Реферат: Аналіз методики розслідування хабарництва

Аналіз методики розслідування хабарництва


ЗМІСТ

Вступ

1. Криміналістична характеристика хабарництва

2. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування

3. Планування розслідування в залежності від складних типових ситуацій (на прикладах з практики)

4. Особливості проведення окремих слідчих дій в залежності від складних слідчих ситуацій

5. Особливості використання спеціальний пізнань (в тому числі, призначення і проведення експертних досліджень)

Висновок

Список використаних джерел

ВСТУП

У Російській Федерації в умовах глобальних змін економічного, організаційного і ідеологічного характеру, реформування державного апарату питання дотримання законів та боротьби зі злочинністю є пріоритетними. На тлі цих процесів особливу кримінологічну гостроту і політичну значущість набуває протидія корупції.

Як найбільш небезпечною і поширеної форми прояву корупції виступає хабарництво.

Офіційна ж статистика даних злочинів не відображає фактичної поширеності досліджуваного явища.

Безпрецедентні масштаби хабарництва роблять украй руйнівний вплив на моральне здоров'я нації, формують негативний образ державного службовця, породжують у громадян впевненість у продажності публічної влади. Підривається авторитет органів державної влади, і правоохоронних органів у тому числі, знижується ефективність їх діяльності. У зв'язку з цим особливо недоречними виглядають спроби нівелювати суспільну небезпеку хабарництва, декриміналізувати окремі його види, поняття «хабар» підмінити «звичайної людською вдячністю».

У зв'язку зі змінами, що відбуваються в економіці, системі управління, соціальній сфері хабарництво зазнає значне модифікування, що не дозволяє розглядати його з точки зору традиційних теоретичних штампів як кримінально — правового, так і загально юридичного характеру.

Вищевикладене свідчить про те, що позначена тема дослідження досить актуальна в науковому плані і містить високий потенціал подальшого практичного застосування.

Головною метою і завданням дослідження, проведеного в роботі, є аналіз методики розслідування хабарництва.

У ході дослідження використовувалися результати вивчення спеціальної літератури та законодавства.

1. КРИМІНАЛІСТИЧНУ ХАРАКТЕРИСТИКА ХАБАРНИЦТВО

Хабарництво є одним з найбільш складних для розслідування злочинів.

По — перше, воно відбувається в більшості випадків за відсутності очевидців. Це пояснюється тим, що всі учасники злочину — хабародавець, взятко приймач і посередник — зацікавлені в скоєнні злочину і приймають всі заходи до приховування слідів своєї злочинної діяльності.

По — друге, тому що всі учасники злочину несуть кримінальну відповідальність за скоєне, вони зазвичай відмовляються давати правдиві показання, створюють своєрідну кругову поруку.

По — третє, нерідкі випадки хабарництва за здійснення законних дій. При цьому встановлення факту дачі — отримання хабара ускладнюється, тому що відсутні сліди (головним чином, у документах) здійснення незаконних дій, а законні дії, природно, не завжди свідчать про злочин.

По — четверте, у ряді випадків хабарники пов'язані з розкрадачами державного, муніципального та приватного майна та іншими особами, які вчиняють економічні злочини, і викрити нерідко розгалужену і глибоко законспіровану групу злочинців дуже складно.

По — п'яте, у порівнянні з іншими злочинами при розслідуванні хабарництва порівняно невеликий обсяг доказів, в більшості випадків звинувачення будується на непрямих доказах, оцінка яких представляє значні труднощі.

У сучасних умовах змінилася якісна характеристика хабарництва: суми хабарів незмірно зросли в порівнянні з тими сумами, які передавалися в колишні роки. Змінився і предмет хабара. В умовах інфляції та дефіциту хабара найчастіше даються не грошима, а цінними предметами: меблевими гарнітурами, автомобілями, коштовностями тощо Нерідкі факти оформлення на роботу одержувача і його близьких при фактичному невиконанні ними будь — яких обов'язків. У комерційні структури зараховуються посадові особи з числа працівників виконавчої влади, банківські працівники, податкові інспектори та ін..

У зв'язку з новими функціями банків з видачі ліцензій комерційним структурам на банківську діяльність, надання позик, кредитів, видачу готівкових грошей, оформлення інших фінансових операцій акціонерним товариствам, спільним підприємствам, акціонерним комерційним банкам хабарі даються банківським працівникам. Відомі факти хабарництва серед працівників недавно створених податкових інспекцій. З'явилися випадки хабарництва при приватизації житла, головним чином за зниження вартості приватизованих квартир, оформлення приватизації та ін Цілком реальний прогноз про подальше поширення хабарництва за зниження вартості приватизованого майна, надання пільг за користування землею, виділення кращих земельних наділів, виробничих фондів при виході з колгоспів і радгоспів, завищення частки в неподільний фонд підприємства при його розділі або ліквідації. Працівники місцевих адміністрацій, префектур та мерій отримують хабарі за реєстрацію акціонерних товариств, спільних підприємств та інших комерційних структур, особливо за виділення їм приміщень. Хабарі даються за перерахування державних безготівкових грошей на рахунки акціонерних товариств і спільних підприємств з подальшим вилученням готівки та його поділом.

Працівники торгівлі отримують великі суми хабарів за відпустку перекупникам необмеженої кількості товарів, минаючи торгові зали, для подальшого їх перепродажу. У зв'язку з введенням численних обмежень на ввіз і вивіз різноманітних товарів за кордон хабарництво отримало певне поширення серед працівників митної служби. Відомі випадки отримання хабарів посадовими особами бірж за першочергове включення продукції в реалізацію, вигідне визначення стартової ціни продукції, що реалізовується через біржі.

хабарництво слідчий розслідування

2. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування

Криміналістична методика виділяє три типові слідчі ситуації, в умовах яких зазвичай здійснюється розслідування хабарництва:

1) ознаки хабарництва встановлені в результаті оперативно — розшукової діяльності, і суб'єкти злочину (хабародавець, взятко приймач, посередники) нічого про це не знають;

2) мала місце явка з повинною хабародавця, готового надати сприяння органам розслідування у викритті взятко приймач (тобто тільки взятко приймач не інформований про те, що правоохоронні органи мають у своєму розпорядженні відповідної інформацією);

3) інформація про факти хабарництва йди інших проявів корумпованості чиновників надійшла до правоохоронних органів з офіційних джерел, у зв'язку, з чим взятко приймачу і хабародавцю стало відомо про порушення проти них кримінальної справи.

3. ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД складається типова СИТУАЦІЙ (на прикладі з практики)

Процесу планування розслідування хабарництва властиві дві характерні риси:

по — перше, на самому початку розслідування в більшості випадків є достатні фактичні дані, необхідні для складання розгорнутого плану розслідування;

по — друге, як правило, висувається порівняно невелика кількість версій.

Слідчі версії будуються із приводу реальності або удаваності події дачі — отримання хабара, наявності чи відсутності факту її вимагання, кількості епізодів хабарництва, кількості і ролі причетних до цього осіб, наявності зв'язку даного злочину з іншими злочинами (наприклад, посадовою підробкою, розкраданням) і деяких інших обставин.

Плануючи первинні слідчі дії, слід визначити сферу, напрямки, методи виявлення доказів.

Для розслідування хабарництва характерні наступні напрямки пошуку доказів:

1) установа (підприємство, організація), в якому працює взятко приймач;

2) місце проживання одержувача;

3) місце проживання та роботи хабародавця;

4) місце проживання та роботи посередника;

5) місце проживання зв'язків учасників хабарництва.

4. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ЗАЛЕЖНО ВІД слідчої ситуації

Типовими для початкового етапу розслідування хабарництва слідчими діями є:

1) допит заявників;

2) затримання злочинців на місці злочину;

3) обшуки у взятко приймач, хабародавця й посередника, накладення арешту на майно з метою забезпечення вироку суду;

4) огляд документів за місцем роботи взятко приймача й хабародавця, у необхідних випадках виїмка цих документів;

5) огляд предмета хабара;

6) огляд місця події;

7) допит підозрюваних.

Допит заявників.

Заявниками можуть бути:

— Хабародавець;

— Особи, у яких вимагає хабар і які вирішили про це повідомити в компетентні органи;

— Посадові особи, яким пропонують хабар;

— Громадяни, яким стало відомо про хабарництво.

У процесі допиту заявника, не є учасником злочину, з'ясовується все відоме йому про факт хабарництва. Якщо він був очевидцем злочину, у нього з'ясовується, де, коли, в чиїй присутності воно було скоєно, у чому полягали дії хабарників до передачі хабара і після її вручення.

Допитуючи заявника, якому відомі службові дії одержувача, доцільно встановити, який порядок здійснення того чи іншого службового дії посадової особи, за яке була вручена або вимагав хабар, які конкретно дії здійснило посадова особа, яка підозрюється в отриманні хабара, в яких документах можна знайти сліди здійснення цієї дії або утримання від нього, що свідчать про зацікавленість цієї посадової особи, чи відомі допитуваному інші факти хабарництва і т. д. У ході допиту хабародавців, тільки що вручили хабар і добровільно про це заявили в органи внутрішніх справ або прокуратури, а також хабародавців, у яких вимагав хабар, докладно з'ясовуються всі обставини дачі ними хабара. Особливо докладно необхідно з'ясувати ознаки предмета хабара. Якщо в якості предмета хабара використовувалися гроші, то слід встановити суму врученої хабара, якими купюрами були вручені гроші, які характерні особливості переданих грошей (пом'ятості, потертості, помарки, написи, плями та ін.)

Варто довідатися в заявника, якщо можливо, номери грошових купюр, переданих взятко приймач. Якщо предметом хабара послужила будь — яка річ, то також слід з'ясувати її ознаки (найменування, призначення, форма, матеріал, колір, розміри, давність виробництва і стан цієї речі, дефекти, клейма, написи і т. д.). Якщо предмет хабара був упакований в будь — яку тканину або папір, слід з'ясувати їх характерні ознаки, поцікавитися, чи не залишилася у хабародавця частина цього паперу або тканини. У подальшому це може бути використано при виробництві криміналістичної експертизи.

Затримання хабарників на гарячому є одним з дієвих засобів їхнього викриття. Затримуючи злочинців у момент отримання хабара або відразу після отримання, слідчий має можливість вилучити предмет хабара. Крім того, нерідко затримані на місці злочину хабарники змушені зізнатися не тільки в хабарництві, у момент здійснення якого вони затримані, але й в інших злочинах. Найчастіше затримка на місці злочину проводиться за заявою особи про вимагання в нього хабара. Отримані в ході допиту заявника дані (головним чином про суму і ознаках грошей або ознаки речі, яка буде служити предметом хабара, про місце, час і спосіб передачі хабара) дозволяють скласти план затримання на гарячому. У ньому повинні бути передбачені способи фіксації предмета хабара. Якщо предметом хабара служать гроші, то після детального їхнього опису (сума, ознаки, в тому числі і номери, і т. д.) у протоколі огляду фіксуються всі характерні ознаки предмета хабара. Виявлення у затриманого при особистому обшуку грошових квитків з тими ж номерами, що були на грошових квитках, описаних в протоколах заяви та огляду, з'явиться важливим доказом його злочинної діяльності. Можливі й інші способи фіксації предмета хабара. Зокрема, можна гроші або будь — яку річ, намічені до передачі в якості хабара, загорнути, упакувати в шматок тканини або паперу, бажано з нерівними краями, зберігши іншу частину цього шматка, раніше складову з даними пакувальним матеріалом одне ціле. Призначена згодом криміналістична експертиза, виходячи зі збігу ліній розривів шматка, спеціально залишеного в заявника, може підтвердити ідентичність тканини або паперу, раніше становила із цих шматків ціле.

Іноді для викриття осіб, які вимагали хабарі, можливе використання хімічних пасток і безбарвних люмінесцирующих речовин. З цією метою гроші або річ, намічені до передачі в якості предмета хабара, попередньо в присутності понятих обробляють спеціальним барвником, про що складається відповідний протокол, а потім повертають хабародавцю для передачі їх за призначенням. Дотик взятко приймача до цих предметів рука мі, частинами одягу викликає їх стійке фарбування, що може з'явитися цінного доказом проти хабарника.

Часом можливо затримання хабарників на гарячому, коли заяви про вимагання хабара відсутні, але про що здійснюється або злочин, що готується відомо з інших джерел. У цьому випадку затримання має бути особливо ретельно підготовлено, тактично правильно здійснено і процесуально оформлено. Необхідно зафіксувати злочинні дії всіх учасників злочину, які, як відомо, вдаються до найрізноманітніших хитрощів.

Цілям викриття хабарників може служити судово — оперативна фотографія і відео, звуко запис, за допомогою яких можна зафіксувати зустріч хабародавця зі взятко приймача або посередником, момент передачі предмета хабара та ін..

Обшуки в більшості випадків виробляються для виявлення: предметів хабара: записів, листів, документів, що свідчать про суму грошей, речах або інших матеріальних цінностях, що були предметом хабара; записів, документів, листів, будь — яких предметів, що підтверджують факт зв'язку між хабарниками і факт вчинення будь — які дії посадової особи, за яке воно отримало хабар: майна з метою накладення на нього арешту. Залежно від обставин розслідуваної справи провадити особисті обшуки, обшуки за місцем проживання і за місцем роботи підозрюваних. Обшуки рекомендується робити у взятко приймача, хабародавців і посередників при наявності достатніх підстав вважати, що у них можуть бути різні предмети, документи та цінності, які можуть мати значення для справи. Навіть у тих випадках, коли предмет хабара вже переданий, обшуки у хабародавців і посередників можуть привести до виявлення різних документів, листування, свідчать про зв'язок між хабарниками, і т. п. Особисті обшуки, як правило, проводяться після затримання хабарників на гарячому. Предмети хабара, документи, записні книжки, розписки і т.д. можуть бути заховані в схованках, покладені в різні папери, настільні календарі, папки, журнали і т. д. Тому обшук слід проводити дуже ретельно.

Основною метою обшуку за місцем роботи взятко приймача є виявлення і вилучення документів, що можуть підтвердити факт виконання або невиконання ним, як посадовою особою, будь — якої службового дії в інтересах хабародавця. До таких документів можуть бути віднесені клопотання, рішення, довідки, підроблені листи і т. д.

Огляд документів за місцем роботи взятко приймача й хабародавця, у необхідних випадках виїмка цих документів виробляються з метою встановлення істоти службових дій, зроблених взятко пприймачем. Такий огляд необхідно проводити для виявлення документів, що свідчать:

а) про незаконність виконаного службового дії або про незаконність утримання від його виконання (незаконні резолюції, незаконні рішення);

б) про правильне виконання посадовою особою в інтересах хабародавця будь — яких законних дій або правомірному утриманні від виконання таких законних дій (наприклад, виявлення документів, що свідчать про законність прописки);

в) про неправильне проходження їх по канцелярії, відділам і т.п. (Наприклад, відсутність на документі штампа про реєстрації або наявність відміток, що свідчать про проходження цих документів через осіб, які звичайно цим не займаються, і ін..);

г) про підробленості документів (розписки про отримання грошей, підроблені довідки і т. п.);

д) про суму хабара (наприклад, огляд рахунків за нібито виконані роботи і т. п.);

е) про обставини, що сприяють хабарництву (запущений облік, неправильний підбір кадрів тощо).

Огляд повинен здійснюватися відразу ж після порушення кримінальної справи без найменшого зволікання, бо можливо, що хабарники зможуть вжити заходів до знищення слідів своєї злочинної діяльності (знищити ті чи інші документи, сфабрикувати нові і т. д.). Всі документи, що викликають сумнів, повинні вилучатися. Всякі відступи від прийнятого порядку проходження і оформлення виконаного службового дії (наприклад, відсутність документів, знаків реєстрації тощо) повинні бути зафіксовані в протоколі огляду. У тих випадках, коли хабародавець дає хабар у зв'язку з виконанням службового доручення, а потім оформляє грошові витрати по дачі хабара шляхом фабрикації будь — яких виправдувальних документів, слідчий повинен уважно оглянути і перевірити такі грошові документи, а при необхідності вилучити їх.

Огляд місця події проводиться з метою з'ясування обстановки, у якій відбувалися зустрічі учасників злочину, у тому числі і передачі хабара, а також з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, що підтверджують факт хабарництва. Іноді важливо встановити факт перебування в певному місці кого — небудь з підозрюваних, що вже саме по собі може з'явитися дуже важливою доказом. З цією метою слідчий повинен ретельно відшукувати й вивчати сліди рук, ніг, оглядати будь-яку виявлену річ (ґудзик, цигарку і т. д.), що можуть належати учасникам злочину. Крім цих слідів, при огляді місця події можуть бути виявлені кинуті недопалки, обривки обгорткового паперу, газети і т. д. Ознайомлення в ході огляду з обстановкою, в якій скоєно хабарництво, може бути використано при оцінці результатів уточнення та перевірки показань на місці зі знали хабарників.

Допит підозрюваного, затриманого на місці злочину, повинен бути проведений з урахуванням раптовості затримання і пре слід мета отримання його пояснень з приводу обставин отримання — дачі хабара, характеру службових дій чи бездіяльності посадової особи, цілей хабародавця та інших обставин.

З числа подальших слідчих дій найбільш характерними для розслідування хабарництва є допити свідків, призначення експертиз, допити обвинувачуваних, очні ставки, слідчі експерименти.

Встановлення і допит свідків. Незважаючи на різноманітність конкретних обставин справ про хабарництво, можна намітити загальні шляхи встановлення свідків. Такими шляхами є: огляд відповідних документів, реєстраційних та облікових записів, що відображають результати службових дій одержувача, ознайомлення з конкретними ми обставинами, за яких відбувалися зустрічі обвинувачуваних, передача хабара та ін; вивчення умов роботи та побуту учасників злочину; допити обвинувачених і свідків; використання оперативно — розшукових можливостей органів дізнання.

Зазвичай в якості свідків допитуються:

1) особа, у якого вимагав хабар;

2) очевидці дачі — отримання хабара, очевидці фактів розкрадань та інших злочинів, пов'язаних з розслідуваною фактом хабарництва:

3) товариші по службі учасників злочину;

4) сусіди й близькі хабарників;

5) відвідувачі установ або організацій, де працюють хабарники.

Тактика допиту свідків багато в чому залежить від того, хто допитується і яке його відношення до розслідуваних фактів і бере участь у справі. Переважна більшість свідків дають правдиві показання, однак, іноді ті чи інші свідки в силу своїх особистих взаємин з хабарниками поводяться невідверто, вигороджуючи їх.

Призначення експертиз. Найбільш типовими для розслідування хабарництва криміналістичними експертизами є судово-почеркознавча експертиза, техніко — криміналістичне дослідження документів, а також трасологічна експертиза.

Крім криміналістичних, призначаються та інші експертизи (судово — бухгалтерська, судово — товарознавча та ін.)

Предметом цих експертиз є вирішення питань, що виникають при розслідуванні пов'язаних зі хабарництво розкрадань державного або громадського майна та інших злочинів.

Допит обвинуваченого. Успіх допиту обвинуваченого багато в чому залежить від його підготовки, в ході якої повинна бути ретельно вивчена особистість обвинувачуваного (біографія, службове, сімейне та матеріальне становище, наявність або відсутність судимостей, зв'язку, звички, риси характеру та ін.) Важливо також знати обстановку і умови, в яких передавалася хабар або велися переговори про неї. Це дає можливість оцінити, наскільки правдоподібні показання допитуваного. У плані допиту слід передбачити можливі заперечення обвинуваченого і підготувати матеріали для їх перевірки. Для взятко приймача характерні заяви, що мав місце не факт одержання хабара, а повернення боргу або дача грошей у борг, що предмет хабара, виявлений у взятко приймача, або належить йому, або ким — то випадково забутий, і т.д. Іноді взятко приймач визнає себе винним у привласненні знахідки, стверджуючи, що виявлений у нього предмет — це не хабар, а знахідка. Хабародавці найчастіше посилаються на нібито мало місце вимагання хабара. Посередники в ряді випадків зізнаються в шахрайстві, заявляючи, що свідомо обманювали хабародавців, маючи намір привласнити отримане від них. Така поведінка посередників пояснюється тим, що вони розраховують бути засудженими за шахрайство, передбачені законом терміни покарання за яке менше, ніж за хабарництво.

Характерною особливістю допиту у справах про хабарництво є максимальна деталізація показань. Якщо допитуваний дає показання про хабарництво, його варто докладно допитати по всіх цікавлять слідчого питань.

При цьому треба прагнути до отримання показань про всі факти хабарництва, про всіх учасників злочину. Основним методом викриття хабарника, що стимулює його до дачі правдивих показань, є тактично правильне пред'явлення доказів.

Слідчий експеримент у справах даної категорії дозволяє встановити можливість:

а) сприйняття факту вручення хабара на тому чи іншому місці з певної точки в певних умовах видимості;

б) розміщення будь — якої кількості предметів, у тому числі пачок грошей, у певному сховищі (портфелі, валізі тощо):

в) подолання (пішки, на транспорті) відстані до передбачуваного місця вручення хабара, самого вручення і повернення у вихідний пункт.

Характер і послідовність первинних слідчих дій у справах про хабарництво визначається змістом службових дій (чи бездіяльності) взятко приймач, давниною здійснення злочину, особливостями предмета хабара, повнотою первинних матеріалів, на підставі яких порушено кримінальну справу, тією обставиною, чи була передана хабар або її передача повинна відбутися, та іншими.

5. ОСОБЛИВОСТІ Використання спеціальних пізнань (У ТОМУ ЧИСЛІ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)

Кримінальну судочинство неможливе без використання сучасних досягнень природничих, технічних, економічних та інших наук, які прийнято називати спеціальними знаннями. Закон не дає визначення поняття «спеціальні пізнання». У юридичній літературі під цим терміном розуміють систему теоретичних знань і практичних навичок в галузі конкретної науки або техніки, мистецтва або ремесла, придбаних шляхом проходження спеціальної підготовки або набуття професійного досвіду і використовуються для вирішення питань, що виникають у процесі кримінального судочинства.

Основним носієм спеціальних пізнань згідно чинним кримінально — процесуального кодексу є експерт, який використовує свої пізнання в процесуальній формі при виробництві судової експертизи.

Крім того, в чинному КПК передбачена можливість залучення до виробництва слідчих і судових дій фахівця.

Розвиток інституту спеціальних знань — це в першу чергу розвиток судової експертизи як основної форми їх використання в судочинстві.

Експертиза не єдина форма застосування спеціальних знань у судочинстві.

Процесуальні форми застосування спеціальних пізнань: слідчі дії, експертиза; не процесуальні — довідково-консультаційна діяльність фахівця, попередні дослідження.

Процесуальне становище експерта і спеціаліста багато в чому схоже. Вони повинні володіти спеціальними знаннями і застосовувати їх у своїй процесуальній діяльності, не бути зацікавлені в результаті справи.

Якщо слідчого або суду цікавлять факти та обставини, для встановлення яких на основі спеціальних знань необхідно провести дослідження, слід призначити експертизу. Експерт має справу з уже зібраними доказами, в результаті вивчення яких отримує нові фактичні дані раніше невідомі слідчому або суду.

Фахівці в ряді випадків також проводять дослідження, але ці дослідження називаються попередніми і отримані результати не мають доказового значення.

Слідчий, володіючи спеціальними знаннями та відповідними науково — технічними засобами можуть обійтися без допомоги фахівця.

Експертизу слідчий призначає незалежно від того, чи володіє він спеціальними знаннями, оскільки фактичні дані, отримані шляхом експертного дослідження не можуть бути відображені ні в якому процесуальному документі крім висновку експерта. Слідчий вправі збирати речові докази, але не бути їх джерелом.

Обов'язки слідчого і експерта несумісні.

