Реферат: Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

ДОНЕЦЬКИЙДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кретова АлінаВікторівна

 

УДК 351.82:331.526

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИУДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ НЕЗАЙНЯТИХ ГРОМАДЯН УДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Спеціальність 25.00.02 – Механізмидержавного управління

Автореферат

дисертаціїна здобуття наукового ступеня

кандидатанаук з державного управління

ДОНЕЦЬК –2008

еще рефераты
Еще работы по государству и праву