Реферат: Види адміністративних порушень митного законодавства

Міністерство освіти і науки України

Одеський державний університет

Юридичний факультет

Контрольна робота з Митного та податкового права

Види адміністративних порушень митного законодавства

Виконала студентка

__________________________

__________________________

Нау ковий керівник

__________________________

Реєстраційний номер_________

Дата ______________________

Підпис_____________________

Одеса 2005

Види адміністративних порушень митного законодавства

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність (ст.9 КпАП).

У законі одночасно наводяться два терміни: ”адміністративне правопорушення” і ”адміністративний проступок”, але останній не є особливим різновидом адміністративних правопорушень.

Адміністративні правопорушення митного законодавства встановлені главою 57 МК України. Вони є характерними для митних законодавств інших країн. У МК України передбачено такі види митних правопорушень:

ст. 329 — порушення режиму зони митного контролю.

Таким є переміщення товарів, транспортних засобів, а також пересування осіб, у тому числі посадових осіб органів державної влади (крім митних) через зону митного контролю, а також проведення в цій зоні виробничої та іншої комерційної діяльності без дозволу митного органу або вчинення інших дій, якими порушується встановлений законодавством режим зони митного контролю.

Це порушення тягне за собою за відсутності товарів, транспортних засобів — безпосередніх предметів порушення вимог — накладення штрафу в розмірі до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії за наявності товарів, транспортних засобів — безпосередніх предметів порушення встановлених вимог — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів громадян;

ст. 330 — неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю.

Неподання митному органу в установлений законодавством строк документів, передбачених законодавством для здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, незалежно від подання письмової декларації, тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ст. 331 — видача товарів, транспортних засобів без дозволу митного органу або їх втрата.

Видача без дозволу митного органу або втрата товарів, транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ст. 332 — недоставлення до митного органу товарів, транспортних засобів, документів.

Недоставлення до митного органу товарів, транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і перевозяться з одного митного органу до іншого, а також прийнятих для передачі митному органу митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ст. 333 — незупинення транспортного засобу.

Незупинення в зоні митного контролю транспортного засобу, що переміщується через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ст. 334 — відправлення транспортного засобу без дозволу митного органу.

Відправлення без дозволу митного органу транспортного засобу, що перебуває під митним контролем, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ст. 335 — причалювання до судна, що перебуває під митним контролем, інших суден та інших плавучих засобів без дозволу митного органу тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ст. 336 — неправомірні операції з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, зміна їх стану, користування та розпорядження ними.

Здійснення операцій з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, а саме зміна їх стану, користування та розпорядження ними без дозволу митного органу тягне накладенням штрафу на громадян у розмірі до ста процентів сум вартості зазначених товарів, транспортних засобів або конфіскацією цих товарів, транспортних засобів, а на посадових осіб — у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів, а на посадових осіб — у розмірі від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів;

ст. 337 — вантажні та інші операції, що проводяться без дозволу митного органу.

Навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, переупакування товарів, що перебувають під митним контролем, або зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах чи їх упаковці без дозволу митного органу тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ст. 338 — пошкодження або втрата митного забезпечення.

Пошкодження або втрата пломб, печаток чи інших засобів митного забезпечення, зазначених у товаросупровідних документах, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ст. 339 — порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто наявність під час проведення митного контролю в особи, яка формою проходження митного контролю обрала проходження через таку зону (коридор) товарів, заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України, або товарів у кількостях, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів;

ст. 340 — недекларування товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів, а на посадових осіб — від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів;

ст. 341 — пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, які перебувають під митним контролем або на територіях спеціальних митних зон. Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання, тягне за собою конфіскацію цих товарів;

ст. 342 — перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до товарів, транспортних засобів і документів.

Перешкоджання посадовій особі митного органу під час здійснення нею митного контролю або провадження в справах про контрабанду та порушення норм митного законодавства у доступі до товарів, транспортних засобів і документів, а також непред’явлення в установлений законодавством строк без поважних причин таких товарів, транспортних засобів і документів посадовій особі митних органів чи призначеному нею експерту або спеціалісту тягне за собою накладення штрафу у розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ст. 343 — неподання митному органу звітності щодо товарів, які перебувають під митним контролем або на територіях спеціальних митних зон і ввозяться, вивозяться, зберігаються, переробляються, виготовляються, купуються та реалізуються без попереднього дозволу митного органу, а також порушення порядку ведення звітності щодо таких товарів тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ст. 344 — неподання митному органу документів та зразків товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи).

Неподання у випадках, передбачених законодавством, на вимогу митного органу відповідних документів та зразків товарів, необхідних для проведення дослідження (аналізу, експертизи), тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ст. 345 — переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності, ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території з комерційною метою товарів з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією контрафактних товарів, а на посадових осіб — від тридцяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією контрафактних товарів;

ст. 346 — порушення порядку зберігання товарів на митних ліцензійних складах та здійснення операцій із цими товарами.

Порушення встановленого законодавством порядку розміщення товарів на митних ліцензійних складах для зберігання, недотримання встановлених строків, умов і порядку зберігання зазначених товарів, а також проведення операцій з товарами, що зберігаються на митних ліцензійних складах, без дозволу митного органу тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ст. 347 — порушення встановленого порядку знищення (руйнування) товарів, що перебувають під митним контролем, тобто порушення встановлених умов, заборон та обмежень щодо знищення (руйнування) таких товарів тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ст. 348 — порушення зобов’язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення товарів.

Невивезення за митний кордон України товарів, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов’язання про зворотне вивезення, або неввезення на митну територію України товарів, які були тимчасово вивезені за митний кордон України під зобов’язання про зворотне ввезення, у строк, зазначений у зобов’язанні про зворотне вивезення (зворотне ввезення) зазначених товарів, тягне, за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких товарів;

ст. 349 — порушення зобов’язання про транзит.

Невивезення за митний кордон України товарів, транспортних засобів, ввезених з метою транзиту через територію України, в строки, встановлені митним органом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів та транспортних засобів;

ст. 350 — порушення встановленого маршруту переміщення товарів. Ухилення від встановленого Кабінетом Міністрів України маршруту переміщення товарів територією України тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів;

ст. 351 — дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем, тобто їх переміщення через митний кордон України поза місцем розташування митного органу або поза часом здійснення митного оформлення, або з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу, за відсутності ознак злочину тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, а також конфіскацію транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України;

ст. 352 — дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, документів, одержаних незаконним шляхом, документів, що містять неправдиві дані, за відсутності ознак злочину тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, а також конфіскацію товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів через митний кордон України;

ст. 353 — зберігання, перевезення, придбання чи використання товарів, транспортних засобів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів;

ст. 354 — використання товарів, відносно яких надано пільги щодо сплати податків і зборів, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано такі пільги, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ст. 355 — дії, спрямовані на неправомірне звільнення він сплати податків і зборів або зменшення їх розміру.

Заявления в митній декларації неправдивих відомостей та надання митному органу документів з такими відомостями як підстави для звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру, або несплата податків і зборів у строк, встановлений законодавством, а також інші протиправні дії, що спричинили недобори податків і зборів, за відсутності ознак злочину тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Варто зауважити, що у новому МК України використано єдиний критерій визначення розміру штрафу — неоподатковуваний мінімум доходів громадян. У той же час у порівнянні із попередньою редакцією суттєво збільшені розміри штрафів. Крім того, у зв’язку із наслідками та небезпечністю тих чи інших порушень митних правил санкції з часом можуть змінюватися в той чи інший бік.

Законодавець слушно відмовився від виокремлення в рамках МК України адміністративної відповідальності експертів та перекладачів.

Використана література

1. Конституція України: Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Голос України, 1996, 13 липня.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Кодекси України. К., Юрінком Інтер, 1998.

3. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю.П. Битяка. — Харків, Право, 2001.

4. Андрійчук В. М. Коментар до Митного кодексу України. — К., Юстініан, 2004.

5. Васильев А.С. Административное право Украины. — Харьков, Одиссей, 2001.Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій. К., Вентурі, 1996.

6. Жорін Ф. Л., Звягіна І. Н. Правові засади митної справи України. — К., Магістр — ХХІ сторіччя, 2005.

7. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. — К., Юрінком Інтер, 1999.

8. Митна справа в Україні. — К., КНТ, 2004.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву