Реферат: Статистична звітність в суді

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РЕФЕРАТ

на тему« СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ В СУДІ»

з дисципліни “ Статус судів в Україні ”

Харків 2011

ЗМІСТ

Вступ

1. Поняття та організація статистичної звітності в судах

2. Обов’язки голови, суддів, працівників суду щодо ведення статистичної звітності

3. Облік законодавства і судової практики в суді. Комп’ютеризація роботи суду

Список літератури

статистика суд звітність


ВСТУП

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну статистику» та з метою забезпечення своєчасного одержання статистичної звітності про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів) Наказом Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України від 27 травня 2002 року N 206/90/44/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 р. за N 461/6749 починаючи з 2002 року було введено піврічну та річну статистичну звітність про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів).


1. ПОНЯТТЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В СУДАХ

З метою забезпечення об’єктивної статистичної звітності було затверджено форми статистичної звітності за номерами починаючи з №1 по № 34. А саме це такі як: N 1 — «Звіт про розгляд судами першої інстанції кримінальних справ (порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)», N 1-А — «Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності», N 1-К — «Звіт про розгляд судами справ на виконання Закону України „Про боротьбу з корупцією“, N 1-Е „Звіт про роботу касаційної інстанції Верховного Суду України з розгляду кримінальних справ щодо осіб, засуджених до довічного позбавлення волі“.

Форма N 2 — »Звіт про розгляд цивільних справ судами першої інстанції", N 3 — «Звіт про розгляд судами першої інстанції кримінальних справ», N 4-А — «Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень», N 6 — «Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання», N 7 — «Дані в розрізі статей Кримінального кодексу України про кількість засуджених осіб», N 8 — «Звіт про склад засуджених», N 9 — «Звіт про кількість осіб, засуджених за скоєння злочинів у розрізі галузей господарства».

Форма N 10 — «Звіт про засуджених та види кримінального покарання (в справах, порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)», N 10-А — «Дані про кількість осіб, засуджених за статтями Кримінального кодексу України (в справах, порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)», N 11 — «Звіт про склад засуджених, місце і час вчинення злочину (в справах, порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)», N 11-А — «Звіт про засуджених за окремими галузями господарства (в справах, порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)», N 12 — «Звіт про неповнолітніх засуджених (у справах, порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)», N 12-А — «Звіт судів щодо застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру», N 13 — «Звіт про неповнолітніх засуджених», N 14 — «Судимість у розрізі військових формувань України», N 16 — «Звіт про направлення до ЛТП», N 17 — «Звіт про виконання Законів України „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів“ та „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві“ в процесі провадження справ судами».

Форма N 20 — «Звіт апеляційного суду про розгляд апеляцій в кримінальних справах (порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)», N 21 — «Звіт апеляційного суду про розгляд апеляцій в кримінальних справах», N 22 — «Звіт апеляційної інстанції про розгляд цивільних справ», N 30 — «Звіт про розгляд кримінальних справ судом касаційної інстанції (порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)», N 31 — «Звіт про розгляд кримінальних справ судом касаційної інстанції», N 32 — «Звіт про перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку виключного провадження», N 33 «Звіт про розгляд цивільних справ судом касаційної інстанції», N 34 — «Звіт про результати перегляду рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами», N 35 — «Звіт про результати перегляду постанов Вищого господарського суду України в касаційному порядку Верховним Судом України».

Зазначені звіти мають складатися накопичувальним підсумком, шляхом підсумовування даних за відповідні звітні періоди, а це: півріччя та рік. Цим же наказом було затверджено Інструкцію щодо заповнення форм статистичної звітності про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів). Згідно із зазначеними нормативними документами голови місцевих судів до 5-го числа наступного місяця після звітного періоду мають подавати Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням юстиції статистичні звіти за формами N: 1, 1-А, 1-К, 2, 3, 4-А, 12-А, 16, 17, 34.

