Реферат: Республіка Молдова Економіко-географічна характеристика

Реферат

на тему:

Республіка Молдова

Площа — 33,8 кмг. Населення — 4,4 млн чоловік. Столиця — Кишинеу.

Молдова — південно-західний сусід України. З 1924 по 1940 роки більша частина території Молдови входила до складу Української РСР як автономна республіка. У 1940 році Молдова дістала статус союзної республіки в складі колишнього СРСР. Стала незалежною в 1991 році.

Республіка Молдова лежить у межиріччі Прута й Дністра, невелика частина її території заходить на лівий берег Дністра. На заході вона межує з Румунією, на півночі, сході та півдні — з Україною. Залізниці, що проходять територією України, дають Молдові вихід до Дунаю та Чорного моря.

Основне природне багатство Молдови — її грунтово-кліматичні ресурси. Пе­реважно рівнинний рельєф, що являє собою чергування рівнин і височин, роз­членованих річковими долинами, балками та ярами, помірно континентальний клімат із жарким літом, м'якою зимою, родючі чорноземні грунти створюють дуже сприятливі умови для розвитку агропромислового виробництва.

З корисних копалин трапляються будівельні матеріали (вапняки, глини, це­ментна сировина).

Молдова — одна з найбільш густо заселених країн Європи (129 чол. на 1 км2). Корінні жителі — молдовани — становлять понад 60 % населення. З інших національностей значний відсоток становлять українці, росіяни, гагаузи, болгари. Гагаузи та болгари компактно проживають на півдні країни, українці — майже повсюдно, росіяни — здебільшого в містах.

Проголошення суверенітету, прийняття нових ознак державності, а особливо ста­тусу молдавської мови як державної та перехід на латинський алфавіт зазнали опо­ру певної, насамперед російськомовної, частини населення. Поляризація політичних сил призвела до проголошення Придністровської автономної соціалістичної респуб­ліки в складі Рибницького, Тираспільського, Бендерського та Дубосарського районів на Лівобережжі Дністра. У 1992 році виник збройний конфлікт, наслідком якого бу­ли не тільки людські жертви і зруйновані будівлі, а й потужний міграційний потік біженців. Половина з них переселилась на Правобережжя Дністра, половина в Україну. Тобто певним чином відбувся територіальний перерозподіл населення за ет­нічними ознаками.

Урбанізаційні процеси властиві Молдові як будь-якій країні Європи, але біль­шість населення — сільське (53 %), хоч за останні 20 років його кількість зменши­лася на 11 %. Найбільшими містами є столиця Кишинеу та промислові центри Тираспіль, Бендери, Бєльци.

Економічна політика розвитку господарства в Молдові за радянські часи сприяла створенню тут підприємств машинобудівної, легкої, харчової промисло­вості. Для будівництва і обслуговування цих підприємств завозили людей з інших регіонів СРСР, головним чином з Росії. Це призвело до їх концентрації в промислових центрах Бендери, Тираспіль, Рибниця та в столиці.

У господарстві Республіки Молдова провідними є агропромислове виробниц­тво, яке базується на багатогалузевому сільському господарстві. В сільському

гoсподарстві провідна роль належить рослинництву, а в структурі рослинництва — виноградарству, садівництву, овочівництву. Виноградники й сади Мол­дови є неодмінним елементом ландшафту. Виноградники займають 1/4 земельних угідь країни. Виноградарством особливо виділяються Кодри — височина в цент­ральній частині країни. Сади поширені здебільшого в долинах річок. Під плодовими та ягідними культурами перебуває понад 7 % сільськогосподарських угідь. У заплавах Дністра, Прута, на зрошуваних землях півдня поширене овочівництво та баштанництво. В країні значні посіви зернових, переважно пшениці, і технічних культур (тютюн, цукрові буряки, соняшник, ефіроолійні). Землеробство південних районів потребує постійного зрошування.

Тваринництво представлене свинарством, скотарством м'ясо-молочного на­пряму, вівчарством, птахівництвом.

На основі інтенсивного сільськогосподарського виробництва розвивається потуж­ний переробний комплекс, представлений виноробством, плодоовочевоконсервною, борошномельно-круп'яною, хлібопекарською, тютюново-ферментаційною, парфумер­но-косметичною промисловістю.

Промисловий комплекс країни спеціалізується на машинобудуванні (сільськогосподарське, верстато-, приладобудування), легкій (шовкова, трико­тажна, взуттєва, швейна, килимова), хімічній (фармацевтична, гумотехнічна) промисловості та промисловості будівельних матеріалів.

Республіка Молдова експортує продукцію багатогалузевого сільського госпо­дарства (виноград, фрукти, вина, коньяки, тютюнові вироби, ефірні олії), імпор­тує головним чином енергоносії.

еще рефераты
Еще работы по географии