Реферат: Правила придбання наркотичних засобів та психотропних речовин прекурсорів списку 1 табл IV

Реферат на тему

Правила придбання (отримання) наркотичних засобів та психотропних речовин, прекурсорів списку № 1 табл. IV Переліку у лікувально-профілактичних закладах

Правила придбання (отримання)

Державні та комунальні лікувально-профілактичні заклади (далі — лікувально-профілактичні заклади), що мають свої аптеки (аптечні відділення), повинні придбавати (закуповувати) наркотичні, психотропні лікарські засоби та прекурсори списку № 1 таблиці IV Переліку з аптечних складів (при наявності укладеного з ними договору чи угоди) у відповідності з правилами, визначеними цим Порядком.

Лікувально-профілактичні заклади, що не мають своїх аптек (аптечних відділень), повинні придбавати (закуповувати) наркотичні, психотропні лікарські засоби та прекурсори списку № 1 таблиці IV Переліку в державних та комунальних аптеках за місцезнаходженням, до яких вони прикріплені на постачання такими засобами, згідно з наказами керівників місцевих органів охорони здоров'я.

Порядок придбання (закупівлі) цих засобів має визначатися відповідними договорами (угодами) між керівниками аптек i лікувально-профілактичних закладів в рамках чинного законодавства України.

Отримувати з аптечних складів чи з аптек наркотичні i психотропні лікарські засоби та прекурсори списку № 1 таблиці IV Переліку дозволяється лише матеріально-відповідальним особам лікувально-профілактичних закладів, уповноваженим письмовим наказом керівників цих закладів охорони здоров'я.

Матеріально-відповідальна особа забезпечує отримання і доставку наркотичних і психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку до лікувально-профілактичного закладу та несе відповідальність за це.

Транспортування (доставка) наркотичних, психотропних лікарських засобів i прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку з аптечних складів чи аптек в лікувально-профілактичні заклади здійснюється у відповідності з діючими правилами щодо перевезення таких засобів, визначеними у пункті 2.4.10 цього Порядку.

Фельдшерсько-акушерські пункти, здоровпункти промислових підприємств постачаються наркотичними, психотропними лікарськими засобами та прекурсорами списку № 1 таблиці IV Переліку безпосередньо з лікувально-профілактичних закладів, до яких вони відносяться за структурною підпорядкованістю, згідно з порядком, визначеним керівниками цих закладів охорони здоров'я.

Доставка згаданих вище засобів повинна здійснюватися санітарним автотранспортом лікувально-профілактичних закладів або іншим транспортом, виходячи з конкретних обставин.

Лікувально-профілактичні заклади, в тому числі фельдшерсько-акушерські пункти та здоровпункти промислових підприємств, мають придбавати (отримувати) наркотичні i психотропні лікарські засоби та прекурсори списку № 1 таблиці IV Переліку лише у вигляді готових лікарських форм, виготовлених фармацевтичною промисловістю або аптекою.

Виготовлені в аптеках для лікувально-профілактичних закладів ліки, що містять наркотичні, психотропні лікарські засоби чи прекурсори списку № 1 таблиці IV Переліку, повинні мати такі реквізити:

— номер (назву) аптеки, де виготовлені ці ліки;

— точне i якісне позначення на сигнатурі або етикетці «Внутрішнє», «Мазь», «Для ін'єкцій», «Очні краплі» тощо;

— найменування відділення (кабінету), для якого призначені виготовлені лікарські форми;

— склад лікарської форми, що відповідає припису, вказаному у вимогах, поданих в аптеку;

— дату виготовлення лікарських форм;

— підписи осіб, які виготовили, перевірили i видали лікарські форми з аптеки.

У випадках, коли на упаковках з лікарськими формами нема перерахованих вище позначень, зберігання i застосування таких
форм в лікувально-профілактичних закладах не дозволяється.

Наркотичні, психотропні лікарські засоби та прекурсори списку № 1 таблиці IV Переліку для потреб відділень (кабінетів) лікувально-профілактичних закладів треба виписувати латинською мовою на окремих вимогах, форма яких затверджена наказом МОЗ СРСР від 08.02.88 N 14 «Про затвердження спеціалізованих (відомчих) форм первинного бухгалтерського обліку для госпрозрахункових аптечних установ», завіреними штампом i круглою печаткою відповідного лікувально-профілактичного закладу та підписами головного лікаря (або його заступника по лікувальній роботі) і
завідувача відділенням (кабінетом).

Всі вимоги-замовлення повинні виписуватися окремо від вимог на інші лікарські засоби i товари медичного призначення, причому їх кількість, що замовляється i відпускається, повинна бути вказана словами.

В таких вимогах обов'язково вказується найменування відділення (кабінету) лікувально-профілактичного закладу.

Для отримання наркотичних лікарських засобів у вимогах-замовленнях, що подаються в аптеки, повинні бути вказані: номер історії хвороби, прізвище, ім'я та по батькові хворих, яким виписані наркотичні засоби згідно з призначеннями лікарів, найменування i дозування цих засобів, а також призначення (для ін'єкцій, зовнішнього застосування, внутрішнього вживання; очні краплі тощо).

Зубні лікарі для стоматологічних кабінетів можуть придбавати наркотичний лікарський засіб — кокаїн гідрохлорид (в пастах) на підставі вимог, виписаних ними самими. Отримувати ці ліки з аптек можуть тільки медичні працівники стоматологічного кабінету, уповноважені керівником лікувального закладу. Вимоги-замовлення повинні бути виписані і підписані зубним лікарем власноручно, а також завірені підписом головного лікаря (або його заступника по лікувальній роботі), штампом i круглою печаткою цього закладу охорони здоров'я.

Для отримання наркотичних, психотропних лікарських засобів i прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку в аптеку разом з вимогами-замовленнями повинно бути пред'явлено матеріально-відповідальною особою, яка отримує ці засоби, доручення, виписане на її ім'я згідно з формою, затвердженою Міністерством статистики України та оформлене у становленому порядку із зазначенням в ньому найменувань і кількостей (словами) всіх отримуваних засобів, згідно з правилами, визначеними у пункті
2.4.7 цього Порядку.

Термін дії такого доручення повинен встановлюватися керівником відповідного лікувально-профілактичного закладу в залежності від можливості отримання наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку згідно з виписаною накладною (рахунком, фактурою), однак не бути більшим як на 10 (десять) календарних днів.

У випадках, коли наркотичні, психотропні лікарські засоби та прекурсори списку № 1 таблиці IV Переліку придбаваються (закуповуються) з аптек, до яких лікувально-профілактичні заклади прикріплені на постійне забезпечення, i розрахунки здійснюються в порядку планових платежів, термін дії такого доручення може бути встановлений до одного календарного місяця.

еще рефераты
Еще работы по государству, праву