Голови військових місцевих судів гарнізонів до 5-го числа наступного місяця після звітного періоду подають головам військових судів регіонів та Військово-Морських Сил України статистичні звіти за формами N: 1, 1-А, 1-К, 2, 3, 4-А, 17, 34. Голови апеляційних судів до 8-го числа наступного місяця після звітного періоду повинні подавати Міністерству юстиції України статистичні звіти за формами N: 1, 2, 3, 4-А, 12-А, 17, 20, 21, 22, 32, 34.

Голови військових апеляційних судів регіонів та Військово-Морських Сил України до 15-го числа наступного місяця після звітного періоду подають Міністерству юстиції України статистичні звіти за формами N 1-А, 1-К щодо роботи місцевих судів гарнізонів; N: 1, 2, 3, 4-А, 34 як по регіону, так і зведені звіти щодо роботи місцевих судів гарнізонів; зведені звіти щодо роботи військових судів гарнізонів і регіону: 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 11, 11-А, 14, 17; звіти щодо роботи апеляційного суду регіону чи Військово-Морських Сил за формами N 20, 21, 22, 32.

Начальники Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь юстиції до 15-го числа наступного місяця після звітного періоду мають подавати Міністерству юстиції України зведені статистичні звіти за формами N: 1, 1-А, 1-К, 2, 3, 4-А, 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 11, 11-А, 12, 12-А, 13, 16, 17, 34.

Верховний Суд України до 15-го числа наступного місяця після звітного періоду подає Державному комітету статистики України, Міністерству юстиції України статистичні звіти за формами N: 1, 1-Е, 2, 3, 4-А, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Збирання, зведення статистичних даних про роботу місцевих та апеляційних судів (крім господарських судів) та контроль за достовірністю наданої статистичної звітності, забезпечення бланками відповідних форм звітності було покладено на Міністерство юстиції України.

Міністерство юстиції України до 30-го числа наступного місяця після звітного періоду надсилає Державному комітетові статистики України зведені статистичні звіти про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів) за встановленими формами.

Директор департаменту адміністрування судів Міністерства юстиції України зобов`язаний довести зазначений наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь юстиції, голів апеляційних судів, у тому числі військових.

Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь юстиції, головам військових апеляційних судів регіонів та Військово-Морських Сил України необхідно довести зазначений наказ до відома голів місцевих судів.

Одночасно було визнано такими, що втратили чинність, спільні накази Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України: від 20.03.2001 N 154/37/16/5 «Про затвердження форм квартальної статистичної звітності та Інструкції щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції 23.03.2001 за N 270/5461; від 25.12.2001 N 504/189/70/5 «Про затвердження форм статистичних звітів N 1-е, 3, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35 та Інструкції щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції 25.12.2001 за N 1071/6262.

Контроль за виконання зазначеного наказу покладено на заступника Голови Державного комітету статистики України, заступника Голови Верховного Суду України та заступника Державного секретаря.

Станом на 2006 рік планується затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання, де планується дещо змінений порядок звітності.

У відповідності до Інструкції щодо заповнення форм статистичної звітності про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів) форми статистичної звітності про розгляд судами справ розробляються Міністерством юстиції України і затверджуються спільним наказом Державного комітету статистики України, Верховного Суду України та Міністерством юстиції України.

Унесення змін до затверджених форм статистичної звітності, а також запровадження додаткової звітності з порушенням установленого порядку неприпустимі.

Первинні статистичні звіти складають Верховний Суд України, апеляційні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військові апеляційні суди регіонів, Військово-Морських Сил, місцеві суди, у тому числі військові місцеві суди гарнізонів.

На підставі статистичних звітів місцевих судів складаються зведені звіти в Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції; на підставі статистичних звітів військових судів гарнізонів складаються зведені статистичні звіти у військових апеляційних судах регіонів та Військово-Морських Сил.

У Міністерстві юстиції України на підставі статистичних звітів апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя складається зведений статистичний звіт про розгляд справ цими судами; на підставі отриманих звітів із Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції — зведений статистичний звіт про розгляд справ місцевими судами України (крім військових); а на підставі статистичних звітів військових апеляційних судів регіонів, Військово-Морських Сил — зведений статистичний звіт про розгляд справ військовими судами.

Положення і терміни подання звітів регламентуються Загальнодержавним табелем (переліком) форм державної статистичної звітності для об'єднань, підприємств, організацій і установ України всіх форм власності, що затверджується Державним комітетом статистики України.

Інформація про порядок та терміни подання звітів міститься також на бланку кожного статистичного звіту.

За достовірність та своєчасне подання звітів несуть відповідальність голови судів усіх рівнів, начальники управлінь юстиції, а також безпосередні виконавці звітів. Указані особи підписують звіти. За достовірність документів первинного обліку несуть відповідальність особи, які їх заповнюють.

Кожна форма статистичного звіту складається в декількох примірниках, що підписуються керівниками та виконавцями. Перші примірники звітів залишаються в суді або управлінні юстиції, де зберігаються в спеціальному наряді, інші — надсилаються адресатам, указаним на бланках звітів.

Апеляційні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя подають копії всіх звітів відповідним управлінням юстиції.

Статистична звітність подається із супровідним листом до встановленого терміну.

Звіти складаються накопичувальним підсумком даних за відповідні звітні періоди (півріччя і рік).

Залишки нерозглянутих справ на початок звітного року вказуються за станом на 1 січня звітного періоду. Залишки на кінець звітного періоду вказуються за станом на останнє число кожного звітного періоду.

Статистичні звіти складаються на основі документів первинного обліку, ведення яких регламентується Інструкцією з діловодства в судах.

За результатами кожного звітного періоду виконавці звітів складають аналітичні таблиці та проводять аналіз статистичних даних, де вказують на найбільш різкі відхилення показників даного звітного періоду порівняно з аналогічним минулим періодом (півріччя з півріччям, рік з роком).

Розглядаючи звітність судів першої інстанції дещо детальніше можна звернути увагу на деякі особливості їх заповнення, на практиці це виглядає так.

Наприклад звіт за формою №1 «Звіт про розгляд судами першої інстанції кримінальних справ (порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року)» складається на основі обліково-статистичних карток на кримінальні справи та відповідних нарядів, передбачених Інструкцією з діловодства в судах і містить дані про кількість справ та осіб, стосовно яких справи були на розгляді в суді, щодо яких судові рішення (вироки, ухвали, постанови) набрали і не набрали законної сили. У сумі ці дані відображають загальну кількість усіх кримінальних справ із закінченим провадженням за звітний період, та їх залишок.

Звіт за формою N 1-А «Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності» складається місцевими судами загальної юрисдикції на основі обліково-статистичних карток на справи про адміністративні правопорушення, передбачених Інструкцією з діловодства в судах. Звіт містить дані про кількість справ про адміністративні правопорушення та осіб, щодо яких справи були в провадженні суду. У разі скасування чи зміни постанови судді у справах про адміністративні правопорушення самим суддею за протестом прокурора в обліково-статистичній картці на справу вносяться зміни і результати розгляду адміністративних справ відображаються з урахуванням даних змін. Справи, повернуті відповідному правоохоронному органу для належного оформлення (у випадках складання протоколу неуповноваженою на те посадовою особою або без додержання вимог ст. 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення тощо), обліковуються окремо в графі 3.