ВИСНОВОК

Виходячи з проведеного дослідження, можна зробити наступні висновки:

1. Хабарництво є одним з найбільш складних для розслідування злочинів.

2. У сучасних умовах змінилася якісна характеристика хабарництва: суми хабарів незмірно зросли в порівнянні з тими сумами, які передавалися в колишні роки. Змінився і предмет хабара.

3. Криміналістична методика виділяє три типові слідчі ситуації, в умовах яких зазвичай здійснюється розслідування хабарництва:

— Ознаки хабарництва встановлені в результаті оперативно — розшукової діяльності, і суб'єкти злочину нічого про це не знають;

— Мала місце явка з повинною хабародавця, готового надати сприяння органам розслідування у викритті взятко приймача;

— Інформація про факти хабарництва йди інших проявів корумпованості чиновників надійшла до правоохоронних органів з офіційних джерел, у зв'язку, з чим взятко приймачу і хабародавцю стало відомо про порушення проти них кримінальної справи.

4. Процесу планування розслідування хабарництва властиві дві характерні риси:

— На самому початку розслідування в більшості випадків є достатні фактичні дані, необхідні для складання розгорнутого плану розслідування.

Слідчі версії будуються із приводу реальності або удаваності події дачі — отримання хабара, наявності чи відсутності факту її вимагання, кількості епізодів хабарництва, кількості і ролі причетних до цього осіб, наявності зв'язку даного злочину з іншими злочинами та деяких інших обставин.

Плануючи первинні слідчі дії, слід визначити сферу, напрямки, методи виявлення доказів.

Для розслідування хабарництва характерні наступні напрямки пошуку доказів:

— Заклад, в якому працює взятко приймач;

— Місце проживання одержувача;

— Місце проживання та роботи хабародавця;

— Місце проживання та роботи посередника;

— Місце проживання зв'язків учасників хабарництва.

5. Характер і послідовність первинних слідчих дій у справах про хабарництво визначається змістом службових дій (чи бездіяльності) взятко приймач, давниною здійснення злочину, особливостями предмета хабара, повнотою первинних матеріалів, на підставі яких порушено кримінальну справу, тією обставиною, чи була передана хабар або її передача повинна відбутися, та іншими.

Типовими для початкового етапу розслідування хабарництва слідчими діями є:

— Допит заявників;

— Затримання злочинців на місці злочину;

— Обшуки у взятко приймача, хабародавця й посередника, накладення арешту на майно з метою забезпечення вироку суду;

— Огляд документів за місцем роботи взятко приймача й хабародавця, у необхідних випадках виїмка цих документів;

— Огляд предмета хабара;

— Огляд місця події;

— Допит підозрюваних.

6. Спеціальні знання в галузі розслідування хабарництва в основному використовуються при призначенні експертиз.

Найбільш типовими для розслідування хабарництва криміналістичними експертизами є судово — почеркознавча експертиза, техніко — криміналістичне дослідження документів, а також трасологічна експертиза. Крім криміналістичних, призначаються та інші експертизи (судово — бухгалтерська, судово — товарознавча та ін.)

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ

1. Кримінальний кодекс РФ. — М.: РІОР, 2009.

2. Кримінально — процесуальний кодекс РФ. — М.: ЕЛІТ, 2009.

3. Авер'янова Т.В., Бєлкін Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Є.Р. Криміналістика: Підручник для вузів / Під ред.Р.С.Белкіна. — М.: НОРМА, 2000.

4. Криміналістика: Підручник / Під ред. А.Г.Філіппова. 2 — ге вид., Перераб. і додат. — М.: Спарк, 2000.

5. Криміналістика: Підручник для вузів / Під ред. Н.П.Яблокова, 2 — ге вид., Перераб. і доп. — М.: МАУП, 2001.

6. Криміналістика: Підручник для вузів / Під ред. Є. М. Іщенко. — М.: МАУП, 2000.

7. Керівництво для слідчих / Під ред. Н.А.Селіванова і В. А. Снеткова. — М.: ИНФРА-М, 1998.

8. Довідник слідчого. Практична криміналістика: Слідчі дії: Практичний посібник.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву