Реферат: Струмові захисти трансформатора від зовнішніх коротких замикань

Курсова робота на тему:

«Струмові захисти трансформатора від зовнішніх коротких замикань»

Зміст

Введення

Вихідні дані

Завдання

Газовий захист трансформатора

Диференціальний захист трансформатора

Максимальні струмові захисти трансформатора від зовнішніх коротких замикань

Максимальне спрямованийзахист

Максимальні струмові захисти від ненормальних режимів

Захист блокування віддільника

Перевірка трансформаторів струмуна 10% погрішність

Список літератури

Введення

У даному курсовому проекті розраховані диференціальні захисти від к.з.в обмотках і на зовнішніх висновкахтрансформатора, максимальніструмові захисти (МТЗ) — від зовнішніх к.з., максимальне спрямованийзахист — для усунення підживлення к.з. на ЛЕП системи зовнішнього електропостачання з боку тягової або районної обмотки трансформатора, максимальні струмові захисти для захисту від ненормальних режимів, захист блокування віддільника. А також зроблена перевірка трансформаторів струмуна 10% погрішність і зроблене графічне поданнязахистів трансформатора.

Відповідно до Правил пристроюелектроустановок (ПУЕ) і провідними вказівками по релейному захисті, на трансформаторах установлюютьсязахисти від внутрішніх ушкоджень, від зовнішніх коротких замикань (к.з.) і ненормальних режимів. У зв'язку із цим на понижувальних трансформаторах тягових підстанцій змінногострумузастосовуються наступні види захистів:

1) Газовий захист — від всіх видів ушкодженьусередині бака трансформатора, що супроводжуються виділенням газу із трансформаторного масла, а також зниженням рівня масла. Газовий захист, діє на сигнал і на відключення трансформатора з усіх боків.

2) Поздовжнійдиференціальний захист — від к.з.в обмотках і на зовнішніх висновкахтрансформатора.

3) Максимальні струмові захисти (МТЗ) — від зовнішніх к.з.

4) Максимальний струмовий спрямованийзахист (МТНЗ) — для усунення підживлення к.з. на ЛЕП системи зовнішнього електропостачання з боку тягової або районної обмотки трансформатора.

5) Максимальні струмові захисти — для захисту від ненормальних режимів.

6) Захист блокування віддільника. Захист забезпечує відключення віддільника в «без струмовупаузу» і виконується в однофазномуодно релейномувиконанні звикористанням трансформатора струму, установлюваногов ланцюзі.

Для контролю температури верхніх шарівмаслатрансформатора встановлюються термосигналізатори, які роблятьвключенняобдуватрансформатора при досягненні температури масла+55С.

Для підключення реле МТЗіз боку 110 кВ і реле диференціального захисту використовуютьсяокремі обмотки трансформаторів струму(ТА). Інші обмотки ТА використовуютьсядля підключення всіх інших захистів.

Обмотки ТА класу 0,5 з боку 27,5 кВ трансформатора використовуються для підключення лічильників електричної енергії.

Вихідні дані

Тип, потужність і напругапонижувального трансформатора на підстанції:

ТДТНЕ— 25000/110 — 69

115/38,5/27,5.

Потужність к.з. на шинах 110 кВ підстанції, МВ*А ( у чисельнику — у режимі максимуму енергосистеми, у знаменнику — у режимі мінімуму ): 550/350.

Витримка часу фідерів, що питаються від 27,5 кВ: 0,5 с.

Витримка часу фідерів, що харчуються від районної обмотки трансформатора: 0,7 с.

Щабель витримки часу?t: 0,4 с.

Завдання

У даному курсовому проекті треба розрахувати захист: диференціальний, максимальний струмовий захист від зовнішніх коротких замикань, максимальний спрямований струм, захист від ненормальних режимів, захист блокування віддільника для трьох обмотувальнихпонижувальних трансформаторів тягової підстанції змінногоструму.

1 Газовий захист трансформатора

Газовереле реагує на виділення із трансформатора маслагазів у результаті розкладання маслай ізолюючих матеріалів при виникненні в трансформаторі електричної дуги.

Вибираємо газовереле типу РГЧЗ— 66.

/>

Рис. 1 Пристрійгазовогореле

Намалюнку 1. Стрілкою зазначенийнапрямокпотоку маслай газу при внутрішнімушкодженнітрансформатора. Реле складається з резервуара 1, усередині якого на шарнірах укріпленіплоскодонні алюмінієві чашки 2 і3.

У нормальному режимі резервуар повністюзаповнений масломі чашки втримуються пружинами 4, у горизонтальномуположенні. При зниженні в резервуарі 1 рівнімаслаз — за витиснення його газами або течі в баку трансформатора опускається ( під впливом маси масла, що залишилосяв чашках ) спочатку верхня чашка, а потім і нижня. Рухливіконтакти 6 замикаються знерухливими5. При бурхливомугазоутворенні потік маслай газів ударяється в лопату 8, чашка 3 повертається й контакти 5 і 6 замикаються. Залежно від швидкості маслай газів час спрацьовування реле 0,05 — 0,5 с.

2 Диференціальний захист трансформатора

Для виконання поздовжньогодиференціального захисту трансформатора використовуєтьсясхема із циркулюючими струмами.

Понижувальний трансформатор, на відміну від лінії або генератора, має деякі специфічні особливості, що впливають на виконання його поздовжньої захисту. До таких особливостей ставляться:

наявність кидка струмунамагнічування трансформатора при включеннійого під напругу або при відновленнінапруги після відключення близькогок.з.;

нерівність струмівпо вторинних обмотках трансформаторів струму;

наявність кутового зрушеннявторинних струмівТА при різних схемах сполукисилових обмоток трансформатора.

Для захисту трансформаторів у нашій країні випускаються спеціальніреле серії РНТі ДЗТ. Для захисту понижувальних трансформаторів зрегулюванням напруги під навантаженням, які встановлюються на тягових підстанціях змінногоструму, застосовуються в основномуреле типу ДЗТіз трансформаторами, що насичуються, струму(НТТ) і магнітним гальмуванням.

--PAGE_BREAK--

Завданнямрозрахунку захисту трансформатора євизначення числа витків різних обмоток диференціальногореле захисту.

1. По заданій потужності трансформатора знаходимономінальні струмиIнвисокої (ВН), середньої(СН) і низкою (НН) сторінтрансформатора.

Iвн=/> =/> =125,5 А

Iсн=/> =375 А

Iнн=/> =525,2 А

Вибираємо типи ТА й визначаємоїх коефіцієнти трансформації. При цьому, з метою підвищення надійності захистуй зменшення повних погрішностей ТА, доцільно застосовувати трохи завищеніпроти розрахункові значення коефіцієнтів трансформації.

Для Uн=115 кВ

ТВ-110-I-150/5

Первинний струмI1н=150 А

Вторинний струмI2н=5 А

nт=150/5=30

Для Uн=38,5 кВ

ТВ-35-I-600/5

I1н=425 А

I2н=5 А

nт=425/5=85

Для Uн=27,5 кВ

ТВ-35-I-600/5

I1н=600 А

I2н=5 А

nт=600/5=120

Вибираємо схеми сполукиТА. Як відомо, для компенсації кутового зрушенняструмівТА з боку зірки обмоток понижувального трансформатора ТА з'єднуються в трикутник, а з боку трикутника — у зірку.

/>

Схеми сполукиТА в диференціальних фотополяриметріввідсіченнітрансформаторів.

Знаходимовторинні номінальні струмив плечах захисту :

/>,

де kсх– коефіцієнт схеми (kсх=1 для сполукиТА в зірку й kсх=/>

для сполукиТА в трикутник);

nТ– коефіцієнт трансформації ТА.

/>А,

/>А,

/>А.

2. Виконаємо розрахунки по визначеннюмаксимальнихIкmaxі мінімальнихIкminструмівпри трифазномук.з. на сторонітягової й районної обмоток трансформатора. Ці значення струмівк.з. необхідні для відбудування захисту від максимальних струмівнебалансу Iнбпри зовнішніх к.з.і визначення коефіцієнтів чутливості захистів.

Для визначення зовнішніх струмівк.з. складемо схему заміщення, що включає опір системи Xs і обмоток понижувального трансформатора Xт.

Розрахунок струмівк.з. зробимо при поданніопорів в іменованих одиницях.

Опір системи в максимальному й мінімальному режимах:

/>, />,

/>Ом, />Ом.

/>

Розрахункова схема заміщення

Визначимонапруги к.з. обмоток трансформатора

Uквн— сн=17%, Uквн— нн=10,5%, Uксн— нн=6%

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Uкв=0,5(Uкв— н+U кВ — з— Uкс— н)=0,5(10,5+17 — 6)=10,75%

Uкс=0,5(Uкв— з+Uкс— н— Uкв— н) =0,5(17+6 -10,5)= 6,25%

Uкн=0,5(Uкв— н+Uкс— н— Uкв— с) =0,5(10,5+6 -17)= — 0,25%

Опір обмоток трансформатора, наведенідо сторони110 кВ:

/>, />, />

/>Ом, />Ом, />Ом.

Опорудо шин 38,5 і 27,5 кВ у максимальному й мінімальному режимах:

/>

Струмик.з., що протікають через трансформатор, у розрахункових режимах, при зовнішньомутрифазномук.з.у максимальному режимі роботи системи — на шинах 38,5 і 27,5 кВ:

/>.

Приводимо до обмотки високої напруги

/>

/>

/>

При внутрішньомутрифазномук.з.у мінімальному режимі роботи системи на сторонах38,5 і 27,5 кВ:

/>

/>

/>

/>

При внутрішньомуоднофазномук.з.у мінімальному режимі роботи системи на стороні110 кВ

/>

Для подальших розрахунків вибираємо найбільший струміз двох максимальних струмівк.зIк.мах=3378А и найменшийіз двох мінімальних струмівк.з. />.

3. Робиморозрахунок для вибору типу реле захисту. Для цього спочатку визначимопервинний струм(на стороніВНтрансформатора) струмспрацьовування захисту.

Першою умовою вибору первинного струмуспрацьовування захистуIсзєвідбудування від струмунебалансу Iнб:

Icз≥ КЗ*Iнб,

де Кз— коефіцієнт запасу. Для реле типу РНТКз=1,3, а для реле типу ДЗТКз=1,5. Орієнтуючись на початку на можливість застосування реле типу

РНТ, беремо Кз=1,3

Визначаємострумнебалансу:

/>

Ка— коефіцієнт, що враховує перехідний режим струмівкзнаявність аперіодичної частки). При наявність НттКа=1

Кодн— коефіцієнт однотипності ТА. При різних типах ТА

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Кодн=1

Е — припустима відносна погрішність , Е=0,1

?Uрег— відносна погрішність, обумовлена регулюванням напруга. Приймається рівній половині повного сумарного діапазону регулювання (для трансформаторів ТДТНЕ?Uри=0,16;

?Fвир— відносна погрішність від неточного вирівнювання струмівплечейзахистувнаслідок неможливості точної установкина реле розрахункового числа витків. Тому що число витків поки ще невідомо те ?fвыр=0;

Iкмакс. — максимальне значення струмук.з. (на стороніВНтрансформатора) при к.з. на стороніСНабо НН.

/>

Другою умовою вибору первинного струмуспрацьовування захистуєвідбудування від кидка струмунамагнічування:

/>

Котс— коефіцієнт відбудування захистувід кидків струмунамагнічування. Для реле типу РНТКотс=1,3 для реле типу ДЗТКотс=1,5

Орієнтуючись на початку на можливість застосування реле типу РНТ, беремо Котс=1,3.

Iсз=1,3*125,5=163,1 А

Приймаємо за струмспрацьовування Iсз=1142А. По обраному струміспрацьовування захистуIcзвизначаєтьсяможливість застосування реле типу РНТ. Для цього визначаємокоефіцієнт чутливості захисту Кчспри двофазномузовнішньомук.з.

Кч(2)=Iк(2)хв/Iсз,

Де: Iк мин(2)– значення мінімального струмудвофазногок.з. наведеногодо сторониВНтрансформатора.

/>

Тому що Кч(2)=1,18<2, то реле типу РНТвикористовуватинеможна. Вибираємо реле типу ДЗТ-11

4. Визначаємомісце включеннягальмовоїобмотки реле ДЗТ-11. Найкращим варіантом буде включитигальмовуобмотку на суму струмівплечейзахистусторінСНі ННтрансформатора.

За умовою />, де />=1,5

Icз=1,5*125.5=188,25 A

По найденомуструму I визначаєтьсявторинний струмспрацьовування реле.

Iср=(Iсз/nт)*Кcх=(188,25/30)*/> =10,9А

5. Визначаємочисло витків обмоток реле ДЗТ-11.

Число витків диференціальної(робочої) обмотки дорівнює:

Wg=Fср/Iср,

де Fср— магніторушійна (сила, необхідна для спрацьовування реле. Для ДЗТ-11 Fср=100 А*кручений;

Wg=100/10,9=9,17

(Приймаємо 9 витків)

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Розрахункове число витків зрівняльнихобмоток визначаєтьсяз умови зрівноважування сил, що намагнічують, у реле, створюванихмінімальними струмамив диференціальній і зрівняльнійобмотці, уважаючиодну з обмоток відключеної(НН), маємо

/>

(Приймаємо 8 витків)

I2сн, I2вн— номінальні вторинні струмисторінВНі ННтрансформатора.

Витки гальмовоїобмотки в даномувираженнівідсутній, тому що вони включаються таким чином, що не створюють струмув реле, а служатьтільки для підмагнічування крайніх стрижнів муздрамтеатру, насичуючи їх і перешкоджаючи трансформації струмуз робочої обмотки у вторинну. Уважаючивідключеноїіншу обмотку (СН), умоварівноваги магнітних силбуде

/>

(Приймаємо 14 витків)

Правильність вибору числа витків обмоток реле ДЗТ-11 може бути наведеніза умовою:

/>

Число витків обмотки.

/>

де kз-коефіцієнтзапасу, kз=1,5;

tg? — тангенс кутанахилу до осі абсцис із дотичної, проведеноїз початку координат до характеристики спрацьовування, що відповідає мінімальному гальмуванню. Для реле ДЗТ-11 tg? =0,87;

Wразр— розрахункове число витків робочої обмотки. Wразр= Wg;

Iнбmax— найбільший струмнебалансу при трифазномук.з. на одній з сторінСНабо ННтрансформатора, обумовленийпо вираженню/>зоблікомДFвир. Погрішність від неточного вирівнювання струмівплечейзахисту, внаслідок неможливості точної установкина реле розрахункового числа зрівняльнихобмоток, визначаєтьсядля сторінВНі ННтрансформатора по вираженню:

/>,

де Wуррасч, Wурвуст– розрахункове й прийняте до установкина реле число витків зрівняльнихобмоток.

Для підстановки у формулу береться найбільшеіз двох отриманих значень Iнбmax;

Ik max– максимальне значення зовнішнього струмук.з. на одній зі сторінСНабо ВНтрансформатора. У формулу підставляється значення Ik maxвідповідне к.з. на тій сторонітрансформатора, для якої береться Iнбmax.

/>;

/>;

/>

/>.

6. Визначення коефіцієнта чутливості захиступри двофазномук.з.:

/>/>

де I2к мін– значення мінімального струмудвофазногок.з.;

nтвн– коефіцієнт трансформації з боку ВНтрансформатора;

Wg — прийнятедо установкичисло витків диференціальної обмотки;

Fср0 — магніторушійна силаспрацьовування реле типу ДЗТ-11 при відсутності гальмування, тобто береться початкова крапкагальмовиххарактеристик реле, Fср0=100А*ВТ;

Кч2=(1345*9,17)/(30*100)=4,035.

Значення kч2повинне бути більше або дорівнює 2, що й вийшло.

3. Максимальні струмові захисти трансформатора від зовнішніх коротких замикань

МТЗна стороніВНтрансформатора. Струмспрацьовування МТЗу загальномувипадку визначаєтьсяпо вираженню:

Iсз=/> ,

де: Кз— коефіцієнт запасу, Кз=1,15 — 1,25;

Ксзп— коефіцієнт само запуску, що враховує збільшення струму

навантаження в режимі само запуску двигунів;

Кв— коефіцієнт повернення реле (для реле серії РТ— 40 Кв=0,85);

Iн max— максимальний струмнавантаження.

Для МТЗіз боку ВНможна прийняти Ксзп=1, а Iн mаxвизначитиз урахуванням припустимого перевантаження трансформатора, тобто Iнmax=1,5*Iн(де Iн— номінальний струмтрансформатора).

/>А,

/>А.

По знайденому первинному струміспрацьовування IСЗМТЗвизначаємовторинний струмспрацьовування реле IСРі вибираємо тип реле

/>,

/>А.

Вибираємо реле типу РТ— 40/20

    продолжение
--PAGE_BREAK--

МТЗіз боку 110 кВ для підвищення чутливості доповнюється блокуванням (пуском) по напрузі.

Трансформатори напруги на підстанціях установлюютьсяна шинах тягової й районної обмоток трансформатора. У зв'язку із цим напруги спрацьовування захиступо напрузі буде дорівнює:

/>,

де Uрmin– мінімальнаробочанапругана шинах, наприклад, тягової обмотці;

КЗ– коефіцієнт запасу, Кз=1,15 – 1,25;

Кв— коефіцієнт повернення (Кв=1,2 для реле типу РН— 50).

/>кВ

По знайденій первинній напрузі UСЗвизначаємовториннанапругаспрацьовування реле UСРі вибираємо тип реле

/>,

де nн– коефіцієнт трансформації трансформатора напруги.

/>

Вибираємо трансформатор напруги НКФ— 110-83В1

U1=110000//>В, U2=100/ />В,

nн=U1/U2=110000/100=1100,

/>В.

Вибираємо реле РН— 53/200

Uсз= (Uрмин/(Кз*Кв))

Uрмин=27,5 кВ:

Uсз=27,5/1,2*1,2=19,09 кВ

Вибираємо тр-рнапруги ЗНОМ-35-65

U1=27500 У, U2=100 У

nн=U1/U2=27500/100=275

Uср=19090/275=69 У

Вибираємо реле РН— 53/200

Чутливість МТЗпри наявності блокування мінімальної напруги не перевіряється.

Витримка часу МТЗіз боку ВНтрансформатора tмтзвнповинна задовольняти умовам:

tмтзвн= tмтзсн+?t;

tмтзвн=tмтзнн+?t;

де tмтзнн, tмтзсн— витримки часу МТЗуведеньсередньої й низької напруги;

?t — щабель витримки часу.

Витримка часу МТЗуведеннярайонної обмотки на відключення секційного вимикача шин районної обмотки tмтзсв визначаєтьсяпо вираженню:

tмтзсв=tфрп+?t,

а на відключення вимикача уведеннярайонної обмотки:

tмтзрп=tмтзсв+?t,

де tфрп— витримка часу фідерів районних споживачів.

tмтзсв=0,7+0,4=1,1 з,

tмтзрп=1,1+0,4=1,5 з

Витримка часу МТЗуведення27,5 кВ трансформатора:

tмтзсн=tфкс+?t=0,5+0,4=0,9 c.

Тоді витримка часу з боку ВН:

tмтзвн=1,5+0,4=1,3 з,

tмтзвн=0,9+0,4=1,9 с.

Із двох значень витримок часуприймаємо найбільше, тобто tмтзвн=1,9 с. Вибираємо реле типу ЕВ— 122 (0,25 — 0,35)

Максимальний струмовий захист уведення27,5 кВ трансформатора. Первинний струмцього захисту визначаєтьсяна підставі вже описаних виражень, причому kсзпприймається рівним1, Iнmax=2Iн(де Iн– номінальний струмтягової обмотки трансформатора).

/>А, тоді

/>А.

Далі визначаємострумспрацьовування реле й вибираємо його тип. Потім визначимочутливість МТЗпо мінімальному струмідвофазного к.з. на стороні27,5 кВ трансформатора:

/>,

/>А

Вибираємо реле типу РТ— 40/20.

/>

Значить для підвищення kчМТЗдоповнимо блокуванням по мінімальній напрузі.

/>,

/>.

Вибираємо тр-рнапруги ЗНОМ-35-65:

U1н= 27500 У

U2н= 170 У

    продолжение
--PAGE_BREAK--

nТ= 161

Вибираємо тип реле РН— 53/200

Витримка часу МТЗ:

tмтзсн= tфкс+?t

t мтз.сн=0,5+0,4=0,9

Вибираємо реле типу ЕВ— 112(0,1 — 1,3)

Максимальний струм уведеннярайонної обмотки трансформатора. Визначимопервинний струмспрацьовування

/>,

Iнмакс=2* Iн=2*375=750 А,

/>А.

Визначимострумспрацьовування реле:

/>

Вибираємо тип реле РТ— 40/50

/>

Значить для підвищення kчМТЗдоповнимо блокуванням по мінімальній напрузі

/>

/>

Вибираємо трансформатор напруги НОМ-35-66, обмотки:

U1н= 35000 У

U2н= 100 У

nТ= 350

Вибираємо тип реле РН— 53/200

Витримка часу МТЗуведеннярайонної обмотки на відключення СВшин

/>

А на відключення вимикача уведеннярайонної обмотки.

/>

Вибираємо реле типу ЕВ— 122(0,25 — 3,5)

4. Максимальне спрямованийзахист

Первинний струмспрацьовування пусковихреле цього захисту вибирається по вираженню:

/>,

де Iн— номінальний струмтрансформатора на стороніВН.

/>А

Вторинний струмспрацьовування реле визначитьсяпо вираженню:

/>,

/>А.

Вибираємо реле типу РТ— 40/6

Обмотки напруги реле напрямкупотужності одержуютьхарчуваннявід трансформаторів напруги, приєднанихдо шин 27,5кВ. Реле напрямкупотужності включається по 90схемі.

5. Максимальні струмові захисти від ненормальних режимів

Захист від перевантаження трансформатора. Первинний струмспрацьовування захистувід перевантаження на стороніВНтрансформатора визначаєтьсяпо вираженню:

/>

де kз– коефіцієнт запасу, kз=1,05.

/>

Далі визначаємовторинний струмспрацьовування реле й вибираємо тип фотополяриметра реле й реле часу, тому що захист діє на сигнал звитримкою часу 9 с.

/>,

/>.

Вибираємо реле РТ-40/10,ЕВ-132(0,5-9)

Захист включеннятрансформатора. Автоматичне включеннятрансформатора виробляєтьсяпри його навантаженні, рівної0,7Iн, тобто Icзоз=0,7 Iн./>

Далі визначаємовторинний струмспрацьовування реле й вибираємо його тип. Вибираємо також тип реле часу.

/>

Вибираємо реле типу РТ-40/10,ЕВ-132(0,5-9).

6. Захист блокування віддільника

Блокування віддільника (ОД) повинна надійно (при Кч/> ) спрацьовувати при включеннікоротко замикача(КЗ). Для цьогонеобхідно знать однофазний струмк.з. />на стороні110 кВ підстанції в мінімальному режимі енергосистеми.

Його можна визначитипо струмутрифазного к.з. на стороні110 кВ у режимі мінімуму енергосистеми на підставі співвідношення:

/>, />

де />— відповідно опорунульової й прямої послідовності до крапкик.з.

Уважаючи, що підстанція харчується по одно ланцюговим ЛЕП зісталевим грозозахисним тросом, для яких />, одержуємо:

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>,

/>А.

Тоді первинний струмспрацьовування блокування ОД визначитьсяпо вираженню:

/>,

де kч– коефіцієнт чутливості, kч=2,5.

/>.

Вторинний струмспрацьовування реле блокування

/>,

де nT– коефіцієнт трансформації ТА типу ТШЛ-0,5, установлюваногов ланцюзіКЗдля харчуванняреле блокування. При одному первинному витку (шині) />.

/>А

Вибираємо реле типу РТ-40/20

На закінчення необхідно зробити перевірку трансформаторів струмусторониВН, до яких підключена МТЗі диф. захисту трансформатора.

Відповідно до ПУЕтрансформатори струму, призначенідля ланцюгів релейного захисту, повинні задовольняти трьом основним вимогам:

Забезпечувати точну роботу вимірювальних органів релейного захисту при к.з.у зоні її дії.