Звіт за формою N 1-К «Звіт про розгляд судами справ на виконання Закону України „Про боротьбу з корупцією“ складається на основі обліково-статистичних карток на справи про адміністративні правопорушення, передбачених Інструкцією з діловодства в судах. Звіт містить дані про число справ (протоколи і матеріали перевірки), що надійшли до суду від органів, які ведуть боротьбу з корупцією, в порядку, передбаченому Законом України „Про боротьбу з корупцією“, та кількість осіб, яких притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі вказаного Закону. Окремо обліковуються протоколи, повернуті відповідному правоохоронному органу для належного оформлення (у випадках неприєднання до протоколу документів, що підтверджують надання особі, яка притягується до відповідальності, повноважень на виконання функцій держави, чи копії постанови суду (при повторному притягненні особи до відповідальності на підставі Закону), складення протоколу не уповноваженою на те посадовою особою або без додержання вимог ст.256 Кодексу України про адміністративні правопорушення тощо) .

Звіт за формою N 2 „Звіт про розгляд цивільних справ судами першої інстанції“ складається на основі обліково-статистичних карток на цивільні справи та нарядів, передбачених Інструкцією з діловодства в судах. Він містить дані про рух позовних заяв, заяв, скарг (далі — позовні заяви), що надійшли до суду для розгляду в порядку цивільного процесуального законодавства. У ньому зазначається залишок нерозглянутих позовних заяв на початок звітного періоду, з них — кількість позовних заяв, що були залишені без руху і за якими надано термін для усунення недоліків. З метою правильного відображання в звіті справ за категоріями, суддя на бланку ухвали про призначення справи до розгляду зазначає номер рядка звіту, де повинна бути облікована справа. Секретар суду, який проводить первинний облік цивільних справ, указує в обліково-статистичній картці на цивільну справу номер рядка, зазначений в ухвалі. Цивільні справи, позовні заяви, заяви і скарги, що виникають з адміністративно-правових відносин і в справах окремого провадження, які надійшли до суду, у той самий день реєструються на обліково-статистичні картки на цивільні справи.

Визначаючи категорію цивільних справ, слід дотримуватися таких правил:

а) у рядках звіту, де зазначена загальна кількість справ (усього), вказуються не лише справи, перераховані „у тому числі“, але і всі інші, що належать до даної категорії;

б) у рядку 1 „Справи, що виникають з трудових правовідносин“ обліковуються справи про спори, що регулюються законодавством про працю незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої приналежності підприємства, установи, організації за винятком спорів деяких категорій працівників, особливості праці яких визначаються статутами і чинним законодавством (члени кооперативів та їх об'єднань, селянських (фермерських) господарств з іноземними інвестиціями, працівники орендних та спільних підприємств, члени громадських та інших об'єднань громадян, звільнені від виборної платної посади за рішенням органів, що їх обрали тощо). Наприклад у рядку 3 „Про виплату заробітної плати“ враховуються справи про оплату вимушеного прогулу. У рядку 5 „Про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками підприємству, установі, організації“ враховуються позови юридичних осіб, прокурорів до працівників, а також позови в порядку регресу і так далі. Суми державного мита, присуджені до стягнення і в яких виконавчі листи передані на виконання державним виконавцям, у даному звіті не відображаються.

Звіт за формою N 3 „Звіт про розгляд судами першої інстанції кримінальних справ“ складається на основі обліково-статистичних карток на кримінальні справи; обліково-статистичних карток на подання в порядку виконання вироку, ухвали, постанови; журналу реєстрації подань органів дізнання та досудового слідства; журналу реєстрації постанов про вирішення питання щодо звільнення від кримінальної відповідальності, інших документів первинного обліку та нарядів, передбачених Інструкцією з діловодства в судах.

Звіт за формою N 4-А „Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень“ складається на основі: документів, що передані для примусового виконання і обліковані в Журналі обліку документів, переданих на виконання; подань державних виконавців; заяв і клопотань сторін виконавчого провадження та державних виконавців у порядку виконання, які обліковані в Журналі обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання; карток обліку сум матеріальних і моральних збитків, завданих розкраданням та іншими злочинами державній, комунальній, приватній, колективній власності, за рішеннями і вироками, винесеними судом. Під майновим стягненням слід розуміти:

а) грошові стягнення (із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших доходів); б) стягнення на майно;

в) конфіскацію майна.

У розділі А „Рух документів“ обліковується загальна кількість виконавчих документів, які підлягають виконанню державною виконавчою службою на підставі винесених судами: — рішень, ухвал, постанов судів у цивільних справах у частині майнових стягнень; — вироків, ухвал, постанов судів у кримінальних справах у частині майнових стягнень; — постанов судів у частині майнових стягнень у справах про адміністративні правопорушення. Після вступу вироку в законну силу картки зберігаються в окремих нарядах (один наряд — де збитки відшкодовано, другий — де збитки не відшкодовано). На всі суми, що не відшкодовано, виписуються виконавчі листи та створюються контрольні і зведені контрольні переведення, ведення яких передбачено Інструкцією з діловодства в судах.

Звіт за формою N 12-А „Звіт судів щодо застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру“ складається на основі обліково-статистичних карток на неповнолітніх, до яких застосовано примусові заходи виховного характеру, що передбачені Інструкцією з діловодства в судах. Звіт містить дані про кількість справ, що надійшли до суду в порядку ст. 73 КПК України для застосування примусових заходів виховного характеру; ст. 9 КПК України для вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру; та справ стосовно неповнолітніх, що надійшли з обвинувальним висновком, але при розгляді яких суд прийшов до висновку про можливість виправлення неповнолітнього без застосування кримінального покарання і до яких застосовано примусові заходи виховного характеру. Наприклад у рядку 15 цього звіту окремо виділяються справи, що надійшли до суду в порядку ст. 7 КПК України, стосовно осіб, які вчинили суспільно-небезпечні діяння у віці від 11 років до виповнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність.

Звіт за формою N 16 „Звіт про направлення до ЛТП“ складається на основі обліково-статистичних карток, що заповнюються на кожну особу, стосовно якої судом вирішується питання про її направлення до лікувально-трудового профілакторію.

Звіт за формою N 17 „Звіт про виконання Законів України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» у процесі провадження справ судами" у якому дано перелік осіб, щодо яких Законом України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» установлено систему особливих заходів державного захисту працівників суду від перешкодження виконанню покладених на них законом обов'язків і здійсненню наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров'я, житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв'язку із службовою діяльністю цих працівників, зокрема при провадженні та розгляді судових справ (кримінальних, цивільних та інших) у всіх інстанціях. У ньому обліковуються особи, щодо яких здійснено посягання на життя, здоров'я, житло і майно або є дані, що свідчать про наявність реальної загрози їх життю, здоров'ю, житлу, майну, зокрема: а) заява самої особи; б) звернення керівника відповідного органу; в) отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров'ю, житлу і майну осіб, які підлягають захисту, чи інших перешкод щодо виконання їх обов'язків.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ, СУДДІВ, ПРАЦІВНИКІВ СУДУ ЩОДО ВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

Відповідно до Закону України «Про судоустрій України» та Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182 (із змінами), з метою удосконалення організації діловодства в місцевих загальних судах Наказом Державної судової адміністрації України від 17 лютого 2005 року N 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2005 р. за N 346/10626 затверджено Тимчасову інструкцію з діловодства в місцевому загальному суді (далі — Інструкція).

На юридичне управління покладено організацію вивчення Інструкції працівниками відповідних структурних підрозділів центрального апарату Державної судової адміністрації України.

На управлінню документального забезпечення та контролю за виконанням покладено доведення наказу до відома начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — територіальні управління державної судової адміністрації), голів місцевих військових судів гарнізонів.

Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації необхідно організувати вивчення Інструкції працівниками територіальних управлінь державної судової адміністрації та довести його до відома голів місцевих загальних судів (крім військових).

Рекомендовано головам місцевих загальних судів організувати вивчення Інструкції суддями та працівниками апарату судів.

Контроль за виконанням цього наказу покладено на першого заступника Голови Державної судової адміністрації України.

Тимчасова Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді встановлює загальні правила ведення судового діловодства в районних, районних у містах, міських, міськрайонних судах, військових судах гарнізонів (далі — суди) і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до відправлення або передання в архів, звернення до виконання судових рішень.

Положення цієї Інструкції поширюються також і на організацію роботи з документами, що створюються і опрацьовуються засобами обчислювальної, комп'ютерної та електронної техніки. Комп'ютерні (автоматизовані) технології обробки документної інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів та Інструкції.

Порядок ведення діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом, діловодства за зверненнями громадян і діловодства з питань роботи з кадрами визначається чинним законодавством України.

Прийняття вхідної кореспонденції з ознаками підозрілих вкладень здійснюється із суворим додержанням чинного законодавства України.

Установлена Інструкцією система судового діловодства є обов'язковою для всіх працівників суду. В окремих судах, перелік яких визначається Державною судовою адміністрацією України (модельні суди), судове діловодство може здійснюватися відповідно до іншого чинного законодавства України.

Організаційне керівництво діяльністю суду здійснює голова відповідного суду.

Організацію діловодства в суді відповідно до цієї Інструкції забезпечує керівник апарату (завідуючий секретаріатом) суду або інший працівник апарату суду, який виконує його обов'язки (далі — керівник апарату суду).

Керівник апарату суду підпорядковується голові суду і координує свою діяльність з відповідним територіальним управлінням державної судової адміністрації.

Керівник апарату суду ознайомлює всіх працівників апарату суду з нормативно-правовими актами і методичними матеріалами з діловодства.

Усі працівники апарату суду зобов'язані виконувати вимоги Інструкції, є відповідальними за збереження процесуальних та інших документів, а також за нерозголошення інформації, що міститься в них.

Обов'язки, права і відповідальність працівників апарату суду визначаються їх посадовими інструкціями, що затверджуються наказом голови суду.

За порушення вимог Інструкції працівники апарату суду притягаються до відповідальності в порядку, установленому чинним законодавством України.

У разі звільнення працівника, а також у разі його відпустки, відрядження чи тривалої відсутності з різних причин усі одержані ним для виконання службові документи за вказівкою керівника апарату суду передаються особі, яка його заміщає.

Приймання громадян у суді здійснюється згідно з Правилами внутрішнього розпорядку суду, затвердженими наказом голови суду, та відповідними законами України. Графік приймання громадян і Правила внутрішнього розпорядку суду вивішуються в суді на спеціально пристосованому стенді (дошці об'яв суду).

Діловодство суду ведеться державною мовою.

Оформлення організаційно-розпорядчих документів, створюваних у результаті діяльності суду, здійснюється відповідно до Національного стандарту України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 N 55.

Усі журнали прошнуровуються і скріплюються гербовою печаткою, а також підписом голови суду; кожен аркуш журналу повинен бути пронумерований.

Заповнення форм статистичної звітності, статистичних карток на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальні справи, та карток обліку сум шкоди, заподіяної злочинами, регламентується відповідними інструкціями.

3. ОБЛІК ЗАКОНОДАВСТВА І СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В СУДІ. КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ РОБОТИ СУДУ

Наказом Державної судової адміністрації України від 22 липня 2004 року № 127/204 затверджено Інструкцію про порядок використання комп`ютерних програм у центральному апараті Державної судової адміністрації України, територіальних управліннях Державної судової адміністрації та судах загальної юрисдикції України. (далі Інструкція) розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 09 2003 року № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади».

Інструкція визначає процедуру використання коп`ютерних програм як об`єктів авторського права в центральному апараті Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України), територіальних управлінь Державної судової адміністрації (Далі – органи Державної судової адміністрації) та місцевих і апеляційних судах (далі – суди).

Керівники органів Державної судової адміністрації та судів ознайомлюють усіх прийнятих на роботу осіб з вимогами цієї інструкції.

Керівники органів Державної судової адміністрації, голови судів визначають відповідальних ( підрозділ, окремих працівників) за дотриманням вимог законодавства з питань правової охорони комп`ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання, обліку та інвентаризації і передають їх списки електронною поштою на відповідну адресу.

Вимоги до комп`ютерних програм, що використовуються в ДСА України, органах Державної судової адміністрації та судах, визначаються, виходячи з необхідності забезпечення виконання покладених на них завдань та з урахуванням технічних параметрів наявних комп`ютерів, навичок роботи працівників з такими програмами та можливих витрат у разі переходу на інші комп`ютерні програми аналогічного призначення.

Придбання комп`ютерних програм здійснюється з урахуванням потреби. При цьому постачаються виключно ліцензійні примірники таких програм або примірники програм вільного використання, які повинні бути забезпечені документацією, що підтверджує правомірність їх використання згідно з ліцензією або належність до комп`ютерних програм вільного використання.

Працівники ДСА України, органів Державної судової адміністрації та судів, які використовують у своїй діяльності комп`ютерні програми, зобов`язані дотримуватися законодавства з питань правової охорони коп`ютерних програм та виконувати умови їх використання.

При цьому зазначені працівники не мають права:

— установлювати комп`ютерні програми та використовувати їх без дозволу працівника підрозділу інформаційних технологій;

— відтворювати і розповсюджувати комп`ютерні програми та надавати доступ до них третім особам без дозволу особи¸ яка має виключне право видавати дозвіл на використання комп`ютерних програм;

— використовувати на робочому місці комп`ютерні програми, не зазначені в картці обліку.

Інвентаризація комп`ютерних програм проводиться працівниками підрозділу інформаційних технологій або комісією, призначеною розпорядженням Голови ДСА України, керівника органу Державної судової адміністрації або голови суду. Інформацію про результати планової інвентаризації органи Державної судової адміністрації та суди подають до Державної судової адміністрації України до 20 березня поточного року за встановленою формою.

Підрозділ інформаційних технологій складає інвентарний список комп`ютерних програм. Оформляє на кожен комп`ютер у тижневий строк після введення його в експлуатацію картку обліку в електронній та паперовій формі встановлених програм, яка зберігається у підрозділі протягом усього строку експлуатації комп`ютера.

Керівник підрозділу інформаційних технологій подає пропозиції про необхідність придбання нових комп`ютерних програм, забезпечує отримання необхідних комп`ютерних програм, що розповсюджуються на безоплатній основі, та проведення їх інвентаризації. Організовує роботу зі створення архівів комп`ютерних програм та збереження супровідної документації.

Організовує проведення планових та позапланових перевірок дотримання вимог цієї Інструкції. Перевіряє у разі потреби наявність та справжність ліцензії.

Здійснює заходи щодо запобігання неправомірному використанню комп`ютерних програм.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Організація судових та правоохоронних органів: Навч. Посібник/ за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сибільової, О.М. Толочка.- Харків, 2009.

2. Організація судочинства в Україні (під заг. ред. Лавріновича)- К., вид. МЮ, 2008.

3.Халдеев Л.С. судья в уголовном процессе.- М., 2008.

4. Жилин Г.А. Судья в гражданском процессе.-М., 2009.

5.Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні.- Київ., 2007.

5. Тимчасова Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді // Офіційний Вісник України — 2005.- № 13, ст… 694.

6. Научная организация труда в аппарате судов и учреждений юстиции. — М, 2007.

7. Божьев В.П., Добровольская Т.Н., Перлов И.Д. Организационное руководство судами в СССР (судебное управление). — М., 2006.

8. Алексеев В.Б., Кашенов Г.П. Организация судебной деятельности. — М., 2007.

9. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. /Под ред. Н.М. Гурбатова. — М., 2007.

10. Волкодаев Н.Ф. Правовая культура судебного процесса. — М.,2006.

11. Типові посадові повноваження службовців апарату місцевого суду. Затверджено Наказом ДСА, 2008 р.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву