Реферат: Повітряний кодекс України Розділ ІІІ

Розділ III

ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Стаття 9. Структура повітряного простору України

Структура повітряного простору, порядок її формування і

зміни, правила використання повітряного простору визначаються

державним органом по використанню повітряного простору України.

Використання повітряного простору України або окремих його

районів може бути частково або повністю обмежено.

До елементів структури повітряного простору України належать

повітряні траси і місцеві повітряні лінії України, повітряні

коридори для перетинання державного кордону України, встановлені

та невстановлені маршрути польотів, райони виконання авіаційних

робіт, заборонені зони, зони обмеження польотів і небезпечні зони.

Повітряна траса — це диспетчерський район або його частина,

що являє собою коридор у повітряному просторі, обмежений за

висотою та шириною, призначений для безпечного виконання польотів

повітряними суднами і забезпечений аеродромами, засобами

навігації, контролю та управління повітряним рухом.

Місцева повітряна лінія — це диспетчерський район або його

частина, що являє собою коридор у повітряному просторі, обмежений

за висотою та шириною, призначений для безпечного виконання

польотів повітряними суднами і забезпечений аеродромами, засобами

контролю та управління повітряним рухом.

Усі обмеження щодо використання повітряного простору України

доводяться до відома заінтересованих юридичних і фізичних осіб

України, інших держав і міжнародних авіаційних організацій

через канали систем аеронавігаційної інформації.

Постійно діючі заборонені зони і зони обмеження польотів

обов'язково включаються до збірників аеронавігаційної інформації і

наносяться на аеронавігаційні карти.

Стаття 10. Порядок використання повітряного простору України

Порядок використання повітряного простору України

визначається положенням про використання повітряного простору

України, що затверджується державним органом по використанню

повітряного простору України.

Стаття 11. Плата за використання повітряного простору України

Плата за використання повітряного простору України, його

аеронавігаційне та інформаційне забезпечення визначається

положенням, що приймається державним органом по використанню

повітряного простору України, погодженим з Міністерством фінансів

України.

Стаття 12. Використання міжнародного повітряного простору

При виконанні повітряним судном польоту в міжнародному

просторі юрисдикцію щодо нього протягом всього його польоту

здійснює та держава, де зареєстровано повітряне судно.

Перебуваючи у міжнародному повітряному просторі, повітряне судно

є недоторканним і незалежним від будь-якої держави, за винятком

тієї, де це повітряне судно зареєстровано, та підкоряється і діє

на підставі лише її законів.

Використання міжнародного простору регулюється міжнародними

правилами.

Стаття 13. Мова ведення радіообміну при обслуговуванні

повітряного руху

Ведення радіообміну між органами обслуговування повітряного

руху на території України та екіпажами повітряних суден України

здійснюється українською або російською мовою, а з екіпажами

повітряних суден зарубіжних держав — англійською або російською

мовою.

Стаття 14. Аеронавігаційне та інформаційне забезпечення

використання повітряного простору України

Аеронавігаційна інформація щодо використання повітряного

простору України є доступною для всіх користувачів повітряного

простору України.

еще рефераты
Еще работы по государству, праву