначені для спільної роботи, з магнітними пускачами серії ПМЕ, ПА, ПАЕ і ін. в мережах напругою 220/380 В. Довготривалий допустимий струм контактів 4 А, розривна потужність 300 ВА.

Пристрій УВТЗ-1складається із струмового ключа, зібраного на транзисторах V7і V8і виконавчого релеК2, керованого тріністоромV9(6.35). Вузол живлення включає діодний місток VI… V4, стабілітрон V5, конденсатор С1 і резистори R1 і R2 для обмеження струму в ланцюзі живлення. Резистори R3, R4, R6 і терморезистори, що підключаються до затисків 5 і 6, створюють дільники напруги, до середніх точок яких підключені бази транзисторів V7 і V8.

/>

Принципова електрична схема УВТЗ-1

При натисненні кнопки «Пуск» (52) пристрій УВТЗ-1затисками 1 та 4 підключається до джерела живлення. Якщо температура обмотокелектродвигуна нижча за критичну температуру, то опіртерморезисторів буде менше опору спрацьовування, транзистор V7буде закритий, а транзісторV8— відкритий. На перехід тріністораV9, що управляє, подається позитивний потенціал. Тріністорвідкривається, замикаючи ланцюг котушки проміжного реле К2, яке своїми замикаючими контактами включає котушку магнітного пускача. Електродвигун підключається до джерела живлення.

/>

Електрична схема включення УВТЗ-1в ланцюг магнітного пускачаПри підвищенні температури обмотки статора вище допустимої опір терморезисторів різко зростає, що приводить до замикання транзистора V8і включенню транзистора V7. Керуючий перехід триністоpaV9, знеструмлюється, проміжне реле К2 відключається, розриваючи ланцюг котушки магнітного пускача, Електродвигун відключається від джерела живлення. Магнітний пускач залишиться розімкненим на час охолоджування обмотокстатора, поки температура їх не стане менше максимально допустимої.

Можливі несправності в елементах схеми приводять до відключення електродвигуна, чим забезпечується автоматичний самоконтроль за її роботою.

Монтаж температурного захисту зводиться до установки і кріплення на опорній основі управляючого пристрою, відповідного типу магнітного пускача, з'єднанню їх між собою і з проводами терморезисторів, підключенню до джерела живлення.

Працездатність змонтованого пристрою перевіряють натисненням кнопки «Пуск» (S2). Якщо всі елементи схеми справні і вона зібрана правильно, електродвигун повинен включатися під напругу. Працездатність захисту перевіряють на холостому ході, розриваючи, а потім закорачуючи ланцюг терморезисторів в коробці виводів. В обох випадках електродвигун повинен відключатися.

Пристрої захисного відключення є високочутливими елементами захисту, що реагують на перевищення струму витоку понад допустиму величину в трифазних і однофазних мережах з глухозаземленою нейтраллю. Чутливість захисних пристроїв, що характеризується величиною струму спрацьовування, обумовлюється умовами пожежної безпеки і електробезпеки. Для виробничих електроустановок струм спрацьовування (струм уставки) захисно-відключаючих пристроїв приймається рівним 20 мА, а побутових — 10 мА.

У разі перевищення струму витоку (наприклад, при пошкодженні ізоляції електропроводки, ізоляції обмоток електродвигуна щодо корпусу, дотику людей або тварин з частинами електроустановки, що знаходяться або випадково опинилися під напругою) пристрій захисного відключення, впливаючи на комутаційний апарат (магнітний пускач, контактор, автоматичний вимикач з електромагнітним приводом), відключає електроустановку. Пристрої захисного відключення чутливі до вельми малих струмів витоку, але не відключають струмоприймачі при двух- і трифазних коротких замиканнях. Захисно-відключаючі пристрої, сумісні з вимикачами АЄ-2000, позбавлені цих недоліків.3.2 Пристрій ЗОУП-25Пристрої захисного відключення виготовляються різних типів (РУД-024; РУД-022; ЗОУП-25 і ін.) і конструкцій, але в основу роботи їх покладений один принцип: вимірювання геометричної суми струмів трьохфазних або однофазних електроприймачів з нульовим проводом за допомогою диференціальних трансформаторів струму.

Захисно-відключаючий пристрій ЗОУП-25широко застосовується в виробничих електроустановках. Він призначений для комутації струму трифазних електричних ланцюгів напругою 380 В і силою струму до 25 А, живлених від електричних мереж з глухозаземленою нейтраллю, і для захисту людей і тварин від враження електричним струмом при зіткненні їх з частинами електроустановки, що знаходяться або випадково опинилися під напругою. Пристрій може нормальнопрацювати при температурі від -40 до+40°С, відносної вологості до 90%, коливаннях напруги 0,85...1,1 номінального. Час відключення пошкодженої ділянки електричної мережі не більше 50 мс. Допустима частота включень (при відносній тривалості включення ПВ=40%) до 150 в годину.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Пристрій ЗОУП-25 є комбінованим апаратом, що складається з магнітного пускача типу ПМЕ-211 і блоку чутливого захисту, кнопок «Пуск», «Стоп», «Контроль», електрично зв'язаних між собою і вбудованих в кожух пилобризкозахисного виконання. На передню панель кожуха винесені кнопки і лінза сигнальної лампи, що світиться при включенні пристрою./>

Принципова електрична схема захисно-відключаючого пристрою ЗОУП-25Електрична схема пристрою ЗОУП-25 містить наступні вузли: диференціальний трансформатор струму ДТТ, підсилювач, виконаний на транзисторах V11, V12 і V13, вихідне реле К2, блок стабілізованого живлення, виконаний на діодному мостику V7...V10, стабілітроні V6, конденсаторах С2 і СЗ, резисторах R9 і R10, вузол контролю включеного стану, виконаний на резисторі R11 і сигнальній лампі Н, вузол імітації витоку, виконаний на резисторі R12 і кнопці S3 («Контроль»).

Пристрій ЗОУП-25працює таким чином: при натисненні на кнопку «Пуск» напруга мережі подаєтьсяодночасно до блоку захисту і до котушки магнітного пускача. Якщо в ланцюзі навантаження немає струму витоку або він менше струму уставки, то пристрій не спрацьовує і магнітний пускач включає електродвигун в мережу. За наявності або появі струму витоку, що перевищує струм уставкизахисного пристрою, сигнал з вторинної обмотки диференціального трансформатора поступає в підсилювач, а з нього на котушку реле К2. Розмикаючими контактами реле розриває ланцюг котушки магнітного пускача і відключає електродвигун від джерела живлення.

Перевірка працездатності ЗОУП-25відбувається за допомогою кнопки S3 («Контроль»). При її натисненні через резистор R12потече струм, більший струму уставкив 1,5 рази. При цьому захисний-відключаючий пристрій повинен відключити магнітний пускач.3.3 Універсальний блок захисту асинхронних електродвигунів УБЗ-301/>/>

Призначений для постійного контролю параметрів мережевої напруги і значень фазних/лінійних струмів трифазного електроустаткування, що діють, 380 В/50 Гц, в першу чергу асинхронних електродвигунів, в т.ч. і в мережах з ізольованою нейтралью. Випускається трьома модифікаціями: 5-50 А, 10-100 А, 63-630 А.

Здійснює повний і ефективний захист електроустаткування шляхом короткочасного відключення від мережі або блокуванням його пуску в наступних випадках:

-неякісна мережева напруга (обрив, перекіс фаз, неприпустимі скачки і провали напруги, порушення чергування, злипання фаз);

-симетричне перевантаження по фазним/лінійним струмах викликаний механічними перевантаженнями;

-несиметричне перевантаження по фазних/лінійних струмах, пов'язаний з пошкодженням усередині двигуна;

-несимметрія фазних струмів без перевантаження, пов'язана з порушенням ізоляції усередині двигуна і/або кабелю;

-захист по мінімальному пусковому/рабочому струму – зникнення моменту на валу двигуна («сухий хід» для насосів);

-перевірка рівня опору ізоляції обмотокдвигуна на корпус до пуску (при рівні < 0,5 Мом — блокування);

-захист по струмах витоку на «землю» під час роботи із забороною АПВ.

Проста і точна установка 1н(Ip) до пуску, з урахуванням тривалого допустимого перевантаження.

Спрацьовування по перевантаженню із залежною витримкою часу, шляхом рішення диференціального рівняння теплового балансу двигуна.

Наочна і логічна індикація.4. Будова асинхронних електродвигунів

Асинхронний двигун складається з двох основних частин: нерухомого статора і рухомого ротора, які розділені повітряним зазором.

За конструкцією ротора двигуни поділяються на два основні типи: з короткозамкненим та фазним ротором. Обидва типи мають однакову конструкцію статора.

Конструкцію асинхронного двигуна з короткозамкнененим ротором наведено на Рис. 1.1. У корпусі 1, виконаному у вигляді сталевої вальцьованої труби або алюмінієвої відливки із зовнішніми ребрами, встановлено магніторовід статора 2, який набирається з листів електротехнічної сталі товщиною 0,5 — 0,35 мм, ізольованих один від одного лаком. У пази магнітопровода, виконані під час штампування листів, вкладається обмотка статора 3, що утворюється з трьох фазних обмоток: Сх — С4 (фаза А), С2 — С5 (фаза В), С3— С6 (фаза С). Початки С]; С2, С3 і кінці С4, С5, С6фазних обмоток виведені в клемну коробку 4, закріплену на корпусі. Фазні обмотки статора з'єднуються зіркою або трикутником (Рис. 1.2).

/>/>

Конструкція асинхронного двигуна з короткозамкненим роторомСукупність секцій, які належать до однієї фази, називається фазною обмоткою. Виводи фаз обмотки прийнято позначати: С1, С2, С3 — початки і С4, С5, С6 — кінці відповідно першої, другої і третьої фаз. Окремі фази обмотки статора можуть з'єднуватися зіркою або трикутником. На рис. 3. наведено схеми з'єднання фаз обмотки статора і відповідні цим з'єднанням перемикання на щитку машини./>

Схеми з'єднання фаз обмотки статора

а зіркою; б трикутником.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Ротор асинхронного двигуна складається з таких частин: стального циліндра, складеного із штампованих, ізольованих один від одного, листів електротехнічної сталі; вала ротора, на якому закріплено стальний циліндр ротора, підшипників, вентилятора. Залежно від типу обмотки ротори поділяються на короткозамкнені та фазні. У пази короткозамкнених роторів укладено стержні із струмопровідного матеріалу, які з торців замикаються кільцями, утворюючи так зване біляче колесо. У пази фазного ротора укладено провідники секцій трифазної обмотки, які з'єднують зіркою.

Трифазний струм, що проходить через обмотку статора асинхронного двигуна, створює обертове магнітне поле, яке перетинає провідники обмотки ротора, індукує в них є. р. с. У провідниках замкненої обмотки протікають струми і2. При взаємодії цих струмів та обертового магнітного поля виникають електромагнітні сили, які за правилом лівої руки спрямовані в бік обертання поля статора. Ротор починає рухатися в бік руху магнітного поля. Швидкість обертання ротора менша за швидкість обертання магнітного поля. Це можна пояснити так: якщо б ротор обертався із швидкістю поля, то через відсутність відносного руху провідників об
мотки ротора та обертового магнітного поля останнє не перетинало б провідників обмотки ротора, у них не індукувалися б е. р. с і небуло б струмів, а це означає, що електромагнітний момент дорівнював би нулю. Отже, обертове магнітне поле і ротор асинхронного двигуна принципово обертаються з різними швидкостями асинхронно, що і визначило назву машини.5. Монтаж і обслуговування пристроїв захисту асинхронних двигунів

Електрообладнання підстанцій, електричних мереж, електроустановок споживача, повітряні та кабельні лінії електропередавання повинні бути захищені від коротких замикань і порушень нормальних режимів пристроями релейного захисту, автоматичними вимикачами або запобіжниками й оснащені засобами електроавтоматики та телемеханіки відповідно до ПУЗ та інших чинних НД.

Технічне обслуговування пристроїв РЗАіТ та їх вторинних кіл повинен здійснювати, як правило, персонал служб релейного захисту, автоматики і вимірів або електролабораторії споживача. У тих випадках, коли в обслуговуванні окремих видів пристроїв РЗАіТ беруть участь інші служби, то між ними відповідно до місцевих інструкцій повинні бути розмежовані зони обслуговування та обов'язки.

Під час проведення налагоджувальних робіт спеціалізованою налагоджувальною пзацкю у пристроях РЗАіТ їх приймання здійснює персонал споживача, який обслуговує ці пристрої.

Дозвіл на введення пристрою в роботу оформлюють записом у журналі РЗАіТ за підписами відповідальних представників споживача (або організації вищого рівня) і налагоджувальної організації, якщо остання здійснювала налагодження цього пристрою.

Під час здавання в експлуатацію пристроїв РЗАіТ і вторинних кіл повинна бути надана така технічна документація:

проектна документація, що скоригована під час монтажу (креслення, пояснювальні записки, кабельний журнал тощо), — монтажною організацією;

заводська документація (інструкції з експлуатації, паспорти електрообладнання і апаратури тощо) — монтажною організацією;

протоколи налагодження і випробувань, виконавчі принципово-монтажні (або принципові та монтажні) схеми — налагоджувальною організацією чи лабораторією споживача;

програмне забезпечення для керування та обслуговування мікропроцесорних пристроїв РЗАіТ у вигляді програм на відповідних носіях інформації — налагоджувальною організацією.

У споживача на кожне приєднання або пристрій РЗАіТ, що є в експлуатації, повинна бути, крім указаної така технічна документація:

паспорт-протокол пристрою;

методичні вказівки, інструкції або програми з технічного обслуговування, налагодження і перевірки (для складних пристроїв — для кожного типу пристрою чи його елементів);

технічні дані про пристрої у вигляді карт або таблиць уставок і характеристик.

Результати періодичних перевірок повинні бути занесені до паспорта-протоколу пристрою (докладні записи про складні пристрої РЗАіТ здійснюють за потреби в журналі релейного захисту).

Виконавчі схеми РЗАіТ необхідно приводити у відповідність після зміни реальної схеми. Зміни у схемах повинні бути підтверджені записами, які вказують причину й дату внесення змін та хто вніс зміни. Виконавчі схеми пристроїв РЗАіТ (у тому числі пристроїв АЧР та спеціальної автоматики вимкнення навантаження) погоджують з тією організацією, у керуванні (віданні) оперативного персоналу якого перебувають ці пристрої.

Автоматичні вимикачі, колодки запобіжників повинні мати маркування із зазначенням найменування приєднання і номінального струму. Персонал повинен мати запас каліброваних плавких вставок для заміни перегорілих.

В експлуатації повинні бути забезпечені умови для нормальної роботи електровимірювальних приладів, вторинних кіл і апаратури пристроїв РЗАіТ (допустима температура, вологість, вібрація, відхилення робочих параметрів від номінальних тощо).

Пристрої РЗАіТ, що перебувають в експлуатації, повинні бути завжди в роботі, за винятком тих пристроїв, що повинні виводитись з роботи відповідно до призначення і принципу дії, режимів роботи або за умовами селективності.

Уведення в роботу і виведення з роботи пристроїв РЗАіТ, що перебувають у віданні оперативного персоналу вищого рівня, здійснюють тільки з його дозволу (за диспетчерською заявкою).

У разі загрози неправильного спрацювання пристрою РЗАіТ він повинен бути виведений з роботи без дозволу оперативного персоналу вищого рівня, але з наступним його повідомленням (відповідно до інструкції з експлуатації). Пристрої, що залишилися в роботі, повинні забезпечувати повноцінний захист електрообладнання і ліній електропередавання від усіх видів пошкоджень та порушень нормального режиму. Якщо така умова не може бути виконана, то

повинен бути введений тимчасовий захист або приєднання повинно бути вимкнене з повідомленням оперативного персоналу вищого рівня.

Особливу увагу необхідно звертати на контроль наявності оперативного струму, справність запобіжників і автоматичних вимикачів у вторинних колах, а також на контроль справності кіл керування вимикачами.

Уперше змонтовані пристрої РЗАіТ і вторинні кола перед уведенням у роботу підлягають налагодженню і приймальним випробуванням із записом до паспорта обладнання чи спеціальної відомості.

Реле і допоміжні пристрої РЗАіТ повинні бути опломбовані персоналом, який обслуговує ці пристрої, за винятком тих, уставки яких змінює оперативний персонал залежно від режиму роботи і схеми первинних з'єднань, або тих, у яких немає спеціальних пристосувань для зміни параметрів їх настроювання.

Реле, апарати і допоміжні пристрої РЗАіТ (за винятком тих, уставки яких змінює оперативний персонал) дозволено відкривати лише персоналу, який обслуговує пристрої РЗАіТ, чи за його вказівкою оперативному персоналу з подальшим записом в оперативному журналі.

На проводах, приєднаних до збірок (рядів) затискачів, повинне бути маркування, що відповідає схемам.

Опір ізоляції електрично з'єднаних вторинних кіл пристроїв РЗАіТ відносно землі, а також між колами різного призначення, електрично не з'єднаних (вимірні кола, кола оперативного струму, сигналізації), необхідно підтримувати у межах кожного приєднання відповідно до норм.

Усі випадки спрацювання і відмови пристроїв РЗАіТ, а також виявлені в процесі їх оперативного і технічного обслуговування дефекти (несправності) персонал, що обслуговує ці пристрої, повинен ретельно аналізувати. Виявлені дефекти повинні бути усунені.

Про кожен випадок неправильного спрацювання або відмови спрацювання пристроїв РЗАіТ необхідно повідомляти диспетчера електропередавальної організації, в оперативному керуванні або віданні якої перебувають ці пристрої.

Пристрої РЗАіТ і вторинні кола періодично перевіряють і випробовують відповідно до чинних положень та інструкцій.

Після неправильного спрацювання чи відмови спрацювання цих пристроїв повинні бути проведені додаткові (післяаварійні) перевірки за спеціальними програмами.

За наявності швидкодійних релейних захистів і пристроїв резервування відмови вимикачів усі операції з увімкнення ліній, шин і електрообладнання, а також операції з перемикання роз'єднувачами і вимикачами здійснюють з уведеними в дію цими захистами. Якщо їх неможливо ввести в дію, то необхідно ввести прискорення на резервних захистах або виконати тимчасовий захист, хоча б неселективний, але з необхідною швидкодією, або ввести
прискорення на резервних захистах.

Апарати відкритого виконання, а також зворотний бік цих панелей (шаф) і пультів повинен очищати персонал, який обслуговує пристрої РЗАіТ, або оперативний персонал, що пройшов інструктаж.

Оперативні працівники повинні здійснювати:

контроль за правильністю положення перемикальних пристроїв на панелях (шафах) РЗАіТ і керування, кришок випробувальних блоків, а також за станом автоматичних вимикачів і запобіжників у колах РЗАіТ і керування;

уведення та виведення з роботи пристроїв РЗАіТ (їх ступенів), а також зміну їх дії та уставок за розпорядженням оперативного персоналу, у керуванні (віданні) якого перебувають ці пристрої, використовуючи спеціально передбачені перемикальні пристрої;

контроль за станом пристроїв РЗАіТ за показами наявних на панелях (шафах) і апаратах пристроїв зовнішньої сигналізації та індикації, а також за повідомленнями, що надходять від мікропроцесорних пристроїв РЗАіТ;

опробування високовольтних вимикачів та інших апаратів, а також пристроїв АПВ, АВР та фіксувальних приладів (індикаторів);

обмін сигналами високочастотних захистів і контроль параметрів високочастотних апаратів протиаварійної автоматики;

вимірювання струму небалансу в захисті шин і напруги небалансу в розімкнутому трикутнику трансформатора напруги;

заведення годинників автоматичних осцилографів аварійного запису тощо.

Перевірка заданих уставок РЗАіТ та ПА здійснюється з періодичністю, установленою для технічного обслуговування.

Періодичність випробування АВР проводиться не рідше одного разу на 6 місяців. Результати випробування фіксуються в оперативному журналі.

Споживачі повинні забезпечувати безперешкодний доступ персоналу Держенергонагляду (електропередавальної організації) для нагляду за технічним станом та уставками пристроїв РЗАіТ та ПА, контролю за обсягами підключеного навантаження й уставками АЧР, а також для пломбування накладок РЗАіТ і ПА.Список використаної літератури

Атабеков В. Б.Ремонт електрооборудования промишленних предприятий: Учебник для сред, проф.-техн. училищ. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Висш. школа, 1979. — 256 с, ил. — (Профтехобразование. Енергетика).

Ботян А.М. монтаж электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. – Мн.: Уроджай, 1980, 296 с., ил

Егоров Г.П. и Коварский А.И. устройство, монтаж, експлуатация и ремонт промишленних електроустановок.


еще рефераты
Еще работы по физике