Забезпечувати надійну роботу вимірювальних органів при близьких к.з., коли форма кривої вторинного струмуТА може спотворюватися за рахунок глибокого насичення стали муздрамтеатру ТА.

Не мати неприпустимих перенапруг на вторинних обмотках ТА при близьких к.з.

Перша вимога вважаєтьсявиконаним, якщо повна або фотополяриметр погрішність не перевищує 10%. У зв'язку із цим варто зробити перевірку ТА на 10% погрішність.

7. Перевірка трансформаторів струмуна 10 % погрішність

Перевірка ТА може виконуватися в наступній послідовності:

1. Визначаєтьсягранична кратність k10розрахункового струмустосовно первинного номінального струмутрансформатора:

/>,

де />тобто приймається рівниммаксимальному значенню струмук.з.

Цей струмвизначаєтьсяпри к.з. на стороніВНтрансформатора безпосередньо за ТА за значенням Sкзmax.

/>.

2. Визначаєтьсяприпустиме вторинне навантаження Т (Zндоп), при якій повна погрішність е Тне перевищує 10%.

Визначення виробляєтьсяпо кривійграничноїкратностіТА типу ТВТ-110, убудованихв уведенняВНтрансформатора. Тому що однакові вторинні обмотки з'єднуються звичайно послідовно, те значення Zндопварто подвоїти, тобто

/>.

Рівняєтьсяотримана по кривійграничнихкратностівеличина

Zндопзфактичним розрахунковим навантаженням ТА Zнрасч. При визначенні Zнрасчураховується, що у вторинний ланцюг ТА з боку ВНтрансформатора включені реле МТЗі ДЗТ. Для трилінійної схеми, у котороїТА з'єднуються в трикутник, а реле — у зірку,

/>.

Опорусполучних проводів

/>

де l — довжина кабелю від ТА до реле (у м), приймаємо l=30 м;

q — перетинжили кабелю(мм2), />;

/>питома провідність м/(Ом*мм2), для алюмінію/> ;

повнийопір струму реле МТЗ

/>,

де S — споживана потужність реле, (ВА);

I — струм, при якому задана споживана потужність (5А).

/>Ом,

/>Ом.

Повнийопір диференціальногореле типу РНТ, ДЗТприймається

Zрдз=0,1 Ом. Величинаперехідного опору в контактах rперу всіх випадках приймається рівної0,1 Ом.

Якщо />, то ТА працюють із повною погрішністю е < 10%. Якщо

/>, те для зниження погрішностей ТА можна перейти на більший коефіцієнт трансформації ТА. Однак при цьому необхідно буде перерахувати уставкизахистів.

Отже, фактичне розрахункове навантаження ТА дорівнює

/>Ом.

/>

Звідси треба, що ТА працює зповною погрішністю? < 10%.

Список літератури

Вимоги ЕСКДдо текстових документів. Методичні вказівкипо виконаннюконтрольних робіт і курсовихпроектів для студентів всіх спеціальностей. Ч. 1. – К., 2000

МарквардтК.Г. Електропостачання електрифікованих залізниць: Підручник для вузів залізн. транспорту. — К., 2006

ФигурновЕ.П. Релейний захист пристроївелектропостачання залізниць. Підручник для вузів залізн. транспорту. – К., 2005

Довідник по електропостачаннюзалізниць. Т. 2 / Під. ред. К. Г. Марквардта. – К., 2005

Дисидентка И.К., Попов Б.И., ЕрлихВ. М. Довідник по експлуатації тягових підстанцій і постів секціонування. – К., 2006

КакуевицькийЛ.М., Смирнова Т.В. Довідник реле захистуй автоматики. – К., 1997

ПрохорськийА.А. Тягові трансформаторні підстанції. – К., 2003

БородулінБ.М., Герман Л.А., Конденсаторні установкиелектрифікованих залізниць. – К., 2000

Герман Л.А. Електропостачання електричних залізниць. Поперечна й поздовжняємнісна компенсація: Методичні вказівки. – К., 2003


еще рефераты
Еще работы по физике