Реферат: Апеляційне провадження

ХАРКІВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковийінститут права, економіки та соціології

Кафедрацивільно-правових дисциплін

заочна форманавчання


КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни –«Цивільний процес»

Тема:«Апеляційне провадження»

 

м. Харків – 2010р.


ПЛАН

Вступ

1 Загальна характеристика апеляційного провадження

2 Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду, порядок йогореалізації

3 Процесуальний порядок розгляду справи апеляційним судом

3.3 Наслідки неявки в судове засіданняосіб, які беруть участь у справі

3.2 Порядок розгляду справи апеляційнимсудом

3.1 Призначення справи до розгляду уапеляційному суді

4 Повноваження апеляційного суду

4.1 Рішення та ухвала апеляційного суду

Висновок

Список використаноїлітератури

еще рефераты
Еще работы по государству и праву