Реферат: Ін’юрколегія - компетенція та основні засади діяльності

МІНІСТЕРСТВО ОСТВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Кафедра конституційного та адміністративного права

РЕФЕРАТ

На тему: «Ін’юрколегія — компетенція та основні засади діяльності»

Виконала:

студентка 4 курсу, 6 групи,

юридичного факультету

денної форми навчання

Савченко В.В.

Перевірила: Бартосевич С.

Зміст

Вступ

1. Історія та етапи створення Української іноземної юридичної колегії

2. Засади діяльності та компетенція Ін’юрколегії

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Інюрколегія — спеціалізована організація адвокатів СРСР, яка подає юридичну допомогу з питань міжнародного приватного права. Створена при Московській міській колегії адвокатів 1937. На Ін’юрколегію покладено захист за кордоном майнових прав рад. організацій і громадян — по реалізації майна, справ про спадщину, витребуванню банківських вкладень, страхових сум, справ пенсійних, про відшкодування заподіяної шкоди, про стягнення аліментів тощо. Адвокати Інюрколегії виступають також як представники майнових інтересів іноземців та іноз. юридичних осіб у рад. судах, у зовнішньоторговельній арбітражній комісії і морській арбітражній комісії. В союзних республіках, у т. ч. в УРСР, діють уповноважені Інюрколегії — адвокати відповідних колегій союзних республік. В УРСР представництво Інюрколегії створено в 1937. Інюрколегії співробітничає в разі потреби з іноземними адвокатами на основі укладених з ними угод. Ці угоди регулюють умови співробітництва по веденню майнових справ рад. і іноз. громадян, встановлюють взаємні права і обов'язки, визначають розмір гонорару за ведення справ і порядок оплати витрат по їх веденню.

Сьогоднішня Укрінюрколегія представляє за кордоном інтереси великої кількості людей, а в її провадженні – тисячі справ.

З-поміж українських адвокатських об’єднань Укрінюрколегія має чи не найдавнішу історію, яка починає свій відлік із 1937 року, коли було створено Представництво тоді ще – союзної Інюрколегії в Українській РСР.

1. Історія та етапи створення Української іноземної юридичної колегії

УКРАЇНСЬКА ІНОЗЕМНА ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ — (Укрінюрколегія) — професійне адвокатське об'єднання. Утверджена у грудні 1991 в Києві на базі представництв кол. союзної Інюрколегії, що діяли на території УРСР та Молдавської РСР. Здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про адвокатуру» (1993) та статуту Укрінюрколегії. Найбільше відома веденням цив. справ з іноземним елементом — передусім спадкових справ українських грмадян за кордоном, що виникли внаслідок міграційних процесів 1-ї пол. 20 ст. [1]

Українська іноземна юридична колегія постала у дні становлення незалежної України з метою забезпечення належного правового захисту українських громадян і юридичних осіб за кордоном, а також іноземних громадян і юридичних осіб в Україні.[2]

Буде справедливим відзначити, що з-поміж українських адвокатських об’єднань Укрінюрколегія має чи не найдавнішу історію, яка починає свій відлік із 1937 року, коли було створено Представництво тоді ще – союзної Інюрколегії в Українській РСР.

Чимало з нинішніх спеціалістів Укрінюрколегії починали свою професійну діяльність саме біля тих витоків нашої структури – отже, нині вони мають величезний досвід і знання щодо вітчизняного, іноземного та міжнародного права в процесі їх багаторічного розвитку.

Українська іноземна юридична колегія – одна з найстаріших і найвідоміших юридичних установ України, заснована на базі Представництва колишньої союзної Інюрколегії, яке функціонувало в Українській РСР з 1937 року.

2007 рік – ювілейний в історії Укрінюрколегії, яка відзначає 15 років діяльності в незалежній Україні, і це співпадає з 70-річчям від утворення Представництва Інюрколегії в Українській РСР, у складі якого розпочали свою професійну діяльність багато з нинішніх фахівців Укрінюрколегії.

Від самих витоків традиційними для Укрінюрколегії є справи, пов’язані зі спадкуванням майна за кордоном і в Україні. Однак діяльність Укрінюрколегії не обмежується іноземними та вітчизняними спадщинами.

Сьогодні Укрінюрколегія – це фахівці різних галузей національного, іноземного та міжнародного приватного і публічного права: юристи, адвокати, економісти, лінгвісти міжнародної кваліфікації з великим досвідом роботи у справах, ускладнених іноземним елементом. Укрінюрколегія має розгалужену систему представництв в Україні та широк інокореспондентську мережу в іноземних державах. В питаннях захисту прав громадян України за кордоном Укрінюрколегія діє у співпраці з Міністерством закордон- них справ України, Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України, Головним архівним управлінням, місцевими державними адміністраціями, дипломатичними представництвами та консульськими установами України в іноземних державах.[3]

З розвитком незалежності України Укрінюрколегія реалізує соціально-правові інтереси нашої держави на національному та міжнародному рівні. На зламі століть Укрінюрколегія надала юридичне забезпечення у справі виплат ФРН та Австрією компенсацій 600 тисяч українців – колишнім остарбайтерам.

2. Засади діяльності та компетенція Інюрколегії

Якщо 70 років тому Інюрколегія започатковувалася як установа із ведення передусім спадкових справ за кордоном, то упродовж останніх 15 років діяльність Укрінюрколегії охопила практично всі галузі сучасного цивільного права.

Окрім ведення спадкових, сімейних, пенсійних, майнових справ, Укрінюрколегія займається правовим регулюванням бізнесу, а також опікується проблемами національного масштабу.

Нині Укрінюрколегія на постійній основі надає правову допомогу українським трудовим мігрантам, понад 5 мільйонів яких перебувають на заробітках у різних країнах світу.

З цією метою, задля підвищення рівня юридичних послуг нашим співвітчизникам, між Укрінюрколегією та МЗС України укладено Меморандум про співпрацю щодо правового захисту громадян України за кордоном.[4]

Також, разом з МЗС України Укрінюрколегія виступила співзасновницею спеціалізованого Центру допомоги українцям за кордоном, який покликаний опікуватися проблемами українських трудящих-мігрантів. Центр засновано на початку 2005 року. Його відділення діють у Львові, Ужгороді, Донецьку, Одесі, Сімферополі – на базі реґіональних представництв МЗС; у консульських установах України за кордоном, а також в почесних консульствах України в тих державах, де працює найбільше наших громадян.

Сьогоднішня Укрінюрколегія представляє за кордоном інтереси великої кількості людей, а в її провадженні – тисячі справ.[5]

Слід підкреслити, що до розпаду Радянського Союзу тільки Інюрколегія мала «дозвіл» діяти за кордоном в сфері захисту майнових прав радянських громадян та організацій. По суті це була державна, бюрократична структура із зовнішніми атрибутами колегії адвокатів, яка діяла через свої представництва в окремих республіках. Здобуття Україною незалежності і вибраний нею шлях на побудову дійсно правої держави кардинально змінив ситуацію в цьому питанні. В свідомості українського суспільства переміг притаманний більшості правових систем світу принцип, що адвокатура не може бути державною, так само як і правова держава не може існувати без незалежної, недержавної адвокатури.

У зв'язку з цим традиційний напрямок діяльності Укрінюрколегії — надання прав, допомоги з широкого кола майн. справ за кордоном, де вона представляє інтереси багатьох тисяч громадян України у спадкових, пенсійних, аліментних та інших справах, що випливають з цивільних та шлюбно-сімейних відносин, у тому числі з питань міжнародного усиновлення. У роботі з розшуку спадкоємців та оформлення їхніх майнових прав колегія тісно співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування України, вітчизняними та іноземними архівами, установами, органами юстиції та нотаріату. Укрінюрколегія надає довідково-інформаційні та консультаційні послуги з питань чинного законодавства України та іноземних держав, міжнародно-правових, норм і звичаїв, здійснює юридичне обслуговування багатьох дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, а також зарубіжних підприємницьких структур, займається підготовкою прав, документів для представлення у суд. та іноземні компетентні органи юстиції іноземних держав. [6]

Укрінюрколегія представляє інтереси багатьох тисяч громадян України за кордоном – насамперед у країнах Західної Європи, на Близькому Сході, у США, Канаді, країнах Південної Америки та Австралії. В Україні Укрінюрколегія надає юридичні послуги посольствам іноземних держав, українським та іноземним бізнесовим структурам, представляє інтереси іноземних громадян.

Колегія ініціює та бере безпосередню участь у вирішенні прав, аспектів проблем нац. масштабу. Успішно провівши ряд суд. процесів у ФРН від імені сотень кол. остарбайтерів, вона впродовж 1997—2000 здійснила прав, забезпечення виплати належ, компенсацій укр. гр-нам, які в роки Другої світової війни стали жертвами примус, та раб. праці в Німеччині. Разом з МЗС України Укрінюрколегія започаткувала створення належ, системи захисту прав та закон, інтересів укр. гр-н, які з екон. причин виїхали на заробітки до країн Зх. Європи. У своїй роботі колегія використовує створену нею мережу інокореспондентів — іноз. адвокатів та адвокат, об'єднань, котрі на засадах взаємності забезпечують юрид. представництво її довірителів у понад 30 країнах світу. Укрінюрколегія має представництва В регіонах України.

Адвокатське об'єднання Українська іноземна юридична колегія «Укрінюрколегія» є однією із найстаріших та найвідоміших юридичних фірм в Україні. Основу Укрінюрколегії складають понад 20 правників високої міжнародної кваліфікації, які мають багаторічний досвід роботи в галузі міжнародного приватного права.

Галузi спецiалiзацiї:

— спадкове право;

— сімейне право, міжнародне усиновлення;

— захист інтересів українських громадян за кордоном;

— захист інтересів іноземців в України;

— правове регулювання бізнесу;

— право інтелектуальної власності ;

— пенсійні справи;

— переклад та легалізація документів.[7]

Разом з тим іноземні особи, як правило, доручають ведення своїх справ Українській іноземній юридичній колегії (далі — Укрінюрколегія).

В силу принципу «закону суду» порядок оформлення довіреності на ведення справи у суді передбачений ст. 42 ЦПК. Однак при рішенні цього питання стосовно адвокатів Укрінюрколегії треба мати на увазі, що доручення на ведення справи Укрінюрколегією може бути оформлено іноземцем не тільки згідно із законодавством України, але і за іноземним законодавством держави, в якій він знаходиться.[8]

Однак довіреність не може бути визнано недійсною внаслідок недодержання форми, якщо остання відповідає вимогам закону України. Вважається, що такий порядок оформлення доручення не суперечить «закону суду», за умови, якщо його зміст відповідає вимогам статей 42, 44 ЦПК. ЦПУ.[9]

Висновки

Понад 70 років пройшло від заснування представництва Союзної Інюрколегії в Українській РСР, а також і 18 років діяльності в незалежній Україні

Нині Укрінюрколегія активно працює над іншою проблемою національного масштабу – захистом прав українських трудових мігрантів за кордоном, передусім у країнах Західної Європи.

Задля ефективності роботи щороку розширюється мережа обласних представництв Укрінюрколегії в Україні та іноземних кореспондентів Укрінюрколегії за кордоном.

Сьогодні діють бюро Укрінюрколегії у Києві, Львові та Ужгороді; представництва Укрінюрколегії в Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі й Донецьку; приймальні Укрінюрколегії у Кіровограді, Черкасах, Хмельницькому, Херсоні, Запоріжжі й Житомирі; а також понад 200 кореспондентських офісів у різних країнах світу.

Список використаної літератури

1. Конституція України, Закон вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР

2. ЗУ «Про адвокатуру» ВВР ,1993 №9, ст. 62

3. Цивільний Кодекс України, Закон, Кодекс вiд 16.01.2003 № 435-IV.

4. Цивільний процесуальний Кодекс України Верховна Рада України;, Кодекс, Закон вiд 18.03.2004 № 1618-IV.

5. Положення про адвокатуру від 22 жовтня 1922 р.//Історія адвокатури України.-К.: „СДМ-Студіо”, 1992. – С.169-172.

6. Курдельчук. Українська іноземна юридична колегія; ред.Київ: Юрінком Інтер, 2005. — 352 с.

7. Святоцький О.Д., Михеєнко М.М «Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства»//.Адвокатура України. — К.,1997. – С.188-202.

8. Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: Підручник. — 4-те вид.

9. www.ukrinur.kiev.ua

10.leksika.com.ua/10821014/ure/inyurkolegiya

11. ukrajinciberlinu.wordpress.com/2009/05/06/

12. www . ula . com . ua /.../ notary _ advocat _ ukr . htm

13. www.zakony.com.ua/juridical.html?catid=45811


[1] ЗУ «Про адвокатуру» ВВР ,1993 №9, ст. 62

[2] www.zakony.com.ua/juridical.html?catid=45811

[3] Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право: Підручник. — 4-те вид.

[4] www . ula . com . ua /.../ notary _ advocat _ ukr . htm

[5] ukrajinciberlinu.wordpress.com/2009/05/06/

[6] Курдельчук. Українська іноземна юридична колегія; ред.Київ: Юрінком Інтер, 2005. — 352 с.

[7] www.ukrinur.kiev.ua

[8] Цивільний процесуальний Кодекс України Верховна Рада України;, Кодекс, Закон вiд 18.03.2004 № 1618-IV.

[9] Цивільний Кодекс України, Закон, Кодекс вiд 16.01.2003 № 435-IV.